Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke kehittää korkeakoulujen tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta. Uraohjauspäivä 2021 avaa työmme tuloksia.

Ensimmäistä valtakunnallista uraohjauspäivää vietetään 24.3.2021. Tule kuuntelemaan uraohjauksen huippuja ja verkostoitumaan. Tapahtumaa tähdittää futuristi Perttu Pölönen. Saat tietoa uraohjauksen ajankohtaisista ilmiöistä elämyksellisten ja infomatiivisten esitysten ja työpajojen aikana. Tilaisuus on avoin kaikille uraohjauksesta kiinnostuneille.

Uraohjauspäivän ohjelma (PDF)

Aamupäivän ohjelma (striimaus):

 • klo 8.45 – 9 tilaisuuden avaus
 • klo 9 – 9.50 Leena Penttinen: Uraohjausosaaminen tulevaisuudessa
 • klo 10 – 10.25 Päivi-Katriina Juutilainen & Mia Lahtela: Uraohjaus opetus- ja ohjaushenkilöstön työssä korkeakoulussa. OTT-hankkeessa toteutetun kyselyn tuloksia
 • klo 10.25 – 10.50 Stina Westman: Tekoäly ohjauksessa
 • klo 11 – 11.45 Perttu Pölönen: Tulevaisuuden taidot ja identiteetti

lltapäivän ohjelma (Zoom):

 • klo 12.30 – 14.25 Uraohjauksen kehittämisen työpajat.
  • Voit vapaasti valita pajan, johon osallistut, ja vaihtaa pajasta toiseen.
  • Suurenna aikataulukuvaa klikkaamalla:

 • klo 14.30 – 15 tilaisuuden päätös ja Valtakunnallinen uraohjauspäivä 2022 -tapahtuman järjestäjän julkistaminen
Ilmoittautuminen:
Varmista paikkasi ilmoittautumalla mukaan 21.3. mennessä: bit.ly/ilmoittautuminen_uraohjaus2021
Ilmoittautuneille lähetämme liittymisohjeet (aamupäivällä striimaus, iltapäivällä Zoom-työpajat) ma 22.3.
Tiedustelut: miia.karttunen(a)xamk.fi

 

Valtakunnallinen uraohjauspäivä 2021 -tapahtuman järjestää Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke.

Ohjaus tulevaisuuden työhön – mitä se on?

 

Ammattikorkeakoulut kouluttavat työntekijöitä työelämän tarpeisiin, joita ei vielä välttämättä edes ole olemassa tai niitä ei ainakaan tiedosteta. Opinto- ja uraohjauksen kehittäminen tulevaisuusorientoituneemmaksi tarkoittaa ohjauskulttuurin kokonaisvaltaista muutosta, tulevaisuuden työelämän skenaarioiden tunnistamista, tulevaisuusorientoituneen uraohjauksen ja uraohjauksellisen pedagogiikan kehittämistä sekä tekoälyn ja oppimisanalytiikan hyödyntämistä ohjaustyön kehittämisessä.

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeessa kehitetään ja mallinnetaan tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja uraohjauksellista pedagogiikkaa korkeakouluissa sekä selvitetään tekoälyn ja oppimisanalytiikan mahdollisuuksia ohjaustyössä ja sen kehittämisessä.

Hanke koostuu kolmesta teemasta, joissa työskennellään korkeakouluyhteistyönä kolmessa teemassa. Hankkeen kuusi toteuttaja-ammattikorkeakoulua muodostavat valtakunnallisen yhteistyöverkoston:

   • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kestävä hyvinvointi -vahvuusala, ja Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia
   • Centria-ammattikorkeakoulu
   • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (AOKK)
   • Hämeen ammattikorkeakoulu (AOKK)
   • Tampereen ammattikorkeakoulu (AOK)
   • Turun ammattikorkeakoulu

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

HANKKEEN TAVOITTEENA ON

 • kehittää ja mallintaa amk- ja yamk-opiskelijoiden työllistymistä ja jatko-opiskelua edistävää tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja uraohjauksellista pedagogiikkaa
 • vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön tulevaisuusorientoitunutta ohjausosaamista ja uraohjauspedagogisia valmiuksia sekä korkeakoulujen rakenteita alueellisesti ja valtakunnallisesti
 • selvittää tekoälyn mahdollisuuksia uraohjausprosessissa ja hyödyntää tätä tietoa uraohjauksen kehittämisessä ja mallintamisessa
 • edistää ohjauskulttuurin vahvistumista Suomen korkeakoulukentällä. Lisätä ja levittää tietoa tulevaisuusorientoituneesta uraohjauksesta, uraohjauksellisesta pedagogiikasta sekä hankkeessa pilotoiduista hyvistä käytänteistä ja selvitystiedosta.

