Verkko-opiskelu

 • aloituspaikkoja 50
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • tutkintonimike tradenomi (AMK)
 • seuraava hakuaika 11.-25.3.2025

Opiskele hyvinvointiliiketoiminnan tradenomiksi

Oletko kiinnostunut liiketoiminnasta ja hyvinvoinnista? Opi kehittämään ja toteuttamaan dataan perustuvia hyvinvointipalveluja huipputeknologian avulla.

Liikunnalla ja terveydellä on tärkeä rooli ihmisen työ- ja toimintakykyyn. Teknologian avulla hyvinvointia on entistä helpompaa mitata ja arvioida hyvinvoinnin vaikuttavuutta. Mittaaminen tuottaa dataa, jonka pohjalta voidaan tuottaa uusia hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä tukevia palveluja.  Tähän tarpeeseen on luotu Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen -koulutus. 

Koulutuksessa opiskelet, kuinka hyvinvointia ja terveyttä mitataan huipputeknologiaa hyödyntämällä. Opit, kuinka tätä tietoa käytetään hyvinvointipalveluiden kehittämisessä, tuottamisessa ja hankkimisessa. 

Opinnoissa keskeistä on liiketoiminnallinen näkökulma. Opit hyödyntämään hyvinvointia ja terveyttä edistävää teknologiaa liiketalouden toimintaympäristössä toimitpa valmistuttuasi alalla yrittäjänä tai asiantuntijana.   

Valmistuttuasi osaat:

 • tunnistaa hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palvelutarpeita
 • kehittää ja toteuttaa dataan perustuvia hyvinvointipalveluja
 • hankkia ja arvioida dataan perustuvia hyvinvointipalveluja
 • tunnistaa kannattavan hyvinvointipalvelujen liiketoiminnan mahdollisuudet
 • toimia yrittäjämäisesti
 • toimia kansainvälisissä työympäristöissä.

Tärkeä osa opintoja ovat yritysten toimeksiannot. Työskennellessä yritysten kanssa jo opintojen aikana luot itsellesi verkostoja, joita voit hyödyntää valmistumisen jälkeen

Opinnot voit suorittaa suurimmaksi osaksi verkossa

Ensimmäinen vuosi opiskellaan kokonaan verkossa. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opit hyvinvoinnin mittaamisen perusteet ja liiketoiminnan ydintiedot ja -taidot hyvinvoinnin toimialalla. 

Toinen opiskeluvuosi on pääosin verkossa tapahtuvaa opiskelua. Toisena opiskeluvuonna ainoastaan kaksi opintojaksoa toteutetaan päiväopiskeluna Mikkelissä Saimaa Stadiumilla sijaitsevalla  Active Life Labympäristössä. Toisen opiskeluvuoden aikana pääset tekemään erilaisten asiakasryhmien kanssa alku- ja seurantamittauksia, joiden avulla mitataan hyvinvointipalvelujen vaikuttavuutta. Näin ensimmäisen vuoden liiketoiminnan tiedot ja taidot yhdistetään Active Life Labissa toteutettaviin mittauksiin ja vaikuttavuuden arviointiin. Active Life Labissa on myös mahdollisuus tehdä työharjoittelua ja osallistua TKI-toimintaan. Mikkelissä on päiväopetusta enintään 5 arkipäivää lukukaudessa.   

Kolmannen vuoden opinnot voit suorittaa sujuvasti myös täysin verkossa. Työharjoittelun ja opinnäytetyön voit suorittaa viimeisenä opiskeluvuonna joko Mikkelissä tai muualla valitsemassasi ja opintoihin hyväksyttävässä paikassa. 

Active Life Lab

Active Life Lab on hyvinvointipalvelujen huippututkimuksen ja kehitystoiminnan ympäristö monitoimiareena Saimaa Stadiumilla Mikkelissä.

 • Hyvinvointitila mittaa käyttäjien toimintaa paikannusteknologiaa hyödyntäen ja reagoi esimerkiksi pitkäaikaiseen passiivisuuteen. Tilassa on virtuaalitodellisuusympäristö, jossa voidaan mitata esimerkiksi luonnon ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia.
 • Älykkään kuntosalin laitteet mittaavat yksilöiden kehittymistä ja mukautuvat tarjoamaan optimaalisen harjoituskuormituksen kehityksen varmistamiseksi.
 • Kuntotestaustilan laitteet ovat uusinta uutta: fysiologisia mittareita, virtuaali- ja lisättyä todellisuutta. Juoksumatolle voi heijastaa erilaisia esteitä ja pelillisiä sisältöjä.

Active Life Lab | Datan hallinta ja visualisointi | Elämäntapamuutos | Hyvinvointipalvelut | Liiketalous | Hyvinvointiyrittäjyys |

Kuvia Active Life Labista

Opintojen sisältö

Koulutus rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Kaikille yhteisissä ydinosaamisen opinnoissa opit ammatin ja tutkinnon perusasiat. Täydentävissä opinnoissa voit valita sinua kiinnostavia opintoja omalta alaltasi tai muilta aloilta.

