Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI)

Insinööri (AMK)

Talotekniikan (LVI) insinöörikoulutuksesta valmistut monipuolisiin rakennus- ja LVI-alan tehtäviin sekä kiinteistöjen energiatehokkuuden hallintaan.

Töitä löytyy niin uudis- kuin korjausrakentamisen parista. 

Hae lisähaussa!

Lisähaku 29.7.-8.8.2024

Syksyn yhteishaku 28.8.-11.9.2024

Kevään yhteishaku 11.3.-25.3.2024

Monimuoto-opiskelu

Mikkeli

Aloituspaikat: 25 Opintojen kesto: 4 vuotta Seuraavat hakuajat: 28.8.-11.9.2024 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Päiväopiskelu

Mikkeli

Aloituspaikat: 30 Opintojen kesto: 4 vuotta Seuraavat hakuajat: 11.3.-25.3.2025 ja 29.7.-8.8.2024 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Insinööri (AMK)

Opiskele LVI-alan ammattilaiseksi

Talotekniikan (LVI) insinöörikoulutuksessa opit vaikuttamaan kiinteistöjen energiatehokkuuteen ja vähäpäästöisyyteen. Lisäksi opit hallitsemaan sisäilmaston vaikutuksia terveyteen ja viihtyisyyteen. Saat tietoja ja taitoja uusien energiatuotannon vaihtoehtojen valintaan, elinkaariajatteluun ja talotekniikan ympäristövaikutuksien huomioimiseen.  

Saat perustiedot myös talotekniikan muilta osa-alueilta:  

 • automaatiotekniikasta  
 • rakennustekniikasta  
 • projektitoiminnasta  

Toimintasi lähtökohtina ovat kestävä kehitys, taloudellisuus ja kannattavuus sekä yrittäjyys ja kansainvälisyys.  

Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

LVI-tekniikalla on suuri merkitys hyvän sisäilmaston luomisessa!

 • automaatiotekniikka
 • energiatehokkuus
 • ilmanvaihto 
 • kestävä kehitys 
 • LVI    
 • lämmitys 
 • rakennustekniikka   
 • sisäilmasto   
 • vesi- ja viemäri     
 •    

Miksi kannattaa opiskella talotekniikan insinööksi Xamkissa?

Opintojen sisältö

Talotekniikka takaa, että rakennuksissa on energiatehokkaasti ja vähäpäästöisesti toteutettu terveellinen ja viihtyisä sisäilmasto, johon vaikutetaan lämmitys-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmillä, sekä toimivat vesi- ja viemärijärjestelmät.  

Keskeisin osa talotekniikkaa on LVI-tekniikka, joka Suomessa on korkeatasoista, myös kansainvälisesti vertailtuna. Ajanmukaisen talotekniikan tärkeitä osa-alueita ovat myös energiatehokkuus, vähäpäästöisyys ja rakennusautomaatio.  

LVI-tekniikan tavoitteena on aikaansaada ja ylläpitää rakennuksissa haluttu, ulkoisista tekijöistä riippumaton terveellinen ja viihtyisä sisäilmasto energiataloudellisesti. LVI-tekniikan tehtävänä on myös toteuttaa ja ylläpitää rakennusten vesi- ja viemärihuolto terveyttä vaarantamatta ja haittaa aiheuttamatta.  

Talotekniikan koulutuksessa opiskelet  

 • lämmitys- ja energiatekniikkaa  
 • vesi- ja viemäritekniikkaa  
 • sisäilma- ja ilmastointitekniikkaa  
 • rakennussähkö- ja automaatiotekniikkaa.  

Talotekniikan opinnot rakentuvat ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta.  

Ydinosaamisen opintokokonaisuudet ovat 

 • Yhteiset opinnot 30 op 
 • Tekniikan matematiikka ja fysiikka 20 op 
 • Sisäilmasto ja ilmastointijärjestelmät 15 op 
 • Suunnittelun perusteet 20 op 
 • Vesi- ja viemärijärjestelmät 10 op 
 • Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät 20 op 
 • Projektitoimisto 10 op 
 • Kiinteistöautomaatio 10 op 

Täydentävät opinnot

Täydentäviin opintoihin voit valita 45 op:n laajuiset ammatilliset opinnot. Täydentävän osaamisen opinnoissa voit syventää osaamistasi mm. energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen rakentamiseen, suunnittelu- ja valvontaosaamiseen sekä urakointiin oman mielenkiinnon mukaisesti. Vapaasti valittavia opintoja sisältyy tutkintoon 15 op. Näihin voit sisällyttää mitä tahansa korkeakoulutasoisia opintoja.  

Lue lisää opintojen sisällöstä opinto-oppaasta

Lue opiskelijatarinoita

Monimuoto-opinnot voit suorittaa työn ohella!  

Talotekniikan koulutuksella on käytössään nykyaikaiset laboratoriotilat, joissa teoriassa opittuja asioita päästään soveltamaan käytännössä. Laboratoriotilojen sisälle on rakennettu pientalo, jossa erilaiset talotekniset järjestelmät ovat esillä tutustumista ja mittauksia varten.   

Koulutuksen toteutus

Monimuoto-opinnoissa pohjakoulutusvaatimuksena on toisen asteen tutkinto ja kolmen vuoden työkokemus alalta.   

