Kaksi nuorta miestä istuu tietokoneen äärellä.

Insinööri (AMK), ohjelmistotekniikka

Insinööri (AMK)

Ohjelmistoja ja ohjelmistoammattilaisia tarvitaan kaikilla aloilla, esimerkiksi liiketoiminnassa, terveydenhuollossa, teollisuudessa tai vaikkapa logistiikassa. 

Tietotekniikka ja automatisointi näkyy yhä useammassa ammatissa, ja ohjelmistoalalla olet mukana kehittämässä tulevaisuuden työkaluja. 

Hae kevään 2025 yhteishaussa!

Kevään yhteishaku on 11.3.-25.3.3025

Päiväopiskelu

Mikkeli

Aloituspaikat: 25 Opintojen kesto: 4 vuotta Seuraavat hakuajat: 11.3.-25.3.2025 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Insinööri (AMK)

Opi ohjelmoimaan ja ratkaisemaan ohjelmointiin tai ohjelmistojen tuottamiseen liittyviä ongelmia

Ohjelmistotekniikan insinöörikoulutuksen ydin on ohjelmistojen suunnittelu, rakennus, testaus ja ylläpito. Ohjelmistoilla pyritään ratkaisemaan ongelmia, lisäämään tuottavuutta tai parantamaan elämänlaatua elämän eri osa-alueilla.   

Ohjelmistotekniikan insinööritutkinnon suoritettuasi osaat ohjelmoida ja ratkaista erilaisia ohjelmointiin tai ohjelmistojen tuottamiseen liittyviä ongelmia. Luot uusia teknisiä ratkaisuja ympäristöihin, joihin ohjelmistoja tuotetaan. Lisäksi tunnet hyvin erilaiset ohjelmistojen toteutusmenetelmät ja -mallit ja osaat soveltaa näitä erilaisissa projekteissa.  

Ohjelmistotekniikan insinööri työskentelee yhdessä mm. ohjelmistosuunnittelijoiden, ohjelmistoarkkitehtien tai ohjelmistotestaajien kanssa kaiken kokoisissa projekteissa ja auttaa valitsemaan sopivat toteutusmenetelmät kehitettävälle ohjelmistolle. Ohjelmistoalan insinöörejä työllistyy mm. projekteihin, joissa hyödynnetään automatisointia, tietoliikennesovelluksia, tekoälyä tai robotiikkaa. Työ voi liittyä esimerkiksi verkkopalvelujen, mobiilisovellusten, teollisuuden järjestelmien, sulautettujen järjestelmien tai vaikkapa pelien tuottamiseen.  

Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Vaikuta siihen, miltä maailma näyttää älylaitteiden läpi katsottuna!

 • ohjelmointi
 • ohjelmistotekniikka 
 • ohjelmistotuotanto
 • ongelmanratkaisu  
 • ohjelmistoarkkitehtuuri

Miksi kannattaa opiskella ohjelmistotekniikan insinööriksi Xamkissa?

Opintojen sisältö

Ohjelmistotekniikan insinöörikoulutuksen laajuus on 240 opintopistettä (op). 

 • ydinosaamisen opinnot 160 op
 • täydentävän osaamisen opinnot 35 op
 • harjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

Ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen sinulla on perustiedot ohjelmistotuotannon käytännöistä. Hallitset yleiset ongelmanratkaisun menetelmät. Osaat toteuttaa pieniä ohjelmia jollakin ohjelmointikielellä ja kykenet osallistumaan ohjelmointiprojekteihin ryhmän jäsenenä.

Toisen vuoden opiskelijana hallitset ohjelmointitekniikoita, tunnet arkkitehtuurin suunnitteluperiaatteet ja osaat toteuttaa sovelluksille käyttöliittymiä moderneja tekniikoita käyttäen. Lisäksi osaat toteuttaa full stack -ohjelmointiprojektin nykyaikaisia web-tekniikoita hyödyntäen.

Kolmantena vuonna opit soveltamaan ohjelmointitaitoja erilaisissa projekteissa, esimerkiksi datan käsittelytehtävissä, tekoälysovelluksissa tai peleissä. Sinulla on valmiudet itsenäiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä työskentelyyn ketterissä ohjelmistoprojekteissa.

Valmistumisvaiheessa sinulla on hyvät ohjelmointitaidot ja valmiudet työskennellä ohjelmointi-, testaus- tai suunnittelutehtävissä. Tunnet ohjelmistotuotannon prosessit, hallitset arkkitehtuurisuunnittelun ja tunnet laadunhallinnan merkityksen ohjelmistojen kehityksessä.

Koulutus on pääasiassa päiväopiskelua Xamkin Mikkelin kampuksella. Opintoihin voi henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) mukaisesti sisältyä verkko-opintoja tai opintoja englanninkielisistä koulutuksista.

Täydentävä osaaminen Xamkissa

Täydentävä osaaminen tarkoittaa opiskelijan valinnaisia opintoja. Täydentävän osaamisen avulla voit syventää tai laajentaa koulutuksen ydinosaamista ja profiloida omaa osaamistasi. Ammatillisten vapaasti valittavien opintojen avulla voit räätälöidä itsellesi yksittäisistä opintojaksoista tai opintokokonaisuuksista henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelmasi mukaisen kokonaisuuden.

Mikpolin modernit tilat ja laitteet

Opiskelutilat sijaitsevat Mikkelin kampuksella Mikpolissa. Opiskelussa tärkein väline on oma tietokoneesi. Mikpolissa on lisäksi joukko erikoistiloja, joita hyödynnetään opintojen aikana. Tietoliikennetekniikan tiloissa voidaan datakeskustason kytkimillä ja reitittimillä rakentaa yritysverkkoja jopa raskaaseen ammattikäyttöön. Lisäksi käytössä on oma palvelinhuone laitteistoineen.

Ohjelmointi- ja mediatuotannon erikoisluokassa on peliohjelmointiin ja 3D-mallinnukseen sopivat työasemat sekä ohjelmistot. Elektroniikan laboratorioluokkaa käytetään fysiikan ja elektroniikan opetuksessa sekä Internet of Things -älylaitteiden rakentamisen ja ohjelmoinnin opetuksessa. Lisäksi Mikpoliin on juuri rakenteilla  Game Studio -tila, jota voi hyödyntää pelialan osaamisen kartuttamiseen tai interaktiiviseen yhteydenpitoon eri toimijoiden kanssa.

Lue opiskelijatarinoita ja artikkeleita

Uramahdollisuudet

Ohjelmisto-osaajilla on hyvät ja monipuoliset työllistymismahdollisuudet. Ohjelmistoalan insinööritutkinnon suorittanut voi työllistyä lähes mille tahansa alalle, jossa hyödynnetään tietotekniikkaa ja ohjelmistoja. Näistä esimerkkeinä ovat finanssiala, terveydenhuolto, rakennusala tai logistiikka.

Ohjelmistoalan osaaja voi myös hankkia opintojen ja ammattiuran aikana tiettyjen erikoisalojen tietojärjestelmien osaamista, esimerkiksi johtamisjärjestelmistä, kiertotaloudesta tai hyvinvointiteknologiasta. 

Valmistunut insinööri voi saada työpaikan ohjelmistoalan yrityksissä tai jossain sovellusalueen yrityksessä. Yksi merkittävä uravaihtoehto on alan yrittäjyys. Kokenut ohjelmistoalan insinööri voi edetä esimerkiksi ohjelmistoarkkitehdiksi tai tekniseksi johtajaksi. 

Työelämä on vahvasti mukana koulutuksessa. Osa oppimistehtävistä on työelämän toimeksiantoja ja luot itsellesi verkostoja työelämään jo opintojesi aikana. Harjoittelujaksot on mahdollista tehdä valitsemissasi yrityksissä tai alan kehittämishankkeissa Xamkissa.

Tehtävänimikkeitä voivat olla

 • back end -kehittäjä
 • front end -kehittäjä
 • full stack -kehittäjä
 • it-asiantuntija
 • järjestelmäasiantuntija
 • ohjelmistokehittäjä
 • ohjelmistosuunnittelija
 • ohjelmoija
 • tekninen asiantuntija
 • testausinsinööri
 • tietokanta-asiantuntija

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

AMK-opintojen suorittaminen

AMK-opintojen suorittaminen

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

Käytännönläheistä opiskelua

Käytännönläheistä opiskelua

AMK-opintojen tärkeä osa on oppiminen työelämässä. Siihen on paljon erilaisia tapoja, eri opintojen vaiheisiin.

Opiskeluhyvinvointi

Opiskeluhyvinvointi

Hyvinvointi syntyy monen eri tekijästä, joista valtaosaan voi jokainen vaikuttaa itse. Hyvinvointiin ja jaksamiseen tarvitaan myös muiden tukea ja apua. Xamkissa huolehditaan, että tukea on saatavilla.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys

Voit lisätä opiskeluusi kansainvälisyyttä monin eri tavoin. Lähtemällä itse ulkomaille vaihtoon, opiskelemalla englanniksi tai osallistumalla kv-toimintaan kampuksillamme.

Opiskele tutkintoon polkuopinnoilla

Polkuopinnoissa suoritetaan AMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Savonlinnan kampus

Kampukset neljässä kaupungissa

Xamkin kampukset sijaitsevat neljässä kaupungissa: Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Osa koulutuksista on kokonaan verkossa.

Tutustu omaan kampukseesi!

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358503236572
Sähköposti
Tuomas.Reijonen@xamk.fi
Yksikkö
Informaatioteknologian koulutusyksikkö
Tuomas Reijonen
Tuntiopettaja
+358503236572
Tuomas.Reijonen@xamk.fi

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: