FUTURE PROOF Kymenlaakso -hanke päättyy elokuussa 2023.  Ennakointikoulutus, verkkokurssi ja tulevaisuusverstas – reilu vuosi on vierähtänyt vauhdikkaasti ja on aika koota hieman ajatuksia sekä tuloksia matkan varrelta.

 

Hankkeen englanninkielisessä nimessä kiteytyy monikin asia, joiden parissa vuoden mittaan on työskennelty. Kaikki toimenpiteemme ovat tähdänneet tulevaisuuskestävään tekemiseen. Tulkitaan tätä sitten yksilön, yrityksen tai yhteisöjen muutosvalmiuksien kautta tai kestävän kehityksen eri ulottuvuudet huomioiden: molempia tapoja on käsitelty ja edistetty. 

On viestitty ja jopa todisteltu ennakoinnin tärkeyttä, kokeiltu uusia tapoja ja tulkintoja, tiivistetty tulevaisuuden tekemisen rintamia – FUTURE PROOF Kymenlaakso on myös itsessään yksi näyttö maakunnan ennakointitoiminnan jatkuvasta kehittymisestä.  

PROOF = kestävä, todiste, näyttö, koevedos, tiivis (suom.) 

 

Suurimmat vuoden aikana toteutetut toimenpiteet ovat olleet hankesuunnitelman mukaisia: 

  1. Pilotoitiin maakunnan yrityksille kohdennettu ennakointikoulutussarja. 
  1. Laajennettiin ennakointikoulutus verkkomuotoiseksi mikrokurssiksi, joka on nyt kaikkien vapaasti käytettävissä. 
  1. Järjestettiin Kymenlaakson kuuden tulevaisuusverstas kahdella paikkakunnalla rinnakkaisesti.  

Kaiken aikaa tekemistä dokumentoitiin blogeihin ja artikkeleihin, ja käytiinpä myös peräti kahdessa kansallisessa seminaarissa esittelemässä Kymenlaakson näkökulmia ennakointiin. Tulevaisuusverstaan tuloksia analysoitiin kesällä 2023 julkaistussa raportissa.  

Kuva: Ennakointikoulutuksissa kokeiltiin uusia mahdollisuuksia hyödyntää teknologiaa ja pelillisyyttä (Viljakainen 2023).

Pienyrityksiä koulutuspilotissa 

Syksyllä 2022 FUTURE PROOF kokosi joukon maakunnan yrityksiä yhteen opiskelemaan ennakointia. Tavoitteena oli ymmärtää liiketoimintaympäristössä tapahtuvaa muutosta ja yritysten toimintamahdollisuuksia riskeihin varautuen ja uusia avauksia luoden.  

Koulutus osoitti, että etenkin pienimmissä yrityksissä yrittäjän tai johtajan oma usko tulevaisuuteen ja tulevaisuusosaaminen ovat keskeisiä asioita ennakoinnin aloittamisessa. Koulutuksen suoritti kahdeksan yritystä, joista jokainen poimi mukaansa itselleen tärkeitä oppeja. Lue lisää yrittäjien haastatteluista: 

Lavis-lavatanssijumpan suuntana tulevaisuus

Medialouhos edelläkävijänä

Easmar logistics – katse laajemmalle ja pidemmälle

 

Ennakoinnin perusteet yrittäjille myös verkkokurssina 

Elokuussa 2023 lanseerattiin FUTURE PROOF ennakoinnin perusteet yrittäjille -verkkokurssi yhteistyössä Eduficationin kanssa. Lyhyt kurssi perehdyttää ennakoinnin maailmaan videoiden ja tekstien avulla. Vaikka kurssimateriaalien esimerkit kertovat erityisesti yrityksistä, on myös muiden aiheesta kiinnostuneiden mahdollisuus osallistua kurssille veloituksetta.  

Erityisen positiivista on, että hankkeen päättyessä verkkokurssi jää Eduficationin valikoimaan, ja sille on mahdollista osallistua myös jatkossakin! Klikkaa kurssille tästä.

 

Kuva: Tulevaisuusverstaassa ryhmät pohtivat tulevaisuutta organisaatioiden ja maakunnan näkökulmista. Avattiinpa tulevaisuuslahjakin, jonka sisältö herätteli huomioimaan kestävyysarvot osana vastauksia. (Viljakainen 2023.)

 

Tulevaisuusverstas vie kohti kestävää menestystä 

Huhtikuussa 2023 lähes sata kymenlaaksolaista kokoontui jälleen tekemään tulevaisuutta perinteikkääseen tulevaisuusverstaaseen. Valintojen aika: tulevaisuus voimavaraksi –verstaassa nostettiin kestävyyden kolme ulottuvuutta – taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen – työskentelyn raameiksi.  

Kestävyysajattelu oli uusi ja varsin hedelmällinen näkökulma tulevaisuuden käsittelyyn. Tulosten analysointia jatkettiin donitsitalousmallin kautta. Kirjallinen raportti on julkaistu kesäkuussa 2023 ja tuloksia on mahdollista tarkastella myös tiiviin infograafin avulla. Näihin, ja aiempien vuosien raportteihin, pääset tutustumaan ennakointi.kymenlaakso.fi -verkkosivulla.  

Tulevaisuusverstaan tuloksien hyödyntämistä jatketaan syksyn mittaan. Kuka tahansa voi tutustua niiden perusteella päivitettyyn Kymenlaakson ennakointipalveluun ja tehdä oman skenaarioharjoituksen. Kymenlaakson ensimmäisillä hankefestareilla jaetaan tuloksista kiteytettyjä infograafeja. Xamkin data-analytiikan opiskelijat puolestaan täydentävät näkemystietoa datalla. Näistä tuloksista kuulemme myöhemmin syksyllä.  

FUTURE PROOF kiittää! 

FUTURE PROOF Kymenlaakso –hanke on ollut resursseiltaan melko pieni, tuloksiltaan ehkä kokoaan suurempi ja aina ainakin vauhdikkaasti etenevä. Varsinaiseen hanketiimiin on kuulunut kaksi osa-aikaista tekijää: Kati Viljakainen ja Jan Kettula, sekä lyhyempi aikaisia asiantuntijoita Xamkilta: Irina Kujanpää, Saara Kumpulainen ja Heini Tirronen. Hankeasiantuntijana on toiminut Elena Mochnikova. 

Lisäksi olemme saaneet avuksemme huikeita harjoittelijoita! Tiiu Leirimaan apu talven 2022-2023 aikana on ollut korvaamaton. Tiiu jatkoikin myöhemmin keväällä myös palkallisena projektityöntekijänä tulevaisuusverstaaseen keskittyen. Toinen harjoittelijamme, Tiina Pulli, on visualisoinut tulvaisuusverstaan materiaaleja.  

Hankkeen ohjausryhmä on myös syytä mainita tässä vaiheessa aplodien kera. Ohjausryhmä on kokoontunut ahkerasti ja erityisesti Mia Hämäläinen, Yrjö Myllylä, Petteri Kolinen ja Sini Taimela ovat keskustelujen myötä tukeneet ja kannustaneet hankkeen toimintaa eteenpäin. Rahoittajan edustajana Juulia Hutri on opastanut ja auttanut monissa hankkeen käytännön asioissa.  

FUTURE PROOF Kymenlaakso –hanke päättyy elokuun 2023 lopussa. Ennakointitoiminta niin Xamkissa kuin maakunnassa laajemminkin jatkuu monin tavoin: ota Kymenlaakso ennakoi! -sivusto seurantaan ja kokonaiskuva pysyy hallussa 😊 

 

Blogin pääkuvaan on koottu Xamkin graafisen muotoilun opiskelijoiden kuvituksia tulevaisuusverstaasta. Tekijät: Iida Rossi, Luukas Forbacka, Nina Nevalainen ja Viivi Valkonen. Kiitos yhteistyöstä!

 

Kohti tulevaa katsoen,

Kati Viljakainen

Future Proof Kymenlaakso -hankkeen projektipäällikkö