Maaliskuussa 2018 avautuva ainutlaatuinen hyvinvoinnin edistämisen kehittämisympäristö Saimaa Stadiumissa

Toimintaan haetaan mukaan paikallisia, maakunnallisia, kansallisia ja kansainvälisiä kumppaneita sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta

Tulevaisuudessa uuden Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (YAMK) – ja uuden tradenomikoulutuksen keskus

Dataan perustuvia hyvinvointipalveluita

XAMK Active Life Lab tarjoaa uudenlaisen ympäristön dataan perustuvien hyvinvointipalveluiden huippututkimukselle sekä kehitystoiminnalle. Saimaa Stadiumin yhteyteen Mikkeliin valmistuva laboratorio laajentaa XAMK:n TKI-toimintaa tukemaan entistä vahvemmin terveydenedistämisen toimenpiteitä maakunnan alueella.

Työkaluna vaikuttavuuden mittaaminen – lupauksena hyvinvoinnin parantaminen

Ympäristössä mitataan kokonaisvaltaisesti hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävien toimenpiteiden vaikuttavuutta. Monipuolisten mittareiden tarjoaman tiedon avulla voidaan selvittää, miten vaikuttavuus eroaa eri asiakasryhmien ja toimenpiteiden kesken. Tietoa voidaan käyttää toimenpiteiden suuntaamisessa asiakkaille jotka niistä eniten hyötyvät, ja kehittämään uusia ratkaisuja vaikuttavuuden parantamiseksi.

Tule mukaan toimintaan ja yhteisöön

Haluamme rakentaa laboratorion ympärille aktiivisen kumppaniverkoston ja palvella parhaalla mahdollisella tavalla alueen sidosryhmiä.

Mylly-työpajat

Järjestämme keväällä maksuttoman 2018 Mylly-työpajakokonaisuuden yhteistyössä XAMK Pienyrityskeskuksen ja Miksei Mikkelin kanssa. Työpajoissa ideoidaan ja kehitetään ratkaisuja hyvinvoinnin edistämisen haasteisiin. Tervetuloa! Ilmoittautumaan pääset tästä

Kickoff-tilaisuus

Active Life Labin Kickoff -tilaisuus järjestettiin Mikpoli-salissa Mikkelissä 24.11.2017. Tilaisuuden esitysmateriaalin löydät tästä: Xamk Active Life Lab esitys Kickoff

"Tällaista ympäristöä ei ole ennen Suomessa nähty"

Active Life Labin tilat on suunniteltu edistämään luovuutta ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Laboratorion tilaratkaisuiden lähtökohtana on startupmainen ideoiden ketterä kehittäminen ja testaaminen. Uusimpaan teknologiaan yhdistettynä tila tarjoaa inspiroivan ympäristön uuden ja vaikuttavan hyvinvointitarjonnan kehittämiseen. Hankintojen esiselvitysvaiheessa eräs tarjoaja totesi: ”Tällaista ympäristöä ei ole ennen Suomessa nähty”.

  • Hyvinvointia edistävä tila mittaa käyttäjien toimintaa paikannusteknologiaa hyödyntäen ja reagoi esimerkiksi pitkäaikaiseen passiivisuuteen. Puolet tilasta on virtuaalitodellisuusympäristöä, jossa voidaan mitata esimerkiksi luonnon ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia.
  • Älykkään kuntosalin laitteet mittaavat yksilöiden kehittymistä ja mukautuvat tarjoamaan optimaalisen harjoituskuormituksen kehityksen varmistamiseksi.
  • Kuntotestaukseen tarkoitettu tila on varustettu viimeisimmillä fysiologisilla mittareilla sekä virtuaalitodellisuudella ja lisätyllä todellisuudella. Laboratorioon tulevalle juoksumatolle voi projisoida erilaisia esteitä ja pelillisiä sisältöjä.
  • Aulatilan ravintolassa tutkitaan ja kehitetään asiakaslähtöisesti terveyttä edistäviä ruokapalveluita. Ruokapalveluihin liitettävillä teknologisilla ratkaisuilla voidaan ohjata ja opastaa asiakkaita hyvinvointia lisäävään syömiseen.

Vastaamme seuraaviin väitteisiin

Ympäristö

  • Ympäristöä muuttamalla voi ohjata ihmisiä terveelliseen käyttäytymiseen ilman ihmisten tietoista päätöstä toimia terveellisemmin
  • Tilan sisustusta voidaan muuttaa rauhoittavaksi niin, että muutos vähentää ihmisten stressitasoa, parantaa verensokerinsäätelyä sekä keskittymiskykyä

Teknologia

  • Teknologialla voidaan helpottaa ja lisätä päivittäisten terveellisten valintojen tekemistä
  • Digitaaliset terveysinterventiot parantavat sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä tehokkaammin tavanomaisiin toimenpiteisiin verrattuna

Sisältö

  • Terveysteknologian vaikuttavuus terveyden edistämisessä paranee, jos sisältö kehitetään edistämään henkilön koetun pätevyyden ja autonomian tunnetta
  • Voimaharjoitteluun yhdistetty kognitioharjoittelu parantaa ikääntyneiden toimintakykyä ja motivaatiota harjoittelua kohtaan enemmän kuin pelkkä kuntosaliharjoittelu

Yhteystiedot

Arto Pesola
tutkimuspäällikkö
p. 040 6411 504
arto.pesola@xamk.fi

Viljo Kuuluvainen
tki-asiantuntija
p. 040 6701695
viljo.kuuluvainen@xamk.fi

Hanke

Etelä-Savon maakuntaliiton Euroopan aluekehitysrahastosta rahoittama Älykäs hyvinvointilaboratorio-hankekokonaisuus koostuu investointihankkeesta sekä toiminnan käynnistämishankkeesta. Hankkeiden kesto on 1.5.2017-30.4.2019.

Share This