Päiväopiskelu

Graafinen muotoilija suunnittelee ulkoasuja digitaaliseen ja printtimediaan

Graafinen suunnittelu on visuaalista viestintää

Graafinen muotoilija on luova visualisoija ja viestin näkyväksi tekijä. Perinteisen printti- ja digimedian lisäksi graafinen muotoilija hallitsee visuaalista osaamista monipuolisesti monissa eri kanavissa.

Valmistuttuasi osaat monipuolisesti hyödyntää ja soveltaa suunnitteluprosesseissa ammattialasi suunnitteluvälineitä, -ohjelmia ja -menetelmiä.

Yhdistät käytännön tekemiseen taiteellisuutta ja luovaa ajattelua sekä teknistä ja teoreettista osaamista.

Hallitset laajoja visuaalisen viestinnän kokonaisuuksia ja pystyt arvioimaan kriittisesti graafisen suunnittelun merkitystä ja mahdollisuuksia eri medioissa sekä kehittämään niitä.

Osaat toimia oman alasi asiantuntijana monialaisissa työympäristöissä ja kehitystiimeissä sekä yhteistyössä muiden asiantuntijoiden, kuten muun muassa copywritereiden, valokuvaajien, audiovisuaalisen median, tuotesuunnittelun ja palvelumuotoilun sekä mainonnan ja markkinoinnin toteuttajien kanssa.

graafinen suunnittelu | graafinen muotoilu | graafikko | AD | kuvitus | typografia | animaatio | websuunnittelu | visuaalinen viestintä 

Opintojen sisältö

Merkittävä osa ympäröivää visuaalista maailmaa sisältää graafista suunnittelua 

Graafisen suunnittelun opinnoissa perehdytään laaja-alaisesti visuaalisen viestinnän osa-alueisiin kuten painettuun graafiseen suunnitteluun, digitaaliseen julkaisemiseen ja web-suunnitteluun.  

Koulutuksen ydinopintoja ovat sommittelu, kuvitus, taitto, typografia, valokuvaus ja informaatiografiikka sekä eri julkaisuympäristöjen tekniset vaatimuksetYdinopintojen osaamista sovelletaan viestintään, yritysgrafiikkaan ja brändin rakentamiseen sekä mainontaan, markkinointiin ja julkaisusuunnitteluun.  

Suuri osa täydentävän osaamisen koulutuksesta toteutetaan aidoissa työelämän asiakasprojekteissa. 

Valmistumisesi jälkeen hallitset laajoja visuaalisen viestinnän kokonaisuuksia, ymmärrät strategisten valintojen merkityksen ja pystyt arvioimaan kriittisesti graafisen suunnittelun merkitystä eri medioissa.

Muotoilun koulutuksessa painottuvat muotoiluprosessien sekä suunnittelumenetelmien ja -välineiden ammatillinen osaaminen, innovatiiviset oppimisympäristöt sekä yrittäjämäiset toimintatavat. Uudet, kansainvälisesti korkeatasoiset työskentelytilat luovat hyvän käytännön oppimisympäristön keskelle monialaista kampuskeskittymää, jossa yhdistyvät eri koulutusten osaaminen sekä laajat eri alojen yritysyhteistyöverkostot.

Opetuksessa perehdytään suunnitteluvälineiden ja -ohjelmistojen hallintaan sekä erityisesti käyttäjälähtöisiin muotoiluprosesseihin. Taide- ja materiaaliopinnot sekä perinteisten käsityömenetelmien hallinta vahvistavat muotoilun ydinosaamista. Ammattiopinnot rakentuvat monialaisista, yrittäjälähtöisistä ja käytännönläheisistä projekteista, joissa tavoitteena on muotoilualan työelämän tarpeista lähtevä käytännön osaaminen.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta on edellytetty omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

BYOD - Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden (esim. kannettava tietokone) käyttöä.

Lue lisää

Graafinen suunnittelu on luovaa ongelmanratkaisua

Jenni Kolehmainen opiskelee Xamkissa graafista muotoilua. "Graafisen muotoilun kenttä kehittyy jatkuvasti, joten jollain tapaa se on yksistään ikuista oppimista."

Lue Jennin opiskelijatarina

Graafinen muotoilija työelämässä

Muotoilun ala tarjoaa tehtäviä esimerkiksi toimintaympäristö- ja tilasuunnittelun, muotoiluprosessien, tuotekehityksen sekä konseptoinnin parissa. Myös erilaiset käyttöliittymät, mallien valmistus, design management, brändinhallinta ja tutkimustehtävät kuuluvat muotoilijoiden tehtäväkenttään.

Muotoilija luo tilallista, esineellistä ja visuaalista maailmaa kehittämällä ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin eri ympäristöissä ja käyttötarkoituksissa.

Lue lisää graafisen alan työstä TE-palveluiden Ammattinetistä.

Olisiko sinun unelma-ammattisi

  • kuvittaja
  • AD
  • web-graafikko
  • pakkaussuunnittelija tai
  • kirjagraafikko

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Sanna Haapanen
puh. 044 702 8967
sanna.haapanen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610