OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 7/2020

 

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen (OTT) asiantuntijat sparrasivat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin ohjauksen ja hyvinvoinnin tiimin toimijoita opinto- ja uraohjausmallin uudistustyön alkumetreillä.

Xamkin ohjausmallin uudistustyö eteni 7. syyskuuta Zoomissa pidetyssä kick off webinaarissa, jonka sparraajina toimivat OTT-hankkeessa mukana olevat yliopettaja Päivi-Katriina Juutilainen ja lehtori Nina Mäkelä Haaga-Helian ammatillisesta opettajakorkeakoulustaWebinaari rakentui alustuspuheenvuoroista ja pienryhmäkeskusteluista. Juutilainen esitteli aiemman tutkimus- ja kehittämistyön pohjalta muun muassa urien rakentumista ja uraohjauksen palvelujärjestelmää. Xamkin opetuksen kehityspäällikkö Sini Taimela puolestaan toi esiin Xamkin näkökulmasta ohjausmalliuudistuksen tarpeita, tavoitteita ja aikataulua. Uudistuksen konkreettinen tulos on ohjaussuunnitelma opinto- ja uraohjaustoimijoiden työn tueksi. 

Miten urat rakentuvat? (Juutilainen 2020, kuvakaappaus esityksestä) 

 

Selkärankaa rakentamaan

Webinaariin osallistui noin 20 ohjaushenkilöstöön ja ohjauksen hankkeisiin kuuluvaa xamkilaista, joille sparraajat tarjosivat mahdollisuuden pohtia Xamkin nykyisten ohjauskäytänteiden toimivia puolia ja kehittämiskohteita. Keskusteluissa nousikin esiin monenlaisia havaintoja. Yksimielisiä oltiin siitä, että ohjauksen kehittämistyöhön on tahtoa ja tarvetta. Itse avainkäsitteen tulee olla kaikille ohjauksen toimijoille selkeä.

 –  Pitää selvittää, mistä puhumme, kun puhumme ohjauksesta, kiteytti webinaariin Xamkista osallistunut Milja Manninen.  

Monissa kommenteissa tuotiin esiin, että ohjaussuunnitelma voisi tarjota toivotun “selkärangan” arjen ohjaustyöhön sekä parantaa ohjauksen saatavuutta ja tasalaatuisuutta. Ohjausmallin uudistaminen ja ohjaussuunnitelman kokoaminen jatkuvat Xamkissa palvelumuotoilun elementtejä hyödyntävänä prosessina tulevan talven ajan.

 

OTT sparraa ja kouluttaa

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää ja järjestää uraohjauskoulutusta korkeakoulujen henkilöstölle. Xamkissa valtakunnallisen hankkeen osaamista haluttiin hyödyntää ohjausmalliuudistuksen suuntamiseen.

 – Kick off -tilaisuuden sparraus on hyvä esimerkki siitä, miten hankeverkoston, tässä tapauksessa erityisesti ammatillisten opettajakorkeakoulujen, asiantuntijuutta voidaan hyödyntää oman korkeakoulun ohjausrakenteiden kehittämistyössä, OTT-hankkee projektipäällikkönä Xamkissa toimiva Piia-Elina Ikonen iloitsee. Myöhemmin syksyllä OTT-hanke käynnistää viisi kuukautta kestävän uraohjauskoulutuksen, johon osallistuu niin xamkilaisia kuin muidenkin hankkeen osatoteuttajien ohjaushenkilöstöä. Sparrauksen ja koulutuksen keinoin opinto- ja uraohjauksen hyviä käytänteitä voidaan jakaa organisaatiosta toiseen.

 

KIRJOITTAJA

Miia Karttunen, TKI-asiantuntija, lehtori, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

 

 

Tämä on Ohjaus tulevaisuuden työhön -blogisarjan seitsemäs kirjoitus. Blogisarjassa hankkeen toimijat kertovat tapahtumista ja tuloksista yhteistyöverkoston eri puolilta. Ääneen pääsevät projektihenkilöstö, opiskelijat, ohjausryhmän edustajat ja vierailevat asiantuntijat. Tutustu aiempiin blogikirjoituksiin:

Pikamentorointi tulevaisuusorientoituneen uraohjauksen työvälineeksi 3.8.2020

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk 16.6.2020

Uraohjaus tukee opintoihin kiinnittymistä insinööriopintojen alkuvaiheessa 15.6.2020

Tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta etsimässä 5.6.2020

Ammattikorkeakoulut ohjaavat kohti tulevaisuuden työtä 24.4.2020

Muutoksen ja oppimisen aika 5.5.2020

 

Seuraa Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanketta myös

verkossa xamk.fi/ohjaustulevaisuudentuohon

Twitterissä twitter.com/OTyohon

Facebookissa facebook.com/ohjaus.tulevaisuudentyohon

Tämän kirjoituksen lähteitä:

Juutilainen, P.-K. 2020. Uraohjaus ja ohjauksen palvelujärjestelmä. Esitys Xamkin ohjausmallin kick off -tilaisuudessa 7.9.2020.

 

Otsikon kuvituskuva: Pixabay.com