Päiväopiskelu

 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa
 • kysy lisää: hakijapalvelut@xamk.fi, p. 044 702 8891

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 25
 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto 3 vuotta
 • seuraava hakuaika: 20.3.-3.4.2019

 

Biotuotetekniikan insinööreillä hyvä työllistyminen

Biotuotetekniikka tutkii ja kehittää biomassasta kestäviä tuotantoratkaisuja teollisuuden tarpeisiin.

Metsäteollisuuden nykyiset tuotteet, paperi-, pakkaus- ja puutuotteet muodostavat vielä pitkään alan liiketoiminnan perustan. Nykyisten tuotteiden rinnalle on kuitenkin tulossa paljon uusia tuotteita, jotka hyödyntävät puun kuituja ja kemiallisia yhdisteitä. Koko tämän alan tekniikkaa kutsutaan biotuotetekniikaksi.

Työllistymistilanne alalla on hyvä, sillä suuret ikäluokat ovat lähivuosina eläköitymässä ja alan tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Suomen neljän suurimman vientituotteen joukossa ovat paperi- ja kartonki, dieselpolttoaineet ja selluloosa, joiden valmistus työllistää alan insinöörejä.

Biotuotetekniikan insinöörinä olet kehittämässä ja tuottamassa puupohjaisia/uusiutuvia tuotteita ja valmistusprosesseja, joilla voidaan korvata raaka-aineita ja vastataan ilmastonmuutoksen haasteisiin.

Biotuotetekniikan opetuksen ytimen muodostavat prosessitekniikat ja erityisesti puuraaka-aineen kemiallinen prosessointi erilaisiksi tuotteiksi.

 

Suomessa on runsaasti luonnonvaroja. Prosessitekniikalla näistä luonnonvaroista tehdään jokapäiväisessä elämässä tarvittavia lopputuotteita, kuten lehtiä, mehutölkkejä, lääkkeitä, biopolttoaineita ja puupohjaisia kankaita. Useimmat tuotteet kuten paperi- ja kartonki ovat myös helposti kierrätettävissä. Lisäksi puupohjaisilla tuotteilla vähennetään mikromuovin syntyä. Opinnoissa perehdytään mm. näiden tuotteiden valmistusprosesseihin.

Metsäbiotalous käsittää noin puolet Suomen biotaloudesta. Tavoitteena Suomella on 2025 mennessä kasvattaa biotalouden tuotosta 100 miljardiin euroon ja sen myötä tuottaa 100 000 uutta biotalouden työpaikkaa.

Biotuotetekniikan opiskeluun Savonlinnassa liittyy läheisesti yritysten kanssa tehtävät projektit ja harjoitustyöt. Ohjattua harjoittelua tutkintoon onkin lisätty, jotta harppaus työelämään valmistumisen jälkeen olisi helpompaa ja työnantajat saisivat heti tarpeisiinsa koulittuja työntekijöitä.

Opetus tapahtuu Savonlinnan kampuksella ja Kuitulaboratoriossa, jonka laajennus Kuitu3 valmistui keväällä 2018. Kuitu3:ssa on luokkia, itseopiskelutiloja ja uudet kemian laboratoriot ja prosessihalli. Prosessien simulointi- ja diagnostiikkaohjelmistot ovat osana opiskelua.

Harjoittelu- ja opintojaksoja sekä opinnäytetöitä on mahdollista suorittaa myös ulkomailla, joko yrityksissä tai ammattikorkeakoulun partnerioppilaitoksissa ja -yliopistoissa.

Biotuotetekniikan opinnot

Kuitulaboratorio on teollisuuden prosesseja tutkiva ja kehittävä Xamkin tutkimusyksikkö, jossa panostetaan sellu- ja paperitekniikkaan, biomateriaalien jalostukseen sekä vesiprosesseihin yhdessä yritysten kanssa.

Tutkimustyö ja opetus on integroitu läheisesti toisiinsa ja biotuotekniikan insinööriopintoihisi liittyen sinulla on käytettävissäsi laboratorioiden tutkimusvälineet ja laitteet ja myös laboratorioiden tutkijoita ja henkilökuntaa hyödynnetään opetuksessa.

Biotuotetekniikan keskeisiä opiskeluaiheita ovat:

 • yksikköprosessit: virtaustekniikka, lämmönsiirto, mekaaniset prosessit, aineensiirtoprosessit
 • soveltava kemia ja kemikaaliturvallisuus
 • metsäbioraaka-aineet ja niiden jalostus
 • prosessiautomaatio
 • laboratoriotyöskentely ; epäorgaaninen kemia, puunjalostuksen kemia, paperin-, kartongin- ja sellun valmistus.
 • prosessien simulointi ja suunnittelu, joissa hyödynnetään laajasti tietokoneohjelmistoja

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma perustuen aiempiin opintoihin ja työkokemukseen.

Opiskelijana mukaan biotuotetekniikan tutkimushankkeisiin

Metsäteollisuuteen liittyvä yritystoiminta on Savonlinnassa vahvaa, jota myös Xamkin Kuitulaboratoriokin palvelee. Kuitulaboratorio toimii kokeellisena oppimisympäristönä. Prosessitekniikan opiskelijana sinulla on mahdollista tehdä projekti- ja lopputöitä Kuitulaboratorion biotuoteteknologian tutkimushankkeisiin liittyen.

Kuitulaboratoriossa sinulla on opiskelijana mahdollisuus suorittaa opintoja ja työharjoittelua sekä voit tehdä opinnäytetyösi laboratorion projekteihin liittyen. Kuitulaboratoriossa tehdään merkittävää tutkimus- ja kehitystyötä biotuotetekniikan alalla.

Harjoittelua ja projekteja sekä opinnäytetöitä on mahdollista tehdä myös alueen yrityksissä, kuten aivan vieressä sijaitsevassa laitevalmistaja Andritz Oy:ssä.

Kansainvälistyminen biotuotetekniikan insinööriopinnoissa on mahdollista monin eri tavoin.  Voit suorittaa tutkintoon kuuluvia opintoja tai työharjoittelujakson eripuolilla maailmaa sijaitsevissa yhteistyöoppilaitoksissa tai koulutuksen hyväksymissä työpaikoissa. Biotuotetekniikan koulutukseen kansainvälisyyttä tuovat myös opettajien ja tutkimushenkilöstön kansainvälinen kouluttautuminen sekä opettajavaihdot.

Xamk ja Aalto-yliopisto käynnistävät biotuotetekniikan koulutukseen liittyvän yhteistyön.

Xamkin biotuotetekniikan opiskelijoiden jatko-opintomahdollisuudet paranevat, kun koulutusyhteistyö Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun kanssa käynnistyy.  Lue lisää.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Savonlinnalta stipendit biotuotetekniikan opiskelijoille

Savonlinnan kaupunki myöntää 500 euron stipendit kaikille Savonlinnassa syksyllä 2018 aloittaville Xamkin biotuotetekniikan insinööriopiskelijoille.

Jokainen biotuotetekniikan opinnot aloittava saa kaupungilta stipendin esimerkiksi oman tietokoneen hankinnan kustannuksia kattamaan. Stipendi maksetaan ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen 55 opintopistettä suorittaneille.

– Savonlinnassa sijaitsee Suomen suurin merkittävä mekaanisen metsäteollisuuden keskittymä. Haluamme stipendein kannustaa opiskelijoita tälle kasvavalle alalle, Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine sanoo.

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opinto-opas, monimuoto-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Biotuotetekniikan laboratorio 360°

Uramahdollisuudet

Prosessitekniikkaa käsitellään koulutuksessa laajasti, jolloin valmistuvana insinöörinä voit työllistyä metsäteollisuusyrityksiin, kuten paperi-, kartonki- tai sellutehtaisiin, mutta myös muihin kemian prosessiteollisuuden ja metallurgisen teollisuuden tuotantolaitoksiin, kuten öljynjalostukseen tai mineraalien rikastukseen. Voit työllistyä myös näitä teollisuuden aloja palveleviin yrityksiin, kuten laitevalmistajien palvelukseen tai tutkimuskeskuksiin.

Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys liittyvät läheisesti ko. teollisuuden toimintaan ja työpaikan voit  löytää esim. vesien käsittelyprosesseista.

Biotuote- ja prosessitekniikan osaamista hyödynnetään hyvin laajasti teollisessa toiminnassa. Raaka-aineiden jalostaminen, materiaalien tuotantoprosessit, energian tuotanto sekä tuotteiden valmistus perustuvat prosessitekniikan osaamiseen.

Biotuotetekniikan insinöörit voivat työskennellä mm.:

 • suunnittelu-, tuotekehitys-, valmistus- ja tutkimustehtävissä
 • myynnin ja markkinoinnin tehtävissä
 • teknisinä asiantuntijoina
 • kunnossapitotehtävissä
 • projektien johtotehtävissä
 • tuotannon esimiestehtävissä

Koulutus antaa sinulle myös valmiudet toimia koulutustehtävissä sekä yrityksissä että teknisen alan oppilaitoksissa ja muissa koulutusorganisaatioissa.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • suunnitteluinsinööri
 • tutkimusinsinööri
 • projektipäällikkö
 • myynti- ja markkinointipäällikkö
 • vuoroinsinööri
 • käyttöinsinööri
 • tuotekehitysinsinööri
 • tuotantopäällikkö
 • kouluttaja

Kiinnostuin prosessitekniikasta eli nykyisestä biotuotetekniikasta sen monipuolisten mahdollisuuksien johdosta. Maailmanlaajuinen ala tarjoaa paljon mahdollisuuksia ja
kasvaa koko ajan.”

Lue lisää Xamkin biotuotetekniikan insinööriopiskelijan mietteitä Kun koulu loppuu -oppaasta (sivu 53).

tulevaisuuden alalla

Biotuotetekniikan koulutus on erikoistunut metsäteollisuuteen eli puuraaka-aineen kemialliseen prosessointiin erilaisiksi tuotteiksi.

Olemme opetelleet, millaisilla prosesseilla valmistetaan ihan arkipäivässä käytettäviä tuotteita, kuten esimerkiksi maitotölkkejä, paperia ja biopolttoaineita. Koulutus sisältää lisäksi kemian- ja metallurgisen teollisuuden opintoja.

 

Maria Meuronen, Biotuotetekniikan opiskelija

Lue lisää Marian opinnoista.

Kuvia biotuotetekniikan laboratorioista

5 syytä valita Xamk

 1.  Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.
 2. Joustavat, ajasta ja paikasta riippumattomat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.
 3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.
 4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.
 5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Parasta opiskelussa ovat ammattitaitoiset opettajat ja yksilöllinen huomioiminen. Se, että opettajat muistavat ja morjestavat käytävällä on ihan huippua. Meistä opiskelijoista välitetään ja meihin panostetaan ihan oikeasti.

Tutustu Xamkiin

Savonlinna

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

opiskelija äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Jarkko Männynsalo
puh. 040 631 6179
jarkko.mannynsalo@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Jaa sivu