Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 50
 • opiskelupaikka Kouvola
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • seuraava hakuaika 14.-28.3.2018

 

 

Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 75
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • seuraava hakuaika 14.-28.3.2018

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 47
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 2-3 vuotta
 • hakuaika 14.-28.3.2018

 

Liiketoimintaa, markkinointia, taloushallintoa, juridiikkaa

Kiinnostavatko sinua työtehtävät liike-elämässä? Suunnitteletko ryhtyväsi itsenäiseksi yrittäjäksi?

Tradenomi (AMK) -tutkinto antaa sinulle valmiuksia muuttuvassa digitaalisessa taloudessa toimimiseen ja yrittäjyyteen. Koulutuksessa keskeisiä ovat yritystoiminnan, markkinoinnin, talouden, juridiikan, logistiikan, digitaalisten taitojen ja projekti- ja kehittämisosaamisen opinnot.

Koulutus avaa sinulle ovia monipuolisiin asiantuntija-, kehittämis- ja esimiestehtäviin sekä yrityksiin että julkisiin organisaatioihin. Koulutuksessa saat myös tietoja ja taitoja yrittäjänä toimimiseen ja yrittäjyyteen kannustetaan muutenkin monien tapahtumien, leirien ja matkojen avulla.

Opinnoissasi syvennät osaamistasi liike-elämän, hallinnon tai yrittäjyyden osa-alueella. Niitä ovat Kouvolassa taloushallinto, digitaalinen liiketoiminta sekä julkishallinto ja juridiikka. Viimeinen mahdollistaa myös kansalliset oikeustradenomiopinnot.

Mikkelissä voit suuntautua joko yrittäjän uralle tai yrittäjämäiseen työtapaan markkinoinnin ja myynnin tai taloushallinnon parissa. Liiketalouden opiskelijana valitset siis suuntautumispolun, joka syventää osaamistasi toisesta opiskeluvuodesta alkaen. Suuntautumispolun laajuus on 15 opintopistettä.

Koulutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa ja opintoja pääset suorittamaan aidoissa työelämäyhteyksissä. Tiiviin yhteistyön kautta opit tuntemaan alueen yrityksiä ja muita sidosryhmiä sekä tunnistamaan niiden tarjoamia mahdollisuuksia. Tämä helpottaa myös harjoittelupaikan sekä opinnäytetyöaiheen hankintaa. Oppiminen tapahtuu käytännön projekteissa, ja yrittäjämäinen toimintatapa on mukana opetusmenetelmissä ja opintojaksojen sisällöissä.

Opintojen sisältö

Kansainvälisyys on luonteva osa opintoja. Sinulla on mahdollisuus perehtyä monikulttuuriseen työympäristöön ja kansainvälisillä työmarkkinoilla tarvittavaan osaamiseen. Voit myös halutessasi kehittää suullisia ja kirjallisia viestintätaitojasi kansainvälisessä ympäristössä.

Koulutuksessa korostuvat muun muassa:

 • myynti
 • markkinointi
 • taloushallinto
 • julkishallinto
 • juridiikka
 • digitaalinen liiketoiminta

Valinnaisopinnoissa voit opiskella lisää valitsemaasi syventävää alaa tai toista alaa. Valinnaiset kielet sekä esimiestyöhön ja johtamiseen liittyvät opinnot tukevat hyvin pakollisia opintojasi.

Työelämäläheisyys on merkittävä osa opintoja. Oppiminen tapahtuu käytännön projekteissa, ja yrittäjämäinen toimintatapa on mukana opetusmenetelmissä ja opintojaksojen sisällöissä. Työelämän oppimisprojekteissa pääset työskentelemään yhdessä työelämän edustajien ja opettajien kanssa.

Monimuoto-opintojen toteutus

Monimuoto-opetus Kouvolassa tapahtuu monimuotoisesti lähiopetuksena ja verkko-opintoina. Lähiopetusta järjestetään kolmena maanantaipäivänä kuukaudessa klo 9-17. Pohjakoulutusvaatimuksena on yleinen hakukelpoisuus.

Mikkelissä monimuoto-opetus toteutetaan verkko-opintoina. Opintojen alussa järjestettävien kahden orientaatiopäivän jälkeen opinnot siirtyvät kokonaan verkkoon. Pohjakoulutusvaatimuksena on liiketalouden perustutkinto/merkonomi tai opistoasteen merkonomitutkinto tai muu ammatillinen tutkinto, joka sisältää riittävästi (noin 40 ov/60 op) liiketalouden opintoja.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Mikkelin kampuksen suuntautumispolut

Myynnin ja markkinoinnin johtaminen

Tuloksellinen myyntityö ja kilpailijoista erottuminen ovat pk-yrityksen menestyksen kulmakiviä. Tämä suuntautuminen sopii niille, jotka ovat valmiita työskentelemään yrittäjämäisesti ja tuloshakuisesti asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Osaat suunnitella ja ohjata pk-yrityksen myyntitoimintoja niin että syntyy tulosta. Osaat arvioida ja kehittää käyttäjälähtöisiä e-markkinoinnin ratkaisuja. Perehdyt myynnin ja markkinoinnin juridisiin kysymyksiin, jotta tunnet säännöt ja osaat ennakoida riskejä.

Talouden johtaminen

Talouden johtaminen edellyttää talouden kokonaisuuden hallintaa ja yrittäjämäistä otetta talouden ohjauksessa. Tässä suuntautumisessa perehdyt pk-yrityksen talouden johtamiseen niin ulkoisen kuin sisäisen laskentatoimen näkökulmasta.

Osaat laatia pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä eri tarkoituksiin sopivia yrityksen sisäisiä talousraportteja, joita käytetään hyväksi talouden johtamisessa ja päätöksenteossa. Osaat laskea ja tulkita erilaisia talouden ohjauksessa ja analysoinnissa käytettäviä tunnuslukuja.

Yrittäjänä menestyminen

Asiantunteva johtaminen on yritystoiminnan menestymisen avainasia. Yrittäjänä toimiminen ja yrityksen johtaminen edellyttävät kokonaisvaltaista näkemystä ja otetta yrittäjyyteen ja yritykseen.

Tässä suuntautumisessa perehdyt pk-yrityksen johtamiseen joko omistaja-yrittäjänä tai palkattuna johtajana.  Osaat start-up yrityksen perustamisprosessin ja tunnet rahoitusvaihtoehtoja. Osaat suunnitella liiketoimintaa kannattavan liiketoiminnan lähtökohdista ja analysoida kasvupotentiaalia ja soveltaa erilaisia kasvustrategioita. Osaat johtaa kasvuyritystä ja sen prosesseja.

Kouvolan kampuksen erikoistumisalat

Taloushallinnon opinnoissa syvennät osaamistasi yrityksen talouden hoidossa, analysoinnissa ja suunnittelussa sisäisen laskennan, kirjanpidon, verotuksen ja tilinpäätösten osa-alueilla.

Digitaalisen liiketoiminnan opinnoissa saat hyvät valmiudet toimia asiantuntijana erilaisten yritysten ja muiden yhteisöjen uusien liiketoimintamallien luomisessa ja prosessien kehittämisessä.

Julkishallinnon ja juridiikan opinnoissa perehdyt Suomen oikeusjärjestelmään sekä viranomaistoimintaan ja yksityisoikeuteen.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa myös kansalliset oikeustradenomin opinnot, jos syvennyt julkishallintoon ja juridiikkaan. Oikeustradenominimikkeen edellytyksenä ovat erikoistumisalaopintojen (30 op) lisäksi suoritettavat valinnaisiin opintoihin sisällytettävät juridiikan opintojaksot (20 op) sekä syventävän harjoittelun että opinnäytetyön suuntaaminen juridiikkaan.

Uramahdollisuudet

Tradenomi (AMK) -tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus toimia suunnittelu-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Valtaosa tradenomeista työllistyy yrityksiin, mutta osa työskentelee myös kuntien ja valtion palveluksessa. Voit myös ryhtyä yrittäjäksi. Saat valmiudet toimia liiketalouden osaajana myös kansainvälisellä tasolla.

Tradenomin tehtäväkenttä on hyvin laaja, joten opiskeluun liittyvät valinnat kannattaa suunnata omaa urasuunnitelmaa tukeviksi.

Tradenomina työskentelet liiketalouden asiantuntijana tehtävissä, joissa osaamisvaatimuksiin kuuluvat suunnittelu-, toteutus-, organisointi- ja johtamistaidot.

Julkishallintoon ja juridiikkaan erikoistuneena liiketalouden osaajana saat valmiudet toimia valtion ja kunnan hallinnollisissa tehtävissä sekä yrityksissä oikeudellista perusosaamista vaativissa tehtävissä.

Oikeustradenomin tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi käräjäsihteeri, kihlakunnanulosottomies, asianajosihteeri ja vakuutussihteeri.

 

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • markkinointisuunnittelija
 • markkinointiassistentti
 • talousassistentti
 • business controller
 • talouspäällikkö
 • käräjäsihteeri
 • kihlakunnanulosottomies
 • asianajosihteeri
 • vakuutussihteeri
 • digimarkkinoija
 • digiasiantuntija
 • palveluvastaava

 

Laura Martinez

"Tarvitsen ammattikorkeakoulussa oppimiani asioita työtehtävässäni pankissa päivittäin. Sain etumatkaa työelämään opintojeni tilinpäätösanalyyseistä ja kirjanpitokursseista. "

"Nuo tunnit tuntuivat monesti pitkiltä ja ylivoimaisilta, mutta nyt töitä tehdessäni koen juuri niistä vaikeimmista kursseista olleen minulle eniten hyötyä."

Lue lisää

5 hyvää syytä opiskella liiketalouden tradenomiksi

 1. Koulutus on todella monipuolinen. Osaamista saa esim. kirjapidosta, markkinoinnista, henkilöstöhallinnosta ja logistiikasta. Lisäksi tulevat tietotekniset taidot.
 2. Liiketaloudessa opiskelee huikeita ihmisiä. Täältä ei tunnelmanpilaajia löydy.
 3. Valmistumisen jälkeen työllistymismahdollisuudet ovat laajat.
 4. Yhteistyö muiden opiskelijoiden kanssa on tiivistä ja uusia kavereita saa helposti.
 5. Mahdollisuudet lähteä vaihtoon ulkomaille ovat mainiot.

Eniten on yllättänyt se, että täällä pääsee oikeasti tekemään. Monet tehtävät tehdään oikealle yritykselle ja ihan oikeasti. Tämä on ollut mielenkiintoista, haastavaa ja motivoivaa.

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue opiskelijatarinoita

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Mikkeli
koulutusvastaava Anna-Liisa Immonen
puh. 040 648 3001
anna-liisa.immonen@xamk.fi

 

Kouvola
koulutusvastaava Aarni Ahtola
puh. 044 702 8218
aarni.ahtola@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Share This