Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 21
 • opiskelupaikka Kouvola
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika ei tiedossa

Muotoilua metsästä, puusta ja uusiutuvista materiaaleista

Biotuotemuotoilija suunnittelee tuotteita uusiutuvista luonnonmateriaaleista, kuten puusta ja puupohjaisista materiaaleista.

Biotuotemuotoilijan koulutuksessa yhdistyy perinteinen muotoilun ja materiaalituntemuksen tietotaito moderniin materiaali-, suunnittelu- ja valmistustaitoon kestävän elinkaariajattelun mukaisesti.

Sinusta tulee tuotemuotoilun rautainen ammattilainen, jolla on osaaminen ja ymmärrys uusiutuviin luonnonvaroihin pohjautuvista materiaaleista.

Ymmärrät myös tuotteen koko elinkaaren materiaalin tuotannosta valmiiksi tuotteeksi ja kierrätykseen tai jatkokäyttöön asti.

Osaat valita tuotteen materiaalin kestävää kehitystä tukevasti ja ottaa huomioon suunnittelemasi tuotteen hiilijalanjäljen ja vaikutuksen ympäristöön.

Opit muotoiluprosessin asiakas- ja käyttäjätutkimuksesta ideoinnin kautta konseptointiin ja aina tuotteistamiseen asti.

Puun, puupohjaisten ja uusiutuvien materiaalien käyttö lisääntyy tulevaisuudessa. Kestävän muotoilun tavoitteena on kunnioittaa ympäristöarvoja ja kehittää uusia tuotteita vastuullisesti.

Opintojen aikana tutustut puumateriaalien käyttöön perinteisiä oppeja kunnioittaen ja uusimpia teknologioita hyödyntäen.

Opit käyttämään tuotesuunnittelussa uusiutuvien ja kehittyvien materiaalien tarjoamia mahdollisuuksia.

Koulutus antaa sinulle hyvät edellytykset toimia suunnittelu- ja tuotekehitystehtävissä sekä kehittää kilpailukykyäsi ja osaamistasi muotoilun ammattialalla. Toimit tuotesuunnittelun osaajana monialaisissa ammattitiimeissä ja kansainvälisissä verkostoissa.

muotoilu | tuotemuotoilu | biotuotemuotoilu | puumuotoilu | puutuotteet | ekodesign | kiertotalous | kestävä kehitys | metsä | luonto | ympäristö ja tila

Opintojen sisältö

Biotuotemuotoilija hallitsee tuotteiden suunnittelun ja tuotteistamisen

Ammattiosaamisesi perustuu erilaisten tuotesuunnittelu- ja muotoilumenetelmien hallintaan sekä vahvaan materiaali- ja menetelmäosaamiseen. Kulttuurin tuntemus luo pohjaa muotoilun ja tuotteiden kokonaisvaltaiselle ymmärrykselle.

Työpajoissa opit toteuttamaan suunnitelmiasi materiaali- ja teknologialähtöisesti. Taideopinnoissa harjaannut näkemään ja kehittämään toimivia visuaalisia ratkaisuja muotoilualalle. Visualisointiopintojen aikana opit käyttämään digitaalisia visualisointiohjelmistoja ja luonnostelemaan käsin piirtämällä. Menetelmäopintojen aikana opit huomiomaan käyttäjiä, mallintamaan suunnitelmiasi ja perustelemaan valintojasi.

Toimiaksesi työelämässä sinun tulee tuntea luovan talouden tunnuspisteitä. Saat opinnoissasi valmiuksia toimia muotoiluyrittäjänä.

Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä, joka koostuu seuraavistamoduuleista:

Ydinosaaminen 135 op
 • Ammattina muotoilu 15 op
 • Kielet 15 op
 • Pajat 15 op
 • Taiteen soveltaminen 15 op
 • Visualisointi 15 op
 • Menetelmät 15 op
 • Luova talous 15 op
 • Harjoittelu 30 op
 • Opinnäytetyö 15 op
Täydentävä osaaminen 105 op
 • Puun materiaalituntemus 15 op
 • 3D-mallinnus ja -valmistus 15 op
 • Kestävä kehitys 15 op
 • Tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -projekti 15 op

Oppimisympäristöt

Xamkin eri materiaalien työstämiseen suunnitellut pajat tarjoavat loistavan oppimisympäristön. Pajat on varustettu toimivalla, modernilla konekannalla. 3D-mallinnuksen ja -valmistuksen oppimisympäristöissä voit toteuttaa jo opiskelun aikana pienoismalleja ja prototyyppejä aina lopputuotteiksi saakka. Laitekanta kattaa peruspuu-, muovi- ja metallipajan koneista 3D-studion tietokoneohjattuihin valmistusmenetelmiin, kuten laserleikkaukseen, 3D-tulostukseen ja biopohjaisten materiaalien CNC-koneistukseen.

Ympäristöissä on käytössä nykyaikaiset suunnitteluohjelmistot ja laitteet 3D-skannaukseen, 3D-tulostukseen, laserleikkaukseen ja CNC-koneistukseen. Opit tietokoneavusteisen suunnittelun perusteista aina 3D-mallinnuksen syventävään osaamiseen saakka. Ohjelmistoina ovat alalla yleisesti käytettävät suunnitteluohjelmistot.

Biotuotemuotoilijat Pakkaustarinoita-finaalissa!

Xamkin biotuotemuotoilijat osallistuivat keväällä Lidl Suomen #Pakkaustarinoita2021 -kilpailuun.

Ehdotuksia kilpailuun tuli lähes 80  – näiden takana on yrityksiä, yhdistyksiä ja korkeakoulujen opiskelijoita.

Lidlin esiraati valitsi töistä 15 finaaliin, jossa asiantuntijaraati valitsee voittajat kesäkuun 16. päivä.

Finaaliin päässeet ideat ovat neliskanttinen pullo sekä kartonkinen maustepakkaus. Katso finalistien esittelyvideot!

9 | XAMK: kartonkipakkaus mausteille

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKissa ideoitu kartonkipakkaus mausteille on uusi tapa käyttää elintarvikekartonkia. Kaunis ja ekologinen minitölkki on täysin kierrätettävä

10 | XAMK: Rectangle-pullo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKissa ideoidut Rectangle-pullot asettuvat päällekkäin. Neliskanttinen muoto säästää tilaa ja vähentää rahtikuluja sekä kolliin tarvittavaa kääremuovia.

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita)

Lue lisää

Opintojen toteutus

Opiskele joustavasti

HOPS on oma opiskelu- ja urasuunnitelmasi, jota täydennetään ja päivitetään aina tarvittaessa, vähintään kerran vuodessa. Hyvin laadittu HOPS tukee opiskeluasi ja ammatillisen osaamisesi ja ammatti-identiteettisi kehittymistä. Opiskeluaikana tekemäsi valinnat ohjaavat tulevan työurasi kehittymistä. HOPSissa tarkastelet osaamistasi, osaamis- ja uratavoitteita, opintoihin liittyviä valintoja, oppimiseen ja opiskeluun liittyviä taitoja ja oppimisympäristöjä.

Oppimisväylät

Xamk tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden suorittaa opintojaan joustavasti eri elämän tilanteita mukaillen. Opiskelijoille on tarjolla kolme oppimisväylää:

Työviikkopohjainen oppimisväylä

Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä

Opintojen nopeuttaminen tapahtuu esimerkiksi valitsemalla itsenäisiä suoritustapoja, jotka voivat olla muun muassa verkkototeutuksia, tai valitsemalla opintoja jonkin toisen ryhmän työjärjestyksestä. Itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät sisältävät työviikkopohjaiseen oppimisväylään suhteutettuna enemmän itsenäistä aiheeseen tutustumista. Itsenäisen suorituksen voit tehdä myös samanaikaisesti työviikkopohjaisen opetuksen kanssa. Tällöin voit osallistua lähiopetukseen kiinnostuksesi ja tarpeittesi mukaisesti. Oppimistehtävät ovat kuitenkin itsenäisen toteutuksen mukaiset.

