Päiväopiskelu

 • aloituspaikat 25
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 4,5 vuotta
 • seuraava hakuaika: 20.3.-3.4.2019

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikat 15
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto noin 2 vuotta
 • seuraava hakuaika: 20.3.-3.4.2019

Merenkulkijaksi maailmanlaajuiseen meriliikenteeseen

Kouluttaudu tekniset laitteistot ja järjestelmät hallitsevaksi merenkulkijaksi maailmanlaajuiseen meriliikenteeseen.

Merenkulun opinnoissa tutustut laivan koneistoihin ja laitekokonaisuuksiin sekä kone-, sähkö- ja automaatiotekniikkaan. Teoriaopinnot sovellat käytäntöön simulaatioharjoituksissa sekä koulualuksella ja kauppalaivoilla suoritettavissa tehtävissä. Harjoittelut sinulla on mahdollisuus suorittaa kansainvälisillä merireiteillä. Voit myös hankkia maavoimalaitospätevyyden valitsemalla opintoja energiatekniikan koulutuksesta tai laajentaa osaamistasi muilla tekniikan, merenkulun ja logistiikan opinnoilla.

Teoriaosaamistasi täydentävät tiedot aluksen huolto- ja kunnossapitomenetelmistä, laivan rakenteista sekä merimiestaidot laajoin ensiapu-, turvallisuus- ja hätätilannevalmiuksin.

Tärkeä osa merenkulun insinööritutkintoa ovat laajat kieliopinnot sekä hyvät kommunikaatiotaidot, sillä kansainvälinen kanssakäyminen eri yhteyksissä kuuluu alan arkipäivään. Merenkulkijana hyvää kielitaitoa, erityisesti englanninkielen taitoa, edellyttävät monet merenkulkuun liittyvät säädökset, tekniset asiakirjat sekä käyttö- ja huolto-ohjekirjat.

Xamkissa merenkulun koulutuksen vahvuuksia ovat turvallisuuteen ja alusten käyttötekniikkaan liittyvä osaaminen sekä uraa uurtava meriympäristönsuojelun asiantuntemus.Koulutus täyttää kansainvälisen STCW-sopimuksen (Standards of Training, Certification, and Watchkeeping) vaatimukset. Pätevyystodistuksen saamisen edellytyksenä ovat STCW:n mukaiset hyväksytyt ammattikorkeakoulutasoiset opinnot sekä ohjattu harjoittelu. Merenkulun koulutuksella on yleissopimuksen mukainen laatujärjestelmä.

konemestari | konepäällikkö | laivatekniikka |  meriliikenne | vahtikonemestari

Laivatekniikkaa kansainvälisessä ympäristössä

Merenkulun insinöörikoulutus jakautuu kolmeen eri tasoon. Support-, Operational-, ja Management- tasoihin. Support-tasolla saat valmiudet toimia aluksen käytännön tehtävissä miehistötasolla.

Operational-tason koulutus valmistaa sinut työskentelemään alemmissa päällystötehtävissä ja Management-tasolla sinulla on teoreettiset valmiudet toimia kansainvälisen liikenteen ylimmissä päällystötehtävissä.

Laajat kieliopinnot sekä hyvät kommunikaatiotaidot ovat tärkeä osa koulutusta: kansainvälinen kanssakäyminen eri yhteyksissä kuuluu alan arkipäivään. Merenkulkijana hyvää kielitaitoa, erityisesti englanninkielen taitoa edellyttävät monet merenkulkuun liittyvät asiat mm.:

 • säädökset
 • tekniset asiakirjat
 • käyttö- ja huolto-ohjekirjat

Ensimmäisenä vuonna suoritat perustason turvallisuuskoulutuksen sekä miehistötason opinnot, jotta saat valmiudet ohjattuun laivaharjoitteluun. Toisen ja osittain kolmannen vuoden aikana suoritat vahtikonemestarin pätevyyteen oikeuttavat teoreettiset opinnot. Osa kolmannesta sekä viimeinen opiskeluvuosi koostuvat merenkulun johtamistason opinnoista sekä opinnäytetyöstä.

Lisäksi tutkinnon ylittävinä opintoina suoritettavat maavoimalaitosten käytönvalvojan opinnot mahdollistavat toimimisen maavoimalaitoksissa.

Xamkin merenkulun yksikkö on merenkulkuun ja kuljetusosaamiseen ja alusten käyttötekniikkaan erikoistunut koko valtakuntaa palveleva yksikkö. Opetus toteutetaan kansainvälisessä toimintaympäristössä, osittain yhteistyössä alueen ja alan tutkimus- ja kehitysyhteisöjen, oppilaitosten sekä elinkeinoelämän kanssa. Opetusta järjestetään muun muassa yhteistyössä Kotka Maritime Centren kanssa.

Monimuoto-opiskelu

Monimuoto-koulutus on tarkoitettu jo vahtikonemestarin tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat suorittaa merenkulun insinöörin tutkinnon. Opinnot on mahdollista suorittaa oman työn ohella. Lähijaksoja on noin viiden viikon välein, viikko kerrallaan Xamkin Kotkan kampuksella. Lähijaksoilla annetaan ”eväät” suoriutua kursseista, jotka pääasiassa suoritetaan etäviikkojen aikana itsenäisesti tai ryhmätyöskentelynä.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opinto-opas, monimuoto-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Uramahdollisuudet

Merenkulun insinöörin koulutus antaa valmiudet konepäällystön johtotehtäviin eli vahtikonemestarin, konemestarin ja ylikonemestarin toimiin rajoittamattomassa liikenteessä. Tehtävät liittyvät koneosaston ylläpitoon.

Merenkulun insinööritutkinnon suorittaneena voit työskennellä sekä maalla että merellä.

Insinööriksi valmistuttuasi voit sijoittua maailman meriliikenteeseen eri alustyyppeille esimerkiki rahti- ja säiliöaluksille sekä matkustajalaivoille ja -autolautoille. Maaorganisaatioissa, kuten varustamoissa ja telakoilla, tehtäviä on mm. projektipäällikköinä, konetarkastajina sekä teknillisinä johtajina. Maavoimalaitospätevyyden hankkineet voivat sijoittua myös voimalaitosten käyttötehtäviin.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • tekninen johtaja
 • konetarkastaja
 • projektipäällikkö (muu tekninen ala)
 • konepäällikkö
 • konemestari (laiva)
 • ylikonemestari

Jukka Jylhä

"Työharjoittelu tiiviissä yhteisössä sujuu mukavasti. Päivävuorot kestävät konepuolella kello kahdeksasta viiteen illalla. Vahtivuorot ovat lyhempiä ja niitä on useamman kerran päivän aikana.

Laivan kulkumatkoilla maihin pääsee joskus, laivat ovat harvoin pitkiä aikoja satamassa. Laivalla jokaiselle muodostuu omat rutiinit. Lisäksi laivahuumori on oma lajinsa, se toimii laivalla hyvin."

Lue lisää

5 syytä valita Xamk

 1.  Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.
 2. Joustavat, ajasta ja paikasta riippumattomat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.
 3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.
 4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.
 5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Parasta opiskelussa ovat ammattitaitoiset opettajat ja yksilöllinen huomioiminen. Se, että opettajat muistavat ja morjestavat käytävällä on ihan huippua. Meistä opiskelijoista välitetään ja meihin panostetaan ihan oikeasti.

Tutustu Xamkiin

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissas?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Opiskelijapalveluneuvoja Päivi Martin
puh. 044 702 8442
paivi.martin@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Jaa sivu