Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 25
 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika: 18.3.-1.4.2020

Monimuoto-opiskelu

 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto 3 vuotta
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa
 • kysy lisää: hakijapalvelut@xamk.fi, p. 044 702 8891

 

Biotuotetekniikan insinööreillä hyvä työllistyminen

Biotuotetekniikan ala kehittyy kovaa vauhtia ja alan insinööreillä on todella hyvät työllisyysnäkymät.

Biotuotetekniikan insinöörinä olet kehittämässä ja tuottamassa puupohjaisia ja uusiutuvia tuotteita ja valmistusprosesseja, joilla voidaan korvata raaka-aineita ja vastataan ilmastonmuutoksen haasteisiin.

Työllisyysnäkymät biotuotetekniikan insinööreille ovat todella hyvät, sillä koulutuspaikkoja alalle on vähän ja biotuoteteollisuuden ala kehittyy kovaa vauhtia. Biotuotetekniikan insinöörinä voit työllistyä metsäteollisuuden lisäksi niitä palveleviin yrityksiin, kuten laitevalmistajien palvelukseen.

Lisäksi työllistymismahdollisuuksia on kemian prosessiteollisuuden ja metallurgisen teollisuuden tuotantolaitoksissa, kuten öljynjalostuksessa tai mineraalien rikastuksessa. Työpaikka voi myös löytyä alalta, jossa kehitetään muovia ja puuvillaa korvaavia tuotteita ja hyödynnetään biomassaa.

Insinööriopinnoissa tehdään yritysten kanssa paljon projekteja ja harjoitustöitä. Ohjattua harjoittelua tutkintoon onkin lisätty, jotta harppaus työelämään valmistumisen jälkeen olisi helpompaa ja työnantajat saisivat heti tarpeisiinsa koulittuja työntekijöitä.

Suomessa on runsaasti luonnonvaroja. Prosessitekniikalla näistä luonnonvaroista tehdään jokapäiväisessä elämässä tarvittavia lopputuotteita, kuten lehtiä, mehutölkkejä, lääkkeitä, biopolttoaineita ja puupohjaisia kankaita. Useimmat tuotteet kuten paperi- ja kartonki ovat myös helposti kierrätettävissä. Lisäksi puupohjaisilla tuotteilla vähennetään mikromuovin syntyä. Opinnoissa perehdytään mm. näiden tuotteiden valmistusprosesseihin.

100 000 uutta biotalouden työpaikkaa

Metsäbiotalous käsittää noin puolet Suomen biotaloudesta. Tavoitteena Suomella on 2025 mennessä kasvattaa biotalouden tuotosta 100 miljardiin euroon ja sen myötä tuottaa 100 000 uutta biotalouden työpaikkaa.

Biotuotetekniikan insinööriksi opiskellaan Savonlinnan kampuksella ja Kuitulaboratoriossa, jonka laajennus Kuitu3 valmistui keväällä 2018. Kuitu3:ssa on luokkia, itseopiskelutiloja ja uudet kemian laboratoriot ja prosessihalli. Prosessien simulointi- ja diagnostiikkaohjelmistot ovat osana opiskelua.

materiaalitekniikka | metsäbiotalous | metsäteollisuus | paperitekniikka | prosessitekniikka | sellutekniikka

Opintojen sisältö

Biotuotetekniikan opetus tapahtuu Xamkin Savonlinnan kampuksella ja Kuitulaboratoriossa sekä alan johtavissa yrityksissä. Kuitulaboratorio on teollisuuden prosesseja tutkiva ja kehittävä Xamkin tutkimusyksikkö, jossa panostetaan sellu- ja paperitekniikkaan, biomateriaalien jalostukseen sekä vesiprosesseihin yhdessä yritysten kanssa.

Kuitulaboratorio toimii kokeellisena oppimisympäristönä ja prosessitekniikan opiskelijana sinulla on mahdollista tehdä projekti- ja lopputöitä sekä työharjoittelua Kuitulaboratorion biotuoteteknologian tutkimushankkeisiin liittyen.

Tutkimustyö ja opetus on integroitu läheisesti toisiinsa ja biotuotekniikan insinööriopintoihisi liittyen sinulla on käytettävissäsi laboratorioiden tutkimusvälineet ja laitteet ja myös laboratorioiden tutkijoita ja henkilökuntaa osallistuu opetukseen.

Biotuotetekniikan keskeisiä opiskeluaiheita ovat:

 • yksikköprosessit; virtaustekniikka ja lämmönsiirto, mekaaniset- ja aineensiirtoprosessit
 • metsäbioraaka-aineet ja niiden jalostus
 • prosessiautomaatio
 • materiaalien ja tuotteiden testaus, mm. kartongin lujuus
 • prosessisuunnittelu ja –suunnitteluohjelmistot
 • ympäristönsuojelu ja kiertotalous

Kanssasi sinulle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma perustuen aiempiin opintoihin ja työkokemukseen.

Harjoittelua ja projekteja sekä opinnäytetöitä on mahdollista tehdä myös alueen yrityksissä, kuten aivan vieressä sijaitsevassa laitevalmistaja Andritz Oy:ssä.

Kansainvälistyminen biotuotetekniikan insinööriopinnoissa on mahdollista monin eri tavoin.  Voit suorittaa tutkintoon kuuluvia opintoja tai työharjoittelujakson eripuolilla maailmaa sijaitsevissa yhteistyöoppilaitoksissa tai koulutuksen hyväksymissä työpaikoissa. Biotuotetekniikan koulutukseen kansainvälisyyttä tuovat myös opettajien ja tutkimushenkilöstön kansainvälinen kouluttautuminen sekä opettajavaihdot.

Monimuoto-opintojen toteutus

Monimuoto-opinnoissa opiskellaan Savonlinnan kampuksella ja läheisellä Kuitulaboratoriolla n. kahden viikon välein tapahtuvilla lähijaksoilla torstai-iltaisin, perjantaisin ja lauantaisin. Lisäksi opintoja on mahdollisuus suorittaa osittain verkossa. Opinnot kestävät n. 3 vuotta.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää.

Xamkilla ja Aalto-yliopistolla biotuotetekniikan koulutukseen liittyvää yhteistyötä

Aalto-yliopisto tarjoaa Xamkissa biotuotetekniikan insinööriksi opiskeleville erillisopintoina täydentäviä opintoja, jotka antavat opiskelijoille valmiuksia diplomi-insinöörikoulutukseen. Kyseessä on kaksi viiden opintopisteen laajuista kurssia, jotka voit suorittaa joustavasti etäopintoina AMK-opiskelujesi aikana. Kurssit voit sisällyttää osaksi AMK-tutkintoa.

Xamkin opiskelijoille Aalto-yliopisto varaa täydentäviin opintoihin viisi paikkaa. Suoritetut kurssit luetaan eduksi, kun arvioidaan hakijan motivaatiota maisteriopintoihin Fibre and Polymer Engineering -pääaineeseen Master’s Programme in Chemical, Biochemial and Materials Engineering -ohjelmaan. Lue lisää.

Jatko-opintoja Aalto-yliopistossa

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä. Lue lisää

Savonlinnalta stipendit biotuotetekniikan opiskelijoille

Savonlinnan kaupunki myöntää 500 euron stipendit kaikille Savonlinnassa syksyllä 2019 aloittaville Xamkin biotuotetekniikan insinööriopiskelijoille.

Jokainen biotuotetekniikan opinnot aloittava saa kaupungilta stipendin esimerkiksi oman tietokoneen hankinnan kustannuksia kattamaan. Stipendi maksetaan ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen 55 opintopistettä suorittaneille.

– Savonlinnassa sijaitsee Suomen suurin merkittävä mekaanisen metsäteollisuuden keskittymä. Haluamme stipendein kannustaa opiskelijoita tälle kasvavalle alalle, Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine sanoo.

