FUTURE PROOF Kymenlaakso tarjoaa mikro- ja pk-yrityksille mahdollisuuden katsoa tulevaisuuteen ja parantaa ennakointiosaamistaan.

Korona-pandemia ja nykyinen turvallisuustilanne ovat muuttaneet yritysten liiketoimintaympäristöä radikaalisti myös Kymenlaaksossa. Taustalla megatrendit muokkaavat maailmaa hitaasti, mutta varmasti. Pienempiä signaaleja muutoksesta on joka puolella.

Miten muutoksia tulisi huomioida omassa toiminnassa? Miten ne vaikuttavat eri toimialoilla? Miten erilaisiin tulevaisuuskulkuihin tulisi varautua? Entä, mitä liiketoimintamahdollisuuksia muutosten myötä voisi syntyä?

 

FUTURE PROOF Kymenlaakso -hanke auttaa maakunnan mikro- ja pk-yrityksiä muutosten keskellä tarjoamalla koulutusta, tukea ja työkaluja ennakointiin. Tämän myötä liiketoiminnalla on mahdollisuus kehittyä, ja resilienssi kasvaa. Samalla yritysten tietoisuus maakunnan tarjoamista ennakoinnin materiaaleista kasvaa ja yhä useampi osaa hyödyntää materiaaleja omassa toiminnassaan.

Lisätietoja

Projektipäällikkö

Kati Viljakainen

040-5560226

kati.viljakainen@xamk.fi

 

Hankkeen tietosuojaseloste

 

Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

 

MUKANA ERI ALOJEN YRITYKSIÄ KYMENLAAKSOSTA

Future Proof -ennakointikoulutuksiin kutsuttiin mukaan yrittäjiä/omistajia, johtajia tai hallituksen jäseniä reilusta kymmenestä yrityksestä kehittämään omaa ja yrityksensä tulevaisuusosaamista.

  • Koulutus kattoi 6 eri teemaa sekä yrityskohtaista valmennusta. Koulutukset alkoivat syksyn 2022 aikana ja viimeiset kaksi koulutusta olivat tammikuussa 2023.
  • Future Proof Kymenlaakso huipentuu keväällä 2023 järjestettävään koko maakunnan yhteiseen tulevaisuusverstaaseen, johon myös ennakointikoulutukseen osallistuneet yritykset ovat tervetulleita.
  • Tämän lisäksi osallistujat ovat päässeet hyödyntämään Futures Platform -tietopankkia ja soveltamaan sen sisältöjä Kymenlaakson oman tulevaisuuskartan rakentamisessa. Lue lisää siitä, miten Futures Platfomin tietopankkia ja tulevaisuuskarttaa on hyödynnetty XamkRead -verkkojulkaisusta.
  • Koulutussarja, käytettävät materiaalit sekä Futures Platfomin hyödyntäminen koulutuksen aikana ovat olleet osallistujille veloituksettomia.  (Suora de minimis -tuki yrityksille.)

Vaikka koulutussarja on nyt päättynyt, koulutusten sisällöstä julkaistu materiaali on hyödynnettävissä. Tutustu siis alati päivittyviin Future Proof- blogeihin ja muihin julkaisuihin tämän verkkosivun linkeistä alla.

 

HUOM! KOULUTUSSISÄLTÖJEN SKAALAAMINEN 

Yritykseille suunnatun Future Proof -ennakointikoulutuksen aikana on kerätty kokemuksia koulutussisällöistä ja esimerkkejä ennakoinnin hyödyistä. Keskeisimpiä oppeja käytetään hankkeen päätteeksi julkaistavan verkkokoulutusmateriaalin kehittämisessä. Materiaalit julkaistaan yleiseen käyttöön loppukeväästä 2023.

Eli kaikilla on mahdollista kasvattaa ennakointiosaamistaan ja vieläpä veloituksetta! Seuraamalla verkkosivua ja blogeja, pääset mukaan kouluttautumaan heti materiaalin valmistuttua.

 

KOKO MAAKUNNAN YHTEINEN TULEVAISUUSVERSTAS

Perinteikäs Kymenlaakson tulevaisuusverstas kutsutaan koolle jo kuudetta kertaa! Tällä kertaa verstaassa painotetaan erityisesti yrityksiä kiinnostavia tulevaisuusteemoja. Kriisien ja jatkuvien muutosten keskellä tarvitaan tulevaisuuteen katsovaa päätöksentekoa.

On valintojen aika!

Kymenlaakson tulevaisuusverstas tarjoaa inspiraatiota, näkemystä ja tukea päätösten tiellä sekä haastaa viemään ideat toimenpiteiksi. Verstaassa työskennellään maakunnan keskipitkän ja pitkän aikavälin ennakoinnin parissa. Voi lukea lisää tulevaisuusverstaista osallistamisen ja vaikuttamisen välineenä Etukenossa eteenpäin -julkaisusta.

 

Lue lisää Tulevaisuusverstaan ohjelmasta tapahtumasivulta https://www.xamk.fi/tapahtumat/kymenlaakson-tulevaisuusverstas-2023/

Voit myös ilmoittautua suoraan tästä.