YDINTOIMENPITEITÄ OVAT

 • ammattikorkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistarpeiden sekä opiskelijoiden ohjauskokemusten kartoittaminen
 • yhteisöllisten työskentelymenetelmien (mm.vertaismentorointi, koulutuksen ja työelämän yhteistyö) kehittäminen
 • tulevaisuusorientoituneen uraohjauskoulutuskokonaisuuden toteuttaminen (hankkeen osatoteuttajien opetus- ja ohjaushenkilöstölle) ja mallintaminen (valtakunnalliseen käyttöön)
 • uraohjauksen prosessien kehittäminen ja rakenteiden mallintaminen
 • tekoälyavusteisen ohjauksen mahdollisuuksien selvittäminen
 • hyvien käytänteiden jakaminen (julkaisut, tapahtumat, verkostot, yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen)
 • valtakunnallisen ammattikorkeakoulujen uraohjauspäivän käynnistäminen ohjauskulttuuria edistäväksi ilmiöksi.

 

 

TULOKSET

Hankkeen tuloksena mallinnetaan tulevaisuusorientoituneita uraohjauksen malleja ja uraohjauksellista pedagogiikkaa sekä vahvistetaan rakenteita ja osaamista uraohjauksen näkökulmasta korkeakouluissa.

Opiskelijoiden tulevaisuusorientoitunut uraohjaus vakiintuvat laadukkaaksi, opiskelijoiden resilienssiä vahvistavaksi kokonaisuudeksi korkeakoulukentällä. Opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä työelämän ohjaustoimijoiden tulevaisuusorientoituneet uraohjaustaidot vahvistuvat. Kaikista tärkein tulos on kuitenkin se, että korkeakouluopiskelijoiden toimijuus on vahvistunut ja tämä auttaa heitä kiinnittymään entistä vahvemmin työelämään ja jatkokoulutukseen. Tutustu hankkeen toimintaan ja tuloksiin julkaisu- ja tapahtumatiedoista.

Tutustu hankkeen toimintaan

Uraohjauksen tekijä!

Ensimmäinen valtakunnallinen

Uraohjauspäivä

24.3.2021

Tule kuuntelemaan uraohjauksen huippuja ja verkostoitumaan. Saat tietoa uraohjauksen ajankohtaisista ilmiöistä elämyksellisten ja infomatiivisten esitysten ja työpajojen aikana. Tilaisuus on kaikille uraohjauksesta kiinnostuneille.

Uraohjauspäivän ohjelma.

Varmista paikkasi ilmoittautumalla 21.3. mennessä osoitteessa bit.ly/ilmoittautuminen_uraohjaus2021

 

Tilaisuus järjestetään verkossa (aamupäivä striimattuna, iltapäivä Zoomissa). Ilmoittautuneille lähetämme liittymisohjeet 22.3.

Lisätiedot ja peruutukset: Miia Karttunen (etunimi.sukunimi@xamk.fi).

HANKEVERKOSTON ALOITUSTAPAAMINEN

Kaakkois-Suomen ammattikoululla Mikkelissä 23.9.2019.

Anne Rouhelo, Outi Rantanen, Heikki Hannula, Miia Karttunen, Päivi-Katriina Juutilainen, Maxim Soila, Leena Nikander, Piia-Elina Ikonen. Kuva: Heli Kauppinen

OPOPÄIVÄT 2020 ”Myötätuulessa”

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke esitteli toimintaansa Tampereella 6. – 8.2.2020.

iframe {border: none;}

 

Lue lisää!

ÄlyäXä? Uraohjauksen kehittämispäivä

10.3.2020 Kaakkois-Suomen ammattikoululla Mikkelissä 10.3.2020. Tapahtuman järjestivät yhteistyössä ESR-rahoitteiset hankkeet Ohjaus tulevaisuuden työhön, Älykäs ohjaus ja Uusille urille.

iframe {border: none;}

Tulaisuuden pääpuhuja dosentti Harri Ketamo ja Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen projektipäällikkö Piia-Elina Ikonen (Xamk). Kuva: Miia Karttunen
Iltapäivällä työpajassa hankkeen toimijoilla oli mahdollisuus verkostoitua ja keskustella hanketyön avainkäsitteistä. Xamkin yhteisöpedagogiopiskelijat osallistuvat työskentelyyn. Kuva: Miia Karttunen

Lue lisää: Tyourille tekoalyn avulla…

 

URAOHJAUS – SUJUVAT SIIRTYMÄT JATKO-OPINTOHIN JA TYÖELÄMÄÄN

Zoomin (OPH) alueelliset koulutuspäivät Tampere 24.3.2020 ja Mikkeli 7.4.2020. Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke osallistui verkossa toteutettuihin tapahtumiin Outi Rantasen sekä Piia-Elina Ikosen ja Sari Miettisen esityksin.

iframe {border: none;}

Tutustu koulutuspäivien ohjelmiin: Uraohjaus – sujuvat siirtymät jatko-opintoihin ja työelämään, Zoomin (OPH) alueellinen koulutuspäivä 24.3.2020 ja Uraohjaus – sujuvat siirtymät jatko-opintoihin ja työelämään, Zoomin (OPH) alueellinen koulutuspäivä 7.4.2020

Julkaisuja hankkeen toiminnasta

 

Alenius, M. & Karttunen, M. 2020. Työurille tekoälyn avulla – ÄlyäXä?-tapahtuma kokosi uraohjauksen ammattilaiset Mikkeliin. Xamk Next 15.4.2020. Saatavissa: https://next.xamk.fi/uutta-luomassa/tyourille-tekoalyn-avulla-alyaxa-tapahtuma-kokosi-uraohjauksen-ammattilaiset-mikkeliin/ [viitattu 16.4.2020].

Iloranta, E. 2020. Ohjaus on meidän kaikkien asia. eSignals 15.10.2020. Saatavissa: https://esignals.fi/kategoria/tutkimus-ja-kehittaminen/ohjaus-on-meidan-kaikkien-asia/#34103976 [viitattu 30.10.2020].

Juutilainen, P.-K. & Hiillos, M. 2020. Haaga-Helia ohjaa tulevaisuuden työhön. eSignals 6.10.2020. Saatavissa: https://esignals.fi/2020/10/06/haaga-helia-ohjaa-tulevaisuuden-tyohon/#29328274 [viitattu 9.10.2020].

Juutilainen, P.-K. & Mäkelä, N. 2020. Haaga-Helia ohjaa asiantuntijuuteen. eSignals 15.10.2020. Saatavissa: https://esignals.fi/kategoria/tutkimus-ja-kehittaminen/haaga-helia-ohjaa-asiantuntijuuteen/#34103976 [viitattu 30.10.2020].

[viitattu 16.4.2020].

Lahnalampi, H. 2020. Uraohjaus osana tulevaisuuden työelämää. Centria Bulletin 1/2020, 1.6.2020. Saatavissa: https://centriabulletin.fi/uraohjaus-osana-tulevaisuuden-tyoelamaa/ [viitattu 24.6.2020].

Lampi, M. & Ikonen, P.-E. Tekoälystä ja sen etiikasta opinto- ja uraohjauksessa. AMK-lehti UAS Journal 3/2019, 10.10.2019. Saatavissa: https://uasjournal.fi/tag/uraohjaus/ [viitattu 24.6.2020].

Hankkeen ajankohtaisia tapahtumia voit seurata myös blogissa, Twitterissä ja Facebookissa.

Julkaisuja hankkeen tuloksista

 

Kainu, K. 2020. Osaamisen tunnistaminen orientaatiopäivien malliin. eSignals 6.10.2020. Saatavissa: https://esignals.fi/2020/10/06/osaamisen-tunnistaminen-orientointipaivien-malliin/#29328274 [viitattu 9.10.2020].

Karttunen, M. 2020. Ahaa-elämyksiä ja uraohjausta Juvenia Akatemiasta. Xamk Read – Research, Education and Regional Development 2/2020. Saatavissa: https://read.xamk.fi/2020/kestava-hyvinvointi/ahaa-elamyksia-ja-uraohjausta-juvenia-akatemiasta/ [viitattu 15.6.2020].

Karttunen, M. & Koivusaari-Aronen, V. Käyttäjäymmärrystä Xamkin uraohjauksesta. Xamk Next 19.10.2020. Saatavissa: https://next.xamk.fi/vastuullisesti/kayttajaymmarrysta-xamkin-uraohjauksesta/ [viitattu 30.10.2020].

