Tutustu ainutlaatuiseen tutkimusympäristöön

TUTKIMME JA KEHITÄMME HYVINVOINTIPALVELUIDEN VAIKUTTAVUUTTA

Active Life Lab on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitysyksikkö. Tavoitteemme on lisätä ihmisten terveyttä mitatusti vaikuttavien hyvinvointipalveluiden avulla. Toteutamme tehtävää keräämällä järjestelmällisesti tietoa hyvinvointipalveluiden vaikuttavuudesta, tekemällä huippututkimusta palveluiden kehittämiseksi, ja soveltamalla tietoa käytäntöön yhdessä kumppaneidemme kanssa.

Toimintamme rakentuu hyvinvoinnin edistämisen tutkimus- ja kehityshankkeiden ympärille. Lisäksi teemme monipuolista yhteistyötä hyvinvointialan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Laboratorio toimii myös oppimisympäristönä useille Xamkin koulutusohjelmille, kuten Wellbeing Management-tradenomiohjelmalle.

Ainutlaatuisista tiloistamme Mikkelin Saimaa Stadiumilta löytyy älykuntosali, testauslaboratorio ja virtuaalitodellisuustila. Laboratorion teknologialla voidaan mitata ja seurata monipuolisesti ihmisen hyvinvointia ja terveyttä.

Lue lisää toiminnastamme Onko hyvinvointipalveluilla vaikutusta? -julkaisusta täältä.

Hyvinvoinnin mittaaminen - Xamk Active Life Lab

Ajankohtaista

Merkittävää tutkimusrahoitusta Active Life Labille Suomen Akatemialta

250 henkilöä rekrytoidaan diabetesta koskevaan tutkimukseen

Vuonna 2018 Etelä-Savossa oli yhteensä 7915 tyypin 2 diabetesta sairastavaa henkilöä ja lukumäärä on kasvanut 1131 henkilöllä vuodesta 2012. Keskimääräisillä hoitokuluilla laskettuna kustannukset alueelle ovat yli 15 miljoonaa euroa vuodessa.

Istumatyö heikentää verensokeritason säätelyä, koska suuret lihasryhmät ovat passiivisina istuessa.
– Tutkimuksen tavoitteena on edistää verensokeritason säätelyä toimistotyötä tekevillä tyypin 2 diabeetikoilla monimenetelmällisen elintapaintervention avulla. Yhtenä komponenttina osallistujat saavat käyttöönsä pöydän alle asetettavan polkulaitteen, jonka avulla lihaksia voi aktivoida vaikka istumisen vähentäminen ei onnistuisi, kertoo tutkimuspäällikkö Arto Pesola.

Tutkimukseen rekrytoidaan yhteensä 250 henkilöä alueelta, joten hankkeella on myös suoraa kansanterveydellistä merkitystä.
– Tutkimuksella on potentiaalia muuttaa kliinisiä ja työterveydellisiä kakkostyypin diabeteksen hoitosuosituksia, Pesola kuvaa.

Suomen Akatemian rahoitus haluttua ja harvinaista

Suomen Akatemian rahoitus on yksi kilpailluimmista tutkimusrahoituksista Suomessa.
– Akatemiarahoituksen saamisen edellytyksenä on laadukas tutkimusinfrastruktuuri. Xamkin, Mikkelin kaupungin ja Etelä-Savon maakuntaliiton panostukset Saimaa Stadiumiin ja Active Life Labiin ovat olleet edellytyksenä sille, että tällainen hanke voidaan toteuttaa Etelä-Savossa, sanoo Pesola.

OPTIMUS: A Randomized Controlled Trial to Influence Sustained Glycaemic Control by Reducing Muscle Inactivity Time in Middle-Aged and Older Office Workers with Type 2 Diabetes -hanke toteutetaan yhteistyössä Melbournessa Australiassa sijaitsevan Baker Heart and Diabetes Instituutin kanssa, joka on yksi maailman tunnetuimmista diabetestutkimukseen erikoistuneista tutkimusyksiköistä.

Hanke työllistää suomalaisia tutkijoita neljän vuoden ajaksi ja Xamk saa myös vierailevan tutkijan Australiasta vuoden ajaksi Mikkeliin.

Hyviö-sovellus

Vain vaikut­tavilla hyvinvointi­palveluilla on arvoa

Mittaa ja osoita palveluidesi vaikuttavuus Hyviöllä. Paranna näin palveluiden laatua, asiakaskokemusta ja myyntiä. Hyviöllä vaikuttavuuden mittaaminen onnistuu helposti.

Hyviö-sovellus on yrityksille suunniteltu työkalu, joka tukee yritystoiminnan johtamista vaikutustiedon avulla. Yritykset ja  organisaatiot voivat seurata asiakkaiden kehittymistä sovelluksella. Kerätyn tiedon avulla voidaan reagoida asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien muutostarpeisiin, kun tiedetään mitä tulisi kehittää.

Lue lisää ja ota Hyviö käyttöön

 

 

Active Life Lab Kumppanuus

EROTU HYVINVOINTIPALVELUILLA, JOILLA ON VAIKUTUSTA

Tee liiketoimintaa kanssamme, nyt se on mahdollista! Active Life Lab Kumppanuus avaa ainutlaatuisen tutkimusympäristön palveluineen kaikille organisaatioille.

Kumppanuus on suunnattu hyvinvointi- ja terveysalan yrityksille ja muille palveluntuottajille. Laboratorion  teknologia, tilat ja osaaminen ovat kumppaneidemme hyödynnettävissä. Kumppanit voivat tarjota avullamme asiakkailleen erilaisia kuntotestauksen, hyvinvoinnin mittaamisen ja terveyden edistämisen asiantuntijapalveluita.

Lue lisää ja liity kumppaniksi

Käynnissä olevat hankkeet

ARVO – vaikutukset kilpailueduksi hyvinvointipalvelujen digitalisaatiota kehittämällä

Rahoittaja: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ESR

Kesto: 01.06.2021 – 31.08.2023

RAJA – Alustatalouden rajapinnat vaikutustiedon hyödyntämiseksi hyvinvointialalla

Rahoittaja: Etelä-Savon Maakuntaliitto

Kesto: 01.06.2021 – 31.05.2022

Puusta hyvinvointi-innovaatioita

Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto

Kesto: 01.09.2020 – 31.12.2022

OPTIMUS: A Randomized Controlled Trial to Influence Sustained Glycaemic Control by Reducing Muscle Inactivity Time in Middle-Aged and Older Office Workers with Type 2 Diabetes

Rahoittaja: Suomen Akatemia

Kesto: 01.01.2021- 31.12.2024

Partnerit: Baker Heart and Diabetes Institute, Melbourne, Australia. University of Queensland, Australia. University of Jyväskylä, Finland.

FREERIDE: Lasten itsenäisyys ja tasa-arvo päivittäisessä liikkumisessa ja mitattu fyysinen aktiivisuus Mikkelin ilmainen bussi-kokeilun seurauksena

Rahoittaja: Opetus- ja Kulttuuriministeriö

Kesto: 1.6.2019-31.3.2022

Partnerit: Aalto yliopisto, Rakennetun ympäristön laitos, Maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikka

Referenssit

YHTEISTYÖ HUR OY:N KANSSA SYNNYTTÄÄ PELISISÄLTÖÄ KUNTOSALIHARJOITTELUUN

Active Life Lab tekee yhteistyötä kuntosalilaitevalmistaja HUR Oy:n kanssa. Xamkin IT-tradenomiopiskelijat ja fysioterapiaopiskelijat kehittivät harjoitustyönä ikääntyneiden kognition ja toimintakyvyn edistämiseksi pelin HUR:n kuntosalilaitteille Active Life Labin ohjauksessa. Essoten (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut) elintapaneuvottavat pelaavat peliä osana harjoitusohjelmaansa, jolloin saadaan välitön palaute todelliselta loppukäyttäjäryhmältä.

Active Life Labin vaikuttavuusmallissa mitataan pelin vaikutukset yksilön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Active Life Lab on saanut hankerahoitusta kognitiota ja toimintakykyä kehittävien pelien edelleen kehittämiseen ja kaupallistamiseen Business Finlandilta.

VAIKUTTAVAMPAA ELINTAPAOHJAUSTA YHDESSÄ ESSOTE:N KANSSA

Active Life Lab on tehnyt Essoten elintapaneuvonnan kanssa palveluohjaussopimuksen, jossa Essoten elintapaneuvottavat pääsevät ohjaajansa avustuksella Active Life Labin vaikuttavuusmittauksiin sekä harjoittelemaan vaikuttavuusmittausten perusteella räätälöidyillä hyvinvointiohjelmilla Älysalilla.

Seurantamittauksilla motivoidaan elintapaneuvottavia ja selvitetään elintapaneuvonnan vaikuttavuutta. ESSOTE elintapaohjaus

Opiskeluympäristö

Active Life Lab toimii kasvualustana kahden uuden Xamkin hyvinvointialan koulutusohjelman – Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (YAMK) – ja Wellbeing Management (tradenomi) – tulevaisuuden lupauksille. Opiskelijat osallistuvat opinnoissaan tiiviisti laboratorion toimintaan tuoden mukanaan uusia näkökulmia ja monipuolista hyvinvointialan osaamista.

Saimaa Stadiumille sijoittuvien koulutusohjelmien lisäksi Active Life Lab tekee laajasti yhteistyötä Xamkin muiden koulutusohjelmien kanssa. Eri alojen opiskelijoiden moninainen osaaminen on siten vaivattomasti myös kumppaneidemme saatavilla.

Lisätietoa koulutusohjelmista

Wellbeing Management

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen

Yhteys

Arto Pesola

Tutkimuspäällikkö, LitT

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 6411 504

Ota yhteyttä

Viljo Kuuluvainen

TKI-asiantuntija, KTM, LitM

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 670 1695

Ota yhteyttä