Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 30
 • opiskelupaikka Kouvola
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • tutkintonimike insinööri (AMK)
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa

Robotiikan ja tekoälyn insinööriksi!

Robotiikan ja tekoälyn ammattilaisille on kova kysyntä työelämässä. Hanki insinöörintutkinto tulevaisuuden alalta!

Robotiikka ja tekoäly -insinöörikoulutuksessa perehdyt robotiikan suunnitteluun, ohjelmointiin ja hyödyntämiseen niin teollisessa tuotannossa kuin palvelualoillakin.

Moderni robotiikka hyödyntää tekoälyä ja tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen yhteiskunnan eri aloilla. Tekoälyn avulla koneet, laitteet, ohjelmat, järjestelmät ja palvelut voivat toimia tehtävän ja tilanteen mukaisesti järkevällä tavalla. Suurten tuotantolaitosten ja kokoonpanolinjojen apuvälineinä teollisuusrobotit ovat osa toiminnan tehostamista.

Koulutuksessa opit robottien ohjelmointiin ja hyödyntämiseen liittyvät matemaattis-luonnontieteelliset perusteet. Ymmärrät koneteknisen suunnittelun ja turvallisten työmenetelmien merkityksen. Hallitset digitalisaation tuotannon automatisoinnissa ja palveluiden tuottamisessa. Tuotannonohjaus data-analytiikan ja kyberturvallisuuden keinoin ovat osa ammattitaitoasi. 

Robotiikan ja tekoälyn osaajien tarve lisääntyy koko ajan kiihtyvällä vauhdilla. Valmistumisen jälkeen voit työllistyä esimerkiksi (vienti)teollisuuteen, palvelu- ja hyvinvointialoille sekä asiantuntija- ja kehittämistehtäviin. Robotiikan ja tekoälyn insinööreille riittää siis kysyntää työelämässä nyt ja tulevaisuudessa

automaatio | konetekniikka | ohjelmistorobotiikka | palvelurobotit | robotiikka | tekoäly | tuotantorobotit

Opintojen sisältö

Robotiikka ja tekoäly -insinööritutkinnon rakenne:

 • Ydinosaaminen 140 op
 • Täydentävä osaaminen 40 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op
 • Työharjoittelu 30 op
 • Opinnäytetyö 15 op

Opintojen perustana ovat konetekniikan, sähkö-  ja automaatiotekniikan sekä ohjelmointitekniikan opinnot. Data-analytiikan ja kyberturvallisuuden tuntemus puolestaan mahdollistaa tekoälyn ja automatisaation turvallisen hyödyntämisen.

Ydinosaamisen opinnot

Ydinosaamisen hallitseminen on tavoitteena kaikille tutkinnon opiskelijoille.

Ydinosaamisen opintojen keskeisinä sisältöinä ovat automaatio, konenäkö ja tekoälyn osaaminen ja niiden yhdistäminen perinteisiin insinööritieteisiin. Suurten tuotantolaitosten ja kokoonpanolinjojen apuvälineinä teollisuusrobotit ovat osa toiminnan tehostamista. Turvallisiksi sertifioidut, pienet ja ketterät yhteistyörobotit ovat myös pienempien yritysten ulottuvilla. Robottien ohjelmoinnin osaaminen on edellytys sille, että niitä pystytään hyödyntämään nopeasti ja tehokkaasti. 

Täydentävän osaamisen opinnot

Täydentävän osaamisen opintojen sisällöt tarjoavat sinulle mahdollisuuden tutustua robotiikan tarjoamiin mahdollisuuksiin syvemmin ja laajemmin. Palvelurobotiikka esimerkiksi logistiikkateollisuudessa tai julkisissa laitoksissa (mm. sairaalarobotit) on voimakkaassa kasvussa. Palvelurobotiikan yleistyminen mahdollistaa uudenlaisia palveluita ja liiketoimintamahdollisuuksia. Ohjelmistorobotiikka (Robotic Processa Automation, RPA) on teknologia, jonka avulla automatisoidaan tietotyön rutiiniprosesseja.  Tekoälytyyppisiä toiminnallisuuksia hyödyntämällä kehitetään robotin toimintoja entistä monipuolisempiin tehtäviin. 

