Tutustu ainutlaatuiseen tutkimusympäristöön

KEHITÄMME KANSSASI VAIKUTTAVIA HYVINVOINTIPALVELUITA

Hyvinvointipalveluiden yleinen haaste on, että ne eivät saavuta oikea-aikaisesti niitä eniten tarvitsevia kohderyhmiä.

Active Life Lab on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitysyksikkö, joka toimii keväällä 2018 avautuneissa tiloissa Mikkelin Saimaa Stadiumissa. Tavoitteenamme on edistää ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia, johon tähtäämme kumppaneiden kanssa tehtävän tutkimuksen, kehitystoiminnan ja terveyden edistämisen avulla. Tuloksena on hyvinvointipalveluita, jotka sopivat ihmisten arkeen ja elämäntilanteeseen.

Ympäristössä mitataan kokonaisvaltaisesti hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävien toimenpiteiden vaikuttavuutta. Monipuolisten mittareiden tarjoaman tiedon avulla voidaan selvittää, miten vaikuttavuus eroaa eri asiakasryhmien ja toimenpiteiden kesken. Tietoa voidaan käyttää toimenpiteiden suuntaamisessa asiakkaille, jotka niistä eniten hyötyvät. Kerätty tieto auttaa kehittämään uusia ratkaisuja vaikuttavuuden parantamiseksi.

Toimintamme ytimessä ovat eri lähteistä rahoitetut hyvinvointialan kehittämis- ja tutkimushankkeet. Lisäksi toimimme oppimisympäristönä Xamkin eri alojen opinto-ohjelmille ja teemme monipuolisesti yhteistyötä yritysten ja organisaatioiden kanssa.

Hyvinvoinnin mittaaminen - Xamk Active Life Lab

Ajankohtaista

Onko hyvinvointipalveluilla vaikutusta? Terveyttä ja euroja vaikuttavuutta kehittämällä

Active Life Labin tuoreessa Onko hyvinvointipalveluilla vaikutusta? -julkaisussa kirjoittajat tarkastelevat vaikuttavuuden teemaa hyvinvointialalla eri näkökulmista. Mukana on lukuisia huippuasiantuntijoita kuten projektijohtaja Mika Pyykkö Sitrasta, tutkimusjohtaja Arto J. Hautala HUR Oy:stä ja apulaisprofessori Marko Kesti Lapin yliopistosta. Käytännönläheiset artikkelit tarjoavat
monipuolisen katsauksen ajankohtaiseen aiheeseen, johon panostamalla on mahdollista
saavuttaa yhteiskunnallisesti merkittäviä terveys- ja kustannushyötyjä.

Tutustu julkaisuun täällä: https://www.theseus.fi/handle/10024/165943

Käynnissä olevat hankkeet

FREERIDE: Lasten itsenäisyys ja tasa-arvo päivittäisessä liikkumisessa ja mitattu fyysinen aktiivisuus Mikkelin ilmainen bussi-kokeilun seurauksena

Rahoittaja: Opetus- ja Kulttuuriministeriö

Kesto: 1.6.2019-31.3.2022

Partnerit: Aalto yliopisto, Rakennetun ympäristön laitos, Maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikka

 

CogTail: Tailored Games for Cognition & Force Developments In Elderly Care: Projektisuunnitelma

Rahoitus: Business Finland

Kesto: 1.6.2019-30.11.2019

HyviöPRO – hyvinvointipalveluiden vaikuttavuusalusta hyvinvointipalveluiden liiketoiminnan kehittämiseen

Rahoittaja: Etelä-Savon maakuntaliitto

Kesto: 1.6.2019-31.5.2021

 

CARVE: työn tuottavuuden parantaminen yksilölliseen vuorokausirytmiin ja rauhoittumishetkiin perustuvalla työn tuunaamisella

Rahoittaja: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kesto: 1.6.2019-30.9.2021

Partnerit: KU Leuven yliopisto (Belgia) ja Idein Ltd. tutkimuskeskus (Bulgaria)

Referenssit

VAIKUTTAVUUSMITTAUKSET JA TREENIRYHMÄT VAUHDISSA ÄLYSALILLA

Active Life Lab on kehittänyt ja vienyt käytäntöön kattavan konseptin hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden mittaamiseen. Kumppaneidemme kautta tulevat asiakasryhmät – kuten Mikkelin kaupungin erityisryhmät, järjestöjen senioriryhmät ja Essoten elintapaohjattavat – kävivät syksyn 2018 alussa läpi mittaukset ennen harjoittelun aloittamista Älysalilla. Vaikuttavuusmittaukset toistettiin joulukuussa seurantatiedon keräämiseksi.

