TUTU-hankkeessa kehitetään sote-alan yritysten ja yhdistysten tuottavuutta ja palvelumarkkinoita sekä monipuolistetaan palvelutarjontaa.

TUTU-HANKE JATKUU VUODELLE 2021!

**********************************************************************

Tuottava liiketoiminta -ajattelu sopii myös sosiaali- ja terveysalalle. Pärjätäkseen markkinoilla yritykset ja yhdistykset tarvitsevat näkemyksiä ja oppia uudenlaisista tavoista tehdä työtä ja tuottaa monipuolisia asiakaslähtöisiä sote-palveluita. Soten uudella aikakaudella ei kukaan pärjää yksin ja siksi tarvitsemme ympärillemme myös yhä laajempia ja monipuolisempia verkostoja ja konsortioita.Tulevaisuuden sosiaali- ja terveysala tarvitsee ammattijohtamista, jossa korostuvat sekä asiakaslähtöisen liiketoiminnan johtaminen että ihmisten johtaminen.

TUTU-Hankkeen keskeisinä tavoitteina on kehittää ja edistää
  • sote-alan yritysten tuottavuutta
  • palvelumarkkinoiden kehittymistä
  • toimintaa vahvistavien verkostojen ja konsortioiden syntymistä
  • palvelutarjonnan monipuolistumista ja
  • liiketoiminnan vahvistumista Etelä-Savossa huomioiden mahdollisen sote-uudistuksen synnyttämä markkinatilanne.
Tavoitteet saavutetaan mm. seuraavien toimenpiteiden avulla:
  • Info-tilaisuudet sote-alan kehittämisen käynnistämiseksi
  • Osallistujien haastattelut ja nykytilan arviointi
  • QWL-työelämän laatu -itsearviointi
  • Osallistujien omista tarpeista nousevat koulutus, valmennus, työpajatyöskentely ja täsmätietoiskut

Hanke synnyttää uudenlaisia verkostoja ja konsortioita sekä vahvistaa alueen sosiaali- ja terveysalan liiketoimintaa ja paikallista elinkeinorakennetta. Hankkeen keskiössä ovat sosiaali- ja terveysalan asiakaslähtöinen liiketoimintaosaaminen, palvelumuotoilu ja henkilöstötuottavuus sekä yhdessä tekeminen.

Hanke haluaa tukea osallistujia ja tarjota heille mahdollisuuden parantaa osaamistaan ja lisätä valmiuksia pärjätä muuttuneessa kilpailutilanteessa.

KOHDERYHMÄ

Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelualan yritykset, järjestö- ja yhdistystoimijat.

viedään yhdessä sote-palvelut uudelle aikakaudelle!

#tukeatuottavuuteen

 

ARTIKKELIT
Saar, L & Reunanen, M. 2020. Yamk-opiskelijat ideoivat tulevaisuusverstaalla. Xamk Read. https://read.xamk.fi/2020/koulutus/yamk-opiskelijat-ideoivat-tulevaisuusverstaalla/
Innanen, P. & Pulkkinen, S. 2020. Palvelumuotoilun työpajojen oivallukset esiin blogeissa. Xamk Next. https://next.xamk.fi/ammattitaidolla/palvelumuotoilun-tyopajojen-oivallukset-esiin-blogeissa/
Forss, J. 2019. Asiantuntijasta ammattilaiseksi. Xamk Read 4/2019. https://read.xamk.fi/2019/kestava-hyvinvointi/ammattilaisesta-asiantuntijaksi/
Pulkkinen, S. 2019. Yrittäjän yksinäisyys on erilaista. Xamk Read 3/2019. https://read.xamk.fi/2019/kestava-hyvinvointi/yrittajan-yksinaisyys-on-erilaista/

 

Xamkin ja LABin työhyvinvoinnin ja tuottavuuden hankkeet kokoontuivat tammikuussa 2020 jakamaan ajatuksiaan, kokemuksiaan ja ideoitaan LABin Lahden kampukselle.

