Päiväopiskelu

Opintojen kesto 4 vuotta.

Kouvola
 • 30 aloituspaikkaa
 • seuraava hakuaika 16.-30.3.2022
Mikkeli
 • 30 aloituspaikkaa
 • seuraava hakuaika ei tiedossa

Monimuoto-opiskelu

 • opiskelupaikka Kouvola
 • seuraava hakuaika ei tiedossa

Terveydenhoitaja edistää väestön terveyttä

Terveys on tärkeä – siksi suomalaiset tutustuvat terveydenhoitajaan jo vauvasta lähtien.

Terveydenhoitaja on hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitotyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön asiantuntija.

Terveydenhoitaja osaa edistää ja ylläpitää yksilöiden, perheiden, työ- ja muiden yhteisöjen, väestön ja ympäristön terveyttä sekä hoitaa ja ehkäistä sairauksia. Hän osaa lisätä ja vahvistaa asiakkaiden voimavaroja, itsehoitoa ja kykyä elää terveellisesti.

Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä kaikille, mutta erityisesti ne ovat tarpeen terveyden- ja sairaanhoitajan ammatissa.

Terveydenhoitajakoulutuksessa yhdistyvät sekä käden taitojen oppiminen että teoreettinen tietämys. Terveydenhoitaja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan hoitoa yhdessä asiakkaan, perheen ja yhteisön kanssa. Lisäksi terveydenhoitaja osaa ohjata ja neuvoa asiakkaita sekä johtaa omaa tiimiään.

Terveydenhoitaja ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja tuntee osaamisensa rajat. Terveydenhoitaja tekee työtään sekä itsenäisesti että asiantuntijana monialaisissa ja moniammatillisissa työryhmissä. Lisäksi terveydenhoitajalta edellytetään hyvää terveyttä ja toimintakykyä.

Terveydenhuolto on tänä päivänä yhä kansainvälisempää. Tutustut hoitotyön opintojen aikana eri kulttuureista tuleviin potilaisiin. Voit myös halutessasi tehdä osan opinnoista ulkomailla.

Päiväopiskelu on päätoimista, ja lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti arkipäivisin.

Monimuoto-opiskelussa lähiopetuspäiviä on keskimäärin 3 joka toinen viikko. Tutkintoon kuuluu myös käytännön harjoittelua terveydenhoitajatyön eri toimintayksiköissä.

Miksi opiskelisit sosiaali- ja terveysalan ammattiin juuri Xamkissa? Koska täällä et ole oman onnesi nojassa. Ihmisenkokoisilla kampuksilla  sinut tunnetaan nimeltä ja sinusta välitetään. Saat laadukasta opetusta ja yksilöllistä ohjausta. Sinua autetaan myös harjoittelupaikan saamisessa.

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää
Infograafikuvassa sairaanhoitaja kumartuu sängyssä makaavan vanhuksen puoleen. Tekstinä kuvassa Valmistuneet opiskelijat arvioivat: Terveysalan opinnot ovat motivoivia ja innostavia. Lähde AVOP-kysely 2020.

Terveydenhoitajan opinnot

Opinnot voit suorittaa Mikkelissä päiväopintoina ja Kouvolassa päivä- tai monimuoto-opintoina. Molempien opintojen kesto on noin 4 vuotta. Monimuoto-opinnot voit suorittaa työn ohessa.

Luennoilla vierailee kansainvälisiä opettajia, ja olemme mukana monissa tutkimushankkeissa. Terveydenhoitajakoulutuksessa opetus on laadukasta ja monialaista. Opiskelijoiden opiskelun ohjaus on yksilöllistä.

Opinnot koostuvat ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta.

Ydinosaamista ovat esimerkiksi

 • hoitotyön ammatilliset perusteet
 • kieli ja viestintäopinnot
 • terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
 • kliininen hoitotyö
 • perhe- ja yhteisöhoitotyö
 • näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko

Täydentävää osaamista on

 • kansanterveystyö
 • terveydenhoitajatyö eri ikäisten väestöryhmien mm. äitien, lasten ja perheiden, kouluikäisten ja nuorten, työikäisten sekä ikääntyvien kanssa.

Työnantajien arvostamat työelämätaidot ovat avainasemassa. Opiskelussa on teoriaa ja opittua harjoitellaan käytännössä jo kampuksella ennen työharjoitteluun lähtöä. Apuna käytetään esimerkiksi simulaatio- ja virtuaaliympäristöjä.

