Syksy saapui luoksemme kauniina ja inspiroivana. Kesän muistot vaihtuvat tulevaisuuden suunnitteluksi, jossa apuna voi käyttää Osaamiskeskus Nuoskan koulutuskalenteria.

Nuoskan tarjontaan kuuluu syksyllä useita eri laajuisia koulutuksia kouluissa toimivien ammattilaisten tueksi. Koulutusten sarjan aloittaa 22.9.2021 MIELI ry:n Kadonneen ystävän jäljillä -koulutus, jossa esitellään erityisesti yläkoululaisille tarkoitettua mielenterveystaitojen vahvistamiseen kehitettyä lautapeliä. Uusi ja mielenkiintoinen menetelmä siis tarjolla. Toinen tilaisuus samalla sisällöllä järjestetään 6.10.2021.

Kesällä alkaneet Intoa ja osaamista ryhmäyttämiseen – koulutukset saavat jatkoa 12.10.2021 kun vuorossa on EHYT ry:n toteuttama ryhmän muodostumista ja eri vaiheita käsittelevä Ryhmäilmiö -koulutus.

EHYT ry:n toteuttamia koulutuksia syksyllä ovat myös Päihteiden puheeksiotto koulu- ja oppilaitosnuorisotyössä -koulutukset 30.9.2021 ja 18.11.2021, jossa perehdytään nuorisotyöntekijän rooliin päihdekeskustelussa, sekä Vaikuttava ehkäisevä päihdetyö koulu- ja oppilaitosnuorisotyössä -koulutukset 12.10.2021 & 30.11.2021, jolloin saat tietoa lainsäädännöstä, velvollisuuksista ja vastuista sekä huolen ja päihteiden puheeksioton oikea-aikaisuudesta. Koulutustarjontaan kuuluvat myös Ryhmäilmiö -koulutus erityisesti asuntolaohjaajille, sekä toteutus aikaan sitomattomana verkkokurssina.

Lokakuussa 13.10.2021 alkaa Itä-Suomen Aluehallintoviraston kanssa järjestettävä kolmiosainen, kaikille kouluissa nuoria kohtaaville työyhteisöille tarkoitettu Dialogia vai Debaattia -koulutussarja. Koulutusten punainen lanka on yksittäistä nuorta tukevan, hyvin toimivan kasvattajayhteisön rakentaminen kouluissa ja oppilaitoksissa. Saat eväitä ja työkaluja monialaisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen rakentamiseen ja sekä muutosten ja haastavien tilanteiden kohtaamiseen.

Loppuun vielä myös kesän lopuksi aloitetusta Nuoskan podcastista. Ensimmäisessä osassa Opinkirjon Heikki Korhonen jakaa kullanarvoisia vinkkejä koulunuorisotyöntekijän tueksi.

 

Nuoskan tarjonta ja sivut päivittyvät tiuhaan tahtiin. Seuraa siis Nuoskan kotisivuja, somekanavia ja podcastia. Mukavaa syksyn alkua!

 

 

Ville Eerikäinen

TKI-asiantuntija

Osaamiskeskus Nuoska / Xamk, Juvenia

 

Osaamiskeskus Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta osaamiskeskuksesta vuosille 2020–2023. Nuoskan toimintaa koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamkin) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.