Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 25
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • seuraavat hakuajat

Verkko-opiskelu

 • opintojen kesto 1,5-3,5 vuotta
Kotka
 • aloituspaikkoja 40
 • seuraava hakuaika 15.-30.3.2023
Mikkeli

Elämyksellistä matkailua ja kestäviä ravitsemuspalveluja

Haluatko työskennellä elämyksellisten ja kestävästi tuotettujen matkailu- ja ravintolapalveluiden parissa?

Kiinnostaako sinua matkailu-, majoitus-, ruoka- tai ravintola-ala? Jos vastasit kyllä, hakeudu restonomiopintoihin Xamkiin!

Xamkin restonomikoulutuksen suorittaneelle ovat työelämän ovet auki moneen suuntaan. Vahvoja osaajia tarvitaan johtamaan ja kehittämään matkailu- ja ravitsemisalaa.

Koulutuksessa korostuvat kansainvälisyys, yrittäjyys sekä teknologian ja digitaalisuuden hyödyntäminen omalla alalla.

Voit opiskella myös kokonaan verkossa – tutustu!

Restonomikoulutuksessa opiskelet elämyksellisen matkailuliiketoiminnan ja kestävän ravitsemispalveluliiketoiminnan tuottamista, johtamista ja kehittämistä. Koulutuksessa korostuvat kansainvälisyys, vastuullisuus, yrittäjyys sekä teknologian ja digitaalisuuden hyödyntäminen omalla alalla.

Voit rakentaa matkailu- ja ravitsemispalvelujen opinnoista itsellesi yksilöllisen opintopolun. Opintoihisi voit sisällyttää myös esimerkiksi Venäjä-opintoja, innovaatio-, yrittäjyys- tai kieliopintoja. Sinulla on mahdollisuus tutustua myös muun muassa palveluiden tuotteistamiseen ja uusimpiin ruokatrendeihin.

Ravitsemispalvelujen opinnoissa saat ravitsemuksen, ruokatuotannon, juoma- ja anniskeluosaamisen sekä ruoka- ja ravintolapalvelujen johtamisen tiedot ja taidot.

Koulutuksen aikana tarkastellaan ja kehitetään ruoka- ja ravintolapalvelujen prosesseja kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta. Opit ottamaan huomioon ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen näkökulman.

Matkailun opinnoissa saat valmiudet elämyksellisten matkailupalvelujen suunnitteluun, tuottamiseen ja johtamiseen. Opit myös suunnittelemaan tapahtumia ja tuottamaan ohjelmapalveluja.

Työelämään kytkeytyvien opintojen kautta kehityt ja verkostoidut alan toimijoiden kanssa jo opiskeluaikana.

 

elämys- ja palveluliiketoiminta | kansainvälisyys | kestävyys ja laatu |vastuullisuus | ohjelmapalvelu | ravintola | ravitsemus | tapahtumat | ruoka | lähiruoka | ruokatrendit

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Verkko-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintojen sisältö

Koulutuksessa opiskellaan elämyksellisen matkailuliiketoiminnan ja kestävän ravitsemispalveluliiketoiminnan tuottamista, johtamista ja kehittämistä. Voit myös opiskella laajasti yrittäjyyteen liittyviä opintoja.

Lisäksi opit hyödyntämään teknologiaa ja digitaalisuutta ammattialallasi. Koulutus tarjoaa monipuoliset kieliopinnot sekä mahdollisuudet kansainvälistyä omalla kampuksella tai lähteä ulkomaille opiskelemaan tai harjoittelemaan.

Koulutus etenee vuositeemojen mukaan

Koulutuksen vuositeemat ja osaamistavoitteet ovat seuraavat:

 • 1. opintovuosi: Perehtyjä. Tunnet matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristön, hallitset alan tuote- ja palveluosaamisen perusteet ja osaat toimia niiden mukaisesti erilaisissa palvelutilanteissa.
 • 2. opintovuosi: Toimija. Osaat suunnitella ja toteuttaa elämyksellisiä, asiakaslähtöisiä ja kannattavia matkailu- ja ravitsemispalveluja.
 • 3. opintovuosi: Soveltaja. Osaat toimia erilaisissa johtamis-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä ja tiimeissä kestävän palveluliiketoiminnan mukaisesti.
 • 4. opintovuosi: Kehittäjä. Osaat tutkivalla ja kehittävällä työotteella analysoida, kehittää ja innovoida alan palvelutoimintoja.

 

Kansainvälisyys

Restonomille kieli- ja kansainvälisyysosaaminen on tärkeää, koska he toimivat eri kulttuureista tulevien asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa. Koulutus tarjoaakin monipuoliset kieliopinnot.

Osan tutkinnosta voit suorittaa ulkomailla joko opiskellen tai harjoitellen. Ulkomailla suoritettavat opinnot suunnitellaan yhdessä tutoropettajan ja kansainvälisten asioiden koordinaattorin kanssa. Ne sisällytetään opintosuunnitelmaasi ja varmistetaan siten, että ne voidaan hyväksilukea tutkintoosi.

Matkailu-ja ravitsemisalaa voit opiskella n 40 eri vaihtokoulussa. Vaihtokouluja sijaitsee Euroopan alueen lisäksi mm Koreassa, Thaimaassa ja Hong Kongissa.

Osana kansainvälisyyttä ovat myös vierailevat opettajat partnerikouluistamme. Lisäksi vahvistat kansainvälistä osaamistasi matkailu- ja ravitsemisalan koulutuksessa opiskelevien vaihto- ja kaksoistutkinto-opiskelijoiden kanssa.

Kieli-, kulttuuri- ja englanninkieliset opinnot sekä erilaiset projektit ja tapahtumat edistävät kansainvälistymistä.

Restonomiksi? Alumnit kertovat, miksi kannattaa opiskella matkailua ja palveluliiketoimintaa!

 

”Koen, että restonomiopinnot ovat antaneet paljon. Erityisesti merkittävää painoarvoa laittaisin opintojen monipuolisuudelle, jotka antavat valmiudet usealle alalle.”

-Martin

 

Lue lisää alumnien terveisiä!

”Restonomiopinnoista jäi käteen uskomaton määrä hienoja kokemuksia, loppuelämän mittaisia ihmissuhteita ja rohkeutta. Opinnoista oli helppo tehdä ikäänkuin oman maun mukaiset, riippuen mihin haluaa tulevaisuudessa työllistyä. Käytännönläheisyys ja verkostoituminen oman alan toimijoiden kanssa olivat todella läsnä opinnoissa, joista pääsi ottamaan paljonkin irti!”

-Elina Forss

Matkailun opinnoista kaikkein eniten minua ovat eteenpäin vieneet kielten opiskelu, harjoittelut ja digitaidot. Idässä työskennellessäni suurin valttikorttini on ollut venäjän kieli – lännessä taas ruotsin kieli. Harjoittelujen avulla olen luonut hyödyllisiä kontakteja, ja myöhemmin työelämässä verkostoituminen on avannut lisää mahdollisuuksia.

-Sanna

Opintojen toteutus

Opinnot voit suorittaa joko päivä- tai verkko-opintoina. Päiväopintojen kesto on noin 3,5 vuotta, verkko-opintojen 1,5-3,5 vuotta.

 • Verkkototeutus: Opetus saattaa sisältää etäyhteyden kautta tiettyyn aikaan paikallaoloa, muun muassa kieliopinnoissa.
 • Päivätoteutus: Opetus järjestetään Mikkelin kampuksella.

Päiväopiskelu on päätoimista, ja lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti arkipäivisin. Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Verkko-opiskelu tarkoittaa sitä, että opetus tapahtuu kokonaan verkko-oppimisympäristöissä. Kaikki koulutuksen verkkoluennot tallennetaan ja ne ovat katsottavissa myöhemmin. Opiskelu onnistuu siis myös työn ohessa.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Työharjoittelu Kathmandussa

Lauri Hämäläinen opiskelee Xamkissa Kotkan kampuksella restonomiksi. Hän suoritti työharjoittelun Kathmandussa Nepalissa. Kysyimme Laurilta mielipiteitä tulevaisuuden ruokakulttuurista ja eri vaihtoehdoista. Mitä tulevaisuus tuo tullessaan restonomin silmin?

Lue Laurin haastattelu!

Tutustu opiskelukaupunkeihin!

Restonomi työelämässä

Matkailu-, ruoka- ja ravitsemispalveluihin tarvitaan ammattikorkeakoulutasoisia osaajia ja asiantuntijoita, joilla on oman erikoisalansa lisäksi vahvaa kehittämis-, markkinointi- ja liiketoimintaosaamista.

Seurantatutkimuksen mukaan valmistumisvaiheessa olevien restonomien työllistymisprosentti on viime vuosina ollut erinomainen: yli 85 %.

