Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeessa kehitetään korkeakoulujen tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja uraohjauksellista pedagogiikkaa.

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen teematAmmattikorkeakoulut kouluttavat työntekijöitä työelämän tarpeisiin, joita ei vielä välttämättä edes ole olemassa tai niitä ei ainakaan tiedosteta. Opinto- ja uraohjauksen kehittäminen tulevaisuusorientoituneemmaksi tarkoittaa ohjauskulttuurin kokonaisvaltaista muutosta, tulevaisuuden työelämän skenaarioiden tunnistamista, tulevaisuusorientoituneen uraohjauksen ja uraohjauksellisen pedagogiikan kehittämistä sekä tekoälyn ja oppimisanalytiikan hyödyntämistä ohjaustyön kehittämisessä.

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeessa kehitetään ja mallinnetaan tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja uraohjauksellista pedagogiikkaa korkeakouluissa sekä selvitetään tekoälyn ja oppimisanalytiikan mahdollisuuksia ohjaustyössä ja sen kehittämisessä.

Hanke koostuu kolmesta teemasta, joissa työskennellään korkeakouluyhteistyönä kolmessa teemassa. Hankkeen kuusi toteuttaja-ammattikorkeakoulua muodostavat valtakunnallisen yhteistyöverkoston:

   • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kestävä hyvinvointi -vahvuusala, ja Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia
   • Centria-ammattikorkeakoulu
   • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (AOKK)
   • Hämeen ammattikorkeakoulu (AOKK)
   • Tampereen ammattikorkeakoulu (AOK)
   • Turun ammattikorkeakoulu

 

AJANKOHTAISTA

Ohjaus tulevaisuuden työhön ja AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön -hankkeet toteuttavat yhteistyössä Zoom-webinaarin 23.11.2020 klo 13.00–15.30.

Moninainen YAMK ja uraohjaus
uraseurantatiedon hyödyntämisen merkitys YAMK-osaamisidentiteetin rakentamisessa

Ohjelma

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 18.11. mennessä.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

HANKKEEN TAVOITTEENA ON

 • kehittää ja mallintaa amk- ja yamk-opiskelijoiden työllistymistä ja jatko-opiskelua edistävää tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja uraohjauksellista pedagogiikkaa
 • vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön tulevaisuusorientoitunutta ohjausosaamista ja uraohjauspedagogisia valmiuksia sekä korkeakoulujen rakenteita alueellisesti ja valtakunnallisesti
 • selvittää tekoälyn mahdollisuuksia uraohjausprosessissa ja hyödyntää tätä tietoa uraohjauksen kehittämisessä ja mallintamisessa
 • edistää ohjauskulttuurin vahvistumista Suomen korkeakoulukentällä. Lisätä ja levittää tietoa tulevaisuusorientoituneesta uraohjauksesta, uraohjauksellisesta pedagogiikasta sekä hankkeessa pilotoiduista hyvistä käytänteistä ja selvitystiedosta.

YDINTOIMENPITEITÄ OVAT

 • ammattikorkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistarpeiden sekä opiskelijoiden ohjauskokemusten kartoittaminen
 • yhteisöllisten työskentelymenetelmien (mm.vertaismentorointi, koulutuksen ja työelämän yhteistyö) kehittäminen
 • tulevaisuusorientoituneen uraohjauskoulutuskokonaisuuden toteuttaminen (hankkeen osatoteuttajien opetus- ja ohjaushenkilöstölle) ja mallintaminen (valtakunnalliseen käyttöön)
 • uraohjauksen prosessien kehittäminen ja rakenteiden mallintaminen
 • tekoälyavusteisen ohjauksen mahdollisuuksien selvittäminen
 • hyvien käytänteiden jakaminen (julkaisut, tapahtumat, verkostot, yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen)
 • valtakunnallisen ammattikorkeakoulujen uraohjauspäivän käynnistäminen ohjauskulttuuria edistäväksi ilmiöksi.