Harjoittelu valmentaa sekä sairaanhoitajan että terveydenhoitajan työhön. Harjoittelu tehdään monessa eri jaksossa, sairaanhoitajan koulutukseen kuuluvien harjoittelujen lisäksi esimerkiksi

 • äitiysneuvolassa lasta odottavan perheen kanssa
 • lastenneuvolassa
 • koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa
 • työterveyshuollossa

Monimuoto-opintojen pohjakoulutusvaatimuksena on sairaanhoitajan opistoasteen tutkinto tai AMK-tutkinto.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

"Opiskelujen aloittamisen suhteen ei kannata jännittää!"

Siitä sainkin idean lähteä opiskelemaan terveydenhoitajaksi ja toivon työllistyväni siten, että olisin nimenomaan ennaltaehkäisevässä työssä/kehittämässä ennalta ehkäisevää työtä.
Terveydenhoitajan ammatti antaa lukuisat mahdollisuudet työllistyä ja opiskelu on ollut erittäin mielenkiintoista ja antoisaa.

Anna Ropponen, terveydenhoitajaopiskelija

Lue, mitä Anna kertoo opintojen, perhe-elämän ja urheilu-uran yhdistämisestä

Terveydenhoitaja työelämässä

Terveydenhoitaja tekee yhteistyötä monien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa. Vastaanotollaan ja kotikäynneillä hän kuitenkin toimii yksin ja tekee päätökset itsenäisesti. Sosiaaliset taidot asiakkaan kohtaamisessa ovat tärkeitä.

Terveydenhoitajalla on myös sairaanhoitajan tutkinto. Työhön kuuluukin myös erilaisia sairaanhoitotoimenpiteitä, esimerkiksi verinäytteiden ja sydänfilmien ottoa sekä haavahoitoa.

Millainen on sinun unelmatyösi? Lue terveydenhoitajan työstä lisää TE-palveluiden Ammattinetistä.

Työpaikkoja on esimerkiksi

 • terveyskeskuksissa
 • yksityisillä lääkäri- ja työterveysasemilla
 • oppilaitoksissa
 • neuvoloissa
 • sosiaalialan laitoksissa
 • sairaaloissa
 • nuoriso- ja vapaa-ajan toimessa
 • järjestöissä ja yhdistyksissä
 • erilaisissa hankkeissa

Tutustu terveydenhoitajien uratarinoihin!

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Kurkista opiskelijoiden kokemuksiin!

Fanni oli harjoittelussa Skotlannissa: ”Kaikki olivat todella mukavia ja ottivat hyvin mukaan, ja pitivät huolta, että pärjään vieraassa maassa”

Hanne suoritti työharjoittelun Espanjassa: ”Vaihto tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden päästä tutustumaan toisen maan kulttuuriin ja hoitotyöhön.”

Heli lähti vaihtoon Namibiaan.”Vaihto sopii niille, joilla on seikkailunhalua ja kiinnostusta tutustua erilaiseen kulttuuriin ja tapaan tehdä hoitotyötä.”

Elina halusi vaihtelua äitiyslomalle YAMK-opinnoista: ”Tulevaisuuden unelmaduuni on ihan vaan terveydenhoitaja tai jokin asiantuntijatehtävä terveyden edistämisen saralla.”

5 hyvää syytä opiskella terveydenhoitajaksi

 1. Terveydenhoitajan opinnoista saat pätevyyden sekä sairaanhoitajan että terveydenhoitajan tehtäviin.
 2. Hoitoalan työllisyysnäkymät tulevaisuudessa ovat äärimmäisen hyvät.
 3. Saat tietää ja tuntea tekeväsi tärkeää työtä.
 4. Mieletön mahdollisuus suorittaa harjoitteluja ulkomailla.
 5. Hoitsuthan vaan on parhaita!

Opiskelussa kiinnostavinta ovat työharjoittelut, joita onkin kolmasosa opinnoista. Lisäksi täällä on modernit simulaatioympäristöt hoitoalan opiskelijoille.

Tutustu Xamkiin

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue opiskelijatarinoita

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Mikkeli
koulutusvastaava Riitta Riikonen
puh. 050 312 5047
riitta.riikonen@xamk.fi

Kouvola
koulutusvastaava Sari Virkki
puh. 044 702 8456
sari.virkki@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610