Ainutlaatuinen hyvinvoinnin edistämisen kehittämisympäristö Saimaa Stadiumissa Mikkelissä

Rakennamme kehittämis- ja tutkimusyhteistyötä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten hyvinvointialan toimijoiden kanssa

Tulevaisuudessa uusien Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (YAMK) – ja Hyvinvointituottaja (tradenomi)-koulutusten keskus

Tietoon perustuvia hyvinvointipalveluita

Keväällä 2018 avattu Xamkin uusi tutkimusyksikkö Active Life Lab tarjoaa uudenlaisen ympäristön tietoon perustuvien hyvinvointipalveluiden huippututkimukselle sekä kehitystoiminnalle. Saimaa Stadiumin yhteydessä Mikkelissä toimiva laboratorio laajentaa Xamkin tki-toimintaa tukemaan entistä vahvemmin terveyden edistämisen toimenpiteitä alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Työkaluna vaikuttavuuden mittaaminen – lupauksena hyvinvoinnin parantaminen

Ympäristössä mitataan kokonaisvaltaisesti hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävien toimenpiteiden vaikuttavuutta. Monipuolisten mittareiden tarjoaman tiedon avulla voidaan selvittää, miten vaikuttavuus eroaa eri asiakasryhmien ja toimenpiteiden kesken. Tietoa voidaan käyttää toimenpiteiden suuntaamisessa asiakkaille jotka niistä eniten hyötyvät, ja kehittämään uusia ratkaisuja vaikuttavuuden parantamiseksi.

Tällaista kehittämisympäristöä ei ole ennen nähty

Active Life Labin tilat on suunniteltu edistämään luovuutta ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Laboratorion tilaratkaisuiden lähtökohtana on ideoiden ketterä kehittäminen ja testaaminen. Uusimpaan teknologiaan yhdistettynä tilat tarjoavat inspiroivan ympäristön uuden ja vaikuttavan hyvinvointitarjonnan kehittämiseen.

  • Hyvinvointitilassa on virtuaalitodellisuusympäristö, jota voidaan käyttää yksilön kognition testaamisen ja harjoittamiseen, sekä esimerkiksi luonnon ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten mittaamiseen.
  • Älykkään kuntosalin laitteet mittaavat yksilöiden kehittymistä ja mukautuvat tarjoamaan optimaalisen harjoituskuormituksen kehityksen varmistamiseksi.
  • Kuntotestaukseen tarkoitettu tila on varustettu viimeisimmillä fysiologisilla mittareilla sekä virtuaalitodellisuudella ja lisätyllä todellisuudella. Laboratorion juoksumatolle voi heijastaa erilaisia esteitä ja pelillisiä sisältöjä.
  • Aulatilan ravintolassa tutkitaan ja kehitetään asiakaslähtöisesti terveyttä edistäviä ruokapalveluita. Ruokapalveluihin liitettävillä teknologisilla ratkaisuilla voidaan ohjata ja opastaa asiakkaita hyvinvointia lisäävään syömiseen.

Palvelumme

Tule mukaan kumppaniksi

Active Life Labin toiminta perustuu yhteistyöhön kumppaneiden kanssa. Rakennamme kumppanuuksia yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa. Yhteistyö voi olla esimerkiksi Active Life Labin tilojen, teknologian ja asiantuntemuksen hyödyntämistä terveyden edistämisessä ja liiketoiminnassa, tutkimusyhteistyötä tai kehittämishankkeita. Ole meihin yhteydessä niin keskustellaan lisää.

Selvitä kokonaiskuva hyvinvoinnistasi Hyviöprofiilissa

Hyviöprofiili on kehitysvaiheessa oleva maksuton palvelu, jolla voit kartoittaa omaan hyvinvointiisi vaikuttavia asioita ja selvittää niissä tapahtuvia muutoksia. Xamk Active Life Labin kehittämän palvelun periaatteena on, että jokainen yksilö omistaa oman hyvinvointitietonsa. Yksilöiden suostumuksella tietoa voidaan käyttää hyvinvointipalveluiden kehittämiseen. Yksilön hyviöprofiilin muutos hyvinvointipalveluiden käytön seurauksena kertoo palveluiden vaikuttavuudesta.

Kysy lisää hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden tutkimukseen ja kehittämiseen liittyvistä asiantuntijapalveluistamme!

 

Yhteystiedot

Arto Pesola
tutkimuspäällikkö
p. 040 6411 504
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Susanne Kumpulainen
tki-asiantuntija
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Käyntiosoite: Raviradantie 22 B
50100 Mikkeli (Saimaa Stadiumi)

Viljo Kuuluvainen
projektipäällikkö
p. 040 6701695
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Tuomas Reijonen
it-asiantuntija
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Hanke

Etelä-Savon maakuntaliiton Euroopan aluekehitysrahastosta rahoittama Älykäs hyvinvointilaboratorio-hankekokonaisuus koostuu investointihankkeesta sekä toiminnan käynnistämishankkeesta. Hankkeiden kesto on 1.5.2017-30.4.2019.

Jaa sivu