Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 60
 • opiskelupaikka Kouvola
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • seuraava hakuaika 20.3.-3.4.2019

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja Mikkeliin 75
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • seuraava hakuaika Mikkeliin: 20.3.-3.4.2019
 • seuraava hakuaika Kouvolaan: ei ole tiedossa

Verkko-opiskelu

 • aloituspaikkoja 50
 • opiskelumuoto: verkko-opiskelu
 • opintojen kesto 2,5-3,5 vuotta
 • seuraava hakuaika 20.3.-3.4.2019

Opiskele tradenomiksi ja työllisty yritysmaailmaan

Kiinnostaako sinua työtehtävät liike-elämässä? Suunnitteletko ryhtyväsi yrittäjäksi? Haluatko toimia digitaalisessa taloudessa?

Tradenomikoulutus avaa sinulle ovia monipuolisiin asiantuntija-, kehittämis- ja esimiestehtäviin sekä yrityksissä että julkisissa organisaatiossa. Koulutuksessa saat myös tietoja ja taitoja yrittäjänä toimimiseen. Yrittäjyyteen kannustetaan muutenkin monien tapahtumien, leirien ja matkojen avulla.

Koulutuksessamme on useita vaihtoehtoja. Voit suunnata opintojasi:

 • yritystoimintaan ja yrittäjyyteen
 • markkinointiin
 • taloushallintoon
 • juokishallintoon
 • juridiikkaan
 • henkilöstöasioihin tai
 • digitaaliseen markkinointiin.

Työelämäkokemusta hankit itsellesi jo opintojesi aikana. Opintojaksoihin liittyviä projekteja, harjoitteluja ja opinnäytetöitä tehdään lukuisille yhteistyökumppaneille.

Projektit ovat osa opintojasi ja ammatillista kehittymistäsi ja tärkeitä tulevaisuuden työllistymisesi kannalta. Projekteissa opit tuntemaan yrityksiä ja muita sidosryhmiä ja luot verkostoja, joita voit hyödyntää valmistumisesikin jälkeen.

digitaalisuus | henkilöstöhallinto | HR | julkishallinto | juridiikka | liiketoiminta |  markkinointi | talous | yrittäjyys

Opintojen sisältö

Koulutus (210 op) rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Kaikille yhteisissä ydinosaamisen opinnoissa (150 op) opit ammatin ja tutkinnon perusasiat. Täydentävissä opinnoissa (60 op) voit valita sinua kiinnostavia opintoja omalta alaltasi tai muilta aloilta.

Harjoittelua koulutuksessa on 30 opintopistettä (op) eli noin 20 viikkoa. Opinnäytetyön laajuus on 15 op.

Ydinosaamisen opintokokonaisuuksia ovat:

 • liiketoiminnan perustaidot
 • liiketoiminnan tuki
 • yrityksen toimintaympäristö
 • asiakkaat ja kumppanuudet
 • kannattava liiketoiminta
 • liiketoimintaprosessit
 • tutkimus- ja kehittämisosaaminen

Valinnaisissa opinnoissa voit valita:

 • johtamis- ja esimiestyöopinnot
 • kielet ja Venäjä-opinnot
 • tietojärjestelmiin ja digitalisaatioon liittyvät opinnot
 • kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritettuja opintoja
 • yrittäjyysopinnot, joilla voi kehittää omaa yrittäjyyttä jo opiskeluaikana
 • muiden erikoistumisalojen (suuntautumisopintojen) opintoja

Päiväopiskelu ja monimuoto-opiskelu

Päiväopiskelu on päätoimista, ja lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti arkipäivisin. Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisiin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Monimuoto-opiskelu Kouvolassa toteutetaan kontaktiopetuksena ja verkko-opintoina. Kontaktiopetusta järjestetään kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana kolmena maanantaipäivänä kuukaudessa klo 9-17.

Monimuoto-opiskelussa Mikkelissä vuorottelevat lähijaksot ja verkko-opetus.Lähijaksot ovat Xamkin Mikkelin kampuksella noin kolmen viikon välein. Lähijakso on kolmen päivän pituinen. Päivien aikana tehdään käytännön projekteja ja tehtäviä ja toimitaan yhdessä muun ryhmän kanssa. Osallistuminen lähijaksolle tukee oppimista ja on välttämätöntä opintojen etenemisen kannalta. Lähijaksojen välillä opiskellaan ohjatuilla verkkokursseilla. Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta tavoitteellisuutta, aktiivisuutta ja itsenäistä työskentelyä.

Verkko-opiskelu

Verkko-opiskelussa opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opetuksena, joten se on joustava vaihtoehto myös työelämässä oleville. Opinnot alkavat elokuun lopulla kahden päivän orientaatiolla (to ja pe) Mikkelissä, jonka jälkeen opinnot siirtyvät verkkoon. Opiskelu ei siis vaadi läsnäoloa koululla, vaan voit suorittaa koko tutkinnon verkossa. Verkko-opiskelu on verrattavissa lähiopetuksen työmäärään.

