Monimuoto-opiskelu

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Nuorisokasvatuksen kehittämis- ja johtamistaitoja

Haluatko vahvistaa nuorisokasvatuksen osaamistasi? Oletko kiinnostunut kehittämään omaa työtäsi ja työyhteisöäsi?

Nuorisokasvatuksen johtamisen ja kehittämisen yamk-koulutuksessa perehdyt nuorisokasvatuksen erilaisten toimintaympäristöjen ajankohtaisiin työelämäkysymyksiin, johtamiseen ja esimiestyöhön sekä tutkimukseen ja kehittämiseen.

Yamk-koulutuksen suorittamisen jälkeen pystyt toimimaan nuorisokasvatuksen erilaisissa alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä.

Sinulla on valmiuksia kehittää ja johtaa omaa työtäsi ja ammattialaasi.

 

Koulutuksen avulla laajennat osaamistasi:

 • nuorisokasvatuksen erilaisissa toimintaympäristöissä
 • pedagogisessa osaamisessa
 • nuorisoalan tulevaisuuden ennakoinnissa
 • työn ja ammattialan tutkimuksessa ja kehittämisessä
 • johtamisessa ja esihenkilötyössä.

Yhteisöpedagogi (yamk) -tutkinnon suorittaneet sijoittuvat ammattialalla monipuoliesti erilaisiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Tehtäväkentät sijoittuvat

 • nuorisokasvatuksen erilaisiin toimintaympäristöihin
 • viranomaistehtäviin
 • järjestöihin
 • opetus- ja ohjaustehtäviin
 • kehittämishankkeisiin ja projekteihin.

Koulutus tarjoaa uramahdollisuuksia esimerkiksi moniin ammattialan opetustehtäviin opettajakoulutuksen, opinto-ohjauksen koulutuksen tai erityisopettajakoulutuksen jälkeen.

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opintojen sisältö

Koulutuksessa perehdyt nuorisokasvatuksen erilaisten toimintaympäristöjen ajankohtaisiin työelämäkysymyksiin, johtamiseen ja esimiestyöhön sekä tutkimukseen ja kehittämiseen.

Opinnot koostuvat nuorisokasvatuksen ydinosaamista syventävistä opinnoista (30 op), tätä osaamista täydentävistä opinnoista (30 op) ja 30 op laajuisesta työelämän kehittämiseen kytkeytyvästä opinnäytetyöstä.

Ydinosaaminen 30 op

Ydinosaamisen opinnot (30 op) koostuvat kahdesta nuorisokasvatuksen moduulista, jossa kummassakin on kolme 5 op opintojaksoa.

Nuorisokasvatuksen muuttuvat toimintaympäristöt -moduuli (15 op)

 • Nuoruus yhteiskunnallisessa muutoksessa (5 op)
 • Nuorisokasvatuksen ammatillisuus ajassa (5 op)
 • Nuorten hyvinvoinnin strateginen kehittäminen (5 op)

Nuorisokasvattaja kehittäjänä -moduuli (15 op)

 • Kehittämisen menetelmät nuorisokasvatuksen toimintaympäristöissä (5 op)
 • Pedagoginen kehittäminen nuorisokasvatuksessa (5 op)
 • Pedagoginen johtaminen työyhteisön kehittämisessä (5 op)

Täydentävä osaaminen 30 op

Täydentävän osaamisen opinnot (30 op) voit koostaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi mukaisesti tukemaan ammatillista kehittymistäsi. Voit valita täydentävään osaamiseen opintoja Xamkin Master Schoolin tarjonnasta sekä Nuorisotutkimuksen yliopistoverkoston (YUNET) verkko-opintotarjonnasta.

Opinnäytetyö 30 op

Opintoihin sisältyy 30 op:n laajuinen omaa työtä tai ammattialaa kehittävä opinnäytetyö. Opinnäytetyö toteutetaan tutkimus- tai kehittämistyönä.