Täydentävissä opinnoissa voit lisäksi valita ammatillista mielenkiintoasi tukevia opintoja omalta alaltasi tai esimerkiksi muilta tekniikan aloilta. Voit myös täydentää robotiikan opintojasi muiden korkeakoulujen verkkotarjonnalla. Insinööriopintoihisi kuuluu myös viestintä- ja kieliopintoja, jotka valmistavat sinua työskentelemään kansainvälisissä työympäristöissä.  

Päiväopetuksena toteutettavassa koulutuksessa saat kolmen ja puolen vuoden ajan lähiopetusta ammattitaitoisten opettajien johdolla. Lähiopetus sisältää teorialuentojen lisäksi ohjelmointi- ja laskuharjoituksia, nykyaikaisessa virtuaalilaboratoriossa tehtäviä simulaatioita sekä yhteistyöyrityksille tehtäviä oppimistehtäviä ja projektitöitä ryhmässä ja itsenäisesti. Aidot työelämäyhteydet ja työelämän oppimisprojektit ovat osa opintojasi ja ammatillista kehittymistäsi sekä tärkeitä tulevaisuuden työllistymisesi kannalta.

Robotiikka ja tekoäly -koulutuksella on monenlaisia oppimisympäristöjä. Xamkin Kouvolan kampuksella opiskelet teoriaa ja digitaalisia taitoja. Uusi nykyaikainen virtuaalinen laboratorioympäristö tarjoaa lisättyä todellisuutta ja digitaalisia kaksosia, joissa pääset kokeilemaan erilaisia ratkaisuja todentuntuisissa ympäristöissä. Opit myös konkreettisesti konetekniikkaan liittyviä osa-alueita nykyaikaisilla välineilläesimerkiksi 3D-mallintaminen ja -tulostus sekä opintojaksoihin sisältyvä ohjattu konetekninen harjoittelu.  

BYOD – Bring Your Own Device   

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin verkkosivulta. 

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää opintojen sisällöstä

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Uramahdollisuudet

Koulutuksessa hankit itsellesi osaamista digitalisaatiosta, automatisaatiosta ja robotisaatiosta – aloilta jotka  koskettavat kaikkia yhteiskunnan toimialoja. Voit siis työllistyä hyvinkin monipuolisesti.

Työllistymisnäkymät ovat hyvät. Voit työllistyä sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Voit työskennellä teollisuuden, insinööri- ja konsulttitoimistojen tai kuntien ja valtion palveluksessa. Työtehtäväsi voivat liittyä esimerkiksi teollisuuden prosessien hallintaan, energian tuotantoon, valmistuslinjojen ohjaukseen, robotiikkaan tai tuotanto- ja automaatiojärjestelmien kehittämiseen. 

Yhteistyö työelämän kanssa

Työelämäyhteyksiä pääset luomaan jo opintojesi aikana. Yhteistyö yritysten kanssa on tiivistä ja monialaista. Sinulle yhteistyö tarjoaa harjoittelupaikkoja, isompia ja pienempiä oppimisprojekteja ja opinnäytetyön aiheita. Pääset luomaan verkostoja, joista voi olla sinulle hyötyä valmistumisesti jälkeenkin.

Työtehtäviä voivat olla:

 • erikoissuunnittelija
 • kehitysinsinööri
 • mekaniikkasuunnittelija
 • pdms engineer
 • projekti-insinööri/-päällikkö
 • robot owner
 • RPA developer
 • suunnitteluinsinööri
 • tuotantoinsinööri, työnjohtaja
 • tuotantopäällikkö

 

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

5 syytä valita Xamk

1. Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.

2. Joustavat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.

3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.

4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.

5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu Kouvolan kampukseen

Millaista on opiskella Xamkissa?

Lue lisää opiskelusta Xamkissa
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelija äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue opiskelijoiden tarinoita

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Jatko-opintomahdollisuuksia

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Lue lisää.

Mahdollisuus hakeutua tekniikan jatko-opintoihin Aalto-yliopiston maisterikoulutukseen.

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Xamk Pulse avoin AMK

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Teemu Jokela
teemu.jokela@xamk.fi
puh. 050 468 8609

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
puh. 044 702 8891 tai 040 585 6610