Vajaasti hyödynnetyt kalalajit täysimittaiseen hyötykäyttöön

Kotimaiset särkikalat ja muut vajaasti hyödynnetyt kalalajit muodostavat vesistöissämme valtavan raaka-aineresurssin, jota ei ole kuitenkaan vielä pystytty hyödyntämään tehokkaasti. Suomalainen särkikala on yksi kestävimmistä eläinperäisen proteiinin lähteistä, joten sen saaminen tulevaisuudessa kuluttajan ulottuville on tärkeää. Nostetta särkikaloista – Vajaasti hyödynnetyn kalan kalatalo -konseptin tavoitteena on selvittää pääosin särkikaloja käsittelevän kalatalokonseptin toimintaedellytykset Itä-Suomessa, mutta tulokset ovat hyödynnettävissä koko Suomen alueella.

Kalatalokonseptin toimintaedellytykset

Kiinnostusta särkikalojen pyyntiin löytyy, sillä näin kalastaja voi laajentaa saalisvalikoimaansa vuotuisten kalastussesonkien mukaan. Tärkein kalatalokonseptin onnistumiseen vaikuttava tekijä on kuitenkin kalastajien sitouttaminen kalatalon toimintaan. Tämä edellyttää seuraavien tunnistettujen ongelmien ratkaisua:

1) Laadunvarmistus ja kalan tasainen saatavuus – Särkikalojen tasaisen saatavuuden varmistaminen kalastuksen sesonkiluontoisuudesta huolimatta

2) Tehokas logistiikka – Suurten ja pienten kalaerien käyttö ja keräily

3) Käsittelyprosessin automatisointi – Kalojen lajittelu, perkaus ja jatkojalostus vaativat paljon käsityötä

4) Tiedonkulun digitalisointi – Tehokas tiedonkulku perustuu Xamkin kehittämän järvikalan seurantajärjestelmän laajentamiseen kalastajan, kuljetusliikkeen ja kalatalon väliseksi mobiiliksi tiedonkulkukanavaksi

Nostetta särkikaloista – Vajaasti hyödynnettävän kalan kalatalo -hanketta ohjaa Itä-Suomen Kalatalousryhmä ja se on osa Sitran julkaiseman kiertotalouden kansallisen tiekartta -pilottia ”Kotimainen kala ja kalateollisuus kilpailukykyisen kiertotalouden tukijalaksi”. 

 

Seminaarit

Tästä voit katsoa Jyväskylässä 27.-28.11.2018 osittain järjestämämme Särkikalat ja kiertotalous-seminaarin esitelmäpäivän suoratoistonauhoituksen.

Tästä voit katsoa Rantasalmella 29.-30.10.2019 järjestämämme loppuseminaarin esitelmäpäivän suoratoistonauhoituksen. Päivän esitykset löytyvät tästä.

Loppujulkaisu

Hankkeen loppujulkaisu on ilmestynyt ja sähköinen versio löytyy Theseuksesta: https://www.theseus.fi/handle/10024/267103.

Hanke mediassa

Nostetta särkikaloista -hankkeessa tehty kehitystyö herätti kiinnostusta myös mediassa. Alla poimintoja verkossa julkaistuista jutuista.

Suomen ammattikalastusliiton tiedote Nostetta särkikaloista- seminaarista

Itä-Savon kirjoitus Nostetta särkikaloista- seminaarista

Pekka Sahaman kirjoitus särkikalojen käytön lisäämisestä

Länsi-Savon kirjoitus vajaastihyödynnettyjen kalojen käytöstä ja kehityksestä

 

Lisätietoja

Teija Rautiainen
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
tutkimuspäällikkö
p. 040 087 2759
teija.rautiainen(at)xamk.fi

Faktat

Nostetta särkikaloista - Vajaasti hyödynnetyn kalan kalatalo

01.01.2018 – 31.12.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 296,000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 16,000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Sitra