Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 35
 • opiskelupaikka Kouvola
 • opintojen kesto n. 3,5 vuotta
 • seuraava hakuaika 17.-31.3.2021

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 15
 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto n. 3,5 vuotta
 • seuraava hakuaika 17.-31.3.2021

Geronomi on sosiaali- ja terveysalan vanhustyön asiantuntija

Vanheneminen koskettaa kaikkia ja siihen liittyy aina fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä muutoksia. Geronomi edistää ikääntyvien hyvinvointia ja terveyttä.

Geronomi (AMK) -koulutuksesta valmistuu seniori- ja vanhustyöhön monialaisia asiantuntijoita. Koulutuksessa painottuu ikääntyvien henkilöiden hyvinvoinnin ja toimintakykyisyyden tukeminen erityisesti sosiaali- ja terveysalan sekä liikunta-alan uudistuvien työmenetelmien avulla. Osaaminen perustuu koulutuksen aikana hankitun gerontologisen tietoperustan ja vanhustyön menetelmien laaja-alaiseen soveltamiseen ja kehittämiseen.

Geronomit (AMK) voivat toimia ikääntyvien ja vanhusten palveluiden suunnittelijoina, kehittäjinä, koordinoijina ja toteuttajina sekä palveluiden itsenäisinä tuottajina. Koulutusohjelma on liikuntapainotteinen ja toteutetaan yhteistyössä Liikuntakeskus Pajulahden kanssa.

Opiskelu tapahtuu Kouvolassa idyllisellä vanhalla kasarmialueella hyvien kulkuyhteyksien päässä. Kevään 2021 haussa voit hakea koulutukseen myös Savonlinnan kampukselle!

Miksi opiskelisit sosiaali- ja terveysalan ammattiin juuri Xamkissa? Koska täällä et ole oman onnesi nojassa. Ihmisenkokoisilla kampuksilla  sinut tunnetaan nimeltä ja sinusta välitetään. Saat laadukasta opetusta ja yksilöllistä ohjausta. Sinua autetaan myös harjoittelupaikan saamisessa.

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Geronomin opinnot

Geronomikoulutuksessa opiskelet esimerkiksi tällaisia asioita:

 • ammatillinen kasvu ja kieli- ja viestintäopinnot
 • gerontologinen osaaminen
 • eettinen ja yhteiskunnallinen osaaminen vanhustyössä
 • toimintakyvyn, voimavarojen ja terveyden edistäminen vanhustyössä
 • liikunta ja yhteistyöosaaminen
 • ammattitaitoa edistävä harjoittelu
 • opinnäytetyö ja tutkimusmenetelmät
 • vapaasti valittavat opinnot

Monimuotona toteutettavaan koulutukseen sisältyy lähi- ja verkko-opetusta, itsenäisiä tai pienryhmätehtäviä, projektitehtäviä, työharjoittelua oppimispäiväkirjoineen sekä ryhmäreflektiotapaamisia.

Suunnitelman mukaisissa opinnoissa yhden lukuvuoden opinnot ovat 60 opintopisteen laajuiset, jolloin kokonaisopiskeluaika on 3,5 vuotta. Lähiopetus voi olla sekä päivä- että iltaopetusta ja teoriaopiskelun päiviä on 2-3 kertaa viikossa.

Kokopäivätyöskentelyä edellyttäviä harjoittelujaksoja erilaisissa vanhustyön toimintayksiköissä sisältyy lukukauteen 5-10 työviikkoa riippuen opiskelun vaiheesta.

Opintojen alkuvaiheessa teet henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa huomioidaan aiempi työkokemuksesi ja sen hetkinen elämäntilanteesi.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Geronomi työelämässä

Geronomi (AMK) -tutkinnon suorittaneena voit työllistyä julkiselle tai yksityiselle sektorille

 • vanhustenneuvolaan
 • palvelukeskukseen
 • hoivayksikköön
 • vanhainkotiin
 • kotihoitoon
 • vanhusten päivätoimintaan
 • omaishoitajien ja muistisairaiden tuen yksiköihin tai yhdistyksiin
 • vanhustyöhön kotihoitoon ja sitä tukeviin palveluihin
 • palveluasumista tai kuntoutusta tuottaviin yhteisöihin
 • tehostettuun palveluasumiseen
 • laitoshoitoa tuottaviin yksiköihin

Voit myös suunnata järjestöihin ohjaus- ja neuvontatyöhön, kehittämisprojekteihin tai ikääntyvien terveyttä edistäviin vapaa-aikapalveluihin.

Geronomin tehtävänimikkeitä ovat

 • palveluohjaaja
 • kotihoidon ohjaaja
 • palvelu- tai hoivakodin lähiesimies
 • muistikoordinaattori
 • päiväkeskuksen ohjaaja
 • projektityöntekijä
 • projektikoordinaattori
 • projektipäällikkö
 • vanhustyön suunnittelija
 • vanhuspalveluvastaava
 • vanhustyön johtaja

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

5 hyvää syytä opiskella geronomiksi

 1. Kaikki ikääntyvät, joten teet myös omaa tulevaisuuttasi.
 2. Voit työskennellä monissa eri paikoissa ja tehtävissä: kunnalla, yksityisellä tai omassa yrityksessä muistikoordinaattorina, palveluohjaajana, toiminnanjohtajana, tiiminvetäjänä, palveluesimiehenä…
 3. Geronomin työ on enemmän ennaltaehkäisevää ja ohjauksellista sekä vähemmän fyysistä kuin lähihoitajan tai sairaanhoitajan työ.
 4. Mummot ja papat!
 5. Geronomi on hieno tulevaisuuden ammatti. Töitä riittää.

Geronomina kykenen vaikuttamaan ikääntyvien fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Suuret ikäluokat ovat ikääntymässä, joten työnäkymät ovat erittäin myönteiset.

Liikuntapainotteisuus herätti kiinnostuksen geronomiopintoihin

"Koulutuksen liikuntapainotteisuus herätti kiinnostukseni. Koulutuksessa keskitytään sairauksien ja vaivojen ennaltaehkäisyyn ja toimintakyvyn ylläpitämiseen liikunnan avulla. Tarkastelemme ikääntymistä ja toimintakykyä kokonaisvaltaisesti ja pohdimme, miten liikunnalla saadaan lisää aktiivisia ja hyvinvoivia vuosia suomalaisille. Koulutus antaa monipuolisen kuvan vanhustyöstä sosiaali- ja terveysalalla."
- Annika Valsti, geronomi (AMK)

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Merja Laitoniemi
puh. 044 702 8400
merja.laitoniemi@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610