Kohti tupakoimattomuutta pelillisin ja kuvallisin keinoin

tavoitteet

– Edistää nuorten tupakoimattomuutta digitaalisen työskentelyn avulla
– Kehittää pelillisiä ja visuaalisia menetelmiä tavoitteellisen elämän rakentamiseksi
– Terveyskäyttäytymisen tavoite: tupakoinnin, sähkötupakoinnin ja nuuskan käytön ehkäisy

toimenpiteet

Hanke aloitetaan kehittämällä ja kokeilemalla pelillisen menetelmän prototyyppiä vertaisuskomusten kartoittamiseen. Kokeilu toteutetaan perusasteella ja toisella asteella Kymenlaakson alueella.

Menetelmän tuottama vertaisuskomuksia ja vertaiskäyttäytymisen vaikutusta koskeva data analysoidaan. Tavoitteena luoda kouluyhteisöä ja terveysopetusta koskevat yhteisölliset johtopäätökset.

Kokemusten ja tiedon siirtäminen käytännön suosituksiksi

tulokset

– Pelillinen ja kuvallinen digitaalinen sovellus tupakoinnin merkitysten ja käytön reflektointiin ryhmissä. Sovellus tuottaa myös analysoitavaa tutkimusaineistoa
– Sovelletut ja testatut terveyden edistämisen menetelmät, joissa hyödynnetään esimerkiksi sosiaalialalla käytettyjä vertaismenetelmiä
– Visualisoiva työkalu vertaisuskomuksista
– Pelillinen työkalu yläkoulun ja toisen asteen terveystiedon opetukseen.
– Tietokanta uskomusten vaikutuksesta tupakointiin
– Menetelmä, joka tukee tupakoimattomien ympäristöjen kehittämistä osana terveystiedon opetusta.
– Tutkimustulokset, kuten artikkelit ja raportti

Lisätietoja

Tutkimusjohtaja Jussi Ronkainen
050 312 4983
jussi.ronkainen@xamk.fi

Projektipäällikkö Kirsi Purhonen
044 702 8487
kirsi.purhonen@xamk.fi

Terveyden edistämisen asiantuntija Marja-Leena Kauronen
044 702 8441
marja-leena.kauronen@xamk.fi

TKI-asiantuntija
Miikka-Petteri Lesonen
044 702 8583
miikka-petteri.lesonen@xamk.fi

Projektityöntekijä Angelika Polak
044 702 8482
angelika.polak@xamk.fi

Projektityöntekijä Ronja Pölkki

044 702 8474
ronja.polkki@xamk.fi

 

Ajankohtaista

Hanke päättyy, mutta tieto ja menetelmät jäävät

VERSUS-hankkeen päätösseminaari pidettiin Kouvola Game Week 2019 –tapahtumana 27.9.2019 Nuorten Paikassa yhdessä Kouvolan kaupungin ja Digitaaliset ja pelilliset ratkaisut hyvinvointitalouden edistämisessä –hankkeen kanssa. Tapahtuma kokosi kolmen päivän aikana pelaamisesta ja pelien kehittämisestä kiinnostuneita nuoria, ammattilaisia, asiantuntijoita ja tutkijoita yhteen Sohvalla, Somessa ja Steamissa –teeman ympärille. Asiantuntijaseminaarin lisäksi nuoriille järjestettiin viikonlopun yli kestävää toimintaa kuten nuorten...

Versus-hanke lähenee loppuaan ja vietämme viimeistä tapahtumaa Kouvola Game Weekin tapahtuman puitteissa 27-29.9.2019. Teemana on Sohvalla, somessa ja steamissa. Tapahtuman sisältö on monipuolinen. Ohjelmasta löytyy erilaisia tapahtumia niin pelaajille, pelintekijöille, tutkijoille, kehittäjille, kasvattajille tai juuri Sinulle, joka olet kiinnostunut pelien ja pelaamisen taustalla olevista asioista. Ohjelmassa muun muassa huippuammattilaisten monipuolisia puheenvuoroja sekä toiminnallisia sarjakuva- ja...

VERSUS-hanke kouluttaa

Koulutimme kevään aikana koulunuorisotyöntekijöitä ja alaa opiskelevia yhteisöpedagogeja VERSUS-hankkeessa kehitettyjen menetelmien käyttöön. Menetelmien avulla otetaan puheeksi ja keskustellaan nuorten tupakkatuotteiden käytön ehkäisystä. Koulutuksia järjestettiin touko- ja kesäkuussa Mikkelissä ja Kouvolassa.  Menetelminä olemme käyttäneet mm. aiheeseen liittyviä tarinallisia pelejä, Smoke Em Out ja The Other Story -pelejä. Pelit löytyvät osoitteesta: http://www.versusportaali.fi/ Pelien jälkeen olemme jatkaneet keskustelua...

Yläluokkalaiset mukana sarjakuvatyöpajassa

Tupakoinnin ehkäisyä voidaan lähestyä monin keinoin. Kouvolassa, Symbioosi – tarinallisuuden ja tiedon voimat -seminaarissa 16.4.2019 järjestettiin yläluokkalaisille sarjakuvatyöpaja aiheesta. Sarjakuvatyöpajan luovan lähestymistavan avulla, nuoria heräteltiin keskustelemaan muun muassa siitä, minkälaisia vaikutuksia tupakoimattomuudella on? Miksi joku tarttuu tarjotessa tupakkaan ja minkälaista hyötyä on siitä, että päättää olla tupakoimatta? Sarjakuvatyöpajan teema liittyy VERSUS-hankkeen pelisarjaan, jossa nuori tyttö,...

KidsDraw peliviikolla

Vietimme kansainvälistä peliviikkoa 5.11-12.11. Peliviikolla järjestimme Kouvolan kirjastossa KidsDraw- tapahtumaa ryhmille. Ryhmät olivat suurimmaksi osaksi eskarilaisia, mutta joukkoon liittyi myös vanhempia ryhmiä kouluilta. KidsDraw- tapahtumassa luimme lapsille ja kirjasta kohdan, jonka perusteella he saivat piirtää siihen oman versionsa tapahtumasta. Tapahtuma oli lapsista mukava ja erityisen kivaa oli tehdä jotain erilaista koko ryhmän kanssa, sillä kaikki...

Faktat

VERSUS: Tupakkatuotteisiin liityviin nuorten vertaisuskomuksiin vaikuttaminen pelillisin ja kuvallisin menetelmin

01.01.2017 – 31.10.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Muut kumppanit: Ehyt ry., Karhulan yläaste ja lukio, KSAO ja EKAMI sekä Kouvolasta useita kouluja

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 287 000 €; Xamkin omarahoitusosuus 37 000 €, Terveyden edistämisen määräraha 250 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: