Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja  25
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • seuraava hakuaika: 4.9.-18.9.2019

Verkko-opiskelu

 • opintojen kesto 1,5-3,5 vuotta
Kotka
 • 20 aloituspaikkaa yhteishaussa 18.3.-1.4.2020
Mikkeli
 • 20 aloituspaikkaa yhteishaussa 18.3.-1.4.2020

 

Elämyksellistä matkailua ja kestäviä ravitsemuspalveluja

Olisiko sinun unelmatyöpaikkasi hotelli, ravintola, ruokapalveluyritys tai työ ohjelmapalveluiden parissa. Vai unelmoitko matkailualan työstä? Kiinnostaako Sinua tehdä uraa matkailu-ja ravitsemispalvelujen johtamis- ja kehittämistehtävissä?

 

 

Harvassa ammatissa on niin suuri valinnanmahdollisuus kuin restonomilla. Olet siis suurten ja nopeasti kasvavien elinkeinojen äärellä.

Restonomikoulutuksessa opiskellaan elämyksellisen matkailuliiketoiminnan ja kestävän ravitsemispalveluliiketoiminnan  tuottamista, johtamista ja kehittämistä.

Koulutuksen aikana toimitaan, tarkastellaan ja kehitetään ruoka- ja ravintolapalvelujen prosesseja kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta ottaen huomioon ekologinen (esim. luomu- ja lähiruoka, kasvisruoka, valmistusprosessien energiatehokkuus), taloudellinen (kannattavat ruoka- ja ravintolapalvelut) ja sosiaalinen (työhyvinvointi ja työssä jaksaminen, kannustava esimiestyö) näkökulma .

Opintojen aikana opit suunnittelemaan ja tuottamaan monipuolisia matkapaketteja ja palveluja asiakaslähtöisesti. Liiketoiminta ja liiketoiminnan kannattavuus on myös opinnoissa keskeistä.

restonomi | matkailu | ruoka | tuotekehitys | asiakas | palvelu | elämys | ravitsemus | hyvinvointi

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Opintojen sisältö

Restonomin työssä asiakaspalvelu ja sosiaaliset taidot ovat tärkeitä. Siksi opiskeletkin paljon erilaisissa ryhmissä oman sekä muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Yhdessä tekeminen hioo taitojasi kohti asiakaspalvelun ammattilaisuutta.

Työelämän tarpeisiin tehtävistä projekteista saat oppia työelämässä toimimiseen, ja pääset ideoimaan ja kehittämään uusia palvelutuotteita niin matkailun kuin ravitsemuksenkin saralla.

Harjoittelujen ja opinnäytetyön kautta luot arvokkaita suhteita alan yrityksiin ja muihin verkostoihin jo opintojesi aikana.

Restonomi-opiskelijat pääsevät tutustumaan käytännön työhön myös Xamkin omissa ravintoloissa Mikkelissä Tallissa, Dexissä ja Kasarmiinassa sekä Kotkassa Junnussa kuin myös Savonlinnan kampus ravintolassa. Opintojen aikana teemme myös tutustumiskäyntejä Etelä-Savon alueen matkakohteisiin.

 

Xamkin opiskelijana sinulla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä monin eri tavoin. Voit lähteä ulkomaille opiskeluvaihtoon tai harjoitteluun. Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa ja itsevarmuutta. Xamkilla on laaja partneriverkosto, yhteensä yli 300 noin 40 maassa. Lue lisää kansainvälistymisestä.

Matkailu-ja ravitsemisalaa voit opiskella n 40 eri vaihtokoulussa. Vaihtokouluja sijaitsee Euroopan alueen lisäksi mm Koreassa, Thaimaassa ja Hong Kongissa.

Osana kansainvälisyyttä ovat myös vierailevat opettajat partnerikouluistamme. Tiivis yhteistyö etenkin Saksan korkeakoulujen, Hochschule Niederrhein Mönchengladbach ja Duale Hochschule Baden-Württemberg (opettajavaihto, kv-projektisuunnittelu). Ulkomaiset opiskelijat värittävät myös jokapäiväistä arkeamme.

 

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Tutustu opiskelukaupunkeihin!

Opintojen toteutus

Opinnot voit suorittaa joko päivä- tai monimuoto-opintoina. Päiväopintojen kesto on noin 3,5 vuotta ja monimuoto-opintojen 1,5-3,5 vuotta. Opiskelu onnistuu siis myös työn ohessa.

