Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 30 (kevään 2020 yhteishaku)
 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika: 18.3.-1.4.2020

Rakennusinsinööri - hyvin palkattu ja arvostettu työ!

Rakennusala tarjoaa sinulle hyvin palkatun, arvostetun ja monipuolisen tehtäväkentän.

Rakentamista ja korjaamista tulee aina olemaan. Erityisesti puurakentamiseen panostetaan, sillä osaamista ja tuotteita halutaan viedä myös kansainvälisille markkinoille – Euroopassa teollinen puurakentaminen on nouseva trendi.

Työllistymisnäkymät talorakentamisen insinööreille ovat siis hyvät. Uusia osaajia tarvitaan mm. rakennustuotantoon, erilaisiin asiantuntijatehtäviin, rakennusmateriaaliteollisuuteen ja kiinteistön hallintaan ja kunnossapitoon. Rakennusalalla sinulla on mahdollisuus olla mukana varmistamassa rakennuskantamme kuntoa ja asumisen terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristöstämme elinvoimaisuutta.

Puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet ovat kerrostalorakentamisessa ja julkisessa rakentamisessa. Kuivissa tehdastiloissa esivalmistetut rakennustuotteet ja moduulirakentaminen haastavat perinteisen rakentamistavan – kilpailukyky syntyy kustannustehokkuudesta.

Rakennusinsinöörinä voit työllistyä rakennusalan asiantuntija-, johtamis- ja kehittämistehtäviin ja ymmärrät rakennetun ympäristön kokonaisuuden ja hallitset sen rakentamiseen ja ylläpitämiseen liittyviä osa-alueita. Työskentelet useimmiten tiimeissä – toimistossa, teollisuudessa mm. talotehtailla suunnittelutehtävissä tai rakennustyömailla työnjohdossa. Osaat käyttää luovaa ongelmanratkaisukykyä ja hallitset hyvät ihmissuhdetaidot.

Olet neuvottelu- ja yhteistyökykyinen ja pystyt viestimään sekä kirjallisesti että suullisesti. Sinulla on tietotekniset valmiudet ja pystyt toimimaan nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Tarvittaessa sinulla on valmiudet työskennellä myös kansainvälisessä ympäristössä.

Rakennusalalla on työvoimapula mm. rakennusinsinööreistä

Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön ammattibarometrista 2018.

korjausrakentaminen | puurakentaminen | rakennustekniikka | talonrakentaminen | teollinen puurakentaminen

 

Opintojen sisältö

Teollisen puurakentamisen insinööritutkinto koostuu rakennustekniikan ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta sekä yhteisistä opinnoista ja opinnäytetyöstä.

Ydinosaaminen 135 op

 • rakentamistekniikan ydinosaaminen 85 op
 • yhteiset opinnot 40 op
 • opinnäytetyö 15 op
 • työharjoittelu 30 op

Täydentävä osaaminen 55 op

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Koulutuksen sisältö on laadittu vastaamaan rakennusalan insinööri (AMK) -tutkinnon suorittaneelta vaadittuja koulutus- ja pätevyysvaatimuksia. Opintovalinnoilla sinulla on mahdollisuus suorittaa useiden eri vaatimusluokan pätevyyksien teoriaopintoja.

Insinööriopintoihin kuuluu myös matemaattisia, viestintä- ja kieliopintoja. Nämä opinnot toteutetaan yleensä ensimmäisen ja toisen opintovuoden aikana yhdessä ammattiopintojen kanssa.

Täydentävät opintokokonaisuudet sijoittuvat kolmannelle ja neljännelle opintovuodelle ja niiden painopisteinä ovat puurakentaminen ja –rakenteet sekä teollinen puurakentaminen.

Ammatillisten opintokokonaisuuksien opintojaksot toteutetaan pääosin luokkaopetuksena (luennot, harjoitukset, oppimistehtävät) tai laboratorio- ja projektityöopetuksena käyttäen sähköisiä oppimisympäristöjä.Xamkin sisällä koulutus tekee tiivistä yhteistyötä erityisesti Kotkan rakennustekniikan koulutuksen kanssa.