Koivusaari-Aronen, V. 2020. Käyttäjäymmärrystutkimus tulevaisuuden uraohjauksesta. Tekoäly ja muut mahdollisuudet. Opinnäytetyö. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020092920791 [viitattu 9.10.2020].

Pöyry, L. & Ikonen, P.-E. 2020. Yhteisöpedagogiopiskelijat luotasivat tulevia osaamistarpeitaan. Xamk Read – Research, Education and Regional Development 2/2020. Saatavissa: https://read.xamk.fi/2020/koulutus/yhteisopedagogiopiskelijat-luotasivat-tulevia-osaamistarpeitaan/ [viitattu 16.6.2020].

Yli-Rämi, H., Rantanen, O. & Isotalo, T. 2020. Tiivis ja aktiviinen ohjaus opintojen alkuvaiheessa tukee insinööripintoihin ja alaan kiinnittymistä. TAMKjournal 20.5.2020. Saatavissa: http://tamkjournal.tamk.fi/tiivis-ja-aktiviinen-ohjaus-opintojen-alkuvaiheessa-tukee-insinooripintoihin-ja-alaan-kiinnittymista/?fbclid=IwAR3r0xE1t3FIsBUfVnvBDXBuJUQwo5yVwhLL9_WixyNqA7APifLBTviqftk [viitattu 27.5.2020].

Hankkeen toimijat ja yhteystiedot

KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Kestävä hyvinvointi -vahvuusala

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia

XAMKILAISET HANKKEESSA

 • Milja Manninen, projektipäällikkö
 • Miia Karttunen, TKI-asiantuntija (viestintä ja arviointi)
 • Katja Komonen, yliopettaja
 • Sari Miettinen, lehtori
 • Stina Westman, tutkimuspäällikkö
 • Tutustu lisää Xamkin hanketoimijoihin.

YHTEYSTIEDOT

 • sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@xamk.fi
 • postiosoite: PL 68, 50101 Mikkeli
 • käyntiosoitteet: Patteristonkatu 3 D, Mikkeli; Paraatikenttä 7, Kouvola
 • puhelin: 040 1628 097 (Milja Manninen), 044 702 8483 (Miia Karttunen)
 • sosiaalinen media: Facebook @Otyohon; Twitter @OTyohon; LinkedIn, Twitter @milja_manninen; LinkedIn, Twitter @MiiaKarttunen

Kuvitus: Tiia Mäkelä

HANKETYÖTÄ XAMKISSA

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU

Ammatillinen opettajakorkeakoulu AOKK

HAAGAHELIALAISET HANKKEESSA

 • Päivi-Katriina Juutilainen, projektipäällikkö
 • Nina Mäkelä, asiantuntija
 • Katariina Kainu, asiantuntija
 • Elina Iloranta, asiantuntija
 • Pirjo Aura, T&K-koordinaattori
 • Tutustu lisää Haaga-Helian hanketoimijoihin.

YHTEYSTIEDOT

HANKETYÖTÄ HAAGA-HELIASSA

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU

Ammatillinen opettajakorkeakoulu AOKK

HAMKILAISET HANKKEESSA

 • Leena Nikander, projektipäällikkö
 • Heikki Hannula, projektitoimija, lehtori
 • Aija Lundahl, asiantuntija, lehtori
 • Antti Viiman, projektikoordinaattori
 • Tutustu lisää HAMKin hanketoimijoihin.

YHTEYSTIEDOT

HANKETYÖTÄ HAMKISSA

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

Ammatillinen opettajakorkeakoulu TAOK

TAMKILAISET HANKKEESSA

 • Outi Rantanen, projektipäällikkö
 • Heikki Yli-Rämi, asiantuntija, lehtori
 • Tuula Isosuo, projektikoordinaattori

YHTEYSTIEDOT

HANKETYÖTÄ TAMKISSA

CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU

CENTRIALAISET HANKKEESSA

 • Hanna Lahnalampi, projektipäällikkö
 • Leena Toivanen, viestinän projektisuunnittelija
 • Jari Isohanni, asiantuntija (opetus)
 • Tutustu lisää Centrian hanketoimijoihin.

YHTEYSTIEDOT

HANKETYÖTÄ CENTRIASSA

 

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

TURUN AMKILAISET HANKKEESSA

 • Anne Rouhelo, projektipäällikkö
 • Elina Vuorio, hankeasiantuntija
 • Liisa Kosonen-Karesto, asiantuntija
 • Jani Pihlajamaa, asiantuntija
 • Kaarina Rajala, asiantuntija
 • Tutustu lisää Turun AMK:n hanketoimijoihin.