ENNAKOINNISTA YMMÄRRETTÄVÄSTI - JULKAISUT JA ARTIKKELIT

Blogien ohella xamkilaisista asiantuntijoista koostuva Future Proof -tiimi julkaisee ennakointiin liittyvää materiaalia aktiivisesti myös muissa kanavissa.

Julkaisuja kootusti:

Toimialanäkemysten tarkastelua tulevaisuuskolmion avulla: Työntöä, imua ja painoa – liiketoiminnalle suunta tulevaisuutta tarkastellen. Julkaistu Xamk Next -verkkolehdessä 3.3.2023.

Tämä tarinallinen tulevaisuuskuva on syntynyt koulutusten aikana: Mitä voi tapahtua, jos laajennettu todellisuus arkipäiväistyy?  Julkaistu Xamk Next -verkkolehdessä 30.11.2022.

Tutustu koulutuksissa hyödynnettyyn ”ennakoinnin googleen”: Futures Platform – tietopankki ja tulevaisuuskartta yritysten käytössä. Julkaistu XAMKREAD -verkkolehdessä 5.12. 2022.

Skenaarionelikenttä oivallutti yrittäjiä: Epävarmuuksista kohti mielenkiintoisia skenaarioita. Julkaistu XAMKREAD -verkkolehdessä 5.12.2022.

Ajankohtaista

Piirroskuva tiimityöskentelystä ja tulevaisuusverstaan otsikkoteksti

Miksi yrityksen kannattaa osallistua tulevaisuusverstaaseen?

  Miten organisaatiossasi kohdataan muutokset? Reagoidaanko, kun muutos on jo “päällä” vai ennakoidaanko erilaisia muutoksia ja proaktiivisesti tehdään tekoja halutun suunnan edistämiseksi? Entä mistä sinä tai organisaatiosi löydätte relevanttia tulevaisuustietoa, johon päätökset olisi perustettava?   Paitsi mahdollisuuksien näkemistä ja suunnan määrittämistä, ennakointi ja vaihtoehtojen pohtiminen edesauttaa myös negatiivisiin tapahtumiin varautumista. Tämä on varmasti asia, jota...

Easmar Logistics – Katse laajemmalle ja pidemmälle

ENNAKOIVA YRITYS – OSA 3:   Ennakoiva yritys -sarjassa tutustutaan Future Proof Kymenlaakso -hankkeen ennakointikoulutuksissa mukana oleviin yrityksiin.    Easmar Logistics yrityksen ohjista pitelee Saku Sopanen. Sopasen yrityksellä on pitkän linjan kokemusta, sillä toiminta on aloitettu jo vuonna 1993. Monipuolisen logistiikkayhtiön toimialaa ovat huolinta ja rahtaus, ja erityisosaaminen rautatiekuljetuksissa. Sopanen kuvailee toimintaansa yrittäjänä juuri tällä hetkellä...

Uteliaasti ennakoiden – Mertzi Bergman Kymenlaakson tulevaisuusverstaan puhujaksi

Mertzi Bergmanin missiona on vahvistaa uteliaisuutta ja oppimisen mestaruutta niin työelämässä kuin laajemmin yhteiskunnassakin. Valintojen edessä: tulevaisuus voimavaraksi – Kymenlaakson tulevaisuusverstaassa 2023 Bergman yhdistää uteliaisuuden supervoiman tulevaisuustyöskentelyyn.   Yli 20 vuoden ajan uteliaisuuskulttuurin puolestapuhujana ja kouluttajana toiminutta Bergmania kuvataan hauskaksi ja innovatiiviseksi henkilöksi, jonka esiintyminen voimaannuttaa ja antaa ajateltavaa. Hän on tehnyt yhteistyötä pörssi- ja...

piirroskuva elokuvan teosta

Medialouhos edelläkävijänä

  ENNAKOIVA YRITYS – OSA 2:    Ennakoiva yritys -sarjassa tutustutaan Future Proof Kymenlaakso -hankkeen ennakointikoulutuksissa mukana oleviin yrityksiin.    Medialouhos on 2005 perustettu videotuotantoyhtiö, jonka studio sijaitsee Kouvolan keskustassa. Yrityksille ja yhteisöille koko elävän kuvan kentältä palveluja ja erikoisratkaisuja tuottava yritys on ollut mukana Future Proof Kymenlaakson ennakointihankkeessa.    Millaisena Medialouhoksessa on koettu ennakointiin liittyvien...

SAVE THE DATE – Tulevaisuusverstas 21.4.2023

Silloin, kun ote on tiukasti nykyhetkessä ja arki kriisien keskellä tuntuu selviytymiseltä, voi olla haastavaa katsoa kauemmas tulevaisuuteen. Kuitenkin tässä hetkessä tehtävillä valinnoilla ja päätöksillä on pitkäkantoisia seurauksia. Reaktiivisuuden sijaan tarvitaankin ennakointia ja tulevaisuuden aktiivista ottamista omiin käsiin. Parhaimmillaan kriisien aiheuttama myllerrys voi avata ovia uudelle ja vahvistaa toimintaa.   Minkälaista tulevaisuutta kohti sitten halutaan kulkea?...

Faktat

Future Proof Kymenlaakso

01.04.2022 – 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 111 340 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Euroopan sosiaalirahasto.