Olen Jani Hoviaro, nelilapsisen perheen isä. Koulutuspolkuni käynnistyi aikuisopiskelijana suoritetusta nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopinnoista. Yhteisöpedagogi (AMK) -opinnot suoritin monimuoto-opintoina ja sen jälkeen YAMK-opinnot polku- sekä monimuoto-opintoina.

Tällä hetkellä työskentelen Aseman Lapset ry:ssä kehittäjäkoordinaattorina. Kuntaorganisaation työkokemusta nuorisotyössä on kertynyt jo lähes 20 vuotta, joten järjestökentällä olen melko uusi vielä, mutta sitäkin innokkaampi.

 

Työkokemuksia

Työhistoria noudattelee melko perinteistä kuntapuolen polkua. Aloitin nuorisotyöurani alueellisessa nuorisotyössä ja siitä kokemuksen karttuessa tein paljon töitä erityisen tuen tarpeessa olevien nuorten kanssa.

Polkuun toki vaikutti myös mielenkiinto heikossa asemassa olevien nuorten kanssa työskentelyyn. Ilokseni sain kehittää työkokemusta myötäillen nuoren kasvua ja kehityskaarta aina 12-vuotiaasta 29 vuoden ikään asti. Sain kokemusta koko kasvun kaaresta.

Erilaiset kehittämishankkeet ja -projektit tulivat tässä vaiheessa osaksi työpolkua…

 

Kiinnostukseni lisääntyi kehittämisestä sekä tiedonkeruusta. Työn dokumentointi sekä arviointi alkoi kiinnostamaan. Erilaiset kehittämishankkeet ja -projektit tulivat tässä vaiheessa osaksi työpolkua ja pääsin myös kehittämään omia taitoja ja kiinnostuksen kohteita nuorisotyön kehittämisessä sekä dokumentoinnissa.

opinnoISTA

Yhteisöpedagogiopinnot antoivat hyvän lisäponnistuksen omassa kehittymisessä, kun opintojen jälkeen pääsin osaamiskeskukseen työskentelemään ja toteuttamaan valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman asettamia tehtäviä. Tämä on antanut uuden suunnan työuralla, kun tällä hetkellä työskentelen vahvasti työn dokumentoinnin ja arvioimisen kehittämisen parissa järjestökentällä.

Yhteisöpedagogiopinnot ovat syventäneet osaamistani sekä ymmärrystä ammattialasta. Nuorisotyön kentällä on viime vuosina koulutuksen vaatimustaso noussut, jolloin yhä enemmän vaatimuksena on AMK-tason koulutus. Tämä on myös hyvä asia, koska se lisää myös alan arvostusta. Itselle opinnot ovat olleet selkeä etenemisväylä, eikä pelkästään urakeskeisesti vaan myös ammatillisesti.

Opinnot ovat lisänneet omaa ymmärrystä ja osaamista niin on voinut kehittyä työntekijänä.

 

Opinnot ovat lisänneet omaa ymmärrystä ja osaamista niin on voinut kehittyä työntekijänä. Ne ovat selkeyttäneet itselleni myös omia vahvuuksiani sekä kiinnostuksen kohteitani. Opinnot ovat siis mahdollistaneet pääsyn työhön, jossa pääsen käyttämään omia vahvuuksiani.

 

Jani Hoviaro
Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) , Xamkin alumni