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta aktiivisuutta ja itsenäistä työskentelyä. Opinnot suoritetaan opettajan ohjauksessa Moodle -verkko-oppimisympäristössä. Siellä opiskelija tutustuu itsenäisesti lähdemateriaaliin, osallistuu verkkoluennoille ja -keskusteluihin sekä suorittamaa erilaisia oppimistehtäviä ja tenttejä.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää.

Kouvolan kampuksen erikoistumisalaopinnot

Kouvolassa suoritettavissa liiketalouden opinnoissa voit erikoistua taloushallintoon, digitaaliseen markkinointiin, julkishallintoon ja juridiikkaan, digitaaliseen liiketoimintaan tai henkilöstöasioihin. Uusina erikoistumisaloina Kouvolassa ovat digitaalisen markkinoinnin opinnot ja HR-asiantuntijuuden erisoitumisala. Kouvolassa voit halutessasi suorittaa myös ohjelmistorobotiikkaan liittyviä opintoja.

 • Taloushallinnon opinnoissa erikoistut yrityksen esimies- ja asiantuntijatehtäviin vastuualueenasi erityisesti taloushallinto. Perehdyt mm. kirjanpitoon ja tilinpäätökseen, tilinpäätösinformaation tuottamiseen, yritysverotukseen ja tilinpäätösten analysointiin sekä talouden suunnitteluun ja budjetointiin. Lisäksi syvennyt sähköiseen taloushallintoon ja opit käyttämään alan sovelluksia.
 • Digitaalisen markkinoinnin erikoistumisala valmentaa sinut työskentelemään yrittäjämäisesti ja tuloshakuisesti asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Osaat suunnitella, arvioida ja kehittää käyttäjälähtöisiä digitaalisen markkinoinnin ratkaisuja. Osaat kehittää asiakassuhteita ja perehdyt strategiseen suunnitteluun.
 • Henkilöstöasiantuntijan opinnoilla saavutat ammattitaitoa ja asiantuntijuutta vaativissa HR-tehtävissä.
 • Julkishallinnon ja juridiikan opinnoissa erikoistut liiketalouden osaajaksi, jolla on valmiudet toimia valtion ja kunnan hallinnollisissa tehtävissä sekä yritysten oikeudellista perusosaamista vaativissa tehtävissä. Perehdyt Suomen oikeusjärjestelmään sekä viranomaistoimintaan ja yksityisoikeuteen.
 • Digitaalisen markkinoinnin erikoistumisala valmentaa sinut työskentelemään yrittäjämäisesti ja tuloshakuisesti asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Osaat suunnitella, arvioida ja kehittää käyttäjälähtöisiä digitaalisen markkinoinnin ratkaisuja. Osaat kehittää asiakassuhteita ja perehdyt myynnin ja markkinoinnin johtamiseen.

Mikkelin kampuksen suuntautumisopinnot

Mikkelissä voit suuntautua myyntiin ja markkinointiin, taloushallintoon tai yrityksen johtamiseen.

Myynnin ja markkinoinnin johtaminen

Tuloksellinen myyntityö ja kilpailijoista erottuminen ovat pk-yrityksen menestyksen kulmakiviä. Tämä suuntautuminen sopii sinulle, jos olet valmis työskentelemään yrittäjämäisesti ja tuloshakuisesti asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Opinnot suoritettuasi osaat:

 • suunnitella ja ohjata pk-yrityksen myyntitoimintoja niin että syntyy tulosta
 • arvioida ja kehittää käyttäjälähtöisiä digimarkkinoinnin ratkaisuja
 • perehtyä myynnin ja markkinoinnin juridisiin kysymyksiin, jotta tunnet säännöt ja osaat ennakoida riskejä.

Talouden johtaminen

Talouden johtaminen edellyttää talouden kokonaisuuden hallintaa ja yrittäjämäistä otetta talouden ohjauksessa. Tässä suuntautumisessa perehdyt pk-yrityksen talouden johtamiseen niin ulkoisen kuin sisäisen laskentatoimen näkökulmasta. Opinnot suoritettuasi osaat:

 • laatia pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen
 • tuottaa eri tarkoituksiin sopivia yrityksen sisäisiä talousraportteja, joita käytetään hyväksi talouden johtamisessa ja päätöksenteossa
 • laskea ja tulkita erilaisia talouden ohjauksessa ja analysoinnissa käytettäviä tunnuslukuja.

Menestyvän yrityksen johtaminen

Yritys menestyy ja kasvaa hyvällä johtamisella. Yrittäjähenkinen johto tunnistaa kannattavan kasvun mahdollisuudet.

