Ainutlaatuinen hyvinvoinnin edistämisen kehittämisympäristö Saimaa Stadiumissa Mikkelissä

Rakennamme kehittämis- ja tutkimusyhteistyötä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten hyvinvointialan toimijoiden kanssa

Tulevaisuudessa uusien Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (YAMK) – ja Hyvinvointituottaja (tradenomi)-koulutusten keskus

Tietoon perustuvia hyvinvointipalveluita

Xamk Active Life Lab tarjoaa uudenlaisen ympäristön tietoon perustuvien hyvinvointipalveluiden huippututkimukselle sekä kehitystoiminnalle. Saimaa Stadiumin yhteydessä Mikkelissä toimiva laboratorio laajentaa Xamkin tki-toimintaa tukemaan entistä vahvemmin terveyden edistämisen toimenpiteitä alueellisesti ja valtakunnallisesti

Työkaluna vaikuttavuuden mittaaminen – lupauksena hyvinvoinnin parantaminen

Ympäristössä mitataan kokonaisvaltaisesti hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävien toimenpiteiden vaikuttavuutta. Monipuolisten mittareiden tarjoaman tiedon avulla voidaan selvittää, miten vaikuttavuus eroaa eri asiakasryhmien ja toimenpiteiden kesken. Tietoa voidaan käyttää toimenpiteiden suuntaamisessa asiakkaille jotka niistä eniten hyötyvät, ja kehittämään uusia ratkaisuja vaikuttavuuden parantamiseksi.

Tule mukaan toimintaan ja yhteisöön

Haluamme rakentaa laboratorion ympärille aktiivisen kumppaniverkoston ja palvella parhaalla mahdollisella tavalla sidosryhmiä.

Selvitä kokonaiskuva hyvinvoinnistasi Hyviöprofiilissa

Hyviöprofiili on kehitysvaiheessa oleva maksuton palvelu, jolla voit kartoittaa omaan hyvinvointiisi vaikuttavia asioita ja selvittää niissä tapahtuvia muutoksia. Xamk Active Life Labin kehittämän palvelun periaatteena on, että jokainen yksilö omistaa oman hyvinvointitietonsa. Yksilöiden suostumuksella tietoa voidaan käyttää hyvinvointipalveluiden kehittämiseen. Yksilön hyviöprofiilin muutos hyvinvointipalveluiden käytön seurauksena kertoo palveluiden vaikuttavuudesta.

Avoimet esittelytilaisuudet Active Life Labissa

  • esittelytilaisuus 27.3. klo 15.30-17.00
  • esittelytilaisuus 10.4. klo 15.30-17.00
  • asiantuntijaluento 8.5. klo 14.00-15.30

Mylly-työpajat

Järjestimme keväällä 2018 Mylly-työpajakokonaisuuden yhteistyössä Xamk Pienyrityskeskuksen, Miksei Mikkelin ja Esedun kanssa. Työpajoissa kehitimme yhteistyössä sidosryhmien ja opiskelijoiden kanssa ratkaisuja vaikuttavuuden haasteisiin hyvinvoinnin edistämisessä. Lisää yhteiskehittämistä ja tapahtumia on luvassa tulevaisuudessa.

Kolmannen työpajan (20.3.2018) materiaalit: Xamk Active Life Lab Työpaja 3 esitys

Toisen työpajan (22.2.2018) materiaalit: Xamk Active Life Lab_Työpaja_22.2.2018_esitys

Ensimmäisen työpajan (24.1.2018) materiaalit: Xamk Active Life Lab Mylly-työpaja 1 esitys

Kickoff-tilaisuuden esitysmateriaali

Active Life Labin Kickoff -tilaisuus järjestettiin Mikpoli-salissa Mikkelissä 24.11.2017. Tilaisuuden esitysmateriaalin löydät tästä: Xamk Active Life Lab esitys Kickoff

Tällaista kehittämisympäristöä ei ole ennen Suomessa nähty

Active Life Labin tilat on suunniteltu edistämään luovuutta ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Laboratorion tilaratkaisuiden lähtökohtana on startupmainen ideoiden ketterä kehittäminen ja testaaminen. Uusimpaan teknologiaan yhdistettynä tilat tarjoavat inspiroivan ympäristön uuden ja vaikuttavan hyvinvointitarjonnan kehittämiseen.

  • Hyvinvointitila mittaa käyttäjien toimintaa paikannusteknologiaa hyödyntäen ja reagoi esimerkiksi pitkäaikaiseen passiivisuuteen. Tilassa on virtuaalitodellisuusympäristö, jossa voidaan mitata esimerkiksi luonnon ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia.
  • Älykkään kuntosalin laitteet mittaavat yksilöiden kehittymistä ja mukautuvat tarjoamaan optimaalisen harjoituskuormituksen kehityksen varmistamiseksi.
  • Kuntotestaukseen tarkoitettu tila on varustettu viimeisimmillä fysiologisilla mittareilla sekä virtuaalitodellisuudella ja lisätyllä todellisuudella. Laboratorioon tulevalle juoksumatolle voi heijastaa erilaisia esteitä ja pelillisiä sisältöjä.
  • Aulatilan ravintolassa tutkitaan ja kehitetään asiakaslähtöisesti terveyttä edistäviä ruokapalveluita. Ruokapalveluihin liitettävillä teknologisilla ratkaisuilla voidaan ohjata ja opastaa asiakkaita hyvinvointia lisäävään syömiseen.

Yhteystiedot

Arto Pesola
tutkimuspäällikkö
p. 040 6411 504
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Viljo Kuuluvainen
tki-asiantuntija
p. 040 6701695
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Hanke

Etelä-Savon maakuntaliiton Euroopan aluekehitysrahastosta rahoittama Älykäs hyvinvointilaboratorio-hankekokonaisuus koostuu investointihankkeesta sekä toiminnan käynnistämishankkeesta. Hankkeiden kesto on 1.5.2017-30.4.2019.

Jaa sivu