Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 25
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • tutkintonimike insinööri (AMK)
 • seuraava hakuaika 13.-27.3.2024

Opiskele kyberturvallisuutta käytännön tekemisessä

Kyberturvallisuustaitoja tarvitaan estämään, havaitsemaan ja kyberhyökkäyksen toteutuessa myös korjaamaan vahingot.

Xamkissa opiskelet kyberturvallisuutta käytännön tekemisen kautta ajasta ja paikasta riippumattomalla ja Suomen mittakaavassa ainutlaatuisella VirtualLab-pilvipalvelualustalla. Virtuaalilaboratorio korvaa lähes kaikki koulutuksen laboratoriotyöt, jotka aiemmin on tehty fyysisillä laitteilla.

Koulutuksessa opit hallitsemaan kyberhäiriötilanteita tilannekuvan muodostamisesta aina kyberuhkien torjuntaan ja niistä palautumiseen. Koulutuksen ydin on toiminnallisen kyberturvallisuuden taidoissa eli käytännön tekemisessä.

Perehdyt opinnoissasi kyberturvallisuuden strategioihin, standardeihin ja kyberturvallisuuden hallintaan. Opiskeltuasi osaat toteuttaa tarvittavia kyberturvallisuusratkaisuja havaitaksesi kyberturvallisuusuhkia ja suojautuaksesi niiltä. Osaat puolustautua esimerkiksi palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Häiriöt Internetin toimivuuteen luottavassa yhteiskunnassa voivat olla kohtalokkaita. Uudenlaisia kyberturvallisuuden taitoja ja osaamista tarvitaankin tulevaisuuden työelämässä. Kyberturvallisuuden asiantuntijoille on kysyntää!

ICT |  datakeskukset | kyberturvallisuus | kyberuhka | pilvipalvelu | tieto- ja viestintätekniikka | tietoverkkotekniikka

Opintojen sisältö

Koulutus rakentuu ydinosaamisen (180 op) ja täydentävän osaamisen (60 op) opinnoista. Harjoittelua 30 op. Opinnäytetyön laajuus on 15 op.

Kyberturvallisuuteen keskittyviä opintokokonaisuuksia (60 op) ovat:

 • Soveltava kyberturvallisuus 15 op
 • Turvalliset datakeskukset 15 op
 • Syventävä kyberturvallisuus 15 op
 • Kehittyneet turvalliset tietoverkot 15 op

Insinöörikoulutuksessa tietoverkot ja niiden tekniset ratkaisut ovat tärkeitä. Opintojen keskiössä on kyky havaita tietojärjestelmien kyberturvallisuuspuutteita. Opit ajattelemaan kyberturvallisuustilannetta mahdollisten hyökkääjien näkökulmasta. Opit myös suunnittelemaan tietoturvallisia tietojärjestelmiä, tietoverkkoja ja erilaisia langattomia ratkaisuja yrityksille sekä ylläpitämään niitä. Osaat myös toteuttaa yrityksen Internet-yhteyden tarvittavat tekniset ratkaisut yrityksen tietoturvasääntöjen mukaan.

Valmistuttuasi sinulla on hyvät tiedot hallinnollisesta tietoturvasta, siihen liittyvistä auditoinneista sekä kyberturvallisuuden lainsäädännöstä, strategioista ja standardeista. Osaat toteuttaa penetraatiotestauksen eli järjestelmän testaamisen tietoturvariskien varalta. Sinulla on myös hyvät tiedot datakeskuksista, ja osaat suunnitella ja ylläpitää turvallisia datakeskuksissa tarvittavia sovelluksia sekä automatisoida datakeskusten peruspalveluja.

VirtualLab

Xamkin VirtualLab on virtuaalilaboratorio ja yksi koulutuksen oppimisympäristöistä. VirtualLab on pilvipalvelu, jonka käyttämiseen tarvitaan moderni HTML5-pohjainen selain. Toiminnaltaan VirtualLab muistuttaa IaaS- tai PaaS-pilvipalvelua. Myös Xamkin Kotkan kampuksen Cyberlab-konesali on tärkeä osa datakeskustekniikan opetusta.

VirtualLab on optimoitu TKI-, testaus-, opetus- ja pilotointikäyttöön. Tämä näkyy muun muassa siinä, että virtuaalikoneet käynnistyvät erittäin nopeasti. Virtuaalilaboratoriota käytetään laajasti sekä TKI-toiminnassa että kyberturvallisuuskoulutuksessa. Virtuaalilaboratorio korvaa lähes kaikki koulutuksen laboratoriotyöt, jotka aiemmin tehtiin fyysisillä laitteilla. Yhdellä käyttäjällä voi olla vaikka 30 virtuaalikoneen virtuaalimaailma käytettävänään. Virtuaalilaboratorio on kovassa käytössä: järjestelmässä on usein yhtä aikaa yli 100 käyttäjää, lähes 300 aktiivista laboratoriotyötä, yli 3200 aktiivista virtuaalikonetta ja lähes 5000 virtuaalista kaapelia, mikä on ennätyksellistä. Palvelussa käytetty virtualisointialusta ei ole kaupallinen tuote vaan Xamkin toteuttama.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää opintojen sisällöstä

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Kyberturvallisuuslaboratorio

Uramahdollisuudet

Kyberturvallisuuden insinöörin tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä esimerkiksi

 • Internet-palveluntarjoajilla
 • verkko-operaattoreilla
 • datakeskuksissa
 • puolustusvoimissa
 • tietoturvaan erikoistuneissa yrityksissä tai
 • yritysten IT-osastojen vaatimissa tehtävissä.

Tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi:

 • Cybersecurity Officer
 • eettinen hakkeri
 • järjestelmäasiantuntija
 • järjestelmäinsinööri
 • kyberturvallisuusanalyytikko
 • kyberturvallisuusasiantuntija
 • penetraatiotestaaja
 • projektipäällikkö
 • tietoliikennesuunnittelija
 • tietotekniikkainsinööri
 • tietotekniikkapäällikkö
 • tietoturvakonsultti
 • tietoturvapäällikkö
 • tietoturvatestaaja
 • tietoverkkoasiantuntija

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Kyberturvallisuus on tulevaisuuden ala

Tiedätkö sinä mitä kyberturvallisuus tarkoittaa? Mikäli et, niin en minäkään. Tai en tiennyt ennen kuin aloitin opiskeluni kyberturvallisuuden insinöörinä.

Mikäli vastasit alussa esittämääni kysymykseen kyllä ja olet miettinyt alalle hakemista, suosittelen sitä. Kuitenkin teille, joilla ei ole mitään hajua mitä kyberturvallisuus tarkoittaa ja silti ala kiinnostaisi, korostan: älkää. Siis älkää pelätkö alalle hakemista.

Kyberturvallisuus on tulevaisuuden ala ja työtä varmasti riittää – näin sanoo suurin piirtein jokainen, jolle olen kertonut opinnoistani.

Lue lisää Tuomaksen opinnoista.

5 syytä valita Xamk

1. Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.

2. Joustavat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.

3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.

4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.

5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Tutustu Xamkiin

Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää opiskelusta Xamkissa
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Lue opiskelijoiden tarinoita

Jatko-opinto mahdollisuuksia

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Mahdollisuus hakeutua tekniikan jatko-opintoihin Aalto-yliopiston maisterikoulutukseen.

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Xamk Pulse avoin AMK

Kysy lisää koulutuksesta

Lehtori Kimmo Kääriäinen
kimmo.kaariainen@xamk.fi
puh. 050 434 7798

Kysy lisää hakemisesta

hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610