Päiväopiskelu

Korkeatasoinen sisustuksen ja kalusteiden suunnittelu luo ympärilleen viihtyvyyttä ja hyvinvointia

Sisustusarkkitehti luo toiminnallisesti ja esteettisesti korkeatasoisia toimintaympäristöjä, erityisesti asuin- ja julkitiloja.

Sisustusarkkitehdin työnkuva käsittää sisätilojen ja vanhojen rakennuksien muutoskorjaukset sekä uusien asuntojen ja julkitilojen suunnittelun.

Suunnittelukohteita ovat esimerkiksi hotellit, sairaalat, koulut, ravintolat, laivat, asuinrakennukset ja toimistot. Olennainen osa tila-arkkitehtuuria ovat huonekalut, kiintokalusteet ja sisustustuotteet.

Ulkoarkkitehtuuri, sisätilat ja esineistö muodostavat kokonaisuuden, ja suunnittelun tavoitteita ovat viihtyvyys, hyvinvointi, elämyksellisyys ja menestyksellinen liiketoiminta. Tavoitteiden saavuttamiseksi sisustusarkkitehti tarvitsee tuekseen erityissuunnittelijoita.

Onnistuneen sisustusprojektin läpiviemiseksi tarvitaan suunnittelukohteen haasteiden ymmärtämistä ja tiimityötaitoja. Suunnittelun, rakentamisen ja valmistuksen tulee olla vastuullista ja kaikki käyttäjät huomioivaa.

kalustesuunnittelu | muotoilija | muotoilu | sisustus | sisustusarkkitehtuuri | tilasuunnittelu

Opintojen sisältö

Korkeatasoinen sisustuksen ja kalusteiden suunnittelu luo ympärilleen viihtyvyyttä ja hyvinvointia

Ammattiosaamisesi perustuu sisustusarkkitehtuurin ja erilaisten muotoilumenetelmien hallintaan sekä vahvaan materiaali- ja menetelmäosaamiseen. Kulttuurin tuntemus luo pohjaa muotoilun ja sisustusarkkitehtuurin kokonaisvaltaiselle ymmärrykselle.

Työpajoissa opit toteuttamaan suunnitelmiasi materiaali- ja teknologialähtöisesti. Taideopinnoissa harjaannut näkemään ja kehittämään toimivia visuaalisia ratkaisuja muotoilualalle.

Visualisointiopintojen aikana opit käyttämään digitaalisia visualisointiohjelmistoja ja luonnostelemaan käsin piirtämällä.

Menetelmäopintojen aikana opit huomioimaan käyttäjiä, mallintamaan suunnitelmiasi ja perustelemaan valintojasi. Toimiaksesi työelämässä sinun tulee tuntea luovan talouden tunnuspiisteitä. Saat valmiuksia toimia muotoiluyrittäjänä.

Ydinosaamisessa kehitetään monipuolisesti perustaitoja ja -tietoja, joita jokainen muotoilija erikoisalastaan riippumatta tarvitsee ammattinsa harjoittamisessa.

Opinnoissa tehdään yhteistyötä ammattikorkeakokoulun eri koulutusalojen, yhteistyöoppilaitosten ja yritysten kanssa niin kotimaisissa kuin kansainvälissäkin verkostoissa.

Opintojen aikana osallistut aitoihin työelämäprojekteihin, joissa toteutat erilaisia toimeksiantoja yhteistyössä opiskelijakollegoiden ja alan toimijoiden kanssa. Voit suorittaa harjoittelun ja tehdä opinnäytetyön erilaisissa luovien alojen TKI-hankkeissa. Tehtävänäsi voivat olla erilaisten esiselvitysten tekeminen ja toimeksiantojen toteuttaminen osana asiantuntijaryhmää.

Opintojen loppuvaiheessa opetussuunnitelma sisältää moduuliin, jonka opinnot ovat osa TKI-toimintaa ja jossa syvennytään ajankohtaisiin teema- ja tutkimusalueisiin.

Harjoittelun aikana saat kokemusta työelämästä tutustuen muotoilijan ammattiin. Opinnäytetyön aiheena on joko produktiivinen tai tutkimuksellinen itsenäinen toimeksianto. Parhaimmillaan sekä harjoittelu tai opinnäytetyö voivat johtaa vakituiseen työsuhteeseen yrityksessä.

Sisustusarkkitehti ja kalustesuunnittelija työelämässä

Valmistuttuasi voit työskennellä arkkitehtitoimistoissa, sisustusarkkitehtitoimistoissa ja erilaisissa sisustus- ja muotoilupalveluja tarjoavissa suunnittelutoimistoissa.

Sisustusarkkitehtina ja kalustesuunnittelijana voit toimia yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa monialaisissa tiimeissä, yksityisen tai julkisen sektorin projekti- ja kehitystoiminnassa tai yrittäjänä omassa muotoiluyrityksessä. Opinnot antavat sinulle vaihtoehtoja toteuttaa kiinnostuksen kohteidesi mukaisia urapolkuja.

Sinusta voi tulla esimerkiksi

  • muotoilija
  • sisustusarkkitehti
  • sisustussuunnittelija
  • huonekalumuotoilija
  • kiinteistöalan myyntistailaaja
  • huonekalu- ja sisustusmyymäläiden asiakaspalvelija.

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Lue lisää

Mökki vei muotoilijakaksikon Kaliforniaan

Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun opiskelijat Kalle Laine ja Antti-Oskari Sinkkonen saivat ennenäkemättömän tilaisuuden päästä mukaan kehittämään uudenlaisen oppimisen 5G Mökkiä. Projekti vei heidän muun muassa Kaliforniaan verkostoitumaan, kehittämään Mökkiä eteenpäin ja markkinoimaan sitä maailmalle.

Lue Kallen ja Antti-Oskarin matkakertomus Kaliforniasta!

Alumnit äänessä


Xamkin edeltäjäoppilaitoksesta Kyamkista valmistunut sisustussuunnittelija Linda Baki Linda Baki Designista toteutti Sievitalo Unton pintamateriaali- ja sisustussuunnittelun vuonna 2019 järjestetyille Kouvolan Asuntomessuille.

Lue, mitä Linda kertoo sisustussuunnittelijan roolista projektissa.

Xamkin alumni Tiina Henttonen on valmistunut sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutuksesta.

Henttosen yritys Suunnittelutoimisto Pilke teki Kouvolan Asuntomessuille sisustuksen useaan kohteeseen. Hän loi myös Xamkin nykyisten opiskelijoiden kanssa ainutlaatuisen sistustuksen Kouvolan Virkkulankylään ja Paja-aukion rivitaloihin.

Lue, mitä Tiina kertoo opinnoistaan ja asuntomessuprojekteistaan!

Polulta Habitareen

Ajattelin, että muotoilijana olisi enemmän haastetta ja suuntautumisvaihtoehtoja on useita. Olen luova ihminen ja tykkään yhdistää sen työntekoon. En ymmärrä ihmisiä, jotka opiskelevat alaa mistä eivät tykkää ja tekevät työtä, josta eivät pidä.

Milla Nissinen, sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun opiskelija

Lue lisää Millan opinnoista

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Xamk Pulse avoin AMK

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Heli Abdel-Rahman

heli.abdel-rahman@xamk.fi

puh. 044 702 8477

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
puh. 044 702 8891 tai 040 585 6610