OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 2/2020

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin uusi työelämän oppimis- ja uraohjausympäristö Juvenia Akatemia on kevään 2020 aikana tarjonnut opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa opintojaksoja työelämässä. Juvenia Akatemiassa opiskelijat työskentelivät nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian tutkijoiden rinnalla ja näin osallistuivat Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen pilottiin, jossa noin 20 opiskelijalle tarjoutui ainutlaatuinen mahdollisuus verkostoitua ja saada ohjausta urasuunnitteluun.

Opiskelin Juvenia Akatemian Yhteisöllisyys-casessa, joka keskittyi koulunuorisotyöhön. Oli mielenkiintoista tehdä koulunuorisotyötä toisen asteen oppilaitoksissa Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa. Toimin työparina toisen yhteisöpedagogiopiskelijan kanssa, ja työskentely oli opettavaista ja avartavaa. Myös yhteistyö koulujen kanssa toimi erittäin hyvin.

Teimme vierailuja oppilaitoksiin fyysisesti ja myös verkon välityksellä sekä työskentelimme opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Toteutimme muun muassa välituntitoimintaa ja pop up -tapahtumia. Samalla tuotimme materiaalia Yhessä!-hankkeen Koulujeesarin käsikirjaan. Verkon välityksellä järjestimme liikuntatutorkoulutuksen, joka onnistui vaikeuksista huolimatta hyvin, ja bloggasimme ajankohtaisia etäopiskeluvinkkejä opiskelijoille.

Kuva: Pixabay.com (Maike & Björn Bröskamp)

Oppilaitosnuoriosotyö oli todella hyvä kokemus, koska olen kiinnostunut asiasta, mutta minulla oli vähän tietoa asiasta. Juvenia Akatemiasta olen saanut paljon tietoa ja kokemusta oppilaitosnuorisotyön tekemiseen. Suoritin Juvenia Akatemiassa neljä opintojaksoa käytännönläheisesti. Opin paremmin tekemällä ja toimimalla kuin koulun penkillä istumalla ja luentoja kuuntelemalla – toki välillä on hyvä myös istua kuuntelemassa asioita.

Juvenia Akatemian opinnoista oli valitsin myös mentorointia, koska halusin vahvistaa ja oppia itsestäni enemmän. Sain paljon apua urasuunnitteluun ja nyt tiedän, mihin suuntaan olen menossa. Kävimme mentorointitapaamisissa esimerkiksi omia arvoja, unelmia ja tulevaisuutta läpi.

KIRJOITTAJA

Hanna Kurronen, yhteisöpedagogiopiskelija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tämä on Ohjaus tulevaisuuden työhön -blogisarjan toinen kirjoitus. Seuraavissa teksteissä hankkeen toimijat kertovat tapahtumisesta ja tuloksista yhteistyöverkoston eri puolilta. Ääneen pääsevät projektihenkilöstö, opiskelijat, ohjausryhmän edustajat ja vierailevat asiantuntijat. Tutustu myös hankkeen aiempiin blogikirjoituksiin:

Ammattikorkeakoulut ohjaavat kohti tulevaisuuden työtä 24.4.2020

 

Seuraa Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanketta myös

verkossa xamk.fi/ohjaustulevaisuudentuohon

Twitterissä twitter.com/OTyohon

Facebookissa facebook.com/ohjaus.tulevaisuudentyohon

 

Tämän kirjoituksen lähteitä:

Hännikäinen-Uutela, A.-L. (toim.) 2020. Vinkkejä oppilaitosnuorisotyöhön. Koulujeesarin käsikirja. Xamk Kehittää 109. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-241-2 [viitattu 30.4.2020].

Juvenia – Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus s.a. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminta/juvenia-nuorisoalan-tutkimus-kehittamiskeskus/ [viitattu 5.5.2020].

Kurronen, H. 2020. Yhessä!-hankkeen 10 vinkkiä hyvinvointiin poikkeusoloissa – ja muutenkin. Blogi 16.4.2020. Saatavissa: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi/81764-yhessa-hanke/ [viitattu 5.5.2020].

Yhessä! Yhteisöllinen oppilaitosnuorisotyö s.a. 2020. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/yhessa-yhteisollisen-oppilaitosnuorisotyon-kehittaminen-etela-savossa/ [viitattu 30.04.2020].

Kirjoita kommentti

*