Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 21
 • opiskelupaikka Kouvola
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika 15.-30.3.2023

Korkeatasoinen sisustuksen ja kalusteiden suunnittelu luo ympärilleen viihtyvyyttä ja hyvinvointia

Sisustusarkkitehdin työn tavoitteena on luoda toiminnallisesti ja esteettisesti korkeatasoisia sisätiloja ja toimintaympäristöjä.

Työnkuva on laaja käsittäen koko elinympäristöömme kuuluvien sisätilojen kirjon vanhojen rakennuksien muutoskorjauksista uusien asuntojen ja julkitilojen suunnitteluun.

Suunnittelukohteita ovat muun muassa hotellit, sairaalat, koulut, ravintolat, laivat, omakotitalot, asuinkerrostalot, messuosastot, vapaa-ajan asunnot, myymälät, tapahtumat, elokuvateatterit, elämysmatkailu, toimistot…

Olennainen osa sisätila-arkkitehtuuria on tiloihin liittyvät huonekalut, kiintokalusteet, varusteet ja sisustustuotteet. Näiden suunnittelusta ja valinnoista vastaavat sisustusarkkitehdit. Usein toimeksiantoon liittyy erityiskalusteita, kiintokalusteita ja rakenteita, jotka pitää suunnitella kohdekohtaisesti. Tällaisia ovat esimerkiksi myyntitiskit, säilytyskalusteet, portaat ja messurakenteet.

Viihtyvyys, hyvinvointi, elämyksellisyys ja menestyksellinen liiketoiminta ovat muun muassa tavoitteita joihin hyvällä sisustusarkkitehtuurilla tähdätään. Yksin sisustusarkkitehti ei näihin tavoitteisiin pääse, vaan tarvitsee tuekseen erityissuunnittelijoita, kuten sähkö-, LVI- ja rakennesuunnittelijoita. Suunnittelukohteen haasteiden ymmärtäminen heidän näkökulmastaan sekä johtamis- ja tiimitaitojen hallitseminen on tärkeä tekijä onnistuneen sisustusprojektin läpiviennissä.

Vastuullista suunnittelua

Tilalliset ja muotoilulliset ratkaisut sisustusarkkitehti ammentaa asiakkaan ja loppukäyttäjän tarpeista, yhdistäen niihin ajan hengen ja arvot ja oman visuaalisen osaamisensa. Kestävä kehitys ja etiikka ovat vähintäänkin yhtä merkityksellisiä tekijöitä kuin estetiikka ja toiminnallisuus ympäristömme suunnittelussa. Suunnittelun, rakentamisen ja valmistuksen pitää olla vastuullista ja kaikki käyttäjät, myös tulevat, huomioivaa.

Ulkoarkkitehtuuri, sisätilat ja esineistö muodostavat kokonaisuuden, jonka kokonaisvaltaisen hallinnan asiantuntija ja osaaja on sisustusarkkitehti.

 

Pajatyöskentely ja muut muotoilijan opinnot

Muotoilun koulutuksessa kehitetään ja hyödynnetään monipuolisesti visuaalista hahmotuskykyä, kädentaitoja, tietoteknisiä taitoja ja ongelmanratkaisua sekä organisointikykyä ja projektiosaamista. Muotoiluosaamisesi kehittyy osallistumalla eri osaamisalueiden opetukseen ja aktiiviseen omaan tekemiseen.

Taideaineilla on vahva perinne muotoilijoiden koulutuksessa. Niillä tähdätään seuraavien taitojen vahvistamiseen:

 • sommittelu väreillä ja muodoilla
 • koon ja elementtien välinen suhde
 • mittasuhteiden hallinta
 • muodon ominaisuudet.

Nämä taidot ovat muotoiluosaamisen perustana.

Suomalaisen muotoilukoulutuksen kansainvälisesti arvostettuun metodiin, pajatyöskentelyyn, on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa erityisesti panostettu. Käytössäsi ovat uudet, hienot ja toimivat materiaalipajat käsittäen niin CNC- ja pikamallinnusteknologian kuin työstökoneet ja käsityökalut. Opintojen alussa saat kattavan opastuksen laitteiden oikeaan ja turvalliseen käyttöön. Erityisesti huonekalumuotoilussa rakennetaan erilaisia hahmo-, testi- ja protomalleja, joilla konkretisoidaan suunnittelua.

Materiaalituntemus on yksi muotoiluosaamisen kulmakiviä kaikilla muotoilun erikoisaloilla ja juuri tämä osaaminen hankitaan pajoilla. Kokeileva työskentely materiaalien kanssa avaa mahdollisuuden uusien innovatiivisten sovelluksien kehittämiseen.

Sisustusarkkitehdin ja kalustesuunnittelijan tulee osata esittää ideansa, luonnoksensa ja suunnitelmansa suunnitteluprosessin eri vaiheissa. Tärkeimmät työkalut ovat visualisointi- ja CAD-ohjelmat unohtamatta käsin piirtämistä, varsinkin ideointi- ja luonnosteluvaiheessa. Lopulliset suunnitteludokumentit tuotetaan aina tietokoneohjelmilla. Toteutuspiirustusten lisäksi tilasuunnittelussa tuotetaan useassa eri vaiheessa mallinnuksia ja visualisointeja.

Ammattiosaamispainotuksen lisäksi koulutuksessa painotetaan muotoiluprosessien ja projektien hallintaa. Koulutuksessa käydään läpi eri menetelmiä luovien prosessien synnyttämiseksi ja innovaatioiden kehittämiseksi.

Mökki vei muotoilijakaksikon Kaliforniaan

Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun opiskelijat Kalle Laine ja Antti-Oskari Sinkkonen, saivat ennenäkemättömän tilaisuuden päästä mukaan kehittämään uudenlaisen oppimisen 5G Mökkiä. Projekti vei heidän muun muassa Kaliforniaan verkostoitumaan, kehittämään Mökkiä eteenpäin ja markkinoimaan sitä maailmalle.

Lue Kallen ja Antti-Oskarin matkakertomus Kaliforniasta!

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Lue lisää

Alumnit äänessä


Xamkin edeltäjäoppilaitoksesta Kyamkista valmistunut sisustussuunnittelija Linda Baki Linda Baki Designista toteutti Sievitalo Unton pintamateriaali- ja sisustussuunnittelun vuonna 2019 järjestetyille Kouvolan Asuntomessuille.

Lue, mitä Linda kertoo sisustussuunnittelijan roolista projektissa.

Xamkin alumni Tiina Henttonen on valmistunut sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutuksesta.

Henttosen yritys Suunnittelutoimisto Pilke teki Kouvolan Asuntomessuille sisustuksen useaan kohteeseen. Hän loi myös Xamkin nykyisten opiskelijoiden kanssa ainutlaatuisen sistustuksen Kouvolan Virkkulankylään ja Paja-aukion rivitaloihin.

Lue, mitä Tiina kertoo opinnoistaan ja asuntomessuprojekteistaan!

Sisustusarkkitehti ja kalustesuunnittelija työelämässä

Sisustusarkkitehdit työskentelevät arkkitehtitoimistoissa, sisustusarkkitehtitoimistoissa ja erilaisissa sisustus- ja muotoilupalveluja myyvissä suunnittelutoimistoissa. Suuremmat yritykset, jotka vastaavat itse tuotteidensa, palveluidensa ja toimitilojensa suunnittelusta ottavat palvelukseensa sisustusarkkitehteja. Suurin työllistäjä on yksityissektori. Julkinen sektori palkkaa myös sisustusarkkitehteja erilaisiin asiantuntijatehtäviin.

Perinteinen sisustusarkkitehdin urapolku on alkanut jo opiskeluaikana sisustusarkkitehtitoimistossa työskentelystä.

Valmistumisen jälkeen on menty toisen palvelukseen ja kun kokemusta on kerätty riittävästi ja verkostoa rakennettu, on perustettu oma toimisto. Tavallista on ollut myös kiertää useamman sisustusarkkitehtitoimiston kautta vertaillen toimintatapoja ja erityyppisiä toimeksiantoja.

Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelussa, kuten muillakin muotoilun aloilla, työllistytään kilpailukykyisen osaamisen ja verkostojen avulla. Lähiympäristön merkitys viihtyvyyden ja hyvinvoinnin kannalta on kasvanut viime vuosina, mikä on edesauttanut sisustusarkkitehtien työllistymistä. Median kautta sisustussuunnittelu on saanut näkyvyyttä ja merkittävyyttä, mikä on lisännyt alan asiantuntijuuden arvostusta.

Oman yrityksen perustaminen jo opiskelun aikana on myös mahdollisuus ja sitä koulussa tuetaan laajoin yrittäjäopinnoin. Jatkuva muutos avaa tietä uusille ammateille ja työn kuville. Muotoilija (AMK) -tutkinto sekä sisustusarkkitehdin ja kalustesuunnittelun koulutus antavat hyvät edellytykset toimimiseen monenlaisissa tehtävissä.

Olisiko sinun urasi

 • sisustusarkkitehti
 • sisustussuunnittelija
 • kalustesuunnittelija
 • huonekalumuotoilija
 • designer tai
 • muotoilija

Lue lisää sisustusarkkitehdin urasta TE-palveluiden Ammattinetistä.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Polulta Habitareen

Ajattelin, että muotoilijana olisi enemmän haastetta ja suuntautumisvaihtoehtoja on useita. Olen luova ihminen ja tykkään yhdistää sen työntekoon. En ymmärrä ihmisiä, jotka opiskelevat alaa mistä eivät tykkää ja tekevät työtä, josta eivät pidä.

Milla Nissinen, sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun opiskelija

Lue lisää Millan opinnoissa

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Heli Abdel-Rahman

heli.abdel-rahman@xamk.fi

puh. 044 702 8477

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
puh. 044 702 8891 tai 040 585 6610