Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 30 (kevään 2020 yhteishaku)
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika: 18.3.-1.4.2020

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 45
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika: ei ole tiedossa

Rakennusinsinööri - hyvä palkka ja arvostettu työ!

Rakennusala tarjoaa sinulle hyvin palkatun, arvostetun ja monipuolisen tehtäväkentän.

Rakentamista ja korjaamista tulee aina olemaan – tulevaisuuden työllistymisnäkymäsi ovat siis hyvät. Uusia rakennusalan osaajia tarvitaan muun muassa tuotantoon, erilaisiin asiantuntijatehtäviin, rakennusmateriaaliteollisuuteen ja kiinteistön hallintaan.

Rakennusinsinöörin tavallisimpia tehtäväalueita ovat rakenteiden ja rakennusten suunnittelu, tuotantolaitoksen tai työmaan tuotannonsuunnittelu ja työnjohtotehtävät sekä korjausrakentamisen kuntotutkimus- ja suunnittelutehtävät. Suomalaista rakennusosaamista arvostetaan myös maailmalla.

Rakennusinsinöörin tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä rakennusalan asiantuntija-, johtamis- ja kehittämistehtävissä. Ymmärrät rakennetun ympäristön kokonaisuuden ja hallitset sen rakentamiseen ja ylläpitämiseen liittyviä osa-alueita. Työskentely tapahtuu useimmiten tiimeissä – toimistossa, teollisuudessa tai rakennustyömailla.

Opinnoissasi hankit myös itsellesi tietotekniset valmiudet sekä neuvottelu- ja yhteistyötaitoja, joiden avulla pystyt viestimään työelämässä sekä kirjallisesti että suullisesti.

korjausrakentaminen | puurakentaminen |  rakennustekniikka |  talonrakennus

Opintojen sisältö

Rakennusinsinöörin tutkinto koostuu rakennustekniikan ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta sekä yhteisistä opinnoista.

Ydinosaaminen 135 op

 • rakentamistekniikan ydinosaaminen 85 op
 • yhteiset opinnot 40 op
 • opinnäytetyö 15 op
 • työharjoittelu 30 op

Täydentävä osaaminen 55 op

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Rakennustekniikan koulutuksen sisältö on laadittu vastaamaan rakennusalan insinööri (AMK) -tutkinnon suorittaneelta vaadittuja koulutus- ja pätevyysvaatimuksia. Opintovalinnoilla sinulla on mahdollisuus suorittaa useiden eri vaatimusluokan pätevyyksien teoriaopintoja.

Insinööriopintoihin kuuluu myös matemaattisia, viestintä- ja kieliopintoja. Nämä opinnot toteutetaan yleensä ensimmäisen ja toisen opintovuoden aikana yhdessä ammattiopintojen kanssa.

Koulutuksen keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat alueen rakennusalan urakoitsijayritykset, suunnittelutoimistot, kunnat ja kiinteistöjen omistajat.

Yhteistyötä kehitetään yritysten lisäksi rakennus- ja betonilaboratorion kautta myös betoninkoestus- kuntotutkimus- ja rakennetutkimusprojekteissa. Yhteistyö on tiivistä myös Rakennusteollisuuden ja muiden vastaavien organisaatioiden kanssa.

Monimuoto-opintojen toteutus

Monimuoto-opinnot sisältää verkko-opintoja ja itsenäisiä oppimistehtäviä. Opintoihin voi kuulua yksin tai ryhmässä tehtäviä projektitöitä ja/tai työelämäprojekteja. Verkko-opetus toteutetaan käyttäen sähköisiä oppimisympäristöjä / opetusalustoja (Moodle).

Lähiopetusta on enintään 40 päivää lukuvuodessa. Lähiopetus toteutetaan tyypillisesti 2-3 päivän erissä (pe-la /to-la) sekä 2 kertaa vuodessa koko viikon mittaisina lähijaksoina.  Laajuudeltaan 5 op opintojaksossa opiskelijan työmäärä on 135 tuntia. Monimuoto-opiskelussa tämä jakaantuu seuraavasti

 • Lähiopetusta n.16-20 h
 • Verkko luentoja n.4-6 h
 • Itseopiskelua n.110 h

Opiskelijana voit hyödyntää aiemmin suoritettuja opintoja AHOT menettelyllä. AHOT=aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Mahdollisuus jatko-opintoihin Aalto-yliopistossa

Sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa.

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opinto-opas, monimuoto-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Rakennuslaboratorio 360°

Uramahdollisuudet

Rakennusinsinöörin tavallisimpia tehtäväalueita ovat rakenteiden ja rakennusten suunnittelu, tuotantolaitoksen tai työmaan tuotannonsuunnittelu ja työnjohtotehtävät sekä korjausrakentamisen kuntotutkimus- ja suunnittelutehtävät. Suomalaista rakennusosaamista arvostetaan myös maailmalla.

Muita tyypillisiä tehtäviä ovat lisäksi rakennuttajaorganisaatioiden rakennuttamistehtävät sekä rakennusliikkeiden tai rakennustuoteteollisuuden myynti- ja markkinointitehtävät.

Lisäksi alalla on erilaisia asiantuntijatehtäviä sekä viranomaistehtäviä. Opinnot antavat valmiuksia myös opetustehtäviin tai yrittäjyyteen. Rakennusalan työtehtäviin liittyy useita vastuutehtäviä ja pätevyysvaatimuksia. Koulutus on suunniteltu vastaamaan alan suunnittelija- ja vastuuhenkilöiden keskeisiä koulutus- ja tutkintovaatimuksia.

Rakennusinsinööreistä työvoimapula

Työvoimapula on laajentunut uusiin ammatteihin. Rakennusalalla pulaa on mm. rakennusinsinööreistä.

Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön ammattibarometrista 2018.

Tyypillisiä tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • tuotantoinsinööri / -päällikkö
 • projekti-insinööri /-päällikkö
 • rakennesuunnittelija
 • suunnitteluinsinööri / -päällikkö
 • hankintainsinööri / -päällikkö
 • laskentainsinööri,-päällikkö
 • työmaainsinööri,-päällikkö
 • myynti-insinööri, tuotepäällikkö
 • asiantuntija / konsultti
 • työnjohtaja
 • rakennustarkastaja
 • yrittäjä/ toimitusjohtaja

Oma talo asuntomessuille

Lue lisää

Rakennusalalla löytyy tekijöille töitä

Lue lisää

Opiskelijan kaupunki Kotka

Katso video

5 syytä valita Xamk

 1.  Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.
 2. Joustavat, ajasta ja paikasta riippumattomat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.
 3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.
 4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.
 5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Parasta opiskelussa ovat ammattitaitoiset opettajat ja yksilöllinen huomioiminen. Se, että opettajat muistavat ja morjestavat käytävällä on ihan huippua. Meistä opiskelijoista välitetään ja meihin panostetaan ihan oikeasti.

Tutustu Xamkiin

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Jatko-opintomahdollisuuksia

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Lue lisää.

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusjohtaja Arja Sinkko
puh. 044 702 8219
arja.sinkko@xamk.fi

 

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Jaa sivu