 

 

TULOKSET

Hankkeen tuloksena mallinnetaan tulevaisuusorientoituneita uraohjauksen malleja ja uraohjauksellista pedagogiikkaa sekä vahvistetaan rakenteita ja osaamista uraohjauksen näkökulmasta korkeakouluissa.

Opiskelijoiden tulevaisuusorientoitunut uraohjaus vakiintuvat laadukkaaksi, opiskelijoiden resilienssiä vahvistavaksi kokonaisuudeksi korkeakoulukentällä. Opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä työelämän ohjaustoimijoiden tulevaisuusorientoituneet uraohjaustaidot vahvistuvat. Kaikista tärkein tulos on kuitenkin se, että korkeakouluopiskelijoiden toimijuus on vahvistunut ja tämä auttaa heitä kiinnittymään entistä vahvemmin työelämään ja jatkokoulutukseen. Tutustu hankkeen toimintaan ja tuloksiin julkaisu- ja tapahtumatiedoista.

Tutustu hankkeen toimintaan

Uraohjauksen tekijä!

Ensimmäinen valtakunnallinen

Uraohjauspäivä

24.3.2021

Tule kuuntelemaan uraohjauksen huippuja ja verkostoitumaan. Saat tietoa uraohjauksen ajankohtaisista ilmiöistä elämyksellisten ja infomatiivisten esitysten ja työpajojen aikana. Tilaisuus on kaikille uraohjauksesta kiinnostuneille.

Tilaisuuden järjestää Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke.

Ohjelma julkaistaan ja ilmoittautuminen avataan pian.

Tilaisuus järjestetään verkossa (Zoom).

HANKEVERKOSTON ALOITUSTAPAAMINEN

Kaakkois-Suomen ammattikoululla Mikkelissä 23.9.2019.

Anne Rouhelo, Outi Rantanen, Heikki Hannula, Miia Karttunen, Päivi-Katriina Juutilainen, Maxim Soila, Leena Nikander, Piia-Elina Ikonen. Kuva: Heli Kauppinen

OPOPÄIVÄT 2020 ”Myötätuulessa”

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke esitteli toimintaansa Tampereella 6. – 8.2.2020.

iframe {border: none;}

 

Lue lisää!

ÄlyäXä? Uraohjauksen kehittämispäivä

10.3.2020 Kaakkois-Suomen ammattikoululla Mikkelissä 10.3.2020. Tapahtuman järjestivät yhteistyössä ESR-rahoitteiset hankkeet Ohjaus tulevaisuuden työhön, Älykäs ohjaus ja Uusille urille.

iframe {border: none;}

Tulaisuuden pääpuhuja dosentti Harri Ketamo ja Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen projektipäällikkö Piia-Elina Ikonen (Xamk). Kuva: Miia Karttunen
Iltapäivällä työpajassa hankkeen toimijoilla oli mahdollisuus verkostoitua ja keskustella hanketyön avainkäsitteistä. Xamkin yhteisöpedagogiopiskelijat osallistuvat työskentelyyn. Kuva: Miia Karttunen

Lue lisää: Tyourille tekoalyn avulla…

 

URAOHJAUS – SUJUVAT SIIRTYMÄT JATKO-OPINTOHIN JA TYÖELÄMÄÄN

Zoomin (OPH) alueelliset koulutuspäivät Tampere 24.3.2020 ja Mikkeli 7.4.2020. Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke osallistui verkossa toteutettuihin tapahtumiin Outi Rantasen sekä Piia-Elina Ikosen ja Sari Miettisen esityksin.

iframe {border: none;}

Tutustu koulutuspäivien ohjelmiin: Uraohjaus – sujuvat siirtymät jatko-opintoihin ja työelämään, Zoomin (OPH) alueellinen koulutuspäivä 24.3.2020 ja Uraohjaus – sujuvat siirtymät jatko-opintoihin ja työelämään, Zoomin (OPH) alueellinen koulutuspäivä 7.4.2020

Julkaisuja hankkeen toiminnasta

 

Alenius, M. & Karttunen, M. 2020. Työurille tekoälyn avulla – ÄlyäXä?-tapahtuma kokosi uraohjauksen ammattilaiset Mikkeliin. Xamk Next 15.4.2020. Saatavissa: https://next.xamk.fi/uutta-luomassa/tyourille-tekoalyn-avulla-alyaxa-tapahtuma-kokosi-uraohjauksen-ammattilaiset-mikkeliin/ [viitattu 16.4.2020].