Opintojen rakenne:

 • ydinosaamisen opinnot 150 op
  • harjoittelu 30 op
  • opinnäytetyö
 • täydentävän osaamisen opinnot 45-60 op

Ydinopintojen opintokokonaisuuksia ovat:

 • Hyvinvointiliiketoiminnan perustaidot
 • Hyvinvointiliiketoiminnan tuki
 • Hyvinvointialan toimintaympäristöt
 • Hyvinvoinnin mittaaminen ja hyvinvointikäyttäytyminen
 • Elämäntapamuutos ja datan hallinta
 • Hyvinvointipalveluista liiketoimintaa
 • Tutkimus ja kehittäminen

Tavoitteena on suorittaa 30 opintopistettä yhden lukukauden aikana.  

Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen –koulutuksen sisältöä on uudistettu ja opinnoissa painotetaan entistä enemmän hyvinvoinnin mittaamisen ja vaikuttavuuden hyödyntämistä liiketalouden näkökulmasta. Koulutuksessa saat liiketoiminnan tiedot ja taidot toimia yrittäjänä tai asiantuntijatehtävissä hyvinvoinnin toimialalla.   

 • Ensimmäisenä vuonna perehdyt hyvinvoinnin käsitteistöön, hyvinvointipalvelujen toimintaympäristöön ja hyvinvointidatan käsittelyyn. Ensimmäisen vuoden opinnoissa rakennat pohjan liiketoimintaosaamisen osa-alueisiin ja perehdyt hyvinvointipalvelujen markkinointiin ja myyntiin.    
 • Toisena vuonna syvennyt hyvinvointipalvelujen vaikuttavuuteen, palvelujen käyttäjälähtöiseen kehittämiseen ja dataperustaiseen liiketoimintaan. Perehdyt kansainväliseen liiketoimintaan, hankeosaamiseen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamiseen ja -menetelmiin.    
 • Kolmantena vuonna opiskelet palvelutuottamiseen ja hyvinvointitapahtumiin liittyvää osaamista. Lisäksi perehdyt hyvinvointipalvelujen johtamiseen ja kansainväliseen liiketoimintaan hyvinvoinnin toimialalla.  

Xamkilla on kattavat partneriverkostot ympäri maailmaa, joten kansainväliset asiantuntijamme auttavat sinua löytämään mieleisesi harjoittelu- tai kansainvälisen vaihto-opiskelupaikan, mikäli haluat suunnata katseesi ulkomaille.   

Hyvinvointitoimialan yritysten toimeksiannot ovat tärkeä osa opintoja. Lue lisää.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää.

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää opintojen sisällöstä

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Hyvinvointipalvelujen tradenomi työelämässä

Hyvinvointipalvelujen tarve kasvaa koko ajan ja palvelujen tuottajille on kysyntää. Hyvinvointipalvelujen tuottamisessa korostuvat hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot, vankka ymmärrys hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksista, asiakaslähtöinen ajattelu ja yrittäjämäinen toimintatapa.

Hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen –koulutuksen suoritettuasi voit työskennellä esimerkiksi:

 • liikunta-, ravitsemus- tai terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä
 • terveys- ja hyvinvointiteknologiota kehittävissä yrityksissä
 • julkisella sektorilla hyvinvointiasiantuntijana
 • tapahtumatuotannossa suunnittelemassa ja tuottamassa hyvinvointipalveluja
 • henkilöstöhallinnossa tai
 • vakuutusalalla

Tärkeä osa opintoja ovat yritysten toimeksiannot. Työskennellessä yritysten kanssa jo opintojen aikana luot itsellesi verkostoja, joita voit hyödyntää valmistumisen jälkeen.

Tehtävänimikkeitä voivat olla

 • hyvinvointikoordinaattori
 • hyvinvointiasiantuntija
 • hyvinvointipäällikkö
 • työhyvinvointiasiantuntija
 • työhyvinvointikoordinaattori
 • työhyvinvointipäällikkö
 • työhyvinvointivalmentaja
 • työkykykoordinaattori.

Hyvinvointiyrittäjä Jemina Virkkula sukkului sujuvasti yrittäjyyden ja opintojen välillä. Lue lisää.

Tutkinnon kautta hyvinvointi- koordinaattoriksi

Lue opiskelijahaastattelu

"Menestys on hyvinvoinnin sivutuote!"

Lue opiskelijahaastattelu

Hyvinvointialan yrittäjäksi

Lue opiskelijahaastattelu

5 syytä valita Xamk

1. Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.

2. Joustavat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.

3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.

4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.

5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelija äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Xamk Pulse avoin AMK

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Pia Jääskeläinen
p. 040 667 2190
pia.m.jaaskelainen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610