Päiväopiskelu

Verkko-opiskelu

 • opintojen kesto 1,5-3,5 vuotta
Kotka
Mikkeli

Elämyksellistä matkailua ja kestäviä ravitsemispalveluja

Haluatko työskennellä elämyksellisten ja kestävästi tuotettujen matkailu- ja ravintolapalveluiden parissa?

Kiinnostaako sinua matkailu-, majoitus-, ruoka- tai ravintola-ala? Jos vastasit kyllä, hakeudu restonomiopintoihin Xamkiin!

Xamkin restonomikoulutuksen suorittaneelle ovat työelämän ovet auki moneen suuntaan. Vahvoja osaajia tarvitaan johtamaan ja kehittämään matkailu- ja ravitsemisalaa.

Koulutuksessa korostuvat kansainvälisyys, vastuullisuus, yrittäjyys sekä teknologian ja digitaalisuuden hyödyntäminen sekä prosessimainen ajattelu omalla alalla.

Voit opiskella myös kokonaan verkossa – tutustu!

Restonomikoulutuksessa opiskelet elämyksellisen matkailuliiketoiminnan ja kestävän ravitsemispalveluliiketoiminnan tuottamista, johtamista ja kehittämistä.

Voit rakentaa matkailu- ja ravitsemispalvelujen opinnoista itsellesi yksilöllisen opintopolun. Opintoihisi voit sisällyttää myös esimerkiksi digitaalisuus, innovaatio-, yrittäjyys- ja kieliopintoja. Sinulla on mahdollisuus tutustua myös muun muassa palveluiden tuotteistamiseen ja uusimpiin ruoka- ja matkailutrendeihin.

Ravitsemispalvelujen opinnoissa saat ravitsemisen, ruokatuotannon, juoma- ja anniskeluosaamisen sekä ruoka- ja ravintolapalvelujen johtamisen tiedot ja taidot.

Koulutuksen aikana tarkastellaan ja kehitetään ruoka- ja ravintolapalvelujen prosesseja kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta. Opit ottamaan huomioon ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen näkökulman.

Tietoja sovelletaan käytäntöön ja taitoja harjaannutetaan eri toimeksiantojen kautta.

Matkailun opinnoissa saat valmiudet elämyksellisten matkailupalvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja johtamiseen. Opit myös suunnittelemaan tapahtumia ja tuottamaan ohjelmapalveluja.

Työelämään kytkeytyvien opintojen kautta kehityt ja verkostoidut alan toimijoiden kanssa jo opiskeluaikana.

 

elämys- ja palveluliiketoiminta | kansainvälisyys | vastuullisuus | ohjelmapalvelu | ravintola | ravitseminen | asiakasymmärrys | tuotekehitys | digimarkkinointi

Opintojen sisältö

Koulutus etenee vuositeemojen mukaan

Koulutuksen vuositeemat ja osaamistavoitteet ovat seuraavat:

 • 1. opintovuosi: Perehtyjä. Tunnet matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristön, hallitset alan tuote- ja palveluosaamisen perusteet ja osaat toimia niiden mukaisesti erilaisissa palvelutilanteissa.
 • 2. opintovuosi: Toimija. Osaat suunnitella ja toteuttaa elämyksellisiä, asiakaslähtöisiä ja kannattavia matkailu- ja ravitsemispalveluja.
 • 3. opintovuosi: Soveltaja. Osaat toimia erilaisissa johtamis-, asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä ja tiimeissä kestävän palveluliiketoiminnan mukaisesti.
 • 4. opintovuosi: Kehittäjä. Osaat tutkivalla ja kehittävällä työotteella analysoida, kehittää ja innovoida alan palvelutoimintoja.

 

Voit opiskella laajasti yrittäjyyteen liittyviä opintoja. Opit hyödyntämään teknologiaa ja digitaalisuutta ammattialallasi.

Koulutus tarjoaa monipuoliset kieliopinnot sekä mahdollisuudet kansainvälistyä omalla kampuksella tai lähteä ulkomaille opiskelemaan tai harjoittelemaan.

Kansainvälisyys

Restonomeille kieli- ja kansainvälisyysosaaminen on tärkeää, koska he toimivat eri kulttuureista tulevien asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa. Kansainvälistyminen voi Xamkissa toteutua niin sanotun kotikansainvälistymisen avulla, tai voit lähteä ulkomaille vaihto-opintoihin tai harjoitteluun.

Kotikansainvälistyminen tarkoittaa, että vahvistat kansainvälistä osaamistasi matkailu- ja ravitsemisalan koulutuksessa opiskelevien vaihto- ja kaksoistutkinto-opiskelijoiden kanssa. Myös ulkomaiset opettajat ja asiantuntijat tuovat erityisosaamista opetukseen. Kieli- ja kulttuuriopinnot ja englanninkieliset opinnot sekä erilaiset projektit ja tapahtumat edistävät kansainvälistymistä.