Matkailu- ja ravitsemisalalle on tyypillistä, että valmistumisen jälkeen työllistyt erilaisiin asiakaspalvelutehtäviin ja kokemuksen karttuessa etenet vaativampiin esimies- ja asiantuntijatehtäviin.

Restonomina voit työskennellä monenlaisissa matkailu- ja ravitsemisalan tehtävissä tai esimerkiksi kaupan alalla. Jo harjoittelujaksojen aikana sinun kannattaa tutustua useampaan toimialaan.

Voit toimia esimerkiksi seuraavissa tehtävissä:

 • avainasiakaspäällikkö
 • baarin esihenkilö
 • kaupan tai tukun tuotepäällikkö tai tuoteryhmävastaava tai asiakasryhmävastaava
 • kehittämispäällikkö
 • keittiöpäällikkö
 • koulutus- ja opetustehtävät
 • koordinaattori
 • Lomakylän esihenkilö
 • markkinointipäällikkö, myyntipäällikkö, Sales Promoter, Marketing Manager
 • matkasihteeri
 • ohjelmapalvelutuottaja tai tapahtuma-assistentti
 • palvelupäällikkö, Service Manager, projektipäällikkö, Project Manager
 • päivittäistavarakaupan osastovastaava tai osastopäällikkö
 • Ravintolan esihenkilö
 • ravintolapäällikkö
 • Restaurant Manager
 • Ruokapalvelujen esihenkilö, ruoka- ja puhtauspalvelujen esihenkilö
 • ruokapalveluyksikön johtaja
 • suunnittelija
 • tiimijohtaja, Team Manager
 • tuotekehittäjä
 • vastaanottopäällikkö
 • vuoropäällikkö
 • yrittäjä.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Koulutus antaa laajan osaamisen työelämään ja kurssivalinnoilla voi vaikuttaa omaan suuntautumiseensa. Kursseja löytyy aina ravitsemuksesta matkailuun ja tapahtumatuotantoon. Kurssivalinnoilla voi siis suuntautua yhteen tiettyyn suuntautumisvaihtoehtoon ja luoda itselleen hyvän ammatillisen pohjan valitsemalleen alalle, tai vaihtoehtoisesti laajentaa osaamistaan käymällä kursseja eri suuntautumisvaihtoehdoista.

Koulutuksesta hyvät valmiudet alalle

“Suosittelen Xamkin monimuoto-opiskelua työelämässä pidemmän aikaa olleelle. Sellaiselle joka haluaa kouluttautua ja syventää lisää osaamistaan. Saahan siitä myös ‘tittelin’ ja voi edetä urallansa.”

Toni Rautjoki, restonomiopiskelija

Lue lisää Tonin ajatuksia monimuoto-opiskelusta sekä yrittäjyydestä.

5 asiaa, jotka olen oppinut opiskelun aikana

1. Olen oppinut kalenterin käytön ja täytön tärkeyden
2. Olen oppinut pitämään muistitikkua aina mukana, ihan vain kaiken varalta!
3. Olen oppinut tärkeitä taitoja, kuten haalarimerkkien ompelun
4. Olen oppinut aikatauluttamaan ja työskentelemään tehokkaasti
5. Olen oppinut, että opiskeluajasta tulee nauttia, sillä se kestää vain hetken!

Helena Salonen
restonomiopiskelija, Mikkeli

5 hyvää syytä opiskella restonomiksi

 1. Monipuolinen koulutus antaa valmiudet työskennellä monenlaisissa tehtävissä.
 2. Restonomiopiskelijat ovat hauskoja. Jokaisella luennolla nauretaan paljon.
 3. Paljon yhteistyöoppilaitoksia ulkomailla – erinomaiset vaihtomahdollisuudet.
 4. Mielenkiintoisia projekteja osana opintona.
 5. Ammattikorkeakouluopiskelu antaa uudenlaista näkökulmaa, vaikka olisi työskennellyt alalla jo aikaisemminkin.

Tutustu Xamkiin

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue opiskelijatarinoita

Polkuopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Polkuopiskelijana suoritetut opinnot antavat oikeuden hakea tutkinto-opiskelupaikkaa Xamkissa. Polkuopinnot eivät kuitenkaan automaattisesti takaa tutkinto-opiskelupaikkaa, vaan opiskelijat valitaan hakumenettelyn kautta kaksi kertaa vuodessa.

Lue lisää polku-opinnoista ja niihin ilmoittautumisesta

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Anu Rantanen
puh. 040 668 2272
anu.rantanen@xamk.fi

Kysy hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610