Tällaista kehittämisympäristöä ei ole ennen nähty - tutustu ainutlaatuiseen Active Life Labiin

Active Life Lab 360-esittely

KEHITÄMME KANSSASI VAIKUTTAVIA HYVINVOINTIPALVELUITA

Työkaluna vaikuttavuuden mittaaminen – lupauksena hyvinvoinnin parantaminen

Hyvinvointipalveluiden yleinen ongelma on, että ne eivät saavuta niitä eniten tarvitsevia kohderyhmiä.

Active Life Lab on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitysyksikkö, joka toimii keväällä 2018 avautuneissa tiloissa Mikkelin Saimaa Stadiumissa. Tavoitteenamme on edistää ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia, johon tähtäämme kumppaneiden kanssa tehtävän tutkimuksen, kehitystoiminnan ja terveyden edistämisen avulla. Tuloksena on hyvinvointipalveluita, jotka sopivat ihmisten arkeen ja elämäntilanteeseen.

Ympäristössä mitataan kokonaisvaltaisesti hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävien toimenpiteiden vaikuttavuutta. Monipuolisten mittareiden tarjoaman tiedon avulla voidaan selvittää, miten vaikuttavuus eroaa eri asiakasryhmien ja toimenpiteiden kesken. Tietoa voidaan käyttää toimenpiteiden suuntaamisessa asiakkaille, jotka niistä eniten hyötyvät. Kerätty tieto auttaa kehittämään uusia ratkaisuja vaikuttavuuden parantamiseksi.

Vaikuttavuudella tarkoitetaan hyvinvointipalveluiden pitkällä aikavälillä tuottamaa myönteistä yhteiskunnallista hyötyä. Jotta vaikuttavuus olisi mahdollista, tarvitaan konkreettisia mitattavia muutoksia ihmisten hyvinvointikäyttäytymisessä ja usein myös yhteiskunnan rakenteissa. Vaikutukset syntyvät tarkasti suunniteltujen ja kohdennettujen interventioiden eli hyvinvointipalveluiden tuloksina. Hyvinvointipalveluiden tuottaminen taas vaatii resursseja, kuten osaamista, aikaa, ideoita ja materiaaleja. Näin syntyy vaikuttavuusketju.

Vaikuttavuusmittaukset ja treeniryhmät vauhdissa älysalilla

Active Life Lab on kehittänyt ja vienyt käytäntöön kattavan konseptin hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden mittaamiseen. Kumppaneidemme kautta tulevat asiakasryhmät – kuten Mikkelin kaupungin erityisryhmät, järjestöjen senioriryhmät ja Essoten elintapaohjattavat – ovat käyneet syksyn 2018 alussa läpi mittaukset ennen harjoittelun aloittamista Älysalilla. Mittauksia on jo tehty lähes 150 henkilölle. Mittauskonsepti sisältää laajat hyvinvointikyselyt ja kuusi erilaista mittausta tai testiä Älysalilla. Ryhmät harjoittelevat syksyn ajan harjoitusohjelman mukaisesti Hur-älylaitteilla, ja vaikuttavuusmittaukset toistetaan joulukuussa seurantatiedon keräämiseksi.

Yhteistyö Hur-kuntasalilaitevalmistajan kanssa synnyttää pelisisältöä kuntosaliharjoitteluun

Active Life Lab tekee yhteistyötä kuntosalilaitevalmistaja HUR Oy:n kanssa. Xamkin IT-tradenomiopiskelijat ja fysioterapiaopiskelijat kehittivät harjoitustyönä ikääntyneiden kognition ja toimintakyvyn edistämiseksi pelin HUR:n kuntosalilaitteille Active Life Labin ohjauksessa. ESSOTEn elintapaneuvottavat pelaavat peliä osana harjoitusohjelmaansa, jolloin saadaan välitön palaute todelliselta loppukäyttäjäryhmältä. Active Life Labin vaikuttavuusmallissa mitataan pelin vaikuttavuus kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Tietoa käytetään tradenomien kustannusvaikuttavuuskoulutuksessa. Active Life Lab hakee pelin jatkokehitykseen ja tutkimukseen tutkimusrahaa.

OiOi-yhteistyö, testi- ja pelisisällöt kosketusseinälle

Super Park -tutkimus

 

 

Vaikuttavampaa elintapaohjausta yhdessä ESSOTE:n kanssa

Active Life Lab on tehnyt ESSOTEn elintapaneuvonnan kanssa palveluohjaussopimuksen, jossa ESSOTEn elintapaneuvottavat pääsevät ohjaajansa avustuksella Active Life Labin vaikuttavuusmittauksiin sekä harjoittelemaan vaikuttavuusmittausten perusteella räätälöidyillä hyvinvointiohjelmilla. Seurantamittauksilla motivoidaan elintapaneuvottavia ja selvitetään elintapaneuvonnan vaikuttavuutta. Vesote-yhteistyö.

