Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 30
 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraavat hakuajat:
  • 17.-31.3.2021

Insinöörien mediaanipalkka on 4000€

Rakennusinsinööri - hyvin palkattu ja arvostettu työ!

Rakennusala tarjoaa sinulle hyvin palkatun, arvostetun ja monipuolisen tehtäväkentän.

Rakentamista ja korjaamista tulee aina olemaan. Erityisesti puurakentamiseen panostetaan, sillä osaamista ja tuotteita halutaan viedä myös kansainvälisille markkinoille – Euroopassa teollinen puurakentaminen on nouseva trendi.

Puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet ovat kerrostalorakentamisessa ja julkisessa rakentamisessa. Kuivissa tehdastiloissa esivalmistetut rakennustuotteet ja moduulirakentaminen haastavat perinteisen rakentamistavan. Kilpailukyky syntyy kustannustehokkuudesta.

Työllistymisnäkymät talorakentamisen insinööreille ovat siis hyvät!

Osaajia tarvitaan muun muassa rakennustuotantoon, erilaisiin asiantuntijatehtäviin, rakennustuoteteollisuuteen sekä kiinteistön hallintaan ja kunnossapitoon. Rakennusalalla sinulla on mahdollisuus olla mukana varmistamassa rakennuskantamme kuntoa, asumisen terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristömme elinvoimaisuutta.

Rakennusinsinöörinä voit työllistyä rakennusalan asiantuntija-, johtamis- ja kehittämistehtäviin. Ymmärrät rakennetun ympäristön kokonaisuuden ja hallitset sen rakentamiseen ja ylläpitämiseen liittyviä osa-alueita. Työskentelet useimmiten tiimeissä: toimistossa, rakennustyömailla työnjohdossa tai teollisuudessa, esimerkiksi talotehtailla suunnittelutehtävissä.

puurakentaminen | rakennusinsinööri | rakennetekniikka | rakennustekniikka | vaativat puurakenteet |

Opintojen sisältö

Teollisen puurakentamisen insinööritutkinnon laajuus on 240 opintopistettä (op).

 • Ydinosaamisen opinnot 175 op
  • rakentamistekniikka 120 op
  • yhteiset opinnot 40 op
  • opinnäytetyö 15 op
 • Täydentävän osaamisen opinnot 20 op
  • puurakentaminen
  • puurakenteet
  • teollinen puurakentaminen
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op
 • Työharjoittelu 30 op

Koulutuksen sisältö on laadittu vastaamaan rakennusalan insinööri (AMK) -tutkinnon suorittaneelta vaadittuja koulutus- ja pätevyysvaatimuksia. Opintovalinnoilla sinulla on mahdollisuus suorittaa usean eri vaatimusluokan pätevyyksien teoriaopintoja. 

Rakennustekniikan opintojen alussa opiskelet teknillisiin opintoihin vaadittavia matemaattis-luonnontieteellisiä perustaitoja samalla, kun syvennyt talonrakennustekniikan ja rakennetekniikan perusopintoihin.

Täydentävät opinnot sijoittuvat kolmannelle ja neljännelle opintovuodelle, ja niiden painopisteinä ovat puurakentaminen ja -rakenteet sekä teollinen puurakentaminen.

Ammatilliset opintojaksot toteutetaan pääosin luokkaopetuksena tai laboratorio- ja projektityöopetuksena hyödyntäen sähköisiä oppimisympäristöjä. Lähiopetus sisältää teorialuentojen lisäksi laskuharjoituksia, mittaus- ja laboratoriotöitä, erilaisia ryhmätöitä sekä itsenäisiä oppimistehtäviä. Yhteistyötä tehdään Xamkin Kotkan kampuksella olevan rakennustekniikan koulutuksen kanssa

Kaikkiin opintokokonaisuuksiin liittyy tietoteknisten taitojen kehittäminen osana rakennusinsinöörin ammattitaitoa. Opiskelet myös 3D-suunnittelun ja tietomallintamisen taitoja.

Opiskelet sekä Xamkin Savonlinnan kampuksella että Savonlinnassa sijaitsevan Kuitu 3:n tiloissa, joihin sijoittuvat nykyaikaisten luokkatilojen lisäksi myös rakennustekniikan laboratoriotilat. Kuitu3 sijaitsee Kuitulaboratorion tiloissa.

Vaativien puurakenteiden suunnittelijan pätevyys

Koulutus täyttää maankäyttö- ja rakennuslain sekä sitä täydentävien asetusten mukaisen vaativien puurakenteiden suunnittelijan pätevyyteen liittyvät koulutusvaatimukset (FISE-pätevyys). Puurakenteiden suunnittelijan pätevyyttä voidaan hyödyntää myös hankkeissa, joissa ei sovelleta maankäyttö- ja rakennuslakia, esimerkiksi silta- ja infrarakennushankkeissa.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää.

Xamkin nsinöörejä koulutetaan Nohevassa

Xamk kouluttaa Savonlinnan teknologiapuistossa Nohevassa prosessitekniikan insinöörejä. Noheva tuo yhteen huipputeknologian ja puunjalostusalojen tutkimuksen, tuotekehityksen, opetuksen sekä johtavat yritykset.