Opinnäytetyössä tunnistat ammattialasi kehittämistarpeita ja vastaat niihin suunnittelemalla ja toteuttamalla työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Opinnäytteen aihe voi nousta omasta työelämäkokemuksesta, työelämätarpeesta tai esimerkiksi Xamkin TKI-hankkeista.

Hanketoimintaan liittyviä opinnäytetyön aiheita löytyy tutustumalla Xamkin omien tutkimus- ja kehittämishankkeiden teemoihin ja olemalla hanketoimijoihin itse yhteydessä.

Opinnäytetyö voi kytkeytyä myös muuhun kuin omaan työpaikkaan.  Opinnäytetyöprosessi alkaa heti opintojen alussa.

Esimerkkejä koulutuksessa tehdyistä opinnäytetöistä:

Opintojen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina verkkopainotteisesti. Opintoihin kuuluvat ydinosaamisen opinnot järjestetään osin lähiopetuksena Mikkelin kampuksella ja osin verkossa. Opinnot on mahdollista suorittaa myös kokonaan itsenäisesti verkossa tehtävillä erillisillä oppimistehtävillä.

Koulutus on mitoitettu kestämään 2 vuotta, mutta tutkintoon kuuluvat ydinosaamisen opintojaksot on mahdollista suorittaa 1,5 vuoden aikana.

Opintoja on mahdollista myös integroida työelämään, tyypillisimmin omaan työpaikkaan. Työn opinnollistamisesta laaditaan suunnitelma, jossa yhdistyvät opintojaksojen ja työn sisällölliset tavoitteet opintojakson suoritukseksi. Suunnitelma laaditaan yhdessä opintojaksoista vastaavien opettajien kanssa.

Opintojaksojen erilaisten suoritustapojen hyödyntäminen mahdollistaa opintojen rytmittämisen omaan työ- ja elämäntilanteeseen sopivaksi kokonaisuudeksi.

Opintojen toteutus mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Työn ohessa opiskelu edellyttää käytännössä aina opintojen kuormituksen suhteuttamista muiden elämänalueiden vaatimuksiin ja odotuksiin.

Ensimmäisen lukukauden opintojen toteutus

Opinnot alkavat lähiopetuksena 21.-22.8.2023 Mikkelin kampuksella. Opetus etenee verkossa toteutettavan opetuksen sekä Mikkelin kampuksella pidettävien lähiopetusten vuorottelulla seuraavasti:

Syksy 2023

 • 21.-22.8. lähiopetus Mikkelissä.
 • 18.-19.9. lähiopetus Mikkelissä
 • 16.-17.10. lähiopetus Mikkelissä
 • 30.10. verkko-opetus (2h)
 • 13.11. verkko-opetus (8h)
 • 11.-12.12. verkko-opetus (8+8h)

Kevään 2024 ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Olen saanut laaja-alaisesti havaintoja suomalaisesta nuorisotyöstä ja nyt ne jalostuvat YAMK-opinnoissa

"Aloitin opinnot syksyllä 2021. Hain tarkoituksella 7 vuotta opintojen jälkeen, jotta osaisin havainnoida työssä oppimaani opinnoissa. Tässä YAMK-opinnot ovat olleet erinomaisia. Yhteisöpedagogitutkinto antoi perusosaamisen, jota työelämä on tukenut, mutta YAMK-opinnot ovat syventäneet ammatillisuuttani.

Opinnot ovat opettaneet kriittistä arviointia niin omasta työtavasta, kuin nuorisotyön muodoista. Opinnot ovat antaneet minulle ymmärrystä esimerkiksi siitä, mitä on hyvä kehittäminen ja olen saanut vahvaa pohjaa kasvattaa omaa nuorisopolitiikan asiantuntijuuttani."

Lue Harrin mietteitä yamk-opinnoista

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita)

Lue lisää

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen
Kliininen asiantuntija -koulutuksen yläkuva

Master School

Lue lisää
Mies ja nainen katsovat lappua talotekniikan tilassa.

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

lehtori Pekka Penttinen
puh. 040 829 8471
pekka.penttinen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi