Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 25
 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika: 14.-28.3.2018

Monimuoto-opiskelu

 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto 3 vuotta
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa
 • kysy lisää: hakijapalvelut@xamk.fi, p. 044 702 8891

 

100 000 uutta biotalouden työpaikkaa

Biotuotetekniikka tutkii ja kehittää biomassasta kestäviä tuotantoratkaisuja teollisuuden tarpeisiin.

Metsäteollisuuden nykyiset tuotteet, paperi-, pakkaus- ja puutuotteet muodostavat vielä pitkään alan liiketoiminnan perustan. Nykyisten tuotteiden rinnalle on kuitenkin tulossa paljon uusia tuotteita, jotka hyödyntävät puun kuituja ja kemiallisia yhdisteitä. Koko tämän alan tekniikkaa kutsutaan biotuotetekniikaksi.

Biotuotetekniikan opetuksen ytimen muodostavat prosessitekniikat ja erityisesti puuraaka-aineen kemiallinen prosessointi erilaisiksi tuotteiksi.

Xamkin Savonlinnassa sijaitsevassa Kuitulaboratoriossa tehdään merkittävää tutkimus- ja kehitystyötä biotuotetekniikan alalla ja sinulla on opiskelijana mahdollisuus suorittaa opintojaksoja ja työharjoittelua sekä tehdä opinnäytetyösi laboratorioissa tehtäviin hankkeisiin ja projekteihin liittyen.

Suomessa on runsaasti luonnonvaroja. Metsät peittävät suurimman osan maamme pinta-alasta, myös kiviainesvarat ovat runsaat. Prosessitekniikalla näistä luonnonvaroista tehdään jokapäiväisessä elämässä tarvittavia lopputuotteita, kuten lehtiä, mehutölkkejä, lääkkeitä ja bio-dieseliä. Useimmat tuotteet kuten paperi- ja kartonki ovat myös helposti kierrätettävissä.

Metsäbiotalous käsittää noin puolet Suomen biotaloudesta. Tavoitteena Suomella on 2025 mennessä kasvattaa biotalouden tuotosta 100 miljardiin euroon ja sen myötä tuottaa 100 000 uutta biotalouden työpaikkaa.

Prosessitekniikan opiskeluun Savonlinnassa liittyy läheisesti yritysten kanssa tehtävät projektit ja harjoitustyöt. Ohjattua harjoittelua tutkintoon onkin lisätty, jotta harppaus työelämään valmistumisen jälkeen olisi helpompaa ja työnantajat saisivat heti tarpeisiinsa koulittuja työntekijöitä.

Harjoittelu- ja opintojaksoja sekä opinnäytetöitä on mahdollista suorittaa myös ulkomailla, joko yrityksissä tai ammattikorkeakoulun partnerioppilaitoksissa ja -yliopistoissa.

Biotuotetekniikan opinnot

Biotuotetekniikan opetus tapahtuu Savonlinnan kampuksella ja  Kuitulaboratoriossa sekä alan johtavissa yrityksissä.

Kuitulaboratorio on teollisuuden prosesseja tutkiva ja kehittävä Xamkin tutkimusyksikkö, jossa panostetaan sellu- ja paperitekniikkaan, biomateriaalien jalostukseen sekä vesiprosesseihin yhdessä yritysten kanssa.

Tutkimustyö ja opetus on integroitu läheisesti toisiinsa ja biotuotekniikan insinööriopintoihisi liittyen sinulla on käytettävissäsi laboratorioiden tutkimusvälineet ja laitteet ja myös laboratorioiden tutkijoita ja henkilökuntaa hyödynnetään opetuksessa.

Biotuotetekniikan keskeisiä opiskeluaiheita ovat:

 • yksikköprosessit: virtaustekniikka, lämmönsiirto, mekaaniset prosessit, aineensiirtoprosessit
 • metsäbioraaka-aineet ja niiden jalostus
 • prosessiautomaatio
 • materiaalien ja tuotteiden testaus, mm. kartongin lujuus
 • prosessisuunnittelu ja –suunnitteluohjelmistot

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma perustuen aiempiin opintoihin ja työkokemukseen.

Opiskelijana mukaan biotuotetekniikan tutkimushankkeisiin

Metsäteollisuuteen liittyvä yritystoiminta on Savonlinnassa vahvaa, jota myös Xamkin Kuitulaboratoriokin palvelee. Kuitulaboratorio ja suunnitteilla oleva laajennus toimivat kokeellisena oppimisympäristönä. Prosessitekniikan opiskelijana sinulla on mahdollista tehdä projekti- ja lopputöitä Kuitulaboratorion biotuoteteknologian tutkimushankkeisiin liittyen.

Harjoittelua ja projekteja sekä opinnäytetöitä on mahdollista tehdä myös alueen yrityksissä, kuten aivan vieressä sijaitsevassa laitevalmistaja Andritz Oy:ssä.

Kansainvälistyminen biotuotetekniikan insinööriopinnoissa on mahdollista monin eri tavoin.  Voit suorittaa tutkintoon kuuluvia opintoja tai työharjoittelujakson eripuolilla maailmaa sijaitsevissa yhteistyöoppilaitoksissa tai koulutuksen hyväksymissä työpaikoissa. Biotuotetekniikan koulutukseen kansainvälisyyttä tuovat myös opettajien ja tutkimushenkilöstön kansainvälinen kouluttautuminen sekä opettajavaihdot.

Pohjakoulutusvaatimukset monimuoto-opintoihin

Monimuoto-opintoihin pohjakoulutusvaatimuksena on soveltuva tekniikan alan ammatillinen tai opistoasteen tutkinto.

Savonlinnan kaupunki tukee opiskelijoita 1000 euron stipendeillä

Savonlinnan kaupunki tukee syksyllä Xamkissa alkavaa biotuotetekniikan koulutusta stipendeillä. Jokainen Savonlinnassa biotuotetekniikan opintonsa aloittava opiskelija saa 1000 euron stipendin, mikäli opintoja kertyy ensimmäisenä opiskeluvuonna 55 opintopisteen verran. Stipendi maksetaan ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Biotuotetekniikan laboratorio 360°

Uramahdollisuudet

Prosessitekniikkaa käsitellään koulutuksessa laajasti, jolloin valmistuvana insinöörinä voit työllistyä metsäteollisuuden lisäksi niitä palveleviin yrityksiin, kuten laitevalmistajien palvelukseen. Lisäksi työllistymismahdollisuuksia on kemian prosessiteollisuuden ja metallurgisen teollisuuden tuotantolaitoksissa, kuten öljynjalostuksessa tai mineraalien rikastuksessa.

Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys liittyy läheisesti ko. teollisuuden toimintaan ja työpaikan voit  löytää esim. vesien käsittelyprosesseista.

Biotuote- ja prosessitekniikan osaamista hyödynnetään hyvin laajasti teollisessa toiminnassa. Raaka-aineiden jalostaminen, materiaalien tuotantoprosessit, energian tuotanto sekä tuotteiden valmistus perustuvat prosessitekniikan osaamiseen.

Biotuotetekniikan insinöörit voivat työskennellä mm.:

 • suunnittelu-, tuotekehitys-, valmistus- ja tutkimustehtävissä
 • myynnin ja markkinoinnin tehtävissä
 • teknisinä asiantuntijoina
 • kunnossapitotehtävissä
 • projektien johtotehtävissä
 • tuotannon esimiestehtävissä

Koulutus antaa sinulle myös valmiudet toimia koulutustehtävissä sekä yrityksissä että teknisen alan oppilaitoksissa ja muissa koulutusorganisaatioissa.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • suunnitteluinsinööri
 • tutkimusinsinööri
 • projektipäällikkö
 • myynti- ja markkinointipäällikkö
 • vuoroinsinööri
 • käyttöinsinööri
 • tuotekehitysinsinööri
 • tuotantopäällikkö
 • kouluttaja

Kiinnostuin prosessitekniikasta eli nykyisestä biotuotetekniikasta sen monipuolisten mahdollisuuksien johdosta. Maailmanlaajuinen ala tarjoaa paljon mahdollisuuksia ja
kasvaa koko ajan.”

Lue lisää Xamkin biotuotetekniikan insinööriopiskelijan mietteitä Kun koulu loppuu -oppaasta (sivu 53).

tulevaisuuden alalla

Biotuotetekniikan koulutus on erikoistunut metsäteollisuuteen eli puuraaka-aineen kemialliseen prosessointiin erilaisiksi tuotteiksi.

Olemme opetelleet, millaisilla prosesseilla valmistetaan ihan arkipäivässä käytettäviä tuotteita, kuten esimerkiksi maitotölkkejä, paperia ja biopolttoaineita. Koulutus sisältää lisäksi kemian- ja metallurgisen teollisuuden opintoja.

 

Maria Meuronen, Biotuotetekniikan opiskelija

Lue lisää Marian opinnoista.

Kuvia biotuotetekniikan laboratorioista

5 syytä valita Xamk

 1. Työelämän arvostama koulutus.
 2. Joustavat, ajasta ja paikasta riippumattomat oppimisympäristöt.
 3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.
 4. Toimivat tukipalvelut – meillä et jää ongelmien kanssa yksin.
 5. Vaihtomahdollisuudet ympäri maailmaa.

Parasta opiskelussa ovat ammattitaitoiset opettajat ja yksilöllinen huomioiminen. Se, että opettajat muistavat ja morjestavat käytävällä on ihan huippua. Meistä opiskelijoista välitetään ja meihin panostetaan ihan oikeasti.

Tutustu Xamkiin

Savonlinna

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

opiskelija äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Jarkko Männynsalo
puh. 040 631 6179
jarkko.mannynsalo@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Share This