Iloranta, E. 2020. Ohjaus on meidän kaikkien asia. eSignals 15.10.2020. Saatavissa: https://esignals.fi/kategoria/tutkimus-ja-kehittaminen/ohjaus-on-meidan-kaikkien-asia/#34103976 [viitattu 30.10.2020].

Juutilainen, P.-K. & Hiillos, M. 2020. Haaga-Helia ohjaa tulevaisuuden työhön. eSignals 6.10.2020. Saatavissa: https://esignals.fi/2020/10/06/haaga-helia-ohjaa-tulevaisuuden-tyohon/#29328274 [viitattu 9.10.2020].

Juutilainen, P.-K. & Mäkelä, N. 2020. Haaga-Helia ohjaa asiantuntijuuteen. eSignals 15.10.2020. Saatavissa: https://esignals.fi/kategoria/tutkimus-ja-kehittaminen/haaga-helia-ohjaa-asiantuntijuuteen/#34103976 [viitattu 30.10.2020].

[viitattu 16.4.2020].

Lahnalampi, H. 2020. Uraohjaus osana tulevaisuuden työelämää. Centria Bulletin 1/2020, 1.6.2020. Saatavissa: https://centriabulletin.fi/uraohjaus-osana-tulevaisuuden-tyoelamaa/ [viitattu 24.6.2020].

Lampi, M. & Ikonen, P.-E. Tekoälystä ja sen etiikasta opinto- ja uraohjauksessa. AMK-lehti UAS Journal 3/2019, 10.10.2019. Saatavissa: https://uasjournal.fi/tag/uraohjaus/ [viitattu 24.6.2020].

Hankkeen ajankohtaisia tapahtumia voit seurata myös blogissa, Twitterissä ja Facebookissa.

Julkaisuja hankkeen tuloksista

 

Kainu, K. 2020. Osaamisen tunnistaminen orientaatiopäivien malliin. eSignals 6.10.2020. Saatavissa: https://esignals.fi/2020/10/06/osaamisen-tunnistaminen-orientointipaivien-malliin/#29328274 [viitattu 9.10.2020].

Karttunen, M. 2020. Ahaa-elämyksiä ja uraohjausta Juvenia Akatemiasta. Xamk Read – Research, Education and Regional Development 2/2020. Saatavissa: https://read.xamk.fi/2020/kestava-hyvinvointi/ahaa-elamyksia-ja-uraohjausta-juvenia-akatemiasta/ [viitattu 15.6.2020].

Karttunen, M. & Koivusaari-Aronen, V. Käyttäjäymmärrystä Xamkin uraohjauksesta. Xamk Next 19.10.2020. Saatavissa: https://next.xamk.fi/vastuullisesti/kayttajaymmarrysta-xamkin-uraohjauksesta/ [viitattu 30.10.2020].

Koivusaari-Aronen, V. 2020. Käyttäjäymmärrystutkimus tulevaisuuden uraohjauksesta. Tekoäly ja muut mahdollisuudet. Opinnäytetyö. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020092920791 [viitattu 9.10.2020].

Pöyry, L. & Ikonen, P.-E. 2020. Yhteisöpedagogiopiskelijat luotasivat tulevia osaamistarpeitaan. Xamk Read – Research, Education and Regional Development 2/2020. Saatavissa: https://read.xamk.fi/2020/koulutus/yhteisopedagogiopiskelijat-luotasivat-tulevia-osaamistarpeitaan/ [viitattu 16.6.2020].

