Päiväopiskelu

  • aloituspaikkoja 21
  • opiskelupaikka Kouvola
  • opintojen kesto n. 4 vuotta
  • seuraava hakuaika 17.-31.3.2021

 

Graafinen muotoilija suunnittelee ulkoasuja digitaaliseen ja printtimediaan

Graafinen suunnittelija, taittaja, kuvittaja, AD, web-graafikko, pakkaussuunnittelija tai kirjagraafikko

Graafinen muotoilu sisältää yhä enemmän monimediaisia projekteja, jotka vaativat monialaista visuaalista osaamista sekä yhteistyö- ja projektinjohtamistaitoja.

Graafinen muotoilija työskentelee printti- ja digitaalisen median parissa esimerkiksi mainos- ja suunnittelutoimistossa, kustantamoissa ja kirjapainossa, sanoma- ja aikakauslehdissä esimerkiksi graafikkona, taittajana, kuvittajana, suunnittelijana, taiteellisena johtajana tai web-graafikkona. Voit myös työskennellä itsenäisenä yrittäjänä.

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Graafisen muotoilun opinnot

Opinnoissasi keskityt graafiseen muotoiluun, typografiaan, yritys- ja julkaisugrafiikkaan, digitaaliseen julkaisusuunnitteluun ja kuvitukseen. Syvennyt myös animaatioon, pakkaus- ja kampanjasuunnitteluun sekä mainonnan ja markkinoinnin osa-alueisiin yksittäisestä mainoksesta laaja-alaiseen brändinhallintaan asti.

Teoreettinen ymmärrys yhdistyy taiteelliseen osaamiseen, käytännön taitoihin sekä teknologian hallintaan. Projektioppiminen ja tutkivan oppimisen metodit ovat keskeisiä opetuksessa – oppiminen toteutuu usein työelämälähtöisissä TKI-projekteissa.

Valmistumisesi jälkeen hallitset laajoja visuaalisen viestinnän kokonaisuuksia, ymmärrät strategisten valintojen merkityksen ja pystyt arvioimaan kriittisesti graafisen suunnittelun merkitystä eri medioissa.

Muotoilun koulutuksessa painottuvat muotoiluprosessien sekä suunnittelumenetelmien ja -välineiden ammatillinen osaaminen, innovatiiviset oppimisympäristöt sekä yrittäjämäiset toimintatavat. Uudet, kansainvälisesti korkeatasoiset työskentelytilat luovat hyvän käytännön oppimisympäristön keskelle monialaista kampuskeskittymää, jossa yhdistyvät eri koulutusten osaaminen sekä laajat eri alojen yritysyhteistyöverkostot.

Opetuksessa perehdytään suunnitteluvälineiden ja -ohjelmistojen hallintaan sekä erityisesti käyttäjälähtöisiin muotoiluprosesseihin. Taide- ja materiaaliopinnot sekä perinteisten käsityömenetelmien hallinta vahvistavat muotoilun ydinosaamista. Ammattiopinnot rakentuvat monialaisista, yrittäjälähtöisistä ja käytännönläheisistä projekteista, joissa tavoitteena on muotoilualan työelämän tarpeista lähtevä käytännön osaaminen.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta on edellytetty omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Graafinen suunnittelu on luovaa ongelmanratkaisua

Jenni Kolehmainen opiskelee Xamkissa graafista muotoilua. "Graafisen muotoilun kenttä kehittyy jatkuvasti, joten jollain tapaa se on yksistään ikuista oppimista."

Lue Jennin opiskelijatarina

Graafinen muotoilija työelämässä

Muotoilun ala tarjoaa tehtäviä esimerkiksi toimintaympäristö- ja tilasuunnittelun, muotoiluprosessien, tuotekehityksen sekä konseptoinnin parissa. Myös erilaiset käyttöliittymät, mallien valmistus, design management, brändinhallinta ja tutkimustehtävät kuuluvat muotoilijoiden tehtäväkenttään.

Muotoilija luo tilallista, esineellistä ja visuaalista maailmaa kehittämällä ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin eri ympäristöissä ja käyttötarkoituksissa.

Lue lisää graafisen alan työstä TE-palveluiden Ammattinetistä.

Olisiko sinun unelma-ammattisi

  • kuvittaja
  • AD
  • web-graafikko
  • pakkaussuunnittelija tai
  • kirjagraafikko

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Graafinen muotoilu muutakin kuin taidetta

Graafinen muotoilu

 Parasta on, kun koulussa pääsee vielä kokeilemaan asioita, se kasvattaa osaamista. Opiskelijana ei tarvitse keksiä eikä löytää kaikkea itse. Koulussa kaikkea saa ja pitää tehdä.

Eemi Räsänen, graafisen muotoilun opiskelija

Lue lisää Lauran ja Eemin mietteitä opiskelusta

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Marjo Suviranta
puh. 044 702 8936
marjo.suviranta@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610