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opinto-opas, monimuoto-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Biotuotetekniikan laboratorio 360°

Uramahdollisuudet

Prosessitekniikkaa käsitellään koulutuksessa laajasti, jolloin valmistuvana insinöörinä voit työllistyä metsäteollisuusyrityksiin, kuten paperi-, kartonki- tai sellutehtaisiin, mutta myös muihin kemian prosessiteollisuuden ja metallurgisen teollisuuden tuotantolaitoksiin, kuten öljynjalostukseen tai mineraalien rikastukseen. Voit työllistyä myös näitä teollisuuden aloja palveleviin yrityksiin, kuten laitevalmistajien palvelukseen tai tutkimuskeskuksiin.

Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys liittyvät läheisesti ko. teollisuuden toimintaan ja työpaikan voit  löytää esim. vesien käsittelyprosesseista.

Biotuote- ja prosessitekniikan osaamista hyödynnetään hyvin laajasti teollisessa toiminnassa. Raaka-aineiden jalostaminen, materiaalien tuotantoprosessit, energian tuotanto sekä tuotteiden valmistus perustuvat prosessitekniikan osaamiseen.

Biotuotetekniikan insinöörit voivat työskennellä mm.:

 • suunnittelu-, tuotekehitys-, valmistus- ja tutkimustehtävissä
 • myynnin ja markkinoinnin tehtävissä
 • teknisinä asiantuntijoina
 • kunnossapitotehtävissä
 • projektien johtotehtävissä
 • tuotannon esimiestehtävissä

Koulutus antaa sinulle myös valmiudet toimia koulutustehtävissä sekä yrityksissä että teknisen alan oppilaitoksissa ja muissa koulutusorganisaatioissa.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • suunnitteluinsinööri
 • tutkimusinsinööri
 • projektipäällikkö
 • myynti- ja markkinointipäällikkö
 • vuoroinsinööri
 • käyttöinsinööri
 • tuotekehitysinsinööri
 • tuotantopäällikkö
 • kouluttaja

Kiinnostuin prosessitekniikasta eli nykyisestä biotuotetekniikasta sen monipuolisten mahdollisuuksien johdosta. Maailmanlaajuinen ala tarjoaa paljon mahdollisuuksia ja kasvaa koko ajan.”

Ammattikoulun elektroniikkaopintojen jälkeen biotuotetekniikan insinööriopintoihin.

 

tulevaisuuden alalla

Biotuotetekniikan koulutus on erikoistunut metsäteollisuuteen eli puuraaka-aineen kemialliseen prosessointiin erilaisiksi tuotteiksi.

Olemme opetelleet, millaisilla prosesseilla valmistetaan ihan arkipäivässä käytettäviä tuotteita, kuten esimerkiksi maitotölkkejä, paperia ja biopolttoaineita. Koulutus sisältää lisäksi kemian- ja metallurgisen teollisuuden opintoja.

 

Maria Meuronen, Biotuotetekniikan opiskelija

Lue lisää Marian opinnoista.

Kuvia biotuotetekniikan laboratorioista

5 syytä valita Xamk

 1.  Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.
 2. Joustavat, ajasta ja paikasta riippumattomat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.
 3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.
 4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.
 5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Parasta opiskelussa ovat ammattitaitoiset opettajat ja yksilöllinen huomioiminen. Se, että opettajat muistavat ja morjestavat käytävällä on ihan huippua. Meistä opiskelijoista välitetään ja meihin panostetaan ihan oikeasti.

Tutustu Xamkiin

Savonlinna

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

opiskelija äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Jatko-opintomahdollisuuksia

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Lue lisää.

Mahdollisuus hakeutua tekniikan jatko-opintoihin Aalto-yliopiston maisterikoulutukseen.

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Jarkko Männynsalo
puh. 040 631 6179
jarkko.mannynsalo@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Jaa sivu