 

Yli-Rämi, H., Rantanen, O. & Isotalo, T. 2020. Tiivis ja aktiviinen ohjaus opintojen alkuvaiheessa tukee insinööripintoihin ja alaan kiinnittymistä. TAMKjournal 20.5.2020. Saatavissa: http://tamkjournal.tamk.fi/tiivis-ja-aktiviinen-ohjaus-opintojen-alkuvaiheessa-tukee-insinooripintoihin-ja-alaan-kiinnittymista/?fbclid=IwAR3r0xE1t3FIsBUfVnvBDXBuJUQwo5yVwhLL9_WixyNqA7APifLBTviqftk [viitattu 27.5.2020].

Hankkeen toimijat ja yhteystiedot

KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Kestävä hyvinvointi -vahvuusala

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia

XAMKILAISET HANKKEESSA

 • Piia-Elina Ikonen, projektipäällikkö
 • Miia Karttunen, TKI-asiantuntija (viestintä ja arviointi)
 • Maxim Soila, TKI-asiantuntija (IT)
 • Katja Komonen, yliopettaja
 • Sari Miettinen, lehtori
 • Tutustu lisää Xamkin hanketoimijoihin.

YHTEYSTIEDOT

 • sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@xamk.fi
 • postiosoite: PL 68, 50101 Mikkeli
 • käyntiosoitteet: Patteristonkatu 3 D, Mikkeli; Paraatikenttä 7, Kouvola
 • puhelin: 040 6712 794 (Piia-Elina Ikonen), 044 702 8483 (Miia Karttunen)
 • sosiaalinen media: Facebook @Otyohon; Twitter @OTyohon; LinkedIn, Twitter @IkonenPiia; LinkedIn, Twitter @MiiaKarttunen

Kuvitus: Tiia Mäkelä

HANKETYÖTÄ XAMKISSA

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU

Ammatillinen opettajakorkeakoulu AOKK

HAAGAHELIALAISET HANKKEESSA

 • Päivi-Katriina Juutilainen, projektipäällikkö
 • Nina Mäkelä, asiantuntija
 • Katariina Kainu, asiantuntija
 • Elina Iloranta, asiantuntija
 • Pirjo Aura, T&K-koordinaattori

YHTEYSTIEDOT

HANKETYÖTÄ HAAGA-HELIASSA

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU

Ammatillinen opettajakorkeakoulu AOKK

HAMKILAISET HANKKEESSA

 • Leena Nikander, projektipäällikkö
 • Heikki Hannula, projektitoimija, lehtori
 • Aija Lundahl, asiantuntija, lehtori
 • Antti Viiman, projektikoordinaattori
 • Tutustu lisää HAMKin hanketoimijoihin.

YHTEYSTIEDOT

HANKETYÖTÄ HAMKISSA

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

Ammatillinen opettajakorkeakoulu TAOK

TAMKILAISET HANKKEESSA

 • Outi Rantanen, projektipäällikkö
 • Heikki Yli-Rämi, asiantuntija, lehtori
 • Tuula Isosuo, projektikoordinaattori

YHTEYSTIEDOT

HANKETYÖTÄ TAMKISSA

CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU

CENTRIALAISET HANKKEESSA

 • Hanna Lahnalampi, projektipäällikkö
 • Irja Leppisaari, asiantuntija (mentorointi)
 • Jari Isohanni, asiantuntija (opetus)

YHTEYSTIEDOT

HANKETYÖTÄ CENTRIASSA

 

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

TURUN AMKILAISET HANKKEESSA

 • Anne Rouhelo, projektipäällikkö
 • Enni Airasmaa, projektikoordinaattori
 • Liisa Kosonen-Karesto, asiantuntija
 • Jani Pihlajamaa, asiantuntija
 • Kaarina Rajala, asiantuntija
 • Tutustu lisää Turun AMK:n hanketoimijoihin.

