Tradenomin tutkinto on hyvä sinulle, jos olet kiinnostunut markkinoinnista, taloudesta, yrittäjyydestä, liike-elämästä, turvallisuudesta tai juridiikasta ja henkilöstöasioista.

Opiskele tradenomiksi ja työllisty yritysmaailmaan

Liiketalouden alalla työskentely sopii oma-aloitteiselle ja myyntihenkiselle tiimityöskentelijälle. Työssä tarvitaan vuorovaikutustaitoja , asiakaslähtöistä ajattelua ja tietojärjestelmien käytön hallintaa.

Liiketalouden sekä myynnin ja markkinoinnin koulutukseen hakeutuva on kiinnostunut liiketoiminnasta, asiakasyritysten toimiinnan kehissämisestä ja yrittäjyydestä.

Logistiikan opinnoissa syvennytään mm. hankintatoimintaan, kuljetus-, varastointi- ja logistiikkapalveluihin sekä informaatiologistiikkaan.

Data-analytiikan koulutuksessa yhdistyy liiketalouden, data-analytiikan ja visualisoinnin sekä viestinnän opinnot.

Turvallisuusalan tradenomikoulutus sopii turvallisuusalasta ja liiketaloudesta kiinnostuneille.

Hyvinvointiliiketoiminnan johtamisen ja Wellbeing Management koulutuksissa kehitetään ja toteutetaan dataan perustuvia hyvinvointipalveluja huipputeknologian avulla.

Syksyn 2023 yhteishaun koulutus

Kevään 2024 yhteishaun koulutukset

Hakuohjeet

Täältä löydät kaikki tärkeät hakemiseen liittyvät tiedot

Lue lisää hakemisesta

Opiskelijavalinta

Vuodesta 2020 alkaen opiskelijavalinta tehdään suurelta osin todistusvalinnan ja valtakunnallisen AMK-valintakokeen perusteella.

Lue lisää valinnasta.

Hakijapalvelut

Jos hakemiseen liittyvään asiaan ei löydy vastausta verkkosivuilta, hakijapalvelut auttavat sinua.

Hakijapalveluiden yhteystiedot.

5 syytä opiskella tradenomiksi

1. Jos olet kiinnostunut taloudesta ja haluat esimerkiksi tulevaisuudessa yrittäjäksi, liiketalouden opinnot tarjoaa kattavan perusosaamisen niin taloushallinnosta kuin markkinoinnistakin. Toisaalta, vaikket yrittäjäksi ryhtyisikään, opit tärkeitä yrittäjyyteen ja liike-elämään liittyviä asioita, joista hyödyt myös työntekijänä.

2. Tradenomitutkinto tarjoaa laajat työllistymismahdollisuudet, sillä tradenomina voit työskennellä useissa eri paikoissa ja tehtävissä. Sanottakoon myös, että vaikka valitsisit erikoistumissuunnaksi esimerkiksi markkinoinnin, voit silti työskennellä taloushallinnon tehtävissä.

3. Hankit itsellesi hyvät verkostot, sillä liiketalouden tutkinnossa tehdään paljon yritysyhteistyötä toimeksiantojen ja projektien muodossa.

4. Opintojaksot sisältävät muutakin kuin luentoja, sillä esimerkiksi markkinoinnin kurssilla voi päästä osallistumaan myyntikilpailuihin!

5. Saat näkemystä yhteiskunnallisiin asioihin, sillä ymmärrät esimerkiksi mitä asioita kansantalous käsittää ja osaat ajatella asioita Suomen tasolla, mutta myös kansainvälisestä näkökulmasta.

Elisa Kaasinen, tradenomi (AMK), liiketalous, Xamk

Tutustu opiskelutiloihin Kotkan, Kouvolan ja Mikkelin kampuksilla

Kouvolan kampuksella voit opiskella data-analytiikkaa, myyntiä ja markkinointia sekä liiketaloutta suomeksi ja englanniksi. Mikkelin kampuksella voit opiskella liiketalouden ja Wellbeing management -koulutuksissa. Wellbeing Management -koulutuksessa hyödynnetään myös Mikkelin Saimaa Stadiumilla sijaitsevaa ainutlaatuista Active Life Lab ympäristöä. 

Liiketalouden ja logistiikan tradenomiksi voit opiskella myös kokonaan verkossa!

Voit tutustua kampuksiin virtuaalisesti. Mikkelin kampukseen pääset tutustumaan alta ja muihin kampuksiin virtuaalikampuspalvelusta.

Opiskelu ehdottomasti parasta aikaa elämässäni!

Työt liiketalouden alalla ovat kiinnostaneet minua jo peruskoulusta saakka, ja ammattikoulusta valmistuttuani halusinkin lähteä syventämään erityisesti markkinoinnin ja myynnin osaamistani.

Xamkissa opiskelu on itsenäistä ja käytännönläheistä. Työelämälähtöisyys on ollut vahvasti läsnä koko opintojen ajan, ja olenkin päässyt toteuttamaan mielenkiintoisia projekteja useille paikallisille yrityksille.

Ennen opintojen aloittamista muistan epäröineeni, tulisinko pärjäämään ammattikoulututkinnolla etenkään talousmatematiikassa ja kielissä, joihin lukio olisi tarjonnut vankemman pohjan. Epäilykseni ovat kuitenkin osoittautuneet täysin turhiksi.

Kun hain Xamkiin, muodostui liiketalouden pääsykoe kolmesta osasta: ennakkoaineistoon pohjautuvista monivalintatehtävistä, matemaattista osaamista mittaavasta osiosta sekä yksilöhaastattelusta.

Vinkkinä pääsykokeisiin voisin sanoa, että aineisto kannattaa lukea huolella läpi ja tehdä ydinasioista muistiinpanoja ja alleviivauksia.

Paulina Oittinen, opiskelija, liiketalous

Hanki kontakteja työelämästä opintojen aikana

Voit oppia opiskelun aikana käytännön tekemistä Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnassa (TKI), joka on Suomen laajinta. Käytännön taidoilla on paljon merkitystä, kun etsit töitä valmistumisen jälkeen.

Yksi TKI-toiminnan osa-alue on digitaalinen talous, jossa tuetaan yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta sekä edistetään alueellisen liiketoiminnan digitalisoitumista. Lisäksi tutkitaan ja kehitetään tiedon ymmärtämistä, hyödyntämistä, säilyttämistä, turvallisuutta ja näihin liittyviä innovaatiota.

Tämän alan tutkimusta ja kehittämistä Xamk tekee noin 300 eri organisaation kanssa – Suomessa ja ympäri maailman.

TKI-hankkeisiin osallistuminen on hyvä mahdollisuus löytää harjoittelu- tai työpaikka.

Opiskele avoimessa AMK:ssa

Avoimessa AMK:ssa voit täydentää ammatillista osaamistasi tai oppia uutta oppimisen ilosta. Avoin AMK voi olla myös polku tutkintokoulutukseen.

Osa koulutuksista on maksuttomia ja suurin osa verkossa.

Lue lisää avoimesta AMK:sta

AMK-tutkinnon jälkeen

AMK-tutkinnon jälkeen ylempi AMK-tutkinto

Xamkin liiketalouden opinnoista on hyvä ponnistaa vieläkin pidemmälle, mikäli jatko-opinnot kiinnostavat AMK-opintojen jälkeen. Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan Master Schoolissa.

Lue lisää YAMK-koulutuksista.

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610