Päiväopiskelu on päätoimista, ja lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti arkipäivisin. Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Monimuoto-opiskelu tarkoittaa sitä, että lähiopintojen lisäksi suuri osa opetuksesta tapahtuu verkko-oppimisympäristöissä.

Lähiopintojen määrä riippuu opiskelijan aiemmin hankkimasta osaamisesta ja yksilöllisistä valinnoista. Opiskelijat osallistuvat lähiopetukseen oman opiskelusuunnitelmansa mukaan.

Opintojen rakenne

Koulutus rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Kaikille yhteisissä ydinosaamisen opinnoissa opitaan restonomitutkinnon perusasiat. Täydentävissä opinnoissa voit valita sinua kiinnostavia opintoja omalta alaltasi tai muilta aloilta.

Harjoittelua koulutuksessa on 30 opintopistettä (op) eli yhteensä noin 22 viikkoa. Opinnäytetyö on 15 op.

Ydinosaamista ovat

 • Valmiuksia työelämään
 • Matkailu- ja ravitsemispalvelut toimialana
 • Matkailupalvelut
 • Ruoka- ja ravintolapalvelut
 • Matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminta
 • Palveluliiketoiminnan kehittäminen
 • Johtamisosaaminen

Täydentävää osaamista ovat

 • Matkailupalvelujen tuottaminen ja johtaminen
 • Hyvinvointia matkailusta
 • Hospitality Management in International Context
 • Ruoka- ja ravintolapalvelujen johtaminen
 • Majoitus- ja tilapalveluiden johtaminen

Restonomi työelämässä

Matkailu- ja ravitsemisalalle on tyypillistä, että valmistumisen jälkeen työllistytään erilaisiin asiakaspalvelutehtäviin ja kokemuksen karttuessa edetään vaativampiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin.

Alalla tarvitaan työntekijöitä, joilla on oman erikoisalansa lisäksi vahvaa kehittämis-, markkinointi- ja liiketoimintaosaamista.

Seurantatutkimuksien mukaan valmistumisvaiheessa olevien restonomien työllistyminen on ollut erinomaista.

 

Tuleva ammattisi voi olla vaikkapa

 • hotellipäällikkö
 • ruokapalveluesimies
 • avainasiakaspäällikkö
 • ohjelmapalvelutuottaja
 • Kehittämispäällikkö
 • Tuotekehittäjä
 • Vuoropäällikkö
 • ravintolapäällikkö
 • koulutus- ja opetustehtävät
 • myynti-tai markkinointiassistentti
 • tapahtumakoordinaattori
 • yrittäjä

Voit siis työskennellä mm. kaupassa, ravintolassa, matkailuyrityksessä, tapahtumatuotannossa, kokous- ja kongressikeskuksessa, lentoyhtiöissä, matkailuinfoissa

 

Lue restonomin työstä lisää TE-palveluiden Ammattinetistä.

Restonomi A(MK)

Koulutuksesta hyvät valmiudet alalle

Haluaisin toimia tulevaisuudessa päätoimisesti juoma- sekä asiakaspalvelun opettajana jossakin maamme ammattikorkeakouluista, pitäen baarityön sivutoimisena harrastuksena, josta ammentaa osaamista tulevaisuuden osaajille!

Jarkko Issukka, restonomi

Lue lisää Jarkon mietteitä opinnoista

 

 

 

“Suosittelen Xamkin monimuoto-opiskelua työelämässä pidemmän aikaa olleelle. Sellaiselle joka haluaa kouluttautua ja syventää lisää osaamistaan. Saahan siitä myös ‘tittelin’ ja voi edetä urallansa.”

Toni Rautjoki, restonomiopiskelija

Lue lisää Tonin ajatuksia monimuoto-opiskelusta sekä yrittäjyydestä.

 

 

5 hyvää syytä opiskella restonomiksi

 1. Monipuolinen koulutus antaa valmiudet työskennellä monenlaisissa tehtävissä.
 2. Restonomiopiskelijat ovat hauskoja. Jokaisella luennolla nauretaan paljon.
 3. Paljon yhteistyöoppilaitoksia ulkomailla – erinomaiset vaihtomahdollisuudet.
 4. Mielenkiintoisia projekteja osana opintona.
 5. Ammattikorkeakouluopiskelu antaa uudenlaista näkökulmaa, vaikka olisi työskennellyt alalla jo aikaisemminkin.

Tutustu Xamkiin

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue opiskelijatarinoita

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Anu Rantanen
puh. 040 668 2272
anu.rantanen@xamk.fi

Kysy hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Jaa sivu