Kaikkiin opintokokonaisuuksiin liittyy nykyaikaisen tietoteknisen osaamisen kehittäminen osana rakennusinsinöörin ammattitaitoa. Ammatillinen osaaminen kehittyy mm. 3D-suunnittelun ja tietomallintamisen opinnoissa.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää.

Mahdollisuus jatko-opintoihin Aalto-yliopistossa

Sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa.

Vaativien puurakenteiden suunnittelijan pätevyys

Koulutus täyttää maankäyttö- ja rakennuslain sekä sitä täydentävien asetusten mukaisen vaativien puurakenteiden suunnittelijan pätevyyteen liittyvät koulutusvaatimukset (FISE-pätevyys). Puurakenteiden suunnittelijan pätevyyttä voidaan hyödyntää myös hankkeissa, joissa ei sovelleta maankäyttö- ja rakennuslakia, esimerkiksi silta- ja infrarakennushankkeissa.

Savonlinnalta stipendit teollisen puurakentamisen opiskelijoille

Savonlinnan kaupunki myöntää 500 euron stipendit kaikille Savonlinnassa syksyllä 2019 aloittaville Xamkin teollisen puurakentamisen insinööriopiskelijoille.

Jokainen teollisen puurakentamisen opinnot aloittava saa kaupungilta stipendin esimerkiksi oman tietokoneen hankinnan kustannuksia kattamaan. Stipendi maksetaan ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen 55 opintopistettä suorittaneille.

– Savonlinnassa sijaitsee Suomen suurin merkittävä mekaanisen metsäteollisuuden keskittymä. Haluamme stipendein kannustaa opiskelijoita tälle kasvavalle alalle, Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine sanoo.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Uramahdollisuudet

Rakennusinsinöörin tavallisimpia tehtäväalueita ovat rakenteiden ja rakennusten suunnittelu, tuotantolaitoksen tai työmaan tuotannonsuunnittelu ja työnjohtotehtävät sekä korjausrakentamisen kuntotutkimus- ja suunnittelutehtävät. Suomalaista rakennusosaamista arvostetaan myös maailmalla.

Muita tyypillisiä tehtäviä ovat lisäksi rakennuttajaorganisaatioiden rakennuttamistehtävät sekä rakennusliikkeiden tai rakennustuoteteollisuuden myynti- ja markkinointitehtävät. Lisäksi alalla on erilaisia asiantuntijatehtäviä sekä viranomaistehtäviä.

Opinnot antavat valmiuksia myös opetustehtäviin tai yrittäjyyteen.

Rakennusalan työtehtäviin liittyy useita vastuutehtäviä ja pätevyysvaatimuksia. Koulutus on suunniteltu vastaamaan alan suunnittelija- ja vastuuhenkilöiden keskeisiä koulutus- ja tutkintovaatimuksia.

Tyypillisiä tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • rakennusinsinööri
 • tuotantoinsinööri / -päällikkö
 • suunnitteluinsinööri / -päällikkö
 • hankintainsinööri / -päällikkö
 • laskentainsinööri,-päällikkö
 • työmaainsinööri,-päällikkö
 • myynti-insinööri, tuotepäällikkö
 • kuntotutkija,
 • sisäilma-asiantuntija
 • työnjohtaja
 • rakennustarkastaja

Työttömäksi ei tältä alalta valmistu!

Lue lisää

Pidän pienen kampuksen tunnelmasta!

Lue lisää

Savonlinnan kaupunki

Katso video

5 syytä valita Xamk

 1.  Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.
 2. Joustavat, ajasta ja paikasta riippumattomat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.
 3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.
 4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.
 5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Parasta opiskelussa ovat ammattitaitoiset opettajat ja yksilöllinen huomioiminen. Se, että opettajat muistavat ja morjestavat käytävällä on ihan huippua. Meistä opiskelijoista välitetään ja meihin panostetaan ihan oikeasti.

Tutustu Xamkiin

Savonlinnan kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskella Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Jatko-opintomahdollisuuksia

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Lue lisää.

Mahdollisuus hakeutua tekniikan jatko-opintoihin Aalto-yliopiston maisterikoulutukseen.

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Lehtori Petteri Härkönen
petteri.harkonen@xamk.fi
p. 040 185 1632

Jaa sivu