Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 25
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • tutkintonimike insinööri (AMK)
 • seuraava hakuaika 13.-27.3.2024

Opi ohjelmoimaan ja ratkaisemaan ohjelmointiin tai ohjelmistojen tuottamiseen liittyviä ongelmia

Ohjelmistoalan työllisyys on hyvä – tällä hetkellä Suomessa on ainakin 15 000 ohjelmistoalan työntekijän osaamisvaje. 

Ohjelmistotekniikan insinöörikoulutuksen ydin on ohjelmistojen suunnittelu, rakennus, testaus ja ylläpito. Ohjelmistoilla pyritään ratkaisemaan ongelmia, lisäämään tuottavuutta tai parantamaan elämänlaatua elämän eri osa-alueilla.

Ohjelmistotekniikan insinööri työskentelee yhdessä mm. ohjelmistosuunnittelijoiden, ohjelmistoarkkitehtien tai ohjelmistotestaajien kanssa kaiken kokoisissa projekteissa ja auttaa valitsemaan sopivat toteutusmenetelmät kehitettävälle ohjelmistolle. Ohjelmistoalan insinöörejä työllistyy mm. projekteihin, joissa hyödynnetään automatisointia, tietoliikennesovelluksia, tekoälyä tai robotiikkaa. Työ voi liittyä esimerkiksi verkkopalvelujen, mobiilisovellusten, teollisuuden järjestelmien, sulautettujen järjestelmien tai vaikkapa pelien tuottamiseen.

Ohjelmistotekniikan insinööritutkinnon suoritettuasi osaat ohjelmoida ja ratkaista erilaisia ohjelmointiin tai ohjelmistojen tuottamiseen liittyviä ongelmia. Luot uusia teknisiä ratkaisuja ympäristöihin, joihin ohjelmistoja tuotetaan. Lisäksi tunnet hyvin erilaiset ohjelmistojen toteutusmenetelmät ja -mallit ja osaat soveltaa näitä erilaisissa projekteissa.

Ohjelmistoja ja ohjelmistoammattilaisia tarvitaan kaikilla aloilla, esimerkiksi liiketoiminnassa, terveydenhuollossa, teollisuudessa tai vaikkapa logistiikassa. Tietotekniikka ja automatisointi näkyy yhä useammassa ammatissa, ja ohjelmistoalalla olet mukana kehittämässä tulevaisuuden työkaluja. Ohjelmistoalan työllisyys on hyvä – tällä hetkellä Suomessa on ainakin 15 000 ohjelmistoalan työntekijän osaamisvaje.

arkkitehtuuri | algoritmit | ohjelmointi | ohjelmistotekniikka | ohjelmistotuotanto | ongelmanratkaisu |

Opintojen sisältö

Ohjelmistotekniikan insinöörikoulutuksen laajuus on 240 opintopistettä (op). 

 • ydinosaamisen opinnot 160 op
 • täydentävän osaamisen opinnot 35 op
 • harjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

Ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen sinulla on perustiedot ohjelmistotuotannon käytännöistä. Hallitset yleiset ongelmanratkaisun menetelmät. Osaat toteuttaa pieniä ohjelmia jollakin ohjelmointikielellä ja kykenet osallistumaan ohjelmointiprojekteihin ryhmän jäsenenä.

Toisen vuoden opiskelijana hallitset ohjelmointitekniikoita, tunnet arkkitehtuurin suunnitteluperiaatteet ja osaat toteuttaa sovelluksille käyttöliittymiä moderneja tekniikoita käyttäen. Lisäksi osaat toteuttaa full stack -ohjelmointiprojektin nykyaikaisia web-tekniikoita hyödyntäen.

Kolmantena vuonna opit soveltamaan ohjelmointitaitoja erilaisissa projekteissa, esimerkiksi datan käsittelytehtävissä, tekoälysovelluksissa tai peleissä. Sinulla on valmiudet itsenäiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä työskentelyyn ketterissä ohjelmistoprojekteissa.

Valmistumisvaiheessa sinulla on hyvät ohjelmointitaidot ja valmiudet työskennellä ohjelmointi-, testaus- tai suunnittelutehtävissä. Tunnet ohjelmistotuotannon prosessit, hallitset arkkitehtuurisuunnittelun ja tunnet laadunhallinnan merkityksen ohjelmistojen kehityksessä.

Koulutus on pääasiassa päiväopiskelua Xamkin Mikkelin kampuksella. Opintoihin voi henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) mukaisesti sisältyä verkko-opintoja tai opintoja englanninkielisistä koulutuksista.