Mikäli sinulla on aiheeseen liittyvää aikaisempaa osaamista, voit hyväksilukea opintojakson vastaavalla työkokemuksella tai opinnoilla joko kokonaan tai osittain (osaamisen näyttö, jos ei ole todistusta). Osittaisessa hyväksilukemisessa suoritat itsenäisenä opiskeluna ne osa-alueet, joita ei ole hyväksiluettu.

Työhön integroitu oppimisväylä

Jos työskentelet alan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson tai moduulin työpaikallasi tai projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus ja muoto määräytyvät opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjaus on osa jokapäiväistä toimintaa. Opintojen ohjaukseen osallistuu koko henkilökunta, ja se perustuu opiskelijan tarpeisiin. Laadukas opintojen ohjaus auttaa sinua suunnittelemaan paremmin omaa opiskeluasi sekä ehkäisemään ja ratkaisemaan opintojen etenemiseen liittyviä ongelmia.

Mitä voi tehdä puhki kulutetusta nahkasohvasta?

Tätä pääsi pohtimaan biotuotemuotoilua opiskeleva Saara Hakamaa Kiertotalouden ideointi-opintojaksolla, jossa mietittiin millaisia uusiotuotteita voisi kierrätysmyymälään tulevista vanhoista ja rikkinäisistä huonekaluista tehdä.

Näitä huonekaluja ei voisi enää uudelleen myydä, mutta jotain uutta niistä voisi kenties valmistaa?

Opintojaksolla Saara ja muut opiskelijat suunnittelivatkin tuoteperheen, johon kuului rahi, säilytyspussukka ja naulakko. Tarkoitus on, että näitä tuotteita voitaisiin tulevaisuudessa sekä valmistaa että myydä kierrätyskeskuksessa.

Biotuotemuotoilija työelämässä

Valmistuttuasi voit sijoittua puutuoteteollisuuden muotoilu-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin sekä opetus-, tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin.

Biotuotemuotoilijana voit toimia yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa monialaisissa tiimeissä sekä yksityisen ja julkisen sektorin projekti- ja kehitystoiminnassa tai yrittäjänä omassa muotoiluyrityksessä.

Opinnot antavat sinulle vaihtoehtoja toteuttaa omien kiinnostuksesi kohteiden mukaisia urapolkuja.

Sinusta voi tulla:

 • biotuotemuotoilija, bioproduct designer
 • puumuotoilija, wood designer
 • luova tuotesuunnittelija, creative product designer
 • muotoilija, designer
 • tuotemuotoilija, product designer
 • puualan asiantuntija, woodworking specialist
 • ekosuunnittelija, ecodesigner
 • yrittäjä, entrepreneur
 • innovaattori, innovator
 • projektipäällikkö, project manager
 • tuotekehityspäällikkö, R&D manager
 • tutkimuspäällikkö, development manager

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Muotoilun keinot, materiaalien mahdollisuudet

”Minusta biotuotemuotoilun koulutuksen tulee vahvistaa tulevien muotoilijoiden ajatusta siitä, että maailmaa voidaan muuttaa vähän kerrallaan. Parhaimmillaan heille syntyy siis kirkas näkemys siitä, että asioiden on muututtava ja myös siitä, miten he voivat omalla osaamisellaan sitä muuttaa”, Rami Federley pohtii.

Lue lisää

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Heli Abdel-Rahman

heli.abdel-rahman@xamk.fi

puh. 044 702 8477

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
puh. 044 702 8891 tai 040 585 6610