Ohessa yhteinen blogi (alun perin julkaistu LABin Well-Being blogissa)

 

 

 

Lisätietoja

Satu Pulkkinen, projektipäällikkö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

satu.pulkkinen@xamk.fi

+35840 151 1635

Ajankohtaista

Tervehdys neurologisesta kuntoutuksesta kiinnostunut!

TUTU-hankkeen myötä, minua ja meitä Terapiaperhosen poppoota on kannustettu tulemaan rohkeammin esille sen kanssa, mitä me osaamme tehdä, joten tässä esittelyssä yksi meidän erikoisosaamisistamme. Iso kiitos TUTU-hankkeelle rohkaisusta! Vasa Concept-menetelmä Oletko sinä jo kuullut Vasa Concept kuntoutusmenetelmästä? Ja myös sen tuloksista? Vasa Concept kuntoutusmenetelmä on suunnattu neurologisille kuntoutujille, joista etenkin aivoverenkiertohäiriön sairastaneille, aivovamma- ja cp-vammakuntoutujille...

Psykoterapeutin matka yrittäjyyteen

TUTU-hankkeen Satu ja Eila kävivät Mitä kuuluu –kierroksellaan kylässä, ja kyselivät taipaleestani yrittäjän tiellä. Ensimmäinen ajatukseni oli, ettei se niin kovin vaikeaa ole ollut. Intouduin kuitenkin tarkistelemaan vuosia ja faktoja tapahtumien suhteen. Yrittäjyys kun ei ole kuitenkaan ollut se ensisijainen suunnitelmani.   Sairaanhoitajasta itsenäiseksi psykoterapiayrittäjäksi Kun hain terapiakoulutukseen vuonna 2006, haastattelussa kysyttiin, olenko ajatellut yrittäjyyden...

QUALITY OF WORKING LIFE – UMMIKOILLE JA OSAAJILLE

Mikä ihmeen QWL? Tämä mystinen kirjainyhdistelmä on hypähdellyt vastaan niin sähköpostikirjeenvaihdossa, kuin tiiminsisäisessä keskustelussakin viime viikkoina. Joka kerta olen ehtinyt pohtia, että pitäisikö sen kertoa minulle jotain. Jokin kysely siihen liittyy, ja siksi siitä on puhuttu tiimissämme. Jotenkin se liittyy myös meneillään olevaan TUTU-hankkeeseen, jonka vuoksi se vilisee jatkuvasti sähköpostissani. Tämän viikkoisen tapaamisen kutsua silmäillessäni...

Elämäni neljä ensimmäistä kuukautta yrittäjänä

Olen elämäni ensimmäistä neljättä kuukautta yrittäjänä. Suunnilleen ensimmäisiä tekojani yrittäjänä oli hakeutuminen Tukea Tuottavuuteen -hankkeeseen. Pikkuisen ennen kuin y-tunnus oli luotu.   Vasta opinnoista valmistuneena minulla oli vahva ymmärrys siitä, että sote-alalla yrittäminen ei ole mielekästä ilman erilaisissa verkostoissa toimimista, näinhän nykyisin opetetaan. Ja kun yrittäjäksi alkaa minun taustallani, ilman minkäänlaista ”luonnollista kutsumusta/lahjakkuutta yrittäjänä toimimiseen”,...

ASIAKASYMMÄRRYKSESTÄ PALVELULUPAUKSEEN

Asiakkaissa on viisaus Lähdin Saimaan Syöpäyhdistyksen edustajana mukaan TUTU -hankkeen järjestämään palvelumuotoilukoulutukseen kahdesta syystä: (1) halusin päivittää organisaatiomme osaamista palvelumuotoilusta, onhan se päivän sana ja (2) halusin oppia työstämään asiakkaillemme tarjottavia ryhmätoimintoja sellaiseen muotoon, että niistä tulee houkuttelevampia. Hankkeeseen meidät ajoi kysymys, miksi syöpäpotilaat eivät löydä kehuttuihin vastasairastuneiden ryhmiin. Toimialueellamme sairastuu syöpään vuodessa 2000 ihmistä,...

Faktat

Tukea tuottavuuteen - sote-alan yritykset uudelle aikaudelle

01.01.2019 - 31.05.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 339 398 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 72 850 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto

Jaa sivu