Tutkimusta kansainväliselle hyvinvointialan start-up -yritykselle sovelluksen käyttäjäkokemuksesta

Active Life Lab tekee saksalaiselle startupille Yolifelle tutkimuksen heidän älypuhelinapplikaatiostaan, jonka tavoitteena on pidentää käyttäjän elämää. Active Life Lab antaa applikaation käyttöön vaikuttavuusmittauksiin osallistuville käyttäjille, jolloin applikaation vaikuttavuutta kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille pystytään testaamaan. Active Life Lab toteuttaa tutkimuksen ja kirjoittaa tutkimusraportin ja Yolife saa tärkeää tietoa tuotekehityksen ja markkinoinnin tueksi uskottavalta kumppanilta.

Palvelumme

Selvitä kokonaiskuva hyvinvoinnistasi Hyviöprofiilissa

Hyviöprofiili on kehitysvaiheessa oleva maksuton palvelu, jolla voit kartoittaa omaan hyvinvointiisi vaikuttavia asioita ja selvittää niissä tapahtuvia muutoksia. Xamk Active Life Labin kehittämän palvelun periaatteena on, että jokainen yksilö omistaa oman hyvinvointitietonsa. Yksilöiden suostumuksella tietoa voidaan käyttää tutkimukseen ja hyvinvointipalveluiden kehittämiseen. Yksilön hyviöprofiilin muutos hyvinvointipalveluiden käytön seurauksena kertoo palveluiden vaikuttavuudesta.

Palvelut ryhmille Active Life Labissa

  • Älypelikuntopiiri on hauska, helppo ja informatiivinen työyhteisön kognitiivisen hyvinvoinnin kartoitus. Ryhmän koko 6-12 henkilöä, kesto 2,5 tuntia. Hinta 79€ + alv / henkilö.
  • Vaikuttavuusmittaus antaa jokaiselle työntekijälle kattavan kuvan heidän terveydestään ja auttaa ohjaamaan toimenpiteitä yrityksessä. Ryhmän koko 6-12 henkilöä, kesto 2,5 tuntia. Hinta 99€ + alv / henkilö.

Asiantuntijapalvelut
Käytössäsi on Active Life Labin hyvinvointialan asiantuntijoiden laaja-alainen osaaminen
– mittauskonseptit, analyysit ja raportit hyvinvointipalveluiden ja -hankkeiden vaikuttavuuden todentamiseen
– tilaustutkimus yrityksille, organisaatioille ja hankkeille
– tuote- ja palvelutestaus oikeilla asiakasryhmillä

Kansainvälinen living labien verkosto käytössäsi

Haluatko laajentaa liiketoimintaasi kansainvälisille markkinoille, luoda tärkeitä kontakteja ja testata tuotteitasi ulkomaisilla kohdemarkkinoilla? Itämeren alueen maissa toimiva hyvinvointi- ja terveysalan living lab-kumppaniverkosto on käytössäsi Active Life Labin kautta. Provahealth-hanke

OTA YHTEYTTÄ

Opiskeluympäristö

Active Life Lab toimii kasvualustana kahden uuden Xamkin hyvinvointialan koulutusohjelman – Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (YAMK) – ja Wellbeing Management (tradenomi) – tulevaisuuden lupauksille. Opiskelijat osallistuvat opinnoissaan tiiviisti laboratorion toimintaan tuoden mukanaan uusia näkökulmia ja monipuolista hyvinvointialan osaamista.

Lisätietoa

Wellbeing Management

Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen

Saimaa Stadiumille sijoittuvien koulutusohjelmien lisäksi Active Life Lab tekee laajasti yhteistyötä Xamkin muiden koulutusohjelmien kanssa Eri alojen opiskelijoiden moninainen osaaminen on siten vaivattomasti myös kumppaneidemme saatavilla.

 

Yhteystiedot

Sosiaalinen media

Hanke

Etelä-Savon maakuntaliiton Euroopan aluekehitysrahastosta rahoittama Älykäs hyvinvointilaboratorio-hankekokonaisuus koostuu investointihankkeesta sekä toiminnan käynnistämishankkeesta. Hankkeiden kesto on 1.5.2017-30.4.2019.

Jaa sivu