Päiväopiskelu

Muotoilua vastuullisesti ihmisten todellisiin tarpeisiin

Biotuotemuotoilijana suunnittelet tuotteita, joiden valmistuksen, käytön ja hävittämisen vaikutukset aiheuttavat mahdollisimman vähän negatiivisia ympäristövaikutuksia.

Sinun osaamisellasi on merkitystä, teet ihmisten arjesta miellyttävämpää.

Tuotesuunnittelua ja materiaalituntemusta traditiota kunnioittaen, kokeillen ja uutta etsien

Kestävän tuotemuotoilun tavoitteena on kehittää tuoteinnovaatioita, joiden valmistuksen, käytön ja hävityksen vaikutukset aiheuttavat mahdollisimman vähäisiä negatiivisia ympäristövaikutuksia.

Osaat valita tuotteen materiaalin kestävää kehitystä tukevasti ja ottaa huomioon suunnittelemasi tuotteen vaikutukset ympäristöön. Puun, puupohjaisten ja uusiutuvien materiaalien käyttö lisääntyy tulevaisuudessa.

 

Kestävän muotoilun tavoitteena on kunnioittaa ympäristöarvoja ja hyödyntää uusia materiaaleja vastuullisesti.

Opit muotoiluprosessin aina asiakas- ja käyttäjätutkimuksesta ideoinnin kautta konseptointiin ja tuotesuunniteluun.

Koulutus antaa sinulle hyvät edellytykset toimia suunnittelu- ja tuotekehitystehtävissä sekä kehittää kilpailukykyäsi ja osaamistasi muotoilun ammattialalla. Toimit tuotesuunnittelun osaajana monialaisissa ammattitiimeissä ja kansainvälisissä verkostoissa.

muotoilu | tuotemuotoilu | biotuotemuotoilu | puumuotoilu | puutuotteet | ekodesign | kiertotalous | vastuullisuus | kestävä kehitys | metsä | luonto | ympäristö ja tila

Opintojen sisältö

Biotuotemuotoilija hallitsee tuotteiden suunnittelun

Ammattiosaamisesi perustuu erilaisten tuotesuunnittelu- ja muotoilumenetelmien hallintaan sekä materiaali- ja menetelmäosaamiseen.

Kulttuurin tuntemus luo pohjaa muotoilun ja tuotteiden kokonaisvaltaiselle ymmärrykselle.

 • Työpajoissa opit ymmärtämään kullekin materiaalille luontevan käyttökohteen, muodon ja valmistusmenetelmän.
 • Taideopinnoissa harjaannut näkemään ja kehittämään toimivia visuaalisia ratkaisuja muotoilualalla.
 • Visualisointiopintojen aikana opit käyttämään digitaalisia visualisointiohjelmistoja ja luonnostelemaan käsin piirtämällä.
 • Menetelmäopintojen aikana opiskelet menetelmiä, joiden avulla tunnistat käyttäjän tarpeet ja toiveet, mallinnat suunnitelmiasi ja perustelet tekemiäsi valintoja.

Toimiaksesi työelämässä sinun tulee tuntea luovan talouden tunnuspiirteitä. Saat opinnoissasi myös valmiuksia toimia muotoiluyrittäjänä.

Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä, joka koostuu seuraavista moduuleista:

Ydinosaaminen 135 op
 • Ammattina muotoilu 15 op
 • Kielet 15 op
 • Pajat 15 op
 • Taiteen soveltaminen 15 op
 • Visualisointi 15 op
 • Menetelmät 15 op
 • Luova talous 15 op
 • Harjoittelu 30 op
 • Opinnäytetyö 15 op
Täydentävä osaaminen 105 op
 • Puun materiaalituntemus 15 op
 • 3D-mallinnus ja -valmistus 15 op
 • Kestävä kehitys 15 op
 • Tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -projekti 15 op

Opintojen toteutus

Päiväopiskelu on päätoimista, ja lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti arkipäivisin.

Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Opiskelu vaatii välillä omaa itsenäistä työskentelyä pajatiloissa iltaisin ja viikonloppuisin.

Muotoilun oppimisympäristöt

Xamkin eri materiaalien työstämiseen suunnitellut pajat tarjoavat toimivan oppimisympäristön.

Pajat on varustettu toimivalla ja modernilla konekannalla. 3D-mallinnuksen ja -valmistuksen oppimisympäristöissä voit toteuttaa jo opiskelun aikana pienoismalleja ja prototyyppejä aina lopputuotteiksi saakka.

Oppimisympäristöissä on käytössä perinteisiä puu-, muovi- ja metallipajojen koneita sekä nykyaikaiset alalla yleisesti käytettävät suunnitteluohjelmistot ja laitteet 3D-skannaukseen, 3D-tulostukseen, laserleikkaukseen ja CNC-koneistukseen.

Opit tietokoneavusteisen suunnittelun perusteista aina 3D-mallinnuksen syventävään osaamiseen saakka.

