Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeessa kehitetään korkeakoulujen tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja uraohjauksellista pedagogiikkaa.

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen teematAmmattikorkeakoulut kouluttavat työntekijöitä työelämän tarpeisiin, joita ei vielä välttämättä edes ole olemassa tai niitä ei ainakaan tiedosteta. Opinto- ja uraohjauksen kehittäminen tulevaisuusorientoituneemmaksi tarkoittaa ohjauskulttuurin kokonaisvaltaista muutosta, tulevaisuuden työelämän skenaarioiden tunnistamista, tulevaisuusorientoituneen uraohjauksen ja uraohjauksellisen pedagogiikan kehittämistä sekä tekoälyn ja oppimisanalytiikan hyödyntämistä ohjaustyön kehittämisessä.

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeessa kehitetään ja mallinnetaan tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja uraohjauksellista pedagogiikkaa korkeakouluissa sekä selvitetään tekoälyn ja oppimisanalytiikan mahdollisuuksia ohjaustyössä ja sen kehittämisessä.

Hanke koostuu kolmesta teemasta, joissa työskennellään korkeakouluyhteistyönä kolmessa teemassa. Hankkeen kuusi toteuttaja-ammattikorkeakoulua muodostavat valtakunnallisen yhteistyöverkoston:

   • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kestävä hyvinvointi -vahvuusala, ja Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia
   • Centria-ammattikorkeakoulu
   • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (AOKK)
   • Hämeen ammattikorkeakoulu (AOKK)
   • Tampereen ammattikorkeakoulu (AOK)
   • Turun ammattikorkeakoulu

Lisätietoja

Yhteystiedot

In English

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

HANKKEEN TAVOITTEENA ON

 • kehittää ja mallintaa amk- ja yamk-opiskelijoiden työllistymistä ja jatko-opiskelua edistävää tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja uraohjauksellista pedagogiikkaa
 • vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön tulevaisuusorientoitunutta ohjausosaamista ja uraohjauspedagogisia valmiuksia sekä korkeakoulujen rakenteita alueellisesti ja valtakunnallisesti
 • selvittää tekoälyn mahdollisuuksia uraohjausprosessissa ja hyödyntää tätä tietoa uraohjauksen kehittämisessä ja mallintamisessa
 • edistää ohjauskulttuurin vahvistumista Suomen korkeakoulukentällä. Lisätä ja levittää tietoa tulevaisuusorientoituneesta uraohjauksesta, uraohjauksellisesta pedagogiikasta sekä hankkeessa pilotoiduista hyvistä käytänteistä ja selvitystiedosta.

YDINTOIMENPITEITÄ OVAT

 • ammattikorkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistarpeiden sekä opiskelijoiden ohjauskokemusten kartoittaminen
 • yhteisöllisten työskentelymenetelmien (mm.vertaismentorointi, koulutuksen ja työelämän yhteistyö) kehittäminen
 • tulevaisuusorientoituneen uraohjauskoulutuskokonaisuuden toteuttaminen (hankkeen osatoteuttajien opetus- ja ohjaushenkilöstölle) ja mallintaminen (valtakunnalliseen käyttöön)
 • uraohjauksen prosessien kehittäminen ja rakenteiden mallintaminen
 • tekoälyavusteisen ohjauksen mahdollisuuksien selvittäminen
 • hyvien käytänteiden jakaminen (julkaisut, tapahtumat, verkostot, yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen)
 • valtakunnallisen ammattikorkeakoulujen uraohjauspäivän käynnistäminen ohjauskulttuuria edistäväksi ilmiöksi.

 

 

TULOKSET

Hankkeen tuloksena mallinnetaan tulevaisuusorientoituneita uraohjauksen malleja ja uraohjauksellista pedagogiikkaa sekä vahvistetaan rakenteita ja osaamista uraohjauksen näkökulmasta korkeakouluissa.

Opiskelijoiden tulevaisuusorientoitunut uraohjaus vakiintuvat laadukkaaksi, opiskelijoiden resilienssiä vahvistavaksi kokonaisuudeksi korkeakoulukentällä. Opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä työelämän ohjaustoimijoiden tulevaisuusorientoituneet uraohjaustaidot vahvistuvat. Kaikista tärkein tulos on kuitenkin se, että korkeakouluopiskelijoiden toimijuus on vahvistunut ja tämä auttaa heitä kiinnittymään entistä vahvemmin työelämään ja jatkokoulutukseen. Tutustu hankkeen toimintaan ja tuloksiin julkaisu- ja tapahtumatiedoista.

Tutustu hankkeen toimintaan

HANKEVERKOSTON ALOITUSTAPAAMINEN

Kaakkois-Suomen ammattikoululla Mikkelissä 23.9.2019.

Anne Rouhelo, Outi Rantanen, Heikki Hannula, Miia Karttunen, Päivi-Katriina Juutilainen, Maxim Soila, Leena Nikander, Piia-Elina Ikonen. Kuva: Heli Kauppinen

OPOPÄIVÄT 2020 ”Myötätuulessa”

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke esitteli toimintaansa Tampereella 6. – 8.2.2020.

 

Lue lisää!

ÄlyäXä? Uraohjauksen kehittämispäivä

10.3.2020 Kaakkois-Suomen ammattikoululla Mikkelissä 10.3.2020. Tapahtuman järjestivät yhteistyössä ESR-rahoitteiset hankkeet Ohjaus tulevaisuuden työhön, Älykäs ohjaus ja Uusille urille.

Tulaisuuden pääpuhuja dosentti Harri Ketamo ja Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen projektipäällikkö Piia-Elina Ikonen (Xamk). Kuva: Miia Karttunen
Iltapäivällä työpajassa hankkeen toimijoilla oli mahdollisuus verkostoitua ja keskustella hanketyön avainkäsitteistä. Xamkin yhteisöpedagogiopiskelijat osallistuvat työskentelyyn. Kuva: Miia Karttunen

Lue lisää: Tyourille tekoalyn avulla…

 

URAOHJAUS – SUJUVAT SIIRTYMÄT JATKO-OPINTOHIN JA TYÖELÄMÄÄN

Zoomin (OPH) alueelliset koulutuspäivät Tampere 24.3.2020 ja Mikkeli 7.4.2020. Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke osallistui verkossa toteutettuihin tapahtumiin Outi Rantasen sekä Piia-Elina Ikosen ja Sari Miettisen esityksin.

Tutustu koulutuspäivien ohjelmiin: Uraohjaus – sujuvat siirtymät jatko-opintoihin ja työelämään, Zoomin (OPH) alueellinen koulutuspäivä 24.3.2020 ja Uraohjaus – sujuvat siirtymät jatko-opintoihin ja työelämään, Zoomin (OPH) alueellinen koulutuspäivä 7.4.2020

Julkaisuja hankkeen toiminnasta

 

Alenius, M. & Karttunen, M. 2020. Työurille tekoälyn avulla – ÄlyäXä?-tapahtuma kokosi uraohjauksen ammattilaiset Mikkeliin. Xamk Next 15.4.2020. Saatavissa: https://next.xamk.fi/uutta-luomassa/tyourille-tekoalyn-avulla-alyaxa-tapahtuma-kokosi-uraohjauksen-ammattilaiset-mikkeliin/ [viitattu 16.4.2020].

 

[viitattu 16.4.2020].

 

Lahnalampi, H. 2020. Uraohjaus osana tulevaisuuden työelämää. Centria Bulletin 1/2020, 1.6.2020. Saatavissa: https://centriabulletin.fi/uraohjaus-osana-tulevaisuuden-tyoelamaa/ [viitattu 24.6.2020].

Lampi, M. & Ikonen, P.-E. Tekoälystä ja sen etiikasta opinto- ja uraohjauksessa. AMK-lehti UAS Journal 3/2019, 10.10.2019. Saatavissa: https://uasjournal.fi/tag/uraohjaus/ [viitattu 24.6.2020].

Hankkeen ajankohtaisia tapahtumia voit seurata myös blogissa, Twitterissä ja Facebookissa.

