Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 30
 • opiskelupaikka Kouvola
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • tutkintonimike insinööri (AMK)
 • seuraava hakuaika 13.-27.3.2024

Työelämä tarvitsee elintarviketekniikan osaajia

Ilmasto muuttuu ja kasvisruokailu lisääntyy. Kuluttajat haluavat monipuolisia kasviperäisiä elintarvikkeita markkinoille. Työelämä tarvitsee lisää elintarviketekniikan osaajia.

Kehittyvä elintarviketekniikka -insinöörikoulutus painottuu työelämän tarpeita huomioiden kasviperäisten elintarvikkeiden ja raaka-aineiden prosessointiin, tuotekehitykseen, turvalliseen käsittelyyn, pakkaamiseen ja tuotteistamiseen. Opit prosessitekniikkaa, elintarvikkeiden valmistustekniikkaa ja kasviperäisiä raaka-aineita. Insinööriosaaminen yhdistettynä elintarvikeosaamiseen ovat opintojen ydinosaamista. 

Elintarvikeopinnoissa korostuu mikrobiologia, elintarvikehygienia, omavalvonta ja yleinen elintarviketuntemus sekä elintarvikkeiden valmistustekniikat. Laatu-, turvallisuus- ja vastuullisuusosaaminen ovat osa opintoja. Prosessiteknisiin opintoihin sisältyy mm. matematiikkaa, kemiaa ja fysiikkaa. Voit täydentää osaamistasi viranomais- ja valvontatehtävien osaamisella, liiketoimintaopinnoilla tai 20 op työelämäprojekteilla.

Koulutus toteutetaan päätoimisina päiväopintoina suomeksi, arkipäivisin ja pääsääntöisesti lähiopetuksena Kouvolassa. Opintoihin sisältyy erilaisia laboraatiota ja muita käytännönharjoituksia, joihin osallistutaan läsnäolevana paikan päällä.

elintarviketurvallisuus | ilmastonmuutos | kasviperäiset elintarvikkeet | kasvisruoka | kestävä kehitys | prosessisuunnittelu | tuotekehitys | pakkaus |

Opintojen sisältö

Opintojen laajuus on 240 op (opintopistettä).

 • Ydinopinnot 195 op
  • harjoittelu 30 op
  • opinnäytetyö 15 op
 • Täydentävät opinnot 30 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Kehittyvän elintarviketekniikan kaikille pakollisissa ydinosaamisen opinnoissa opit ammatin ja tutkinnon perusasiat. Nämä opinnot on koottu moduuleihin, joissa opit  

 • opiskelu- ja työelämätaitoja  
 • elintarvikeosaamista yleisesti  
 • luonnontieteitä, kuten matematiikkaa ja kemiaa  
 • elintarviketuotannon toimintaympäristöjä 
 • tuotantoturvallisuutta  
 • syvennät luonnontieteiden opintoja  
 • työelämässä toimimista  
 • elintarviketekniikkaa ja -pakkaamista  
 • kasviperäisiä raaka-aineita  
 • ruokatehtaan prosesseja ja tuotekehitystä. 

Koulutus on työelämälähtöistä ja siihen kuuluu käytännön työskentelyä laboratoriossa ja tuotekehitystilassa. Alan käytännön työtehtäviin tutustut tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa erilaisissa projekteissa ja toimeksiannoissa heti opintojen alusta lähtien. 

TKI mukana opetuksessa

Tutkimus- ja kehittämistoiminta (TKI) on Kehittyvän elintarviketekniikan opetuksessa vahvasti mukana. Koulutus toimii tiiviissä yhteistyössä alueen työelämäkumppaneiden kanssa ja panostamme työelämäyhteistyöhön heti opintojen alusta alkaen.

Voit sisällyttää opintoihisi runsaasti erilaisia työelämälähtöisiä projektitöitä, joissa ratkot yksin tai ryhmässä muiden opiskelijoiden kanssa aitoja työelämän toimeksiantoja. Näistä kontakteista voi löytyä harjoittelupaikka, opinnäytetyöaihe ja lopulta valmistumisen jälkeen ensimmäinen työpaikka.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opintojen aluksi teet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) ja opit digitaitoja ja viestintää, joita tarvitset opinnoissasi. Ammatillista osaamistasi pääset kerryttämään Elintarvikeosaamisen perusteet -moduulissa, jossa mikrobiologian, kemian ja lämpöopin avulla opit, mistä erilaisten elintarvikkeiden elintarviketurvallisuus muodostuu. Luonnontieteissä matematiikka, kemia ja fysiikka ovat pääosassa.  