Biotuotemuotoilija työelämässä

Valmistuttuasi voit sijoittua tuoteteollisuuden muotoilu-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin sekä opetus-, tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin.

Biotuotemuotoilijana voit toimia yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa monialaisissa tiimeissä sekä yksityisen ja julkisen sektorin projekti- ja kehitystoiminnassa tai yrittäjänä omassa muotoiluyrityksessä.

Opinnot antavat sinulle vaihtoehtoja toteuttaa omien kiinnostuksesi kohteiden mukaisia urapolkuja.

Sinusta voi tulla:

 • biotuotemuotoilija, bioproduct designer
 • tuotemuotoilija, product designer
 • luova tuotesuunnittelija, creative product designer
 • muotoilija, designer
 • puumuotoilija, wood designer
 • yrittäjä, entrepreneur
 • innovaattori, innovator
 • projektipäällikkö, project manager
 • tuotekehityspäällikkö, R&D manager
 • tutkimuspäällikkö, development manager

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita)

Lue lisää

Biotuotemuotoilijoille kunniamaininta Pakkaustarinoita-kilpailussa

Xamkin biotuotemuotoilun opiskelijoiden Maria Lampisen, Ekaterina Karvasen, Anton Sandqvistin, Ada Aallon ja Saara Koivun muodostama ryhmä sai kunniamaininnan Lidl Suomen Pakkaustarinoita 2021 -kilpailussa, jossa oli tarkoituksena vähentää muovin käyttöä pakkauksissa.

Kunniamaininnan sai ryhmän kehittämä uusi tapa käyttää esimerkiksi maitotölkeistä tuttua elintarvikekartonkia. Kartongista valmistetut minitölkit ovat täysin kierrätettäviä.

”Kunniamaininnasta jäi todella hyvät fiilikset, kilpaileminen noinkin isojen yrityksien kanssa oli meille suuri kunnia”, Ekaterina ja Anton tiivistävät ryhmän tunnelmat.

Lisäksi finaalissa oli mukana toinenkin saman työryhmän idea, päällekkäin asettuvat Rectangle-pullot.

Ehdotuksia kilpailuun tuli lähes 80  – näiden takana oli yrityksiä, yhdistyksiä ja korkeakoulujen opiskelijoita. Ehdotuksista esiraati valitsi finaaliin 15 työtä.

9 | XAMK: kartonkipakkaus mausteille

Kartonkipakkaus mausteille on uusi tapa käyttää elintarvikekartonkia. Kaunis ja ekologinen minitölkki on täysin kierrätettävä.

10 | XAMK: Rectangle-pullo

Rectangle-pullot asettuvat päällekkäin. Neliskanttinen muoto säästää tilaa ja vähentää rahtikuluja sekä kolliin tarvittavaa kääremuovia.

Mitä voi tehdä puhki kulutetusta nahkasohvasta?

Tätä pääsi pohtimaan biotuotemuotoilua opiskeleva Saara Hakamaa Kiertotalouden ideointi-opintojaksolla, jossa mietittiin millaisia uusiotuotteita voisi kierrätysmyymälään tulevista vanhoista ja rikkinäisistä huonekaluista tehdä.

Näitä huonekaluja ei voisi enää uudelleen myydä, mutta jotain uutta niistä voisi kenties valmistaa?

Opintojaksolla Saara ja muut opiskelijat suunnittelivatkin tuoteperheen, johon kuului rahi, säilytyspussukka ja naulakko. Tarkoitus on, että näitä tuotteita voitaisiin tulevaisuudessa sekä valmistaa että myydä kierrätyskeskuksessa.

Muotoilun keinot, materiaalien mahdollisuudet

”Minusta biotuotemuotoilun koulutuksen tulee vahvistaa tulevien muotoilijoiden ajatusta siitä, että maailmaa voidaan muuttaa vähän kerrallaan. Parhaimmillaan heille syntyy siis kirkas näkemys siitä, että asioiden on muututtava ja myös siitä, miten he voivat omalla osaamisellaan sitä muuttaa”, Rami Federley pohtii.

Lue lisää

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Biotuotemuotoilun opiskelua

Biotuotemuotoilun opiskelujat työpajassa valmistamssa materiaaleja kattiloissa.

Opiskelijat luokassa tekemässä malleja savesta.

Opiskelijat puutyöluokassa höyläpenkkien ääressä.

Opiskelijat metalltyöluokassa työpöydän ääressä hitsauskypärät päässä.

Opiskelijoita galleriatilassa tikkailla ripustamssa isoa männynoksaa kattoon näyttelyä varten.

Tauluja vaaleassa ateljeetilassa maalaustelineillä.

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Xamk Pulse avoin AMK

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Heli Abdel-Rahman

heli.abdel-rahman@xamk.fi

puh. 044 702 8477

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
puh. 044 702 8891 tai 040 585 6610