Mikpolin modernit tilat ja laitteet

Opiskelutilat sijaitsevat Mikkelin kampuksella Mikpolissa. Opiskelussa tärkein väline on oma tietokoneesi. Mikpolissa on lisäksi joukko erikoistiloja, joita hyödynnetään opintojen aikana. Tietoliikennetekniikan tiloissa voidaan datakeskustason kytkimillä ja reitittimillä rakentaa yritysverkkoja jopa raskaaseen ammattikäyttöön. Lisäksi käytössä on oma palvelinhuone laitteistoineen.

Ohjelmointi- ja mediatuotannon erikoisluokassa on peliohjelmointiin ja 3D-mallinnukseen sopivat työasemat sekä ohjelmistot. Elektroniikan laboratorioluokkaa käytetään fysiikan ja elektroniikan opetuksessa sekä Internet of Things -älylaitteiden rakentamisen ja ohjelmoinnin opetuksessa. Lisäksi Mikpoliin on juuri rakenteilla  Game Studio -tila, jota voi hyödyntää pelialan osaamisen kartuttamiseen tai interaktiiviseen yhteydenpitoon eri toimijoiden kanssa.

BYOD – Bring Your Own Device

Aloittavilta Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää opintojen sisällöstä

Mikkelin kaupunki

Katso Mikkelin kaupungin video

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Uramahdollisuuksia

Ohjelmisto-osaajilla on hyvät ja monipuoliset työllistymismahdollisuudet. Ohjelmistoalan insinööritutkinnon suorittanut voi työllistyä lähes mille tahansa alalle, jossa hyödynnetään tietotekniikkaa ja ohjelmistoja. Näistä esimerkkeinä ovat finanssiala, terveydenhuolto, rakennusala tai logistiikka.

Ohjelmistoalan asiantuntija voi myös hankkia opintojen ja ammattiuran aikana tiettyjen erikoisalojen tietojärjestelmien osaamista: tämä puolestaan voi olla esimerkiksi maatalous, ajoneuvotekniikka, johtamisjärjestelmät, kiertotalous, paperiteollisuus tai vaikkapa hyvinvointiteknologia. 

Valmistunut insinööri voi saada työpaikan ohjelmistoalan yrityksissä tai jossain sovellusalueen yrityksessä. Yksi merkittävä uravaihtoehto on alan yrittäjyys. 

Työelämä on vahvasti mukana koulutuksessa. Osa oppimistehtävistä on työelämän toimeksiantoja ja luot itsellesi verkostoja työelämään jo opintojesi aikana. Harjoittelujaksot on mahdollista tehdä valitsemissasi yrityksissä tai alan kehittämishankkeissa Xamkissa.

Tehtävänimikkeitä voivat olla

 • back end -kehittäjä
 • front end -kehittäjä
 • full stack -kehittäjä
 • it-asiantuntija
 • järjestelmäasiantuntija
 • ohjelmistokehittäjä
 • ohjelmistosuunnittelija
 • ohjelmoija
 • tekninen asiantuntija
 • testausinsinööri
 • tietokanta-asiantuntija

Ohjelmistoalan ammattilaiset ratkovat ongelmia

Työ voi liittyä esimerkiksi verkkopalvelujen, mobiilisovellusten, teollisuuden järjestelmien, sulautettujen järjestelmien tai vaikkapa pelien tuottamiseen. Toisaalta, ohjelmisto voi myös ohjata robottia tai itseohjautuvaa ajoneuvoa.

Timo Hynninen, ohjelmistotekniikan lehtori

Lue lisää Timo Hynnisen ajatuksia ohjelmistotekniikan koulutuksesta.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Kuva miehestä.

Opiskelijoilta uutta ajattelua yrityksemme toimintaan!

Xamkin opiskelijoille olemme tarjonneet harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja. Rekrytoimme myös aika ajoin lisää tekijöitä tiimiimme. Mahdollisuuksia on tarjolla niin aloitteleville sovelluskehittäjille kuin pidemmän linjan ammattilaisillekin. Tehtäviä voi olla hyvinkin laidasta laitaan asiakaspalvelusta, koodaamiseen ja palvelinympäristöjen ylläpitoon.

Monesti vastavalmistuneet tai valmistumassa olevat opiskelijat ovatkin potentiaalisin joukko uusiksi työntekijöiksi.

Mikko Lampi, kehitysjohtaja, Metatavu Oy

Lue lisää Mikko Lammen ajatuksia ICT-alasta.

5 syytä valita Xamk

1. Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.

2. Joustavat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.

3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.

4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.

5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu Mikkelin kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää opiskelusta Xamkissa
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue opiskelijoiden tarinoita

Jatko-opintomahdollisuuksia

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Lue lisää.

Mahdollisuus hakeutua tekniikan jatko-opintoihin Aalto-yliopiston maisterikoulutukseen.

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Xamk Pulse avoin AMK

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Timo Hynninen
puh. 040 193 3011
timo.hynninen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610