Verkko-opiskelu

 • aloituspaikat 40
 • opiskelu verkossa
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • tutkintonimike tradenomi (AMK)
 • seuraava hakuaika 15.-30.3.2023

Päiväopiskelu

 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • tutkintonimike tradenomi (AMK)
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa
 • kysy lisää: hakijapalvelut@xamk.fi, p. 044 702 8891

Monimuoto-opiskelu

 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • tutkintonimike tradenomi (AMK)
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa
 • kysy lisää: hakijapalvelut@xamk.fi, p. 044 702 8891

Ei liiketoimintaa ilman logistiikkaa

Logistiikan asiantuntijoita tarvitaan yrityksissä ja julkisella sektorilla. Valmistuttuasi sinulla on hyvät tiedot kannattavasta liiketoiminnasta sekä toimitusketjun suunnittelusta ja ohjaamisesta.

Logistiikkatradenomin opinnot suoritettuasi osaat ohjata ja kehittää logistiikan prosesseja, joissa keskitytään materiaalitarpeiden suunnitteluun ja ohjaukseen. Tunnet eri tyyppiset kuljetusmuodot, varastonohjauksen, hankinnan, logistiikan ohjaamisen ja johtamisen periaatteet. Osaat huomioida asiakkaan tarpeiden, laadun ja kannattavuuden merkityksen työssäsi.

Osaamistasi ovat logistiikkaprosessien suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen. Osaat huomioida turvallisuuden, vastuullisuuden ja kansainvälisen toimintaympäristön asettamat vaatimukset sekä digitalisaation ja uuden teknologian tuomat mahdollisuudet. Viestintä- ja vuorovaikutustaidot korostuvat logistisessa toimintaverkostossa. Logistiikan erityisosaamista voit hankkia itsellesi muun muassa hankinnan ja innovaatioiden aloilta.

Laajasta teknis-kaupallisesta koulutuksesta valmistuttuasi voit toimia monipuolisesti erilaisissa logistiikan esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Voit toimia myös oston ja myynnin eri tehtävissä. Logistiikan alalla pääset näköalapaikalle elinkeinoelämään kansainvälisten toimitusverkostojen pariin.

hankintatoiminta | kuljetukset | logistiikka | liiketoimintaprosessit | toimitusketjut | varastointi

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä (op). Koulutus koostuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen kokonaisuuksista. Täydennät osaamistasi vapaasti valittavilla opinnoilla. 

Ydinosaamisen opinnoissa (110 op) perehdyt logistiikan eri osa-alueisiin. Opintoihin sisältyvät myös yleiset työelämävalmiudet, johtamistaidot ja yrittäjyysosaaminen sekä kieliopinnot. Opintojen loppuvaiheessa teet opinnäytetyön (15 op, osa ydinosaamista).

Täydentävän osaaminen opinnoissa (55 op) syvennät liiketoimintaosaamistasi, taloudellista ajattelutapaasi sekä logistiikkaprosessin hallinnan taitoja. Saat erityisosaamista logistiikan hallinnan, e-liiketoiminnan ja toimitusketjujen alalta.

Vapaasti valittavissa opinnoissa (15 op) voit valita opintoja älykkään logistiikan, digitalisaation, yrittäjyyden ja innovaatioiden alalta.

Harjoittelu (30 op) tukee oppimistasi. Harjoitteluksi käy palkkatyö tai yrittäjyys logistiikan parissa. 

Keskeinen osa koulutusta ovat laajat, osittain ammattiaineisiin liitetyt kieliopinnot, case-tehtävät ja ryhmätyöt.

Tärkeimpiä asioita, joita koulutuksen aikana opit ovat

 • liiketoiminnan prosessien ja lainalaisuuksien ymmärtäminen
 • yrityksen talouden suunnittelu ja hallinta
 • logistiikan operatiivisten toimintojen tuntemus
 • logistiikkaprosessien suunnittelu
 • toimitusketjun suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen.

Verkko-Opintojen toteutus

Logistiikan tradenomitutkinnon voit suorittaa verkko-opintoina verkkotyökaluja hyödyntäen. Opintojen alussa on tarjolla lähipäivät, muutoin opetus järjestetään etänä mahdollisia poikkeuksia lukuun ottamatta. Tällainen poikkeus voi olla esimerkiksi vierailu alan messuilla.

Osaan kursseista sisältyy tentti. Osa tenteistä tehdään oppimisalustoilla, osa vaatii vierailua joko Xamkin tai yhteistyöoppilaitostemme kampuksilla. Vierailua vaativien tenttien määrä riippuu valitsemistasi kursseista, pakollisilla kursseilla niitä on arviolta 1 – 2 vuodessa. Katso tarkemmat tiedot Exam-tenttimisestä ja paikkakunnista täältä.

Opiskelu on joitain poikkeuksia lukuun ottamatta ajasta riippumatonta, mutta tehtävien palautus ja tentit suoritetaan annetussa aikataulussa. Verkkotapaamisissa ei pääsääntöisesti ole läsnäolopakkoa ja koulutus on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa.

Opinnoissa hyödynnetään Xamkin oppimisalustaa Learnia. Etäopetuksessa työkaluina ovat Adobe Connect (AC) ja Teams. Tarvittavat ohjelmistot saat opintojen ajaksi Xamkilta. Tarvitset riittävän nopean laajakaistan ja opiskeluun sopivan Windows -käyttöjärjestelmällä varustetun tietokoneen.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin verkko-opiskelijoilta edellytetään oman tietokoneen käyttöä. Lue lisää.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää opintojen sisällöstä

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Uramahdollisuudet

Liiketoiminnan logistiikan koulutuksen suoritettuasi voit toimia monenlaisissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä, joissa tarvitaan liiketoiminnan ja logistiikan tuntemusta. Logistiikkatradenomit työllistyvät tyypillisesti toimitusketjun eri osa-alueiden asiantuntijoiksi ja esimiehiksi.

Koulutus tarjoaa hyvät valmiudet suunnittelun, kehittämisen, ohjaamisen ja johtamisen eri tehtäviin. Logistiikkatradenomina voit sijoittua myös laadunhallinnan, asiakaspalvelun tai hallinnon työtehtäviin yrityksissä, kuntien ja valtion palveluksessa.

Työnantajia ovat teollisuus, kuljetusliikkeet, satamaoperaattorit sekä logistiikan palveluyritykset. Ura voi löytyä myös tukkukaupasta tai konsulttitoimistosta.

Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat muun muassa

 • hankintapäällikkö
 • huolitsija
 • kuljetuspäällikkö
 • kuljetussuunnittelija
 • logistiikkapäällikkö
 • myyntipäällikkö
 • ostaja
 • tuotannonsuunnittelija
 • varastoesimies

Opiskelijat äänessä

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Vaihto-opiskelijana Rotterdamissa

Lue lisää

Logistiikkaopinnot edistävät uraani

Lue lisää

Koulutuksesta asiantuntijuutta Venäjän kauppaan

Lue lisää

5 syytä valita Xamk

1. Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.

2. Joustavat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.

3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.

4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.

5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Tutustu Xamkiin

Opiskelijat kävelevät Kotkan kampuksen käytävällä selin kameraan.

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Master School

YAMK-tutkinnot opiskellaan Master Schoolissa. Se on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa sinulle valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Lue lisää

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Lassi Leppänen
puh. 044 702 8462
lassi.leppanen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610