YHTEYSTIEDOT

Kuvitus: Tiia Mäkelä

HANKETYÖTÄ TURUN AMKISSA

Seuraa meitä

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen työn ja tulosten täyteinen ensimmäinen toimintavuosi alkaa olla loppusuoralla. Lue lisää: https://www.facebook.com/ohjaus.tulevaisuudentyohon

Gepostet von Ohjaus tulevaisuuden työhön am Dienstag, 23. Juni 2020

 

 

Ajankohtaista

Valtakunnallinen uraohjauspäivä ensi kertaa maaliskuussa

OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 2/2021   Valtakunnallista uraohjauspäivää vietetään 24. maaliskuuta. Nyt ensimmäistä kertaa järjestettävä verkkotapahtuma kokoaa uraohjauksen ammattilaiset ja siitä kiinnostuneet tulevaisuusteeman äärelle. Tapahtumasta rakennetaan vuosittaista valtakunnallista foorumia uraohjauksen toimijoille. Valtakunnallinen uraohjauspäivä konkretisoi Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen keskeisen tavoitteen: tavoitteena on ollut edistää ohjauskulttuurin vahvistumista Suomen korkeakoulukentällä sekä lisätä ja levittää tietoa tulevaisuusorientoituneesta uraohjauksesta,...

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Centria-ammattikorkeakoulu

OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 1/2021   Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen (OTT) kuusi ammattikorkeakoulua tekevät tulevaisuuden uraohjauksen kehittämistyötä keskittyen omaan erityisalaansa. Centria-ammattikorkeakoulussa kehitetään ja pilotoidaan digitaalisen pikamentoroinnin työkaluja ja prosesseja – erinomaisin tuloksin. Digitaalisessa pikamentoroinnissa yrityksistä tulevien mentoreiden ja aktoreiden tiivis yhteistyö on tärkeää. OTT-hankkeen pilotissa tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat pääsevät aitiopaikalta seuraamaan oman alansa osaamisvaatimuksia...

Moninainen YAMK ja uraohjaus -tilaisuus kiinnosti laajasti YAMK-toimijoita

OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 14/2020   Marraskuisena maanantaina lähemmäs 80 osallistujaa 20 ammattikorkeakoulusta kokoontui YAMK-opiskelijoiden uraohjausta käsittelevään webinaariin. Osallistujista suurin osa työskentelee joko YAMK-opetuksen tai ohjauksen parissa. Myös kehittämisestä ja laatuasioita vastaavia oli mukana. Kahden hankkeen yhteinen ponnistus Webinaari toteutettiin AMKista uralle-uraseurantatiedot käyttöön- ja Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeiden yhteistyönä. AMKista uralle-uraseurantatiedot käyttöön -hanke toteuttaa hankkeen...

Työssä vuonna 2030

OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 13/2020   Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen muotoilun koulutusohjelman uraohjauksen pilotti etenee Hämeen ammattikorkeakoulussa HAMKissa, ja tässä blogissa kerron Urasuunnitelma on projekti -teeman toteutuksesta ja kokemuksista. Muotoilun uraohjauspilotti jakautuu neljään teemaan, jotka on esitetty kuviossa 1. Teemojen etenemisen on ajateltu seuraavan loogisesti toisiaan, mutta opiskelijat ovat voineet valita teemoja myös oman tilanteensa...

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 12/2020   Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke (OTT) luo toteuttajilleen tilaisuuden kehittää oman korkeakoulun ohjausta. Tässä blogikirjoituksessa tutustumme hankkeen toteuttajiin Haaga-Heliassa, jossa hanketoiminta ja koko korkeakoulun ohjausprosessin uudistaminen kietoutuvat toisiinsa. Haagahelialaiset ovat näkyvästi mukana myös hankkeen muissa toimenpiteissä. Haaga-Helian hanketiimi on mukana hankkeen kaikissa teemoissa. Kehitämme Haaga-Helian ohjausprosessia ja pilotoimme tietojenkäsittelyn ja...

Faktat

Ohjaus tulevaisuuden työhön / Career counselling for the work of the future

01.09.2019 - 31.08.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Turun ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 832 936 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Pohjois-Pohjanmaan ELY ja Euroopan sosiaalirahasto