Mittauksia on alku- ja seurantamittaukset mukaan lukien tehty jo noin 400 henkilölle. Mittauskonsepti sisältää laajat hyvinvointikyselyt ja kuusi erilaista mittausta tai testiä Älysalilla.

YHTEISTYÖ HUR OY:N KANSSA SYNNYTTÄÄ PELISISÄLTÖÄ KUNTOSALIHARJOITTELUUN

Active Life Lab tekee yhteistyötä kuntosalilaitevalmistaja HUR Oy:n kanssa. Xamkin IT-tradenomiopiskelijat ja fysioterapiaopiskelijat kehittivät harjoitustyönä ikääntyneiden kognition ja toimintakyvyn edistämiseksi pelin HUR:n kuntosalilaitteille Active Life Labin ohjauksessa. Essoten (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut) elintapaneuvottavat pelaavat peliä osana harjoitusohjelmaansa, jolloin saadaan välitön palaute todelliselta loppukäyttäjäryhmältä.

Active Life Labin vaikuttavuusmallissa mitataan pelin vaikuttavuus kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Tietoa käytetään tradenomien kustannusvaikuttavuuskoulutuksessa. Active Life Lab on saanut hankerahoitusta kognitiota ja toimintakykyä kehittävien pelien edelleen kehittämiseen ja kaupallistamiseen Business Finlandilta. Hanke käynnistyi kesäkuussa 2019.

 

 

VAIKUTTAVAMPAA ELINTAPAOHJAUSTA YHDESSÄ ESSOTE:N KANSSA

Active Life Lab on tehnyt Essoten elintapaneuvonnan kanssa palveluohjaussopimuksen, jossa Essoten elintapaneuvottavat pääsevät ohjaajansa avustuksella Active Life Labin vaikuttavuusmittauksiin sekä harjoittelemaan vaikuttavuusmittausten perusteella räätälöidyillä hyvinvointiohjelmilla Älysalilla.

Seurantamittauksilla motivoidaan elintapaneuvottavia ja selvitetään elintapaneuvonnan vaikuttavuutta. Vesote-yhteistyö.

Opiskeluympäristö

Active Life Lab toimii kasvualustana kahden uuden Xamkin hyvinvointialan koulutusohjelman – Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (YAMK) – ja Wellbeing Management (tradenomi) – tulevaisuuden lupauksille. Opiskelijat osallistuvat opinnoissaan tiiviisti laboratorion toimintaan tuoden mukanaan uusia näkökulmia ja monipuolista hyvinvointialan osaamista.

Saimaa Stadiumille sijoittuvien koulutusohjelmien lisäksi Active Life Lab tekee laajasti yhteistyötä Xamkin muiden koulutusohjelmien kanssa. Eri alojen opiskelijoiden moninainen osaaminen on siten vaivattomasti myös kumppaneidemme saatavilla.

Lisätietoa koulutusohjelmista

Wellbeing Management

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen

 

 

Yhteys

Arto Pesola

Tutkimuspäällikkö, LitT

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 6411 504

Ota yhteyttä

Viljo Kuuluvainen

Projektipäällikkö, KTM, LitM

etunimi.sukunimi@xamk.fi
040 670 1695

Ota yhteyttä

Hanke

Active Life Labin toiminta käynnistettiin Etelä-Savon maakuntaliiton Euroopan aluekehitysrahastosta rahoittamalla Älykäs hyvinvointilaboratorio-hankekokonaisuudella, joka koostui investointihankkeesta sekä toiminnan käynnistämishankkeesta. Hankkeet toteutettiin 1.5.2017-31.5.2019.

Jaa sivu