YHTEYSTIEDOT

Kuvitus: Tiia Mäkelä

HANKETYÖTÄ TURUN AMKISSA

Seuraa meitä

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen työn ja tulosten täyteinen ensimmäinen toimintavuosi alkaa olla loppusuoralla. Lue lisää: https://www.facebook.com/ohjaus.tulevaisuudentyohon

Gepostet von Ohjaus tulevaisuuden työhön am Dienstag, 23. Juni 2020

 

 

Ajankohtaista

Suuntana tulevaisuus

OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 11/2020   Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen (OTT) projektipäällikön kapula vaihtuu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Yhteistyö jatkuu. Tässä ajassa ohjauksen asiantuntijuudelle on kysyntää. Uraohjaushankkeemme on edennyt sen suunnitteluvaiheesta lähtien tavoitteellisesti ja huimaa kirivauhtia eteenpäin. OTT-hankkeen alkuvaiheissa koronapandemia muutti pysyvästi maailmaa ja muistutti myös uraohjauksen ja ohjausosaamisen tarpeesta ja merkityksestä. Koska tässä ajassa ohjauksen asiantuntijuudelle...

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Hämeen ammattikorkeakoulu

OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 10/2020   Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke (OTT) luo toteuttajilleen tilaisuuden olla mukana moniammatillisessa yhteistyössä viitoittamassa tulevaisuuden uraohjauksen tietä. Tässä blogikirjoituksessa tutustumme hankkeen toteuttajiin Hämeen ammattikorkeakoulussa HAMKissa, jossa muotoilun opiskelijoita ohjataan uramuotoilun avulla tulevaisuuden työelämään. Leena Nikander on HAMK Edu -tutkimusyksikön yliopettaja ja toimii OTT-hankkeen projektipäällikkönä. Häntä kiinnostaa erityisesti opiskelijoiden työelämätaitojen vahvistaminen,...

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Turun ammattikorkeakoulu

OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 9/2020   Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanketta (OTT) toteuttaa kuusi ammattikorkeakoulua. Tässä blogikirjoituksessa tutustutaan Turun ammattikorkeakoulun hanketiimiin. Turun tiivis mutta tehokas viiden hengen tiimi koostuu moniosaajista. Stig ombord…laiva kohti tulevaisuuden työtä lähtee Turun ammattikorkeakoulun laiturista! Projektipäällikkö Anne Rouhelon mielestä parasta OTT-hankkeessa on yhteistyö eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Ammattikorkeakoulujen opetustarjonnasta tulisi olla enemmän...

Muotoilun työmailla

OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 8/2020   Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke (OTT) näkyy ja kuuluu Hämeen ammattikorkeakoulussa HAMKissa. Tällä kertaa koulutustilaisuuden teemoiksi nousivat uramuotoilu ja yrittäjyys. Olin mukana HAMKin muotoilun koulutusohjelman iltapäivässä torstaina 17.9.2020. Aiheena oli Uramuotoilu: Muotoilijan työmaat. Epidemiatilanteen takia tilaisuus järjestettiin Zoom-yhteydellä. Mukana oli yli 90 osallistujaa. Suurin osa osallistujista oli muotoilun opiskelijoita, joiden lisäksi...

OTT-hanke sparraa, korkeakoulun ohjausmalli uudistuu

OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 7/2020   Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen (OTT) asiantuntijat sparrasivat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin ohjauksen ja hyvinvoinnin tiimin toimijoita opinto- ja uraohjausmallin uudistustyön alkumetreillä. Xamkin ohjausmallin uudistustyö eteni 7. syyskuuta Zoomissa pidetyssä kick off –webinaarissa, jonka sparraajina toimivat OTT-hankkeessa mukana olevat yliopettaja Päivi-Katriina Juutilainen ja lehtori Nina Mäkelä Haaga-Helian ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Webinaari rakentui alustuspuheenvuoroista ja pienryhmäkeskusteluista. Juutilainen esitteli aiemman tutkimus- ja kehittämistyön pohjalta muun muassa urien rakentumista ja uraohjauksen palvelujärjestelmää. Xamkin opetuksen kehityspäällikkö Sini Taimela puolestaan toi esiin Xamkin näkökulmasta ohjausmalliuudistuksen tarpeita, tavoitteita ja...

Faktat

Ohjaus tulevaisuuden työhön / Career counselling for the work of the future

01.09.2019 - 31.08.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Turun ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 832 936 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Pohjois-Pohjanmaan ELY ja Euroopan sosiaalirahasto