Julkaisuja hankkeen tuloksista

 

Karttunen, M. 2020. Ahaa-elämyksiä ja uraohjausta Juvenia Akatemiasta. Xamk Read – Research, Education and Regional Development 2/2020. Saatavissa: https://read.xamk.fi/2020/kestava-hyvinvointi/ahaa-elamyksia-ja-uraohjausta-juvenia-akatemiasta/ [viitattu 15.6.2020].

 

Pöyry, L. & Ikonen, P.-E. 2020. Yhteisöpedagogiopiskelijat luotasivat tulevia osaamistarpeitaan. Xamk Read – Research, Education and Regional Development 2/2020. Saatavissa: https://read.xamk.fi/2020/koulutus/yhteisopedagogiopiskelijat-luotasivat-tulevia-osaamistarpeitaan/ [viitattu 16.6.2020].

 

Yli-Rämi, H., Rantanen, O. & Isotalo, T. 2020. Tiivis ja aktiviinen ohjaus opintojen alkuvaiheessa tukee insinööripintoihin ja alaan kiinnittymistä. TAMKjournal 20.5.2020. Saatavissa: http://tamkjournal.tamk.fi/tiivis-ja-aktiviinen-ohjaus-opintojen-alkuvaiheessa-tukee-insinooripintoihin-ja-alaan-kiinnittymista/?fbclid=IwAR3r0xE1t3FIsBUfVnvBDXBuJUQwo5yVwhLL9_WixyNqA7APifLBTviqftk [viitattu 27.5.2020].

Hankkeen toimijat ja yhteystiedot

KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Kestävä hyvinvointi -vahvuusala

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia

XAMKILAISET HANKKEESSA

 • Piia-Elina Ikonen, projektipäällikkö
 • Miia Karttunen, TKI-asiantuntija (viestintä ja arviointi)
 • Maxim Soila, TKI-asiantuntija (IT)
 • Katja Komonen, yliopettaja
 • Sari Miettinen, lehtori
 • Tutustu lisää Xamkin hanketoimijoihin.

YHTEYSTIEDOT

 • sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@xamk.fi
 • postiosoite: PL 68, 50101 Mikkeli
 • käyntiosoitteet: Patteristonkatu 3 D, Mikkeli; Paraatikenttä 7, Kouvola
 • puhelin: 040 6712 794 (Piia-Elina Ikonen), 044 702 8483 (Miia Karttunen)
 • sosiaalinen media: Facebook @Otyohon; Twitter @OTyohon; LinkedIn, Twitter @IkonenPiia; LinkedIn, Twitter @MiiaKarttunen

Kuvitus: Tiia Mäkelä

HANKETYÖTÄ XAMKISSA

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU

Ammatillinen opettajakorkeakoulu AOKK

HAAGAHELIALAISET HANKKEESSA

 • Päivi-Katriina Juutilainen, projektipäällikkö
 • Nina Mäkelä, asiantuntija
 • Katariina Kainu, asiantuntija
 • Elina Iloranta, asiantuntija
 • Pirjo Aura, T&K-koordinaattori

YHTEYSTIEDOT

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU

Ammatillinen opettajakorkeakoulu AOKK

HAMKILAISET HANKKEESSA

 • Leena Nikander, projektipäällikkö
 • Heikki Hannula, projektitoimija, lehtori
 • Aija Lundahl, asiantuntija, lehtori
 • Antti Viiman, projektikoordinaattori

YHTEYSTIEDOT

HANKETYÖTÄ HAMKISSA

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

Ammatillinen opettajakorkeakoulu TAOK

TAMKILAISET HANKKEESSA

 • Outi Rantanen, projektipäällikkö
 • Heikki Yli-Rämi, asiantuntija, lehtori
 • Tuula Isosuo, projektikoordinaattori

YHTEYSTIEDOT

HANKETYÖTÄ TAMKISSA

CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU

CENTRIALAISET HANKKEESSA

 • Hanna Lahnalampi, projektipäällikkö
 • Irja Leppisaari, asiantuntija (mentorointi)
 • Jari Isohanni, asiantuntija (opetus)

YHTEYSTIEDOT

 

 

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

TURUN AMKILAISET HANKKEESSA

 • Anne Rouhelo, projektipäällikkö
 • Enni Airasmaa, projektikoordinaattori
 • Liisa Kosonen-Karesto, asiantuntija
 • Jani Pihlajamaa, asiantuntija
 • Kaarina Rajala, asiantuntija

YHTEYSTIEDOT

Kuvitus: Tiia Mäkelä

HANKETYÖTÄ TURUN AMKISSA

Seuraa meitä

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen työn ja tulosten täyteinen ensimmäinen toimintavuosi alkaa olla loppusuoralla. Lue lisää: https://www.facebook.com/ohjaus.tulevaisuudentyohon

Gepostet von Ohjaus tulevaisuuden työhön am Dienstag, 23. Juni 2020

 

 

Ajankohtaista

Pikamentorointi tulevaisuusorientoituneen uraohjauksen työvälineeksi

OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 6/2020   Työelämän toimintatavat voivat muuttua nopeasti toimintaympäristön muuttuessa. Tämän poikkeustilanne on konkreettisesti meille osoittanut. Entiset tavat toimia eivät enää päde tai riitä. Tulevaisuusorientoitunut uraohjaus haastaa myös ikivanhan mentoroinnin löytämään osaamisen jatkuvaan kehittämiseen yhä osuvampia ja ketterämpiä toteutusmuotoja, joita mallintaan Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen (OTT) Centria-ammattikorkeakoulun osahankkeessa.  Centria-ammattikorkeakoulu on vuodesta 2004 lähtien...

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk

OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 5/2020   Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen (OTT) vastuuammattikorkeakouluna toimivan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin hanketiimissä on monipuolista osaamista opetuksen, ohjauksen, viestinnän ja informaatioteknologian alueilta. Hankkeessa toimiminen ja työskentely vahvistavat Xamkin OTT-tiimiläisten osaamista ja verkostoitumista entisestään. Projektipäällikkö Piia-Elina Ikonen toteaakin: ”Jos haluaa kehittyä, kannattaa aina kun mahdollista juosta itseään parempien kanssa.” OTT-hanke luo toteuttajilleen...

Uraohjaus tukee opintoihin kiinnittymistä insinööriopintojen alkuvaiheessa

OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 4/2020   Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen (OTT) tavoitteet pilotoida ja mallintaa uraohjausta osana tekniikan alan AMK-koulutusta ovat alkaneet toteutua Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) osahankkeessa. Konkreettisena tehtävänä on kartoittaa uraohjauksen tarpeet, muodot ja toimijoiden roolit insinööriopintojen aloituksesta aina valmistumisvaiheeseen saakka. Saavutettavat tulokset ja kehitettävät mallit tehdään myös näkyväksi opiskelijalle ja ohjaushenkilöstölle. Tulokset otetaan...

Tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta etsimässä

OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 3/2020 Uraohjaus voidaan määritellä monin tavoin. Lähtökohtana on toiminta, jolla lisätään ohjattavan itseymmärrystä ja kehitetään valmiuksia toimia muuttuvissa työ- ja oppimisympäristöissä. Lisäksi uraohjauksen tulee tukea muun muassa toimijuutta ja voimaantumista, resilienssiä ottaen huomioon opiskelijoiden erilaisuus. (Lampi ym. 2019; Kuurila 2014.) Tulevaisuusorientoitunutta otetta voidaan Sitran (s.a.) tulevaisuuden tekijän työkalupakkia mukaillen kuvata oman...

Muutoksen ja oppimisen aika

OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 2/2020   Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin uusi työelämän oppimis- ja uraohjausympäristö Juvenia Akatemia on kevään 2020 aikana tarjonnut opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa opintojaksoja työelämässä. Juvenia Akatemiassa opiskelijat työskentelivät nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian tutkijoiden rinnalla ja näin osallistuivat Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen pilottiin, jossa noin 20 opiskelijalle tarjoutui ainutlaatuinen mahdollisuus verkostoitua ja saada...

Faktat

Ohjaus tulevaisuuden työhön / Career counselling for the work of the future

01.09.2019 - 31.08.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Turun ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 832 936 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Pohjois-Pohjanmaan ELY ja Euroopan sosiaalirahasto

Jaa sivu