Elintarvikkeista opit niitä säätelevää lainsäädäntöä, valmistusteknologiaa, raaka-aineita, pakkaamista, pakkausmerkintöjä, elintarviketuotannossa käytettävän veden laatuvaatimuksia, omavalvontaa ja näytteenottoa. Keskiössä ovat kasviperäiset raaka-aineet ja niihin liittyvät prosessit, kuten esimerkiksi myllyteknologia, leipomoteknologia, juoma- ja marjateollisuus. 

Erilaiset laatujärjestelmät ja laadunhallinta sekä tutkimus- ja kehittämisosaaminen tulevat tutuksi opintojen aikana. Johtaminen ja työyhteisötaidot yhdessä työsuojelun kanssa sekä työlainsäädäntö ja esihenkilötyö antavat osaamista niin harjoitteluun kuin työelämäänkin.  

Vastuullisuus, kestävä kehitys ja kiertotalous ovat mukana luonnollisena osana oppimista monessa eri opintojaksossa.  

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää opintojen sisällöistä

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Innostava matka elintarviketekniikan insinööriksi!

Astu Tiian saappaisiin ja tutustu hänen alkutaipaleeseensa elintarviketekniikan insinöörikoulutuksessa. Mihin kiinnostus elintarviketekniikan alaa kohtaan voikaan viedä työelämässä! 

LUE TIIAN TARINA

Uramahdollisuudet

Elintarviketekniikan insinöörinä voit työllistyä erilaisiin elintarvikealan, pakkausteknologian tai tuotekehitystä tekeviin yrityksiin.

Koulutus antaa sinulle valmiudet olla tekemässä tulevaisuuden ratkaisuja ja toimia erilaisissa elintarvikejalostuksen suunnittelu- tai esihenkilö tehtävissä, tuotekehityksessä, pakkaamiseen liittyvissä tehtävissä koskien joko pakkausmateriaaleja tai -merkintöjä tai itsenäisenä yrittäjänä. Työtehtävät voivat liittyä esimerkiksi prosessiohjaukseen, tuotannonsuunnitteluun, tuotekehitykseen tai laadunhallintaan.

Voit valita oman kiinnostuksesi mukaan opintoja esimerkiksi elintarvikealan valvonnasta, liiketoiminnasta tai robotiikasta, jolloin laajennat mahdollisia työtehtäviä viranomaistehtäviin, kuten terveystarkastajana tai yrittäjyyteen ja myyntiin liittyvissä tehtävissä.

Tehtävänimikkeitä voivat esimerkiksi olla:

 • tuotekehittäjä
 • laatupäällikkö
 • tuotannonsuunnittelija’
 • käyttöinsinööri
 • tutkimusinsinööri
 • markkinointipäällikkö
 • myyntipäällikkö
 • pakkausasiantuntija.

Elintarviketekniikan insinöörikoulutus käynnistyy lahjoittajien tukemana

Kouvolassa on valtakunnallisesti huomattavaa elintarvikkeiden raaka-aineiden alkutuotantoa ja merkittävää jalostusta.

Elintarvikeala on vahvassa kasvussa, ja kymenlaaksolaiset yritykset ovat viestineet alan huutavasta osaajapulasta. Myös viimeaikaisten globaalien tapahtumien vuoksi elintarvikealan painoarvo on entisestään korostunut.

Aloite uuden koulutuksen kehittämisestä syntyi työelämässä, ideoijana yrittäjä Raino Kukkonen.

Neuvotteluja on edelleen käynnissä potentiaalisten lahjoittajien kanssa. Tähän mennessä lahjoituksia ovat myöntäneet:

 • Kouvolan kaupunki
 • Kymenlaakson Osuuspankki
 • Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö
 • Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö
 • Fazer Lifestyle Foods, Korian tehdas
 • Raino Kukkonen
 • HoviRuoka Oy
 • Kouvolan Lakritsi Oy
 • Kouvolan Vesi Oy
 • Kymenlaakson Jäte Oy
 • William ja Ester Otsakorven Säätiö

Lue lisää työelämän lahjoittamasta tuesta koulutukselle.

5 syytä valita Xamk

1. Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.

2. Joustavat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.

3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.

4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.

5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskella Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelija äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Xamk Pulse avoin AMK

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Mari Järvenmäki
mari.jarvenmaki@xamk.fi
p. 050 379 6946

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
puh. 044 702 8891 tai 040 585 6610