TUTU-hankkeessa kehitetään sote-alan yritysten ja yhdistysten tuottavuutta ja palvelumarkkinoita sekä monipuolistetaan palvelutarjontaa.

Tuottava liiketoiminta -ajattelu sopii myös sosiaali- ja terveysalalle. Pärjätäkseen markkinoilla yritykset ja yhdistykset tarvitsevat näkemyksiä ja oppia uudenlaisista tavoista tehdä työtä ja tuottaa monipuolisia asiakaslähtöisiä sote-palveluita. Soten uudella aikakaudella ei kukaan pärjää yksin ja siksi tarvitsemme ympärillemme myös yhä laajempia ja monipuolisempia verkostoja ja konsortioita.Tulevaisuuden sosiaali- ja terveysala tarvitsee ammattijohtamista, jossa korostuvat sekä asiakaslähtöisen liiketoiminnan johtaminen että ihmisten johtaminen.

TUTU-Hankkeen keskeisinä tavoitteina on kehittää ja edistää
  • sote-alan yritysten tuottavuutta
  • palvelumarkkinoiden kehittymistä
  • toimintaa vahvistavien verkostojen ja konsortioiden syntymistä
  • palvelutarjonnan monipuolistumista ja
  • liiketoiminnan vahvistumista Etelä-Savossa huomioiden mahdollisen sote-uudistuksen synnyttämä markkinatilanne.
Tavoitteet saavutetaan mm. seuraavien toimenpiteiden avulla:
  • Info-tilaisuudet sote-alan kehittämisen käynnistämiseksi
  • Osallistujien haastattelut ja nykytilan arviointi
  • QWL-työelämän laatu -itsearviointi
  • Osallistujien omista tarpeista nousevat koulutus, valmennus, työpajatyöskentely ja täsmätietoiskut

Hanke synnyttää uudenlaisia verkostoja ja konsortioita sekä vahvistaa alueen sosiaali- ja terveysalan liiketoimintaa ja paikallista elinkeinorakennetta. Hankkeen keskiössä ovat sosiaali- ja terveysalan asiakaslähtöinen liiketoimintaosaaminen, palvelumuotoilu ja henkilöstötuottavuus sekä yhdessä tekeminen.

Hanke haluaa tukea osallistujia ja tarjota heille mahdollisuuden parantaa osaamistaan ja lisätä valmiuksia pärjätä muuttuneessa kilpailutilanteessa.

KOHDERYHMÄ

Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelualan yritykset, järjestö- ja yhdistystoimijat.

viedään yhdessä sote-palvelut uudelle aikakaudelle!

#tukeatuottavuuteen

 

 

Lisätietoja

Satu Pulkkinen, projektipäällikkö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

satu.pulkkinen@xamk.fi

+35840 151 1635

Ajankohtaista

ASIAKASYMMÄRRYKSESTÄ PALVELULUPAUKSEEN

Asiakkaissa on viisaus Lähdin Saimaan Syöpäyhdistyksen edustajana mukaan TUTU -hankkeen järjestämään palvelumuotoilukoulutukseen kahdesta syystä: (1) halusin päivittää organisaatiomme osaamista palvelumuotoilusta, onhan se päivän sana ja (2) halusin oppia työstämään asiakkaillemme tarjottavia ryhmätoimintoja sellaiseen muotoon, että niistä tulee houkuttelevampia. Hankkeeseen meidät ajoi kysymys, miksi syöpäpotilaat eivät löydä kehuttuihin vastasairastuneiden ryhmiin. Toimialueellamme sairastuu syöpään vuodessa 2000 ihmistä,...

HISSIPUHE JA LINKEDIN

Valmistautuminen hissipuheeseen Kalenterissa oli merkintä TUTU-hankkeen päivästä Savonlinnassa. Pari päivää aiemmin jälleen paniikinomainen sähköpostin selaus, että mitähän tähän päivään pitikään valmistella. Minulla nämä valmistelut jäävät yleensä varsin viimetippaan, mutta eihän se ole huono tippa sekään. Hissipuhe siis pitäisi pitää. Eihän se puhuminen ole koskaan ollut minulle ongelma, vaan se miten sanot lyhyessä ajassa riittävästi ja...

TUTU-hanke

Tunnettu tuntematon vai tuntematon tunnettu?

Tunnettu tuntematon vai tuntematon tunnettu?? Tässä meille hyvä kysymys, joka tuotiin esille Tukea tuottavuuteen (TUTU) -hankkeen kolmannessa työpajassa Xamkilla 14.8.2019. Palvelumuotoilu Palon Piia vei meitä yhä syvemmälle palvelumuotoilun saloihin. Käsitellyt asiat ovat meillä monella jo tiedossa olevia, mutta niiden käytäntöön vieminen ei kuitenkaan ole syystä tai toisesta käynnistynyt. Onneksemme on hanke, joka auttaa meitä eteenpäin,...

Palvelumuotoilukoulutus SaTalle

Matkalla oman toiminnan syövereihin Savon Taitajat Oy eli SaTa lähtee palvelumuotoilukoulutuksessa matkalle oman toiminnan syövereihin, samalla tavoin kuin kaikki muutkin koulutukseen osallistuvat yhtiöt. Me lähdetään ajattelemaan toimintaamme ruohonjuuritasolta, tai sitäkin alempaa, mullan alta. Koulutus haastaa meidät miettimään, miksi olemme perustaneet juuri tällaisen yhtiön ja kenelle se toiminta on kohdennettu. Meille annetaan mahdollisuus katsoa toimintaa asiakkaidemme...

Unelmia ja realismia

Mikä palvelu täyttäisi sinun toiveesi ja tarpeesi? Millaisista palveluista sinä haaveilet eläkepäivillesi? Voisiko perhe-elämää viettävän ruuhkavuosia jotenkin helpottaa? Mikä palvelu täyttäisi sinun toiveesi ja tarpeesi? Geriwell oy on syntynyt tarpeista ja unelmista. Se tarve on muuten yllättävän usein kiireetöntä läsnäoloa, eli aikaa. Alun perin tarjosimme palveluja pääasiassa ikäihmisille, mutta vuosien myötä palvelut ovat laajentuneet myös...

Faktat

Tukea tuottavuuteen - sote-alan yritykset uudelle aikaudelle

01.01.2019 - 31.12.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 339 398 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 72 850 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto

Jaa sivu