Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 25
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • tutkintonimike insinööri (AMK)
 • seuraava hakuaika 11.-25.3.2025

Oletko haaveillut oman pelin toteuttamisesta?

Hyppää pelien luovaan maailmaan ja hae opiskelemaan Xamkin peliohjelmoinnin insinöörikoulutukseen! 

Peliohjelmoinnin insinöörikoulutuksen sisältöä kehitetään jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä peliteollisuuden ja siellä toimivien yritysten ja ammattilaisten kanssa. Koulutuksen aikana saat hankittua kattavan peliohjelmoinnin ammattitaidon, joka on suoraan hyödynnettävissä myös missä tahansa ohjelmistokehityksessä.  

Opintojesi aikanateet yhteistyötä niin peliteollisuuden kuin perinteisenkin ohjelmistoteollisuuden kanssa erilaissa projekteissa. Voit jo opintojen aikana työskennellä yrityksissä tai julkaista omia kaupallisia tuotteitasi. Kerrytät opintojesi aikana portfoliota, joka tuo osaamisesi esille tuleville työnantajille. Projektipainotteisen koulutuksen avulla voit kehittää osaamistasi sinua kiinnostavissa pelituotannoissa ja keskittyä opinnoissa omiin mielenkiinnon kohteisiisi.  

Peliohjelmoinnin opinnotsuoritettuasi osaat suunnitella, toteuttaa sekä testata pelejä. Kansainväliset tapahtumat ja verkostoituminen ovat tärkeä osa pelialan kulttuuria, ja opintojesi aikana sinulla on mahdollisuus osallistua useisiin pelialan tapahtumiin ja verkostoitua alan ammattilaisten kanssa.  

Työllistymisesi on meille tärkeä asia

Sinun on mahdollista työllistyä alalle jo opintojesi aikana sekä hyödyntää sitä opintojesi kartuttamiseen. Työskentelet aidoissa yritystoimeksiannoissa ja olet mukana julkaisemassa kaupallisia pelituotteita tai hyötysovelluksia jo koulutuksen aikana. Xamkin Gamelab-oppimisympäristö mahdollistaa myös työn opinnollistamisen. Tämä tarkoittaa sitä, että voit työskennellä normaalisti pelialalla tai ohjelmistokehityksessä ja kerryttää opintosuorituksia yhdessä yrityksen kanssa yhdessä sovituista työtehtävistä.  

Mikäli näet itsesi uutena pelialan yrittäjänä, pystyt opinnoissasi edistämään yrittäjyyttäsi. Xamkin tutkimus- ja kehittämishankkeiden tarjoamat kiihdyttämö- sekä hautomo-ohjelmat tarjoavat tukea yrittäjille aina ideoinnista startup-yrittäjyyteen. Opintojesi aikana pystyt kokeilemaan siipiäsi pelialan yrittäjänä, mikäli niin haluat ja hyödyntää opintoja oman yritysidean eteenpäin viemiseen.  

 ICT | ohjelmointi | ongelmaratkaisu | peliala | peliohjelmointi | pelitestaus |  pelituotanto

Opintojen sisältö

Peliohjelmoinnin opinnot suoritettuasi osaat suunnitella, toteuttaa ja testata pelituotteen. Sinulla on hyvät yleisohjelmoinnin taidot ja osaat käsitellä erilaisia tietokantoja sekä suunnitella ja toteuttaa verkossa toimivia sovelluksia ja taustajärjestelmiä.

Osaat suunnitella tuotteita hyödyntäen erilaisia mockup- sekä prototypointimenetelmiä sekä mallintaa tuotteiden teknistä toteutusta kaavioiden avulla. Hallitset projektityöskentelyn kehittäjän näkökulmasta ja ymmärrät projekti- ja versionhallinnan merkityksen onnistuneen peli- tai sovellustuotannon osana.

 • Ensimmäisen opiskeluvuotesi aikana saat kattavan perusosaamisen pelituotannosta ja peliohjelmoinnista. Pääset työskentelemään pelimoottoreiden parissa ja toteuttamaan ensimmäistä projektimuotoista pelituotantoa, jonka lopputuloksena syntyy valmis kokonaisuus. Opinnoissa syntyvän työnäyteportfolion kerryttäminen alkaa.
 • Toinen opiskeluvuosi laajentaa osaamistasi ohjelmoinnissa ja pelituotannon erilaisista vaiheista aina pelien monetisointiin. Toisen opiskeluvuoden opintojen suorituksen jälkeen saavutat tarvittavan osaamisen työskennelläksesi pelialalla harjoittelijana.
 • Kolmas ja neljäs opiskeluvuosi syventävät osaamistasi sekä tarjoavat mahdollisuuden kehittää juuri sinun tärkeimpiä ammatillisia osaamisalueitasi. Opinnot painottuvat entistä enemmän työelämälähtöiseen projektityöskentelyyn. Halutessasi voit suunnata maailmalle opiskelemaan meidän laajan partneriverkostomme korkeakouluihin sekä halutessasi suorittaa harjoittelun ulkomailla. Kahden viimeisen opiskeluvuoden aikana saat koottua kattavan portfolion, joka auttaa sinua saavuttamaan haluamasi työroolin alalla.

Koulutus on päiväopiskelua. Tekemällä oppiminen (learning by doing) on koulutuksemme ydinajatus. Peliohjelmointia ja ohjelmointia oppii vain tekemällä, joten ongelmien ratkaiseminen, uuden opiskelu ja itsenäinen tiedonhaku ovat osa päivittäistä työskentelyä. 

Peliohjelmoinnin koulutus järjestetään suomen kielellä, mutta peliala on lähtökohtaisesti globaali, joten saat myös paljon harjoitusta englannin kielen taitoosi. Pelialan opinnot avaavat sinulle ovet kansainvälisille, erittäin mielenkiintoisille ja haastaville pelikentille. 

GameLab

Gamelab-oppimisympäristö tarjoaa nykyaikaisen työskentely-ympäristön tehokkaine ja jatkuvasti uudistuvine työvälineineen. Niiden avulla pääset kehittämään ideoitasi uusimpien teknologioiden siivittämänä. Käytämme työskentelyyn samoja työkaluja kuin pelialan yritykset. 

Gamelab on mukana useissa peliteollisuuden verkostoissa, mm. Neogames ja IGDA Finland Kotka Hub. Teemme jatkuvaa yhteistyötä peliteollisuuden ja ohjelmistoalan yritysten kanssa.  

Gamelab toimii koulutuksemme keskiössä, jossa opiskelijat kohtaavat toisensa vuosikurssista riippumatta. Tilassa työskentelemme projektimuotoisesti aitojen peli- ja sovellustuotantojen parissa. Yhteisöllisyys onkin yksi koulutuksemme ylpeyden aiheista. Alumnimme ovat aktiivisesti mukana tapahtumissa sekä Discord-peliyhteisöissämme. Yhteisöllisyys näkyy myös aktiivisena osallistumisena erilaisiin Game Jam -tapahtumiin, jotka ovat luonteva osa opintojasi. 

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Syksyllä opiskelu alkaa uudella kampuksella!

Kotkan Kantasatamaan, aivan keskustan tuntumaan valmistuu parhaillaan uusi kampus, jossa uudet ja jatkavat opiskelijat aloittavat opintonsa syksyllä 2024. Uusi valoisa ja avara kampus tarjoaa moderneja tapoja opettaa ja opiskella, esimerkiksi erilaisia simulaatioympäristöjä ja erilaisia laboratorioita.

Lue lisää uudesta kampuksesta!

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Uramahdollisuudet

Opintojesi aikanavoit osallistua monipuolisiin työelämäprojekteihin. Projektit käynnistyvät yrityselämän tarpeesta, ja niistä saat työelämässä tarvittavaa kokemusta. Hyvin hoidettu työelämäprojekti johtaa usein työpaikkaan! 

Paikalliset peli- ja ohjelmistoyritykset tarjoavat hyvän mahdollisuuden työelämälähtöisiin projekteihin, työharjoitteluun ja toiminnallisiin opinnäytetöihin. Seudulla toimivat pelialan kehittämishankkeet auttavat peliyritysten ja koko yhteisön kehittymistä sekä järjestävät vientimatkoja ja -tapahtumia muun muassa yhteistyössä Neogames-pelialan hubin ja Pocket Gamer Connect -tapahtuman kanssa. 

Kotkassa toimii myös kansainvälisen pelikehittäjäjärjestö IGDA:n paikallinen yhteisö, IGDA Finland Kotka Hub, joka järjestää säännöllisiä yhteisiä tapaamisia pelialan opiskelijoille ja työntekijöille. 

Yrittäjyys pelialalla

Digitaaliset jakelukanavat madaltavat kynnystä toimia yrittäjänä pelialalla. Monet yritykset ovat pieniä, ja myös asiantuntijatasolla yrittäjähenkisyys ja pelialan ymmärtäminen liiketoimintaosaamisen näkökulmasta ovat tärkeitä.

Lue opiskelijan tarina yrittäjyyden yhdistämisestä opintoihin.

Kansainvälisille pelikentille

Pelialan opinnotavaavat sinulle oven kansainvälisille erittäin mielenkiintoisille ja haastaville pelikentille. Pelialan työkielenä käytetään pääsääntöisesti englantia, ja kaikki materiaali tuotetaan lähes poikkeuksetta englannin kielellä. Opetusmateriaalit perustuvat kansainvälisesti tunnettuihin lähteisiin. 

Kansainväliset tapahtumat ja verkostoituminen ovat tärkeä osa alan pelialan kulttuuria, ja koulutuksemme tukee tätä mahdollistamalla opiskelijoiden osallistumisen useisiin pelialan tapahtumiin. 

Peliohjelmointi-insinöörin tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä peli- ja ohjelmistotaloissa sekä ICT-alan palveluyrityksissä. Työtehtäviä ovat erilaiset ICT-alan asiantuntijatehtävätkuten 

 • Peliohjelmoija 
 • Full stack developer 
 • Pelisuunnittelija 
 • Junior Developer 
 • Developer 
 • Back-End developer 
 • Front-End developer 
 • Game developer 
 • Koodari 
 • Programmer 
 • Coder 
 • Ohjelmoija 
 • Ohjelmistoasiantuntija 
 • Data engineer 
 • DevOps developer 
 • Software engineer 
 • Software developer 
 • IT specialist 
 • Software Architect 
 • IT Consultant 
 • Ohjelmistosuunnittelija 
 • Sovellutuskehittäjä 
 • Pelialan yrittäjä 
 • Startup-yrittäjä 

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Opiskelijat äänessä

Voit luoda nimeä pelialelle jo opiskeluvaiheessa!

Lue lisää opiskelijan tarinaa

Tämä ei tunnu edes koulutyöltä!

Lue lisää opiskelijan tarinaa

Yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä

Lue lisää opiskelijan tarinaa

Löydä oma alasi!

Jos mietit, onko peliohjelmointi sinun juttusi, tutustu koulutukseen avoimen AMK:n opintojaksolla.

Opintojakson suoritettuasi:
- osaat tunnistaa omia vahvuuksia ja mielenkiinnon kohteita alaa kohtaan
- osaat paremmin arvioida alan soveltuvuutta sinulle
- ymmärrät mitä opiskelu ammattikorkeakoulussa vaatii
- tunnistat sen, mitä mahdollisuuksia valmistuminen Peliohjelmoinnin insinööriopinnoista sinulle tarjoaa.

Tutustu peliohjelmoinnin opintojaksoon

5 syytä valita Xamk

1. Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.

2. Joustavat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.

3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.

4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.

5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Tutustu Xamkiin

Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää opiskelusta Xamkissa
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Lue opiskelijoiden tarinoita

Jatko-opintomahdollisuuksia

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Lue lisää.

Mahdollisuus hakeutua tekniikan jatko-opintoihin Aalto-yliopiston maisterikoulutukseen.

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Xamk Pulse avoin AMK

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Niina Mässeli
niina.masseli@xamk.fi
puh. 044 702 8900

Kysy lisää hakemisesta

hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610