Päiväopiskelu

Verkko-opiskelu

 • opintojen kesto 1,5-3,5 vuotta
Kotka
Mikkeli
 • aloituspaikkoja 35
 • seuraava hakuaika ei tiedossa

Elämyksellistä matkailua ja kestäviä ravitsemuspalveluja

Haluatko työskennellä elämyksellisten ja kestävästi tuotettujen matkailu- ja ravintolapalveluiden parissa?

Kiinnostaako sinua matkailu-, majoitus-, ruoka- tai ravintola-ala? Jos vastasit kyllä, hakeudu restonomiopintoihin Xamkiin!

Xamkin restonomikoulutuksen suorittaneelle ovat työelämän ovet auki moneen suuntaan. Vahvoja osaajia tarvitaan johtamaan ja kehittämään matkailu- ja ravitsemisalaa.

Koulutuksessa korostuvat kansainvälisyys, yrittäjyys sekä teknologian ja digitaalisuuden hyödyntäminen omalla alalla.

Opit hyödyntämään asiakaslähtöistä hyvinvointiajattelua, vieraanvaraisuutta sekä matkailu- ja ruokapalveluiden osaamista palveluliiketoiminnan tuottamisessa, johtamisessa ja kehittämisessä.

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on monipuolinen osaaminen matkailualan yritystoimintaan ja majoitus-, tapahtuma- tai ruokatuotannon johtamiseen ja kehittämiseen.

Liiketoimintaosaaminen antaa sinulle valmiudet sijoittua monipuolisiin tehtäviin muillakin toimialoilla, joissa tarvitaan asiakas- ja markkinointiosaamista sekä organisointi- ja kehittämistaitoja.

Ravitsemispalvelujen opinnoissa saat vahvat ravitsemuksen, ruokatuotannon, juoma- ja anniskeluosaamisen sekä ruoka- ja ravintolapalvelujen johtamisen tiedot ja taidot.

Matkailun opinnoissa saat valmiudet elämyksellisten matkailupalvelujen suunnitteluun, tuottamiseen ja johtamiseen. Työelämään kytkeytyvien opintojen kautta kehityt ja verkostoidut alan toimijoiden kanssa jo opiskeluaikana.

elämys | matkailu | ohjelmapalvelu | tapahtumat | vastuullisuus | asiakaspalvelu | restonomi | ravintola | ruokapalvelut

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Verkko-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintojen sisältö

Koulutus etenee vuositeemojen mukaan

 • 1. opintovuosi: Perehtyjä. Tunnet matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristön, hallitset alan tuote- ja palveluosaamisen perusteet ja osaat toimia niiden mukaisesti erilaisissa palvelutilanteissa.
 • 2. opintovuosi: Toimija. Osaat suunnitella ja toteuttaa elämyksellisiä, asiakaslähtöisiä ja kannattavia matkailu- ja ravitsemispalveluja.
 • 3. opintovuosi: Soveltaja. Osaat toimia erilaisissa johtamis-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä ja tiimeissä kestävän palveluliiketoiminnan mukaisesti.
 • 4. opintovuosi: Kehittäjä. Osaat tutkivalla ja kehittävällä työotteella analysoida, kehittää ja innovoida alan palvelutoimintoja.

Restonomikoulutuksessa opiskelet elämyksellisen matkailuliiketoiminnan ja kestävän ravitsemispalveluliiketoiminnan tuottamista, johtamista ja kehittämistä. Voit myös opiskella laajasti yrittäjyyteen liittyviä opintoja.

Opinnoissa saat perustaidot matkailupalveluiden ja ruokapalveluiden käytännön tehtävistä sekä vahvat matkailu- ja ravintolapalvelujen johtamisen tiedot ja taidot. Tietoja sovelletaan käytäntöön ja taitoja harjaannutetaan käytännön opiskelujaksoilla kampuksen eri oppimisympäristöissä ja alan työpaikoissa. Työelämään kytkeytyvien opintojen kautta kehityt ja verkostoidut alan toimijoiden kanssa jo opiskeluaikana.

Koulutuksen keskiössä on matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminta ja sen johtaminen. Opiskelet alan markkinointiin ja myyntiin liittyviä perusteita, digimarkkinointia ja palvelujen tuotteistamista. Opit ymmärtämään laskennan merkityksen liiketoiminnan kannattavuuden arvioinnissa ja opit johtamista ja työyhteisötaitoja.

Opinnoissasi suuntaat tulevaisuuteen. Opit alan tulevaisuuden trendeistä sekä tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista alalla.

Vastuullisuus on opinnoissa koko ajan läsnä. Opit ottamaan huomioon ekologisen (esim. luomu- ja lähiruoka, kasvisruoka, majoituspalvelujen energiatehokkuus, liikkuminen), taloudellisen (kannattavat matkailu- ja ravintolapalvelut, taloudelliset vaikutukset kohdealueelle) ja sosiokulttuurisen (työhyvinvointi ja työssä jaksaminen, kannustava esimiestyö, vaikutukset paikallisyhteisöihin- ja kulttuureihin) näkökulman.