Noheva valittiin vuonna 2018 opetusministeriön toimesta biotalouden lippulaivaksi. Lue lisää.

Savonlinnalta stipendit teollisen puurakentamisen opiskelijoille

Savonlinnan kaupunki myöntää 500 euron stipendin kaikille Savonlinnassa syksyllä 2020 aloittaville Xamkin teollisen puurakentamisen insinööriopiskelijoille, jotka etenevät 1. vuoden opinnoissaan tavoiteaikataulussa (vähintään 55 opintopistettä/lukuvuosi). Stipendin voi käyttää esimerkiksi oman tietokoneen hankinnan kustannuksia kattamaan. Stipendit luovutetaan opiskelijoille 2. lukuvuoden syksyllä.

Savonlinnassa sijaitsee Suomen suurin merkittävä mekaanisen metsäteollisuuden keskittymä. Haluamme stipendein kannustaa opiskelijoita tälle kasvavalle alalle, Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine sanoo.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Uramahdollisuudet

Rakennusinsinöörinä voit työskennellä rakennusalan asiantuntija-, johtamis- ja kehittämistehtävissä. Ymmärrät rakennetun ympäristön kokonaisuuden sekä hallitset sen rakentamiseen ja ylläpitämiseen liittyviä osa-alueita.

Rakennusinsinöörin tavallisimpia tehtäväalueita ovat rakenteiden ja rakennusten suunnittelu, tuotantolaitoksen tai työmaan tuotannonsuunnittelu, työnjohtotehtävät sekä korjausrakentamisen kuntotutkimus- ja suunnittelutehtävät. Suomalaista rakennusosaamista arvostetaan myös maailmalla.

Muita tyypillisiä tehtäviä ovat lisäksi rakennuttajaorganisaatioiden rakennuttamistehtävät sekä rakennusliikkeiden tai rakennustuoteteollisuuden myynti- ja markkinointitehtävät. Lisäksi alalla on erilaisia asiantuntija- ja viranomaistehtäviä. Opinnot antavat valmiuksia myös opetustehtäviin tai yrittäjyyteen.

Rakennusalan työtehtäviin liittyy useita vastuutehtäviä ja pätevyysvaatimuksia. Koulutus on suunniteltu vastaamaan alan suunnittelija- ja vastuuhenkilöiden keskeisiä koulutus- ja tutkintovaatimuksia.

Tehtävänimikkeitä voivat olla

 • asiantuntija, konsultti
 • hankintainsinööri tai -päällikkö
 • kuntotutkija
 • laskentainsinööri tai -päällikkö
 • myynti-insinööri, tuotepäällikkö
 • projekti-insinööri tai -päällikkö
 • rakennesuunnittelija
 • rakennustarkastaja
 • sisäilma-asiantuntija
 • suunnitteluinsinööri tai -päällikkö
 • tuotantoinsinööri tai -päällikkö
 • työmaainsinööri tai -päällikkö
 • työnjohtaja
 • yrittäjä, toimitusjohtaja

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Työttömäksi ei tältä alalta valmistu!

Lue lisää

Pidän pienen kampuksen tunnelmasta!

Lue lisää

Savonlinnan kaupunki

Katso video

5 syytä valita Xamk

 1.  Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.
 2. Joustavat, ajasta ja paikasta riippumattomat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.
 3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.
 4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.
 5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Parasta opiskelussa ovat ammattitaitoiset opettajat ja yksilöllinen huomioiminen. Se, että opettajat muistavat ja morjestavat käytävällä on ihan huippua. Meistä opiskelijoista välitetään ja meihin panostetaan ihan oikeasti.

Tutustu Xamkiin

Savonlinnan kampus

Savonlinnassa jokaiselle opiskelijalle on varmasti asunto. Asunnot ovat lähellä kampusta tai Kuitulaboratoriota – osa jopa Saimaan rannalla.

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskella Xamkissa?

Xamkissa voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan. Tarjolla on erilaisia oppimisväyliä.

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogista voit lukea opiskelijoiden tarinoita opinnoista, opiskeluelämästä ja siirtymisestä työelämään.

Lue lisää

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Tutustu myös muihin tekniikan koulutuksiin

| biotuotetekniikka | energiatekniikka | Environmental engineering | Information technology | kyberturvallisuus | logistiikka | merenkulku | metsätalous | peliohjelmointi | rakennustekniikka | sähkö- ja automaatiotekniikka | talotekniikka | ympäristöteknologia |

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Jatko-opintomahdollisuuksia

Master School

YAMK-tutkinnot opiskellaan Master Schoolissa. Se on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa sinulle valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Lue lisää

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Lue lisää.

Mahdollisuus hakeutua tekniikan jatko-opintoihin Aalto-yliopiston maisterikoulutukseen.

Kysy lisää koulutuksesta

Lehtori Petteri Härkönen
petteri.harkonen@xamk.fi
p. 040 185 1632

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi

Jaa sivu