Tutustu ainutlaatuiseen tutkimusympäristöön

TUTKIMME JA KEHITÄMME HYVINVOINTIPALVELUIDEN VAIKUTTAVUUTTA

Active Life Lab on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitysyksikkö. Tavoitteemme on lisätä ihmisten terveyttä mitatusti vaikuttavien hyvinvointipalveluiden avulla. Toteutamme tehtävää keräämällä järjestelmällisesti tietoa hyvinvointipalveluiden vaikuttavuudesta, tekemällä huippututkimusta palveluiden kehittämiseksi, ja soveltamalla tietoa käytäntöön yhdessä kumppaneidemme kanssa.

Toimintamme rakentuu hyvinvoinnin edistämisen tutkimus- ja kehityshankkeiden ympärille. Lisäksi teemme monipuolista yhteistyötä hyvinvointialan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Laboratorio toimii myös oppimisympäristönä useille Xamkin koulutusohjelmille, kuten Wellbeing Management-tradenomiohjelmalle.

Ainutlaatuisista tiloistamme Mikkelin Saimaa Stadiumilta löytyy älykuntosali, testauslaboratorio ja virtuaalitodellisuustila. Laboratorion teknologialla voidaan mitata ja seurata monipuolisesti ihmisen hyvinvointia ja terveyttä.

Hyvinvoinnin mittaaminen - Xamk Active Life Lab

Active Life Lab Kumppanuus

Haluatko kasvattaa ja kehittää liiketoimintaasi kanssamme?

Nyt se on mahdollista! Vuoden 2020 alussa lanseerattu Active Life Lab Kumppanuus avaa ainutlaatuisen tutkimusympäristön palveluineen kaikille organisaatioille. Erotu kanssamme joukosta hyvinvointipalveluilla, joilla on vaikutusta.

Hyvinvointi- ja terveysalan yrityksille, järjestöille ja julkisille toimijoille suunnattu Kumppanuus perustuu yhteisten palveluiden kehittämiseen ja myymiseen. Kumppanit voivat myydä yhdessä Active Life Labin kanssa kehitettyjä asiantuntijapalveluita omille asiakkailleen ja saada osuuden tuloista.

Laboratorion tutkimusosaaminen, teknologia ja tilat ovat kumppaneidemme hyödynnettävissä. Yritykset voivat tarjota asiakkailleen erilaisia hyvinvoinnin mittaamisen ja edistämisen asiantuntijapalveluita. Mittaaminen tuottaa myös tietoa palveluiden vaikuttavuudesta.

Lue lisää ja liity kumppaniksi!

Ajankohtaista

Onko hyvinvointipalveluilla vaikutusta? Terveyttä ja euroja vaikuttavuutta kehittämällä

Active Life Labin tuoreessa Onko hyvinvointipalveluilla vaikutusta? -julkaisussa kirjoittajat tarkastelevat vaikuttavuuden teemaa hyvinvointialalla eri näkökulmista. Mukana on lukuisia huippuasiantuntijoita kuten projektijohtaja Mika Pyykkö Sitrasta, tutkimusjohtaja Arto J. Hautala HUR Oy:stä ja apulaisprofessori Marko Kesti Lapin yliopistosta. Käytännönläheiset artikkelit tarjoavat
monipuolisen katsauksen ajankohtaiseen aiheeseen, johon panostamalla on mahdollista
saavuttaa yhteiskunnallisesti merkittäviä terveys- ja kustannushyötyjä.

Tutustu julkaisuun täällä: https://www.theseus.fi/handle/10024/165943

Käynnissä olevat hankkeet

HyviöPRO – vaikuttavuusloikka menestykseen

Rahoittaja: Etelä-Savon maakuntaliitto

Kesto: 1.6.2019-31.5.2021

 

CARVE: työn tuottavuuden parantaminen yksilölliseen vuorokausirytmiin ja rauhoittumishetkiin perustuvalla työn tuunaamisella

Rahoittaja: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kesto: 1.6.2019-30.9.2021

Partnerit: KU Leuven yliopisto (Belgia) ja Idein Ltd. tutkimuskeskus (Bulgaria)

FREERIDE: Lasten itsenäisyys ja tasa-arvo päivittäisessä liikkumisessa ja mitattu fyysinen aktiivisuus Mikkelin ilmainen bussi-kokeilun seurauksena

Rahoittaja: Opetus- ja Kulttuuriministeriö

Kesto: 1.6.2019-31.3.2022

Partnerit: Aalto yliopisto, Rakennetun ympäristön laitos, Maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikka

 

CogTail: Tailored Games for Cognition & Force Developments In Elderly Care: Projektisuunnitelma

Rahoitus: Business Finland

Kesto: 1.6.2019-30.11.2019

Referenssit

YHTEISTYÖ HUR OY:N KANSSA SYNNYTTÄÄ PELISISÄLTÖÄ KUNTOSALIHARJOITTELUUN

Active Life Lab tekee yhteistyötä kuntosalilaitevalmistaja HUR Oy:n kanssa. Xamkin IT-tradenomiopiskelijat ja fysioterapiaopiskelijat kehittivät harjoitustyönä ikääntyneiden kognition ja toimintakyvyn edistämiseksi pelin HUR:n kuntosalilaitteille Active Life Labin ohjauksessa. Essoten (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut) elintapaneuvottavat pelaavat peliä osana harjoitusohjelmaansa, jolloin saadaan välitön palaute todelliselta loppukäyttäjäryhmältä.

Active Life Labin vaikuttavuusmallissa mitataan pelin vaikuttavuus kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Tietoa käytetään tradenomien kustannusvaikuttavuuskoulutuksessa. Active Life Lab on saanut hankerahoitusta kognitiota ja toimintakykyä kehittävien pelien edelleen kehittämiseen ja kaupallistamiseen Business Finlandilta. Hanke käynnistyi kesäkuussa 2019.

 

 

VAIKUTTAVAMPAA ELINTAPAOHJAUSTA YHDESSÄ ESSOTE:N KANSSA

Active Life Lab on tehnyt Essoten elintapaneuvonnan kanssa palveluohjaussopimuksen, jossa Essoten elintapaneuvottavat pääsevät ohjaajansa avustuksella Active Life Labin vaikuttavuusmittauksiin sekä harjoittelemaan vaikuttavuusmittausten perusteella räätälöidyillä hyvinvointiohjelmilla Älysalilla.

Seurantamittauksilla motivoidaan elintapaneuvottavia ja selvitetään elintapaneuvonnan vaikuttavuutta. Vesote-yhteistyö.

Opiskeluympäristö

Active Life Lab toimii kasvualustana kahden uuden Xamkin hyvinvointialan koulutusohjelman – Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (YAMK) – ja Wellbeing Management (tradenomi) – tulevaisuuden lupauksille. Opiskelijat osallistuvat opinnoissaan tiiviisti laboratorion toimintaan tuoden mukanaan uusia näkökulmia ja monipuolista hyvinvointialan osaamista.

Saimaa Stadiumille sijoittuvien koulutusohjelmien lisäksi Active Life Lab tekee laajasti yhteistyötä Xamkin muiden koulutusohjelmien kanssa. Eri alojen opiskelijoiden moninainen osaaminen on siten vaivattomasti myös kumppaneidemme saatavilla.

Lisätietoa koulutusohjelmista

Wellbeing Management

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen

 

 

Yhteys

Arto Pesola

Tutkimuspäällikkö, LitT

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 6411 504

Ota yhteyttä

Viljo Kuuluvainen

TKI-asiantuntija, KTM, LitM

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 670 1695

Ota yhteyttä
Jaa sivu