Opit ymmärtämään, miten vastuullisuuden osa-alueet kytkeytyvät ilmastonmuutokseen ja miten voit pienentää matkailun ja ravitsemispalvelujen hiilijalanjälkeä.

Tietoja sovelletaan käytäntöön ja taitoja harjaannutetaan käytännön opiskelujaksoilla kampuksen eri ravintoloissa ja muissa alan työpaikoissa.

Kansainvälisyys

Restonomille kieli- ja kansainvälisyysosaaminen on tärkeää, koska he toimivat eri kulttuureista tulevien asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa. Koulutus tarjoaakin monipuoliset kieliopinnot.

Osan tutkinnosta voit suorittaa ulkomailla joko opiskellen tai harjoitellen. Ulkomailla suoritettavat opinnot suunnitellaan yhdessä tutoropettajan ja kansainvälisten asioiden koordinaattorin kanssa. Ne sisällytetään opintosuunnitelmaasi ja varmistetaan siten, että ne voidaan hyväksilukea tutkintoosi.

Matkailu-ja ravitsemisalaa voit opiskella n 40 eri vaihtokoulussa. Vaihtokouluja sijaitsee Euroopan alueen lisäksi mm Koreassa, Thaimaassa ja Hong Kongissa.

Osana kansainvälisyyttä ovat myös vierailevat opettajat partnerikouluistamme. Lisäksi vahvistat kansainvälistä osaamistasi matkailu- ja ravitsemisalan koulutuksessa opiskelevien vaihto- ja kaksoistutkinto-opiskelijoiden kanssa.

Kieli-, kulttuuri- ja englanninkieliset opinnot sekä erilaiset projektit ja tapahtumat edistävät kansainvälistymistä.

Työharjoittelu Kathmandussa

Lauri Hämäläinen opiskelee Xamkissa Kotkan kampuksella restonomiksi. Hän suoritti työharjoittelun Kathmandussa Nepalissa. Kysyimme Laurilta mielipiteitä tulevaisuuden ruokakulttuurista ja eri vaihtoehdoista. Mitä tulevaisuus tuo tullessaan restonomin silmin?

Lue Laurin haastattelu!

Opintojen toteutus

Opinnot voit suorittaa joko päivä- tai verkko-opintoina. Päiväopintojen kesto on noin 3,5 vuotta.

Päiväopiskelu on päätoimista, ja lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti arkipäivisin. Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Verkko-opiskelu tarkoittaa sitä, että opetus tapahtuu kokonaan verkko-oppimisympäristöissä. Kaikki koulutuksen verkkoluennot tallennetaan ja ne ovat katsottavissa myöhemmin. Opiskelu onnistuu siis myös työn ohessa.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opintojen rakenne

Koulutus rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Kaikille yhteisissä ydinosaamisen opinnoissa opitaan restonomitutkinnon perusasiat. Täydentävissä opinnoissa voit valita sinua kiinnostavia opintoja omalta alaltasi tai muilta aloilta.

Harjoittelua koulutuksessa on 30 opintopistettä (op) eli yhteensä noin 22 viikkoa. Opinnäytetyö on 15 op.

Ydinosaamista ovat

 • Valmiuksia työelämään
 • Matkailu- ja ravitsemispalvelut toimialana
 • Matkailupalvelut
 • Ruoka- ja ravintolapalvelut
 • Matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminta
 • Palveluliiketoiminnan kehittäminen
 • Johtamisosaaminen

Ydinosaamisen opintoihin kuuluu myös 15 opintopisteen laajuinen perusharjoittelu.

Täydentävässä osaamisessa opinnot valitaan seuraavista kokonaisuuksista:

 • Digitaalisuus matkailu- ja ravitsemisalalla
 • Vastuullisuus ja sen kehittäminen matkailu- ja ravitsemisalalla
 • Asiakaslähtöisyys ja sen kehittäminen matkailu- ja ravitsemisalalla
 • Palveluprosessien kehittäminen matkailu- ja ravitsemisalalla

Täydentävän osaamisen opinnot sisältävät syventävän harjoittelun (15 op).

Tutustu opiskelukaupunkeihin!

Restonomi työelämässä

Matkailu-, ruoka- ja ravitsemispalveluihin tarvitaan ammattikorkeakoulutasoisia osaajia ja asiantuntijoita, joilla on oman erikoisalansa lisäksi vahvaa kehittämis-, markkinointi- ja liiketoimintaosaamista.

Matkailu- ja ravitsemisalalle on tyypillistä, että valmistumisen jälkeen työllistytään erilaisiin asiakaspalvelutehtäviin ja kokemuksen karttuessa edetään vaativampiin esimies- ja asiantuntijatehtäviin.