Opetusta järjestetään loppuviikosta/viikonloppuisin (torstai-iltana sekä perjantai- ja lauantaipäivisin) keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Osa opetuksesta pidetään Mikkelin kampuksella ja osa aikaan ja paikkaan sidottuna etäopetuksena. Lähi- ja etäopetuksen määrä vaihtelee opiskeluvuosittain ja lukukausittain meneillään olevista opintojaksoista riippuen.

Lähiopetuksessa pyritään käytännön tekemiseen ja hyödynnetään laboratorioissa työskentelyä. Opetusta järjestetään kolmen ja puolen vuoden ajan, josta viimeinen puoli vuotta järjestetään kokonaan etäopetuksena.  Tämän jälkeen opinnäytetyön tekemiselle on varattu aikaa puoli vuotta.  

Kuvia talotekniikan laboratoriosta

Uramahdollisuudet

Talotekniikan insinöörit sijoittuvat työmarkkinoille hyvin. Kiinteistöjen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon tarvitaan sekä uudistuotannossa että korjausrakentamisessa jatkuvasti uusia osaajia. Kiristyvien energiamääräysten ja vähäpäästöisyyden vaatimukset ja rakennusten sisäilmaongelmien ratkaiseminen vaativat ammattilaisten työpanosta.  

Insinööritutkinnon suoritettuasi voit työllistyä sekä suunnittelu- ja valvontatehtäviin että rakennustyömaille työnjohtotehtäviin ja kiinteistöjen ylläpitoon. Talotekniikkateollisuuden palveluksessa on useita uramahdollisuuksia alan insinööreille. Talotekniikan insinööri voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä. Kansainväliseen toimintaan ja vientiin liittyen on tarjolla tehtäviä myös ulkomailla.  

Tehtävänimikkeitä voivat olla  

 • LVI-suunnittelija  
 • LVI-valvoja  
 • LVI-asiantuntija 
 • projektipäällikkö  
 • tekninen isännöitsijä  
 • huoltopäällikkö  
 • käyttöpäällikkö  
 • tuotepäällikkö  
 • markkinointi-insinööri  
 • tarkastusinsinööri  

Pätevyys

Talotekniikan insinööriopintojen opetustarjonta mahdollistaa sinun hankkia Suomen rakentamismääräyskokoelman edellyttämän koulutuksellisen pätevyyden, jolloin voit toimia LVI-alan suunnittelu- ja työnjohtotehtävissä.  

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

Kyllä on.

Talotekniikan koulutuksella on lisäksi koulutuskohtainen laitesuositus, sillä koneiden tulee soveltua myös suunnitteluohjelmien käyttöön. Talotekniikan koulutuksen laitesuositus on seuraava: 

 • Kannettava tietokone 
 • Vähintään 8 Gt keskusmuistia, mielellään 16 Gt 
 • Windows 10 -käyttöjärjestelmä 
 • Prosessori vähintään Intel i5 (2,5 GHz) tai vastaava 
 • 5GHz WLAN 
 • Vähintään 15 tuuman näyttö (Full HD tai parempi) 
 • Kiintolevy/massamuisti 256 Gt SSD tai suurempi 
 • Erillinen näytönohjain omalla 2 GB muistilla, DirectX 11 yhteensopiva 
 • DX11 yhteensopiva näytönohjain 
 • Hyvä akku, joka kestää useamman tunnin 
 • Kamera, kuulokkeet ja mikrofoni 
 • Suositellaan takuuajan pidennystä, jos mahdollista (normaalisti 1 v, kysy mahdollisuutta pidempään) 

Jos mietit, onko talotekniikka sinun juttusi, voit tutustua koulutukseen avoimen AMK:n opintojaksolla.

Opintojakson suoritettuasi:
– osaat tunnistaa omia vahvuuksiasi ja mielenkiinnonkohteitasi.
– osaat paremmin arvioida alan soveltuvuutta sinulle.
– ymmärrät mitä opiskelu ammattikorkeakoulussa vaatii.
– tiedät kuka voi hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun sekä jatko-opiskelumahdollisuuksista.

AMK-opintojen suorittaminen

AMK-opintojen suorittaminen

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

Käytännönläheistä opiskelua

Käytännönläheistä opiskelua

AMK-opintojen tärkeä osa on oppiminen työelämässä. Siihen on paljon erilaisia tapoja, eri opintojen vaiheisiin.

Opiskeluhyvinvointi

Opiskeluhyvinvointi

Hyvinvointi syntyy monen eri tekijästä, joista valtaosaan voi jokainen vaikuttaa itse. Hyvinvointiin ja jaksamiseen tarvitaan myös muiden tukea ja apua. Xamkissa huolehditaan, että tukea on saatavilla.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys

Voit lisätä opiskeluusi kansainvälisyyttä monin eri tavoin. Lähtemällä itse ulkomaille vaihtoon, opiskelemalla englanniksi tai osallistumalla kv-toimintaan kampuksillamme.

Opiskele tutkintoon polkuopinnoilla

Polkuopinnoissa suoritetaan AMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Savonlinnan kampus

Kampukset neljässä kaupungissa

Xamkin kampukset sijaitsevat neljässä kaupungissa: Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Osa koulutuksista on kokonaan verkossa.

Tutustu omaan kampukseesi!

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358406705424
Sähköposti
Johanna.Arola@xamk.fi
Yksikkö
Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksik
Johanna Arola
Lehtori
+358406705424
Johanna.Arola@xamk.fi

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: