Päiväopiskelu

 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 4,5 vuotta
 • seuraavat hakuaika ei ole tiedossa
 • lisätietoja: hakijapalvelut@xamk.fi

Monimuoto-opiskelu

 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto noin 2 vuotta
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa
 • lisätietoja: hakijapalvelut@xamk.fi

 

Merenkulkijaksi maailmanlaajuiseen meriliikenteeseen

Kouluttaudu tekniset laitteistot ja järjestelmät hallitsevaksi merenkulkijaksi maailmanlaajuiseen meriliikenteeseen.

Merenkulun insinööriopinnoissa tutustut laivan koneistoihin ja järjestelmiin sekä kone-, sähkö- ja automaatiotekniikkaan. Teoriaopintoja sovellat käytännön harjoituksissa esimerkiksi simulaattorikeskuksella konehuonesimulaattoreita hyödyntäen sekä kone- ja sähkölaboratorioissa.

Monipuolisissa konehuonesimulaattoreissa tutustut uusimpiin moottori- ja valvontateknologioihin sekä harjoittelet turvallista toimintaa ja johtamista poikkeavissa olosuhteissa. Kone- ja sähkölaboratorioissa harjoittelet huolto- ja kunnossapitotöitä oikeilla laitteilla ja järjestelmillä.

Opintoihin kuuluvat harjoittelut sinulla on mahdollisuus suorittaa kansainvälisillä merireiteillä. Voit myös hankkia maavoimalaitospätevyyden valitsemalla opintoja energiatekniikan koulutuksesta tai laajentaa osaamistasi muilla tekniikan, merenkulun ja logistiikan opinnoilla.

Koulutus täyttää kansainvälisen STCW-sopimuksen (Standards of Training, Certification, and Watchkeeping) vaatimukset. Pätevyystodistuksen saamisen edellytyksenä ovat STCW:n mukaiset hyväksytyt ammattikorkeakoulutasoiset opinnot sekä ohjattu harjoittelu. Merenkulun koulutuksella on yleissopimuksen mukainen laatujärjestelmä.

Xamkin merenkulun koulutuksen vahvuuksia ovat turvallisuuteen ja alusten käyttötekniikkaan liittyvä osaaminen sekä uraauurtava meriympäristönsuojelun asiantuntemus.

konemestari | konepäällikkö | laivatekniikka |  meriliikenne | vahtikonemestari |

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 270 opintopistettä (op).

Merenkulun insinööriopintojen rakenne:

 • perusopinnot 36 op
 • ammattiopinnot 106 op
 • vapaasti valittavat opinnot 5 op
 • ohjattu harjoittelu 108 op
 • opinnäytetyö 15 op

Merenkulun insinöörikoulutus jakautuu kolmeen eri tasoon: support-, operational- ja management-tasoihin. Support-tasolla saat valmiudet toimia aluksen käytännön tehtävissä miehistötasolla. Operational-tason koulutus valmistaa sinut työskentelemään alemmissa päällystötehtävissä, ja Management-tason suoritettuasi sinulla on teoreettiset valmiudet toimia kansainvälisen liikenteen ylimmissä päällystötehtävissä.

Laajat kieliopinnot ja hyvät kommunikaatiotaidot ovat tärkeä osa koulutusta: kansainvälinen kanssakäyminen eri yhteyksissä kuuluu alan arkipäivään. Hyvää kielitaitoa, erityisesti hyvää englannin kielen taitoa edellyttävät monet merenkulkuun liittyvät asiat muun muassa

 • säädökset
 • tekniset asiakirjat
 • käyttö- ja huolto-ohjekirjat.

Ensimmäisenä vuotena suoritat perustason turvallisuuskoulutuksen ja miehistötason opinnot saadaksesi valmiudet ohjattuun laivaharjoitteluun. 

Toisen ja osittain kolmannen vuoden aikana suoritat vahtikonemestarin pätevyyteen oikeuttavat teoreettiset opinnot. Osa kolmannesta vuodesta ja viimeinen vuosi koostuvat pääosin merenkulun johtamistason opinnoista sekä opinnäytetyöstä.

Tutkinnon ylittävinä opintoina suoritettavat maavoimalaitosten käytönvalvojan opinnot mahdollistavat toimimisen maavoimalaitoksissa.

Päiväopintojen toteutus

Päiväopinnot sisältävät teoriaopintoja, käytännön harjoituksia ja simulaattorissa suoritettavia harjoituksia. Tämän lisäksi opinnot sisältävät paljon käytännön harjoittelua laivalla ja mahdollisesti maaorganisaatioissa. Saat opiskeltaviin asioihin perusteet teoriaopintojen aikana. Pääset toteuttamaan ja harjoittelemaan perusteiden hallintaa koululaivalla, simulaattoriympäristössä ja harjoittelujaksoilla kauppa-aluksilla.

Opetus on pääasiassa Xamkin Kotkan kampuksella. Opinnot sisältävät useita pitkiä harjoittelujaksoja kauppa-aluksilla. Yhteensä tutkinto sisältää harjoittelua 360 päivää, josta korkeintaan puolet voi olla maapuolella tehtyä harjoittelua.

Monimuoto-opintojen toteutus

Monimuoto-opinnoissa lähijaksoja on noin viiden viikon välein, viikko kerrallaan Xamkin Kotkan kampuksella. Lähijaksoilla annetaan eväät suoriutua kursseista, jotka pääasiassa suoritetaan etäviikkojen aikana itsenäisesti tai ryhmätyöskentelynä.

Opetuksessa hyödynnetään tehokkaasti verkko-oppimisympäristöjä. Joillakin kursseilla on läsnäolovelvoitteita, jotka kannattaa huomioida omia suunnitelmia tehtäessä.

Harjoituksia ja harjoitteluja

Simulaattorikeskuksella sekä kone- ja sähkölaboratorioissa tehtävien harjoitusten lisäksi opinnot sisältävät muitakin käytännönläheisiä harjoituksia. Esimerkiksi henkilökohtaista pelastautumista, pelastusveneiden käyttöä ja hätätilanteissa toimimista harjoitellaan näihin erikseen suunnitelluissa simulaatiotiloissa. Palontorjuntaa, savusukellusta ja sammutusryhmän johtamista harjoitellaan aitoja tilanteita simuloiden.

Opintoihin kuuluvat ohjatut harjoittelut aloitetaan jo ensimmäisenä vuonna koululaiva Katarinalla. Koululaivan autenttisessa oppimisympäristössä ja harjoitustilanteissa luodaan vahva perusosaaminen harjoitteluun erilaisilla kauppa-aluksilla maailmanlaajuisessa meriliikenteessä.

Opinnot sisältävät myös useita pitkiä harjoittelujaksoja kauppa-aluksilla. Yhteensä tutkinto sisältää harjoittelua 360 päivää, josta korkeintaan puolet voi olla maapuolella tehtyä harjoittelua.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opinto-opas, monimuoto-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Uramahdollisuudet

Merenkulkuala tarjoaa kiinnostavia ja monipuolisia tehtäviä sekä mahdollisuuden kansainväliselle uralle osaavassa ja taitavassa laivayhteisössä.

Koulutuksessa saat valmiudet konepäällystön johtotehtäviin eli vahtikonemestarin, konemestarin ja ylikonemestarin toimiin rajoittamattomassa liikenteessä. Insinööriksi valmistuttuasi voit sijoittua maailman meriliikenteeseen eri alustyypeille esimerkiksi rahti- ja säiliöaluksille sekä matkustajalaivoille ja -autolautoille.

Merenkulun insinööritutkinnon suorittaneena voit työskennellä sekä maalla että merellä.

Maaorganisaatioissa, kuten varustamoissa ja telakoilla, on muun muassa projektipäälliköiden, konetarkastajien sekä teknillisten johtajien tehtäviä. Maavoimalaitospätevyyden hankkiessasi voit sijoittua myös voimalaitosten käyttötehtäviin.

Meriala on tulevaisuutta! Lue lisää.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • tekninen johtaja
 • konetarkastaja
 • projektipäällikkö (muu tekninen ala)
 • konepäällikkö
 • konemestari (laiva)
 • ylikonemestari

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä
Kasvokuva nuoresta naisesta.

Paljon harjoittelujaksoja laivoilla!

Lue lisää opiskelijan tarinaa
Kaksi miesopiskelijaa kuvassa.

Joustavasti laineille!

Lue lisää opiskelijoiden tarinaa

5 syytä valita Xamk

1. Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.

2. Joustavat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.

3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.

4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.

5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Vuoden 2020 opiskelijapalautteen mukaan Xamkissa on Suomen parasta opintojen ohjausta.

Tutustu Xamkiin

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissas?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Jatko-opintomahdollisuuksia

Master School

YAMK-tutkinnot opiskellaan Master Schoolissa. Se on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa sinulle valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Lue lisää

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Lue lisää.

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvstaava Joni Hietakangas
puh. 044 702 8777
joni.hietakangas@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610