Restonomi voi työskennellä esimerkiksi matkailu-, majoitus-, ravitsemis-, ohjelma- ja tapahtumapalvelujen parissa. Alalla tarvitaan ammattikorkeakoulutasoisia osaajia ja asiantuntijoita, joilla on oman erikoisalansa lisäksi vahvaa kehittämis-, markkinointi- ja liiketoimintaosaamista.

Seurantatutkimuksen mukaan valmistumisvaiheessa olevien restonomien työllistymisprosentti on viime vuosina ollut erinomainen: yli 85 %.

Tuleva ammattisi voi olla vaikkapa

 • avainasiakaspäällikkö
 • baariesimies
 • kaupan tai tukun tuotepäällikkö tai tuoteryhmävastaava tai asiakasryhmävastaava
 • kehittämispäällikkö
 • keittiöpäällikkö
 • koulutus- ja opetustehtävät
 • koordinaattori
 • lomakyläesimies
 • markkinointipäällikkö, myyntipäällikkö, Sales Promoter, Marketing Manager
 • matkasihteeri
 • ohjelmapalvelutuottaja tai tapahtuma-assistentti
 • palvelupäällikkö, Service Manager, projektipäällikkö, Project Manager
 • päivittäistavarakaupan osastovastaava tai osastopäällikkö
 • ravintolaesimies
 • ravintolapäällikkö
 • Restaurant Manager
 • ruokapalveluesimies, ruoka- ja puhtauspalveluesimies
 • ruokapalveluyksikön johtaja
 • suunnittelija
 • tiimijohtaja, Team Manager
 • tuotekehittäjä
 • vastaanottopäällikkö
 • vuoropäällikkö
 • yrittäjä.

 

Restonomina voit työskennellä monenlaisissa matkailu- ja ravitsemisalan tehtävissä tai esimerkiksi kaupan alalla. Jo harjoittelujaksojen aikana kannattaa tutustua useampaan toimialaan.

Lue restonomin työstä lisää TE-palveluiden Ammattinetistä.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Koulutus antaa laajan osaamisen työelämään ja kurssivalinnoilla voi vaikuttaa omaan suuntautumiseensa. Kursseja löytyy aina ravitsemuksesta matkailuun ja tapahtumatuotantoon. Kurssivalinnoilla voi siis suuntautua yhteen tiettyyn suuntautumisvaihtoehtoon ja luoda itselleen hyvän ammatillisen pohjan valitsemalleen alalle, tai vaihtoehtoisesti laajentaa osaamistaan käymällä kursseja eri suuntautumisvaihtoehdoista.

Koulutuksesta hyvät valmiudet alalle

“Suosittelen Xamkin monimuoto-opiskelua työelämässä pidemmän aikaa olleelle. Sellaiselle joka haluaa kouluttautua ja syventää lisää osaamistaan. Saahan siitä myös ‘tittelin’ ja voi edetä urallansa.”

Toni Rautjoki, restonomiopiskelija

Lue lisää Tonin ajatuksia monimuoto-opiskelusta sekä yrittäjyydestä.

5 asiaa, jotka olen oppinut opiskelun aikana

1. Olen oppinut kalenterin käytön ja täytön tärkeyden
2. Olen oppinut pitämään muistitikkua aina mukana, ihan vain kaiken varalta!
3. Olen oppinut tärkeitä taitoja, kuten haalarimerkkien ompelun
4. Olen oppinut aikatauluttamaan ja työskentelemään tehokkaasti
5. Olen oppinut, että opiskeluajasta tulee nauttia, sillä se kestää vain hetken!

Helena Salonen
restonomiopiskelija, Mikkeli

5 hyvää syytä opiskella restonomiksi

 1. Monipuolinen koulutus antaa valmiudet työskennellä monenlaisissa tehtävissä.
 2. Restonomiopiskelijat ovat hauskoja. Jokaisella luennolla nauretaan paljon.
 3. Paljon yhteistyöoppilaitoksia ulkomailla – erinomaiset vaihtomahdollisuudet.
 4. Mielenkiintoisia projekteja osana opintona.
 5. Ammattikorkeakouluopiskelu antaa uudenlaista näkökulmaa, vaikka olisi työskennellyt alalla jo aikaisemminkin.

Tutustu Xamkiin

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue opiskelijatarinoita

Polkuopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Polkuopiskelijana suoritetut opinnot antavat oikeuden hakea tutkinto-opiskelupaikkaa Xamkissa. Polkuopinnot eivät kuitenkaan automaattisesti takaa tutkinto-opiskelupaikkaa, vaan opiskelijat valitaan hakumenettelyn kautta kaksi kertaa vuodessa.

Lue lisää polku-opinnoista ja niihin ilmoittautumisesta

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Anu Rantanen
puh. 040 668 2272
anu.rantanen@xamk.fi

Kysy hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610