Osan tutkinnosta voit suorittaa ulkomailla joko opiskellen tai harjoitellen. Ulkomailla suoritettavat opinnot suunnitellaan yhdessä tutoropettajan ja kansainvälisten asioiden koordinaattorin kanssa. Ne sisällytetään opintosuunnitelmaasi ja varmistetaan siten, että ne voidaan hyväksilukea tutkintoosi.

 

Opintojen toteutus

Restonomiksi voi Xamkissa opiskella sekä päiväopintoina että kokonaan verkossa.

Monipuolinen verkkotarjonta mahdollistaa opintojen nopeuttamisen kummassakin opiskelutavassa.

Verkko-opiskelu

Verkko-opiskelu tarkoittaa sitä, että opetus tapahtuu pääsääntöisesti verkko-oppimisympäristöissä. Verkko-opetus tarjoaa joustavuutta opiskelijoille, sillä voit osallistua opetukseen etänä tai kuunnella luentojen tallenteet jälkikäteen. Opiskelu onnistuu siis myös työn ohessa ja on mahdollista myös ulkomailta käsin.

Huomioithan kuitenkin, että opetus saattaa sisältää etäyhteyden kautta tiettyyn aikaan paikallaoloa ja kieliopintojen yksittäiset tentit tulee suorittaa tenttiluokassa. Opintojaksot ja tehtävät suoritetaan erikseen niille määrätyssä ajassa. Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat itsenäisesti tai pienryhmissä tehtävistä oppimistehtävistä tentteihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin. Harjoittelut tapahtuvat käytännön työelämässä.

Päiväopiskelu

Päiväopiskelu on päätoimista, ja lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti arkipäivisin Mikkelin kampuksella. Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Voit myös hakea päiväopiskelussa erilliselle urapolulle, jolloin teet tiivistä yhteistyötä eteläsavolaisen matkailu-ja ravitsemisalan yrityksen kanssa. Saat urapolun myötä itsellesi oman yritysmentorin, joka tukee opiskeluasi niiden edetessä. Urapolku pitää sisällään 3 opintojaksoa, harjoittelut sekä opinnäytetyön, jotka tehdään urapolkuyrityksessä.

Astu Urapolulle!

Xamk ja Osuuskauppa Suur-Savon ravintolat aloittavat syksyllä 2024 yhteisen urapolkumallin, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden saada käytännön kokemusta ravintola-alalta, kasvaa ammatillisesti ja rakentaa verkostoja.

Saat oman yritysmentorin tueksesi, joka toimii yhteyshenkilönä tehtävien toimeksiannoissa, harjoittelujen koordinoinnissa sekä opinnäytetyön aiheen valinnassa.

Lue lisää Urapolusta!

Restonomi työelämässä

Matkailu-, ruoka- ja ravitsemispalveluihin tarvitaan ammattikorkeakoulutasoisia osaajia ja asiantuntijoita, joilla on oman erikoisalansa lisäksi vahvaa kehittämis-, markkinointi- ja liiketoimintaosaamista.

Seurantatutkimuksen mukaan valmistumisvaiheessa olevien restonomien työllistymisprosentti on viime vuosina ollut erinomainen: yli 85 %.

Matkailu- ja ravitsemisalalle on tyypillistä, että valmistumisen jälkeen työllistyt erilaisiin asiakaspalvelutehtäviin ja kokemuksen karttuessa etenet vaativampiin esimies- ja asiantuntijatehtäviin.

Restonomina voit työskennellä monenlaisissa matkailu- ja ravitsemisalan tehtävissä tai esimerkiksi kaupan alalla. Jo harjoittelujaksojen aikana sinun kannattaa tutustua useampaan toimialaan.

Voit toimia esimerkiksi seuraavissa tehtävissä:

 • avainasiakaspäällikkö
 • baarin esihenkilö
 • kaupan tai tukun tuotepäällikkö tai tuoteryhmävastaava tai asiakasryhmävastaava
 • kehittämispäällikkö
 • keittiöpäällikkö
 • koulutus- ja opetustehtävät
 • koordinaattori
 • Lomakylän esihenkilö
 • markkinointipäällikkö, myyntipäällikkö, Sales Promoter, Marketing Manager
 • matkasihteeri
 • ohjelmapalvelutuottaja tai tapahtuma-assistentti
 • palvelupäällikkö, Service Manager, projektipäällikkö, Project Manager
 • päivittäistavarakaupan osastovastaava tai osastopäällikkö
 • Ravintolan esihenkilö
 • ravintolapäällikkö
 • Restaurant Manager
 • Ruokapalvelujen esihenkilö, ruoka- ja puhtauspalvelujen esihenkilö
 • ruokapalveluyksikön johtaja
 • suunnittelija
 • tiimijohtaja, Team Manager
 • tuotekehittäjä
 • vastaanottopäällikkö
 • vuoropäällikkö
 • yrittäjä.