Tässä suuntautumisessa perehdyt pk-yrityksen johtamiseen joko omistaja-yrittäjänä tai palkattuna työntekijänä.

Opinnot suoritettuasi osaat:

 • start-up yrityksen perustamisprosessin ja tunnet rahoitusvaihtoehtoja
 • suunnitella liiketoimintaa kannattavan liiketoiminnan lähtökohdista
 • analysoida kasvupotentiaalia ja soveltaa erilaisia kasvustrategioita
 • johtaa kasvuyritystä ja sen prosesseja.

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opinto-opas, monimuoto- ja verkko-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Tradenomit työelämässä

Kouvolan tradenomiopinnot

Digitaalisen liiketoiminnan opinnot suoritettuasi voit työllistyä esimerkiksi asiantuntijaksi, suunnittelijaksi, palveluvastaavaksi tai digimarkkinoijaksi yksityiselle tai julkiselle sektorille. Voit toimia myös alan yrittäjänä.

Taloushallinnon ja yrittäjyyden opinnot suoritettuasi saat valmiudet suunnittelu-, valvonta- ja esimiestehtäviin taloushallinnon alalla. Voit myös työllistää itsesi yrittäjänä.

HR-asiantuntijuuden opinnot mahdollistavat asiantuntijavalmiudet vaativissa henkilöstöasioiden tehtävissä.

Julkishallintoon ja juridiikkaan erikoistuessasi voit toimia valtion ja kunnan hallinnollisissa tehtävissä sekä yrityksissä oikeudellista perusosaamista vaativissa tehtävissä.

Digitaalisen markkinoinnin erikoistumisala valmentaa sinut työskentelemään yrittäjämäisesti ja tuloshakuisesti asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa yrityksissä ja muissa yhteisöissä.

Tradenomin tehtäväkenttä on hyvin laaja, joten opiskeluun liittyvät valinnat kannattaa suunnata omaa urasuunnitelmaa tukeviksi.

Mikkelin tradenomiopinnot

Tradenomin (AMK) koulutus avaa sinulle monia uravaihtoehtoja. Voit työskennellä liiketoiminnan asiantuntijana, kehittäjänä ja esimiehenä. Tradenomina voit tehdä uraa myös menestyvänä yrittäjänä. Työpaikkasi voi olla paitsi yrityksissä, niin myös julkisorganisaatiossa. Voit työskennellä kotimaassa tai ulkomailla tehtävissä, joissa osaamisvaatimuksiin kuuluvat suunnittelu-, toteutus-, organisointi- ja johtamistaidot.

Tehtävänimikkeitä voivat olla suuntautumispolusta/erikoistumisestasi riippuen :

 • asiakkuuspäällikkö
 • asianajosihteeri
 • business controller
 • content manager
 • digiasiantuntija
 • digimarkkinoija
 • HR-assistentti
 • henkilöstösuunnittelija
 • henkilöstöpäällikkö
 • kirjanpitäjä
 • käräjäsihteeri
 • markkinointiasiantuntija, -päällikkö
 • markkinointisuunnittelija, -assistentti
 • pankkitoimihenkilö
 • talousassistentti
 • taloushallinnon suunnittelija
 • talousjohtaja
 • talouspäällikkö
 • taloussihteeri
 • yrittäjä

Tiedän, että valintani opiskelupaikasta ei ollut väärä!

Lue lisää

Harjoittelut auttoivat ensimmäisen työpaikan saamisessa!

Lue lisää

#ylpeästiharjoittelija Emma Gaala, Arene, Studia-messut, Insta Story...

Lue lisää

5 hyvää syytä opiskella liiketalouden tradenomiksi

 1. Koulutus on todella monipuolinen. Osaamista saa esim. kirjapidosta, markkinoinnista, henkilöstöhallinnosta ja logistiikasta. Lisäksi tulevat tietotekniset taidot.
 2. Liiketaloudessa opiskelee huikeita ihmisiä. Täältä ei tunnelmanpilaajia löydy.
 3. Valmistumisen jälkeen työllistymismahdollisuudet ovat laajat.
 4. Yhteistyö muiden opiskelijoiden kanssa on tiivistä ja uusia kavereita saa helposti.
 5. Mahdollisuudet lähteä vaihtoon ulkomaille ovat mainiot.

Eniten on yllättänyt se, että täällä pääsee oikeasti tekemään. Monet tehtävät tehdään oikealle yritykselle ja ihan oikeasti. Tämä on ollut mielenkiintoista, haastavaa ja motivoivaa.

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue opiskelijatarinoita

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Mikkeli, verkko-opinnot
koulutusvastaava Anna-Liisa Immonen
puh. 040 648 3001
anna-liisa.immonen@xamk.fi

 

Kouvola
koulutusvastaava Aarni Ahtola
puh. 044 702 8218
aarni.ahtola@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Jaa sivu