FUTURE PROOF Kymenlaakso tarjoaa pk-yrityksille mahdollisuuden katsoa tulevaisuuteen ja parantaa ennakointiosaamistaan.

Korona-pandemia ja nykyinen turvallisuustilanne ovat muuttaneet yritysten liiketoimintaympäristöä radikaalisti myös Kymenlaaksossa.

Miten muutoksia tulisi huomioida omassa toiminnassa? Miten ne vaikuttavat eri toimialoilla? Miten erilaisiin tulevaisuuskulkuihin tulisi varautua? Entä, mitä liiketoimintamahdollisuuksia muutosten myötä voisi syntyä?

FUTURE PROOF Kymenlaakso -hanke auttaa maakunnan pk-yrityksiä muutosten keskellä tarjoamalla koulutusta, tukea ja työkaluja ennakointiin. Tämän myötä liiketoiminnalla on mahdollisuus kehittyä, ja resilienssi kasvaa. Samalla yritysten tietoisuus maakunnan tarjoamista ennakoinnin materiaaleista kasvaa ja yhä useampi osaa hyödyntää materiaaleja omassa toiminnassaan.

 

YRITYSELÄMÄN EDUSTAJA – HAE MUKAAN!

Onko juuri Sinun yrityksesi halukas suuntaamaan katseen tulevaan?

Kutsumme mukaan yrittäjiä/omistajia, johtajia tai hallituksen jäseniä kymmenestä yrityksestä kehittämään omaa ja yrityksensä tulevaisuusosaamista.

-> Koulutus kattaa 6 eri teemaa sekä vertaismentorointia. Koulutukset sijoittuvat syys-talvi 2022-2023 ajanjaksolle ja huipentuvat huhtikuussa 2023 järjestettävään koko maakunnan yhteiseen tulevaisuusverstaaseen.

-> Tämän lisäksi osallistujat pääsevät hyödyntämään Futures Platform -tietopankkia ja soveltamaan sen sisältöjä oman tulevaisuuskartan rakentamisessa.

-> Koulutussarja, käytettävät materiaalit sekä Futures Platfomin hyödyntäminen koulutuksen aikana ovat osallistujille veloituksettomia.  (Suora de minimis -tuki yrityksille.)

Mukaan hakevilta yrityksiltä toivomme sitoutumista koulutussarjaan ja hyötyjen jalkauttamiseen yrityksissä.  Koulutus on suunnattu pk-yrityksille, erityisesti alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä painottaen.

 

YRITYSLÄHTÖISYYS HANKKEESSA VARMISTETAAN ALKUKARTOITUKSELLA

Ennen koulutussarjaa hankkeessa tehdään alkukartoitus, jossa palvelumuotoilullisin keinoin varmistetaan aito yrityslähtöinen tarve ja tapa koulutuksille.

Kevät/kesä 2022 aikana kartoituksessa mukana olevat yritykset ovat etusijalla varsinaiseen koulutukseen hakeuduttaessa. Ilmoittaudu siis mukaan jo nyt, jos haluat varmistaa koulutussisältöjen sopivuuden juuri Sinun yrityksesi tarpeisiin.

Vapaamuotoiset hakemukset ja lisätiedot koulutuksesta sekä alkukartoituksesta Kati Viljakainen kati.viljakainen@xamk.fi 040-5560226.

 

KOULUTUSSISÄLTÖJEN SKAALAAMINEN 

Koulutuksen aikana kerätään kokemuksia koulutussisällöistä ja esimerkkejä ennakoinnin hyödyistä. Keskeisimpiä oppeja käytetään hankkeen päätteeksi julkaistavan verkkokoulutusmateriaalin kehittämisessä. Materiaalit julkaistaan yleiseen käyttöön keväällä 2023.

Lisätietoja

Projektipäällikkö

Kati Viljakainen

040-5560226

kati.viljakainen@xamk.fi

Faktat

Future Proof Kymenlaakso

01.04.2022 – 31.07.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 111 340 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Euroopan sosiaalirahasto.