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Verkko-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

BYOD – BRING YOUR OWN DEVICE

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Lue lisää

Käytännön vinkkejä & aitoa tekemistä

Minulle oli tärkeää, että pystyn työskentelemään opintojen ajan. Pystyin hienosti yhdistämään työn ja opinnot ja rytmittämään omaa ajankäyttöä paremmin. Xamk oli aiemmin tullut tutuksi myös työnantajani kautta. Olin päässyt vierestä seuraamaan mielenkiintoisia projekteja ja opinnäytetöitä.

Lue Merin kokemuksia verkko-opinnoista!

"Opintoja suunnittelevalle sanoisin, että ei kannata liikaa jännittää opintojen aloitusta. Tärkeää on muistaa, että kouluun tullaan oppimaan, eikä kukaan ole seppä syntyessään. Eli virheitä saa ja pitää tehdä, niistä sitä vasta oppiikin."

Lue Martan haastattelu

"Opintoja suunnittelevalle haluaisin sanoa, että hae rohkeasti opiskelemaan restonomiksi Xamkiin, jos ala kiinnostaa. Se tarjoaa valtavasti erilaisia vaihtoehtoja. Muista myös ottaa kaikki ilo irti opiskeluajasta. Kokeile mahdollisimman paljon uusia ja erilaisia asioita ja löydä oma juttusi!"

Lue Sonjan haastattelu

"Mielestäni restonomikoulutus sopii jokaiselle, jolla on heittäytymiskykyä, tiimihenkeä ja iloista asennetta asiakaspalveluun."

Lue Sannamarin haastattelu

Restonomiksi? Alumnit kertovat, miksi kannattaa opiskella matkailua ja palveluliiketoimintaa!

 

”Koen, että restonomiopinnot ovat antaneet paljon. Erityisesti merkittävää painoarvoa laittaisin opintojen monipuolisuudelle, jotka antavat valmiudet usealle alalle.”

-Martin

 

Lue lisää alumnien terveisiä!

”Restonomiopinnoista jäi käteen uskomaton määrä hienoja kokemuksia, loppuelämän mittaisia ihmissuhteita ja rohkeutta. Opinnoista oli helppo tehdä ikäänkuin oman maun mukaiset, riippuen mihin haluaa tulevaisuudessa työllistyä. Käytännönläheisyys ja verkostoituminen oman alan toimijoiden kanssa olivat todella läsnä opinnoissa, joista pääsi ottamaan paljonkin irti!”

-Elina Forss

Matkailun opinnoista kaikkein eniten minua ovat eteenpäin vieneet kielten opiskelu, harjoittelut ja digitaidot. Idässä työskennellessäni suurin valttikorttini on ollut venäjän kieli – lännessä taas ruotsin kieli. Harjoittelujen avulla olen luonut hyödyllisiä kontakteja, ja myöhemmin työelämässä verkostoituminen on avannut lisää mahdollisuuksia.

-Sanna

Työharjoittelu Kathmandussa

Lauri Hämäläinen opiskelee Xamkissa Kotkan kampuksella restonomiksi. Hän suoritti työharjoittelun Kathmandussa Nepalissa. Kysyimme Laurilta mielipiteitä tulevaisuuden ruokakulttuurista ja eri vaihtoehdoista. Mitä tulevaisuus tuo tullessaan restonomin silmin?

Lue Laurin haastattelu!

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

5 hyvää syytä opiskella restonomiksi

 1. Monipuolinen koulutus antaa valmiudet työskennellä monenlaisissa tehtävissä.
 2. Restonomiopiskelijat ovat hauskoja. Jokaisella luennolla nauretaan paljon.
 3. Paljon yhteistyöoppilaitoksia ulkomailla – erinomaiset vaihtomahdollisuudet.
 4. Mielenkiintoisia projekteja osana opintona.
 5. Ammattikorkeakouluopiskelu antaa uudenlaista näkökulmaa, vaikka olisi työskennellyt alalla jo aikaisemminkin.

Tutustu opiskelukaupunkeihin!

Tutustu Xamkiin

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue opiskelijatarinoita

Polkuopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Polkuopinnot voivat avata tien tutkinto-opiskelijaksi! Polkuopinnoissa suoritetaan tietyn AMK- tai YAMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Lue lisää polkuopinnoista

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Marjut Kasper
puh. 040 572 0474
marjut.kasper@xamk.fi

Kysy hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610