Miten matkailu ja tapahtuma-alaa voidaan kehittää pelialan avulla? Sitä pohditaan marraskuisissa Muotoilupyrähdyksissä Xamkin kampuksella Kouvolassa. 

Avataanpa heti kärkeen mitä se Muotoilupyrähdys oikein tarkoittaa. Muotoilupyrähdys on vapaa käännös Design Sprintistä. Design Sprint on alun perin Googlen kehittämä työpajamenetelmä, jossa hyödynnetään palvelumuotoilun menetelmiä. Sprintti koostuu viidestä tehokkaasta päivästä, joiden aikana sukelletaan syvemmälle kehitettävän asian pariin, määritellään tavoitteet, ideoidaan, rakennetaan prototyyppi, jonka avulla ideoita voidaan testata asiakkaiden kanssa sekä kootaan testauksen tulokset yhteen ja laaditaan jatkokehittämisehdotukset. PARK-hankkeen Muotoilupyrähdyksissä Kouvolassa tätä Design Sprint mallia mukaillaan. Muotoilupyrähdys koostuu seuraavista vaiheista: 

1) Alkukartoitus, jonka avulla selvitetään osallistujan tarkempi haaste ja osallistumisen tavoite.  

2) Työpajapäivä, jossa osallistujat saavat oppia pelialalta ja pääsevät niiden avulla ideoimaan ratkaisuja haasteisiinsa yhdessä muotoilun ja pelialan ammattilaisten sekä Xamkin opiskelijoiden kanssa. Päivän päätteeksi valitaan ideat, joita viedään eteenpäin. 

3) Itsenäinen työskentely, jonka aikana osallistuja yhdessä opiskelijatiimin kanssa sopimallaan tavalla rakentaa prototyypin valitusta ideasta, jonka avulla haaste voitaisiin ratkaista ja testaa tätä asiakkaiden kanssa.  

4) Loppuesityspäivä, on puolikas päivä, jossa esitellään testauksen tuloksia ja siitä saatuja palautteita sekä ratkaisuehdotus. 

Kiteytettynä: Muotoilupyrähdyksissä koulutetaan pelialan hyvistä käytännöistä, mietitään miten ne voivat auttaa oman haasteen ratkaisemisessa. Työskentelyssä apuna ovat muotoilun menetelmät sekä monialainen tiimityöskentely. Osallistuaksesi et tarvitse aiempaa kokemusta tai ymmärrystä pelialalta.

ESIMERKKEJÄ HAASTEISTA JA KEHITTÄMISKOHTEISTA, JOIHIN VOIDAAN IDEOIDA RATKAISUJA 

Matkailualan yrityksille suunnatussa Muotoilupyrähdyksessä voidaan lähteä vaikkapa miettimään, miten kerätä palautetta nuorilta ja lapsilta hotelli- tai matkakohdevierailuista jollakin hauskalla tavalla pelillisiä elementtejä hyödyntämällä. Tai minkälaista hauskaa ja houkuttelevaa sisältöä nuorille ja lapsille voitaisiin hotellivierailujen oheen rakentaa? Toinen esimerkki voisi liittyä matkailijan inspiroimiseen digitaalisissa kanavissa, kuinka herättää asiakkaan huomio sosiaalisessa mediassa ja ohjata hänet varaamaan juuri sinun palvelusi tai majoituksesi. Pelinkehittämisessä käytetään muun muassa kuvakäsikirjoitusta, joka voisi auttaa suunnittelemaan juuri tuota vaihetta asiakkaan ostopolulla. 

Tapahtuma-alan Muotoilupyrähdyksessä voitaisiin ideoida, miten erilaisten teknologioiden avulla, kuten virtuaali- ja lisätty todellisuus, esitettäisiin tapahtumien kulkua ja mallinnettaisiin tilojen käyttötarkoituksia. Toisena esimerkkinä voisi miettiä, kuinka toteuttaa tapahtuman talkoolaisten perehdytys pelillisin keinoin. 

MITÄ TAPAHTUU MUOTOILUPYRÄHDYKSEN JÄLKEEN? 

Työskentely Muotoilupyrähdyksissä on todellakin vasta pikamatka, eikä sen aikana ennätetä kehittää lopullisia tuotteita, saati pelejä tai sovelluksia, eikä se ole oikeastaan tarkoituskaan. Tavoitteenamme on tarjota osallistujille uutta tietoa pelialan mahdollisuuksista sekä raikkaita ideoita oman toiminnan kehittämiseen. Tärkeää on, että kukin osallistuja tulee mukaan oman kehittämishaasteensa kanssa, jotta osallistumisesta olisi todella hyötyä. 

Kun ratkaisuideat on esitelty, keräämme osallistujilta palautetta ja käymme keskustelua muista esiin nousevista kehityskohteista tai idea-aihioista, joille olisi mahdollista suunnitella jatkohankkeita. Tässä siis siirrytään sprintistä kestävyysjuoksuun ja näihin jatkotoimenpiteisiin osallistujat ovat tervetulleita mukaan! Tarkoituksena on tunnistaa asioita, joissa Xamk voi auttaa myös jatkossa alueidemme yrityksiä, freelancereita ja kuntatoimijoita. Tietysti toivomme, että Muotoilupyrähdykset antavat osallistujille eväitä ja uusia näköaloja omien palveluidensa kehittämiseen sekä uusia verkostoja opiskelijoista ja muista osallistujista. 

MUOTOILUPYRÄHDYSTEN AIKATAULUT

Tapahtuma-alalle suunnatun Muotoilupyrähdyksen työpajapäivä järjestetään 1.11. ja ideoiden esittelypäivä 30.11. Lisätietoja: Muotoilupyrähdys kymenlaaksolaisille tapahtuma-alan toimijoille – XAMK

Matkailualalle suunnatun Muotoilupyrähdyksen työpajapäivä on 8.11. ja ideoiden esittelypäivä 1.12. Lisätietoja: Muotoilupyrähdys kymenlaaksolaisille matkailualan toimijoille – XAMK

Ilmoittautumiset 10.10.2021 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: tiina.ikkonen@xamk.fi

Tervetuloa mukaan!

 

Kirjoittanut: Tiina Ikkonen, Xamk

 

PARK Peliala suunnannäyttäjänä on ESR-rahoitteinen neljän ammattikorkeakoulun yhteishanke.

#parkhanke #pelialasuunnannäyttäjänä #luovaaosaamista #esr #eu #vipuvoimaa #LABfinland #jamk #kamk #xamk