Kohti tupakoimattomuutta pelillisin ja kuvallisin keinoin

tavoitteet

– Edistettiin nuorten tupakoimattomuutta digitaalisen työskentelyn avulla
– Kehitettiin pelillisiä ja visuaalisia menetelmiä tavoitteellisen elämän rakentamiseksi
– Terveyskäyttäytymisen tavoite: tupakoinnin, sähkötupakoinnin ja nuuskan käytön ehkäisy

toimenpiteet

Hanke aloitettiin kehittämällä ja kokeilemalla pelillisen menetelmän prototyyppiä vertaisuskomusten kartoittamiseen. Kokeilu toteutetaan perusasteella ja toisella asteella Kymenlaakson alueella.

Menetelmän tuottamia vertaisuskomuksia ja vertaiskäyttäytymisen vaikutusta koskeva data analysoitiin. Tavoitteena luotiin kouluyhteisöä ja terveysopetusta koskevat yhteisölliset johtopäätökset.

Kokemukset ja tiedot siirrettiin käytännön suosituksiksi.

tulokset

– Pelillinen ja kuvallinen digitaalinen sovellus tupakoinnin merkitysten ja käytön reflektointiin ryhmissä. Sovellus tuottaa myös analysoitavaa tutkimusaineistoa
– Sovelletut ja testatut terveyden edistämisen menetelmät, joissa hyödynnetään esimerkiksi sosiaalialalla käytettyjä vertaismenetelmiä
– Visualisoiva työkalu vertaisuskomuksista
– Pelillinen työkalu yläkoulun ja toisen asteen terveystiedon opetukseen.
– Tietokanta uskomusten vaikutuksesta tupakointiin
– Menetelmä, joka tukee tupakoimattomien ympäristöjen kehittämistä osana terveystiedon opetusta.
– Tutkimustulokset, kuten artikkelit ja raportti

 

Hankkeen tulokset on koottu alle.

 

Artikkelit:

Tarinoilla ja kuvilla on piilovoimaa, Kirsi Purhonen & Miikka-Petteri Lesonen, 2017 Tarinoilla ja kuvilla on piilovoimaa | READ Xamk https://read.xamk.fi/2017/luovat-alat/tarinoilla-ja-kuvilla-on-piilovoimaa/

Maailmat yhdistyvät pelien kautta, Minna Porvari & Miikka-Petteri Lesonen, 2017

Maailmat yhdistyvät pelien kautta | READ Xamk https://read.xamk.fi/2017/luovat-alat/maailmat-yhdistyvat-pelien-kautta/

Terveyttä voi edistää myös rippikoulussa, Marja-Leena Kauronen, 2018 Terveyttä voi edistää myös rippikoulussa | READ Xamk https://read.xamk.fi/2018/luovat-alat/terveytta-voi-edistaa-myos-rippikoulussa/

Pelillisyys ratkaisee kaikkien alojen ongelmia, Miikka-Petteri Lesonen & Markus Myllylä, 2018 https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2018/12/vahvuusalajulkaisu_lesonen_myllyla.pdf

Kuvalla on voimaa tupakoinnin ehkäisyssä, Marja-Leena Kauronen, 2019

Kuvalla on voimaa tupakoinnin ehkäisyssä | READ Xamk https://read.xamk.fi/2019/kestava-hyvinvointi/kuvalla-on-voimaa-tupakoinnin-ehkaisyssa/

Kuvat ja pelit sopivat tutkimusmenetelmäksi, Kirsi Purhonen & Angelika Polak, 2019 Kuvat ja pelit sopivat tutkimusmenetelmäksi | READ Xamk https://read.xamk.fi/2019/kestava-hyvinvointi/kuvat-ja-pelit-sopivat-tutkimusmenetelmaksi/

Hyvä kumppanuus kehittämisen keskiössä, Marja-Leena Kauronen, 2019 Hyvä kumppanuus kehittämisen keskiössä | READ Xamk https://read.xamk.fi/2019/kestava-hyvinvointi/hyva-kumppanuus-kehittamisen-keskiossa/

Nuoren terveyden lukutaito ja sosiaaliset ympäristötekijät, Marja-Leena Kauronen, 2019 Nuoren terveyden lukutaito ja sosiaaliset ympäristötekijät – Next (xamk.fi) https://next.xamk.fi/uutta-luomassa/nuoren-terveyden-lukutaito-ja-sosiaaliset-ymparistotekijat/

Pelialan osaamisen hyödyntäminen tupakoinnin ehkäisyssä, Marja-Leena Kauronen & Kirsi Purhonen, 2019 https://uasjournal.fi/4-2019/pelialan-hyodyntaminen-tupakoinnin-ehkaisyssa/

 

Julkaisut:

Kuvallisuus ja pelillisyys tupakoinnin ehkäisyssä. Menetelmäkokeiluja yläkoulussa ja toisella asteella

Versus-hankkeessa kehitettiin tupakkatuotteiden käytön ehkäisyssä käytettäviä pelillisen vertaisvaikuttamisen menetelmiä yläkoulun 9.-luokkalaisten ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden terveystiedon opetuksessa. Tavoitteena oli muuttaa nuorten tupakointia tukevia asenteita, heikentää tupakointiin liittyviä sosiaalisia hyötyjä ja vahvistaa tupakoimattomuutta.

Lue Loppuraportti
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-190-3

Parempia pelejä luovilta aloilta

Parempia pelejä luovilta aloilta -kirja on syntynyt osana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun luovien alojen luotsaamaa vuotuista Kouvola Game Week –tapahtumaa 5.-11.11.2018. Teoksen artikkelit pureutuvat rajat rikkovaan pelaamiseen ja peleihin samalla kun kirjamme ydin ei hylkää pelikulttuuriin kuuluvaan mielihyvän ja kokemuksellisuuden tunnetta.

Lue julkaisu

Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-180-4

 

 

 

Versusportaalin Versus pelit & muut

Tiedoksi: Pelien linkit kysyvät salasaa joka on: versus

https://ikamon.itch.io/seo

https://ikamon.itch.io/time-out

https://ikamon.itch.io/the-other-story

https://ikamon.itch.io/return-to-smoketopia

 

Lisätietoja

Tutkimusjohtaja Jussi Ronkainen
050 312 4983
jussi.ronkainen@xamk.fi

Projektipäällikkö Kirsi Purhonen
044 702 8487
kirsi.purhonen@xamk.fi

Terveyden edistämisen asiantuntija Marja-Leena Kauronen
044 702 8441
marja-leena.kauronen@xamk.fi

TKI-asiantuntija
Miikka-Petteri Lesonen
044 702 8583
miikka-petteri.lesonen@xamk.fi

Projektityöntekijä Angelika Polak
044 702 8482
angelika.polak@xamk.fi

Projektityöntekijä Ronja Pölkki

044 702 8474
ronja.polkki@xamk.fi

 

Ajankohtaista

Hanke päättyy, mutta tieto ja menetelmät jäävät

VERSUS-hankkeen päätösseminaari pidettiin Kouvola Game Week 2019 –tapahtumana 27.9.2019 Nuorten Paikassa yhdessä Kouvolan kaupungin ja Digitaaliset ja pelilliset ratkaisut hyvinvointitalouden edistämisessä –hankkeen kanssa. Tapahtuma kokosi kolmen päivän aikana pelaamisesta ja pelien kehittämisestä kiinnostuneita nuoria, ammattilaisia, asiantuntijoita ja tutkijoita yhteen Sohvalla, Somessa ja Steamissa –teeman ympärille. Asiantuntijaseminaarin lisäksi nuoriille järjestettiin viikonlopun yli kestävää toimintaa kuten nuorten...

Versus-hanke lähenee loppuaan ja vietämme viimeistä tapahtumaa Kouvola Game Weekin tapahtuman puitteissa 27-29.9.2019. Teemana on Sohvalla, somessa ja steamissa. Tapahtuman sisältö on monipuolinen. Ohjelmasta löytyy erilaisia tapahtumia niin pelaajille, pelintekijöille, tutkijoille, kehittäjille, kasvattajille tai juuri Sinulle, joka olet kiinnostunut pelien ja pelaamisen taustalla olevista asioista. Ohjelmassa muun muassa huippuammattilaisten monipuolisia puheenvuoroja sekä toiminnallisia sarjakuva- ja...

VERSUS-hanke kouluttaa

Koulutimme kevään aikana koulunuorisotyöntekijöitä ja alaa opiskelevia yhteisöpedagogeja VERSUS-hankkeessa kehitettyjen menetelmien käyttöön. Menetelmien avulla otetaan puheeksi ja keskustellaan nuorten tupakkatuotteiden käytön ehkäisystä. Koulutuksia järjestettiin touko- ja kesäkuussa Mikkelissä ja Kouvolassa.  Menetelminä olemme käyttäneet mm. aiheeseen liittyviä tarinallisia pelejä, Smoke Em Out ja The Other Story -pelejä. Pelit löytyvät osoitteesta: http://www.versusportaali.fi/ Pelien jälkeen olemme jatkaneet keskustelua...

Yläluokkalaiset mukana sarjakuvatyöpajassa

Tupakoinnin ehkäisyä voidaan lähestyä monin keinoin. Kouvolassa, Symbioosi – tarinallisuuden ja tiedon voimat -seminaarissa 16.4.2019 järjestettiin yläluokkalaisille sarjakuvatyöpaja aiheesta. Sarjakuvatyöpajan luovan lähestymistavan avulla, nuoria heräteltiin keskustelemaan muun muassa siitä, minkälaisia vaikutuksia tupakoimattomuudella on? Miksi joku tarttuu tarjotessa tupakkaan ja minkälaista hyötyä on siitä, että päättää olla tupakoimatta? Sarjakuvatyöpajan teema liittyy VERSUS-hankkeen pelisarjaan, jossa nuori tyttö,...

KidsDraw peliviikolla

Vietimme kansainvälistä peliviikkoa 5.11-12.11. Peliviikolla järjestimme Kouvolan kirjastossa KidsDraw- tapahtumaa ryhmille. Ryhmät olivat suurimmaksi osaksi eskarilaisia, mutta joukkoon liittyi myös vanhempia ryhmiä kouluilta. KidsDraw- tapahtumassa luimme lapsille ja kirjasta kohdan, jonka perusteella he saivat piirtää siihen oman versionsa tapahtumasta. Tapahtuma oli lapsista mukava ja erityisen kivaa oli tehdä jotain erilaista koko ryhmän kanssa, sillä kaikki...

Faktat

VERSUS: Tupakkatuotteisiin liityviin nuorten vertaisuskomuksiin vaikuttaminen pelillisin ja kuvallisin menetelmin

01.01.2017 – 31.10.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Muut kumppanit: Ehyt ry., Karhulan yläaste ja lukio, KSAO ja EKAMI sekä Kouvolasta useita kouluja

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 287 000 €; Xamkin omarahoitusosuus 37 000 €, Terveyden edistämisen määräraha 250 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: