Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 30
 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • tutkintonimike insinööri (AMK)
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa

Rakennusinsinööri - hyvin palkattu ja arvostettu työ!

Rakennusala tarjoaa sinulle hyvin palkatun, arvostetun ja monipuolisen tehtäväkentän.

Rakentamista ja korjaamista tulee aina olemaan. Erityisesti puurakentamiseen panostetaan, sillä osaamista ja tuotteita halutaan viedä myös kansainvälisille markkinoille – Euroopassa teollinen puurakentaminen on nouseva trendi. Puurakennukset toimivat hiilinieluna vähentäen hiilidioksidipäästöjä. Voit siis olla mukana ilmastonmuutoksen torjunnassa.   

Puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet ovat kerrostalorakentamisessa ja julkisessa rakentamisessa. Kuivissa tehdastiloissa esivalmistetut rakennustuotteet ja moduulirakentaminen haastavat perinteisen rakentamistavan. Kilpailukyky syntyy kustannustehokkuudesta.

Työllistymisnäkymät talorakentamisen insinööreille ovat siis hyvät!

Osaajia tarvitaan muun muassa rakennustuotantoon, erilaisiin asiantuntijatehtäviin, rakennustuoteteollisuuteen sekä kiinteistön hallintaan ja kunnossapitoon. Rakennusalalla sinulla on mahdollisuus olla mukana varmistamassa rakennuskantamme kuntoa, asumisen terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristömme elinvoimaisuutta.

Rakennusinsinöörinä voit työllistyä rakennusalan asiantuntija-, johtamis- ja kehittämistehtäviin. Ymmärrät rakennetun ympäristön kokonaisuuden ja hallitset sen rakentamiseen ja ylläpitämiseen liittyviä osa-alueita. Työskentelet useimmiten tiimeissä: toimistossa, rakennustyömailla työnjohdossa tai teollisuudessa, esimerkiksi talotehtailla suunnittelutehtävissä.

puurakentaminen | rakennesuunnittelu | rakennustekniikka | talonrakentaminen |

Opintojen sisältö

Teollisen puurakentamisen insinööritutkinnon laajuus on 240 opintopistettä (op).

 • Ydinosaamisen opinnot 175 op
  • rakentamistekniikka 120 op
  • yhteiset opinnot 40 op
  • opinnäytetyö 15 op
 • Täydentävän osaamisen opinnot 20 op
  • mm. rakenteiden suunnittelu (vaativien puurakenteiden suunnittelu)
  • puun materiaalitekniikka
  • teollinen puurakentaminen
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op
 • Työharjoittelu 30 op

Koulutuksen sisältö on laadittu vastaamaan rakennusalan insinööri (AMK) -tutkinnon suorittaneelta vaadittuja koulutus- ja pätevyysvaatimuksia. Opintovalinnoilla sinulla on mahdollisuus suorittaa usean eri vaatimusluokan pätevyyksien teoriaopintoja. Insinööriopintoihin sisältyy myös matemaattisia sekä viestintä- ja kieliopintoja.

Täydentävät opinnot sijoittuvat kolmannelle ja neljännelle opintovuodelle, ja niiden painopisteinä ovat puurakentaminen ja -rakenteet sekä teollinen puurakentaminen.

Ammatilliset opintojaksot toteutetaan pääosin luokkaopetuksena tai laboratorio- ja projektityöopetuksena hyödyntäen sähköisiä oppimisympäristöjä. Lähiopetus sisältää teorialuentojen lisäksi laskuharjoituksia, mittaus- ja laboratoriotöitä, erilaisia ryhmätöitä sekä itsenäisiä oppimistehtäviä. 

Lähiopetus sisältää teorialuentojen lisäksi laskuharjoituksia, mittaus- ja laboratoriotöitä, erilaisia ryhmätöitä sekä itsenäisiä oppimistehtäviä, joiden tekemistä erilaiset tietotekniset ratkaisut tukevat. Ryhmissä ja itsenäisesti tehtävät oppimistehtävät kannustavat sinua itsenäiseen tiedonhankintaan ja käsittelyyn sekä tavoitteelliseen tiimityöskentelyyn. 

Aidot työelämäyhteydet ja työelämän oppimisprojektit ovat osa opintojasi ja ammatillista kehittymistäsi sekä tärkeitä tulevan työllistymisen kannalta. Projekteissa opit tuntemaan alueen yrityksiä ja muita sidosryhmiä sekä niiden tarjoamia työmahdollisuuksia jo opintojesi aikana. Opintojaksoihin sisältyy myös yrityksiin tehtäviä opintokäyntejä ja tehdasvierailuja. Työelämästä tulee luennoitsijoita opintojaksoille, ja yhteistyötä työelämän kanssa pääset tekemään myös myöhemmin harjoitteluissa ja opinnäytetyössä.   

Opiskelet sekä Xamkin Savonlinnan kampuksella että Savonlinnassa sijaitsevan Kuitu 3:n tiloissa, joihin sijoittuvat nykyaikaisten luokkatilojen lisäksi myös rakennustekniikan laboratoriotilat.Vuonna 2023 valmistuu koulutuksen käyttöön kansallisesti merkittävä puu- ja hybridirakentamisen laboratorio, jota voit hyödyntää mm. opiskelujesi opinnäytetyövaiheessa. Laboratoriotiloissa pääset myös tekemään opintojaksoihin liittyviä laboratorioharjoituksia. 

Halutessasi sinulla on mahdollisuus nopeuttaa valmistumistasi sisällyttämällä opinnäytetyö neljännen vuoden syksyn aikatauluun. Myös aikaisemmin hankitun, soveltuvan osaamisen hyödyntäminen opinnoissasi voi lyhentää opintojesi kokonaiskestoa. Jos olet alan töissä opintojesi aikana, voi olla mahdollista suorittaa joitain opintojen osia työelämään integroituna. 

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää.

Teollisen puurakentamisen koulutus tarjoaa polkuja moniin eri pätevyyksiin

Kaksi opiskelijaa tutkimassa laboratoriossa erilaisia materiaaleja.

Savonlinnassa koulutetaan teollisen puurakentamisen osaajia. Moni ei kuitenkaan tiedä, että heidän osaamisensa on huomattavasti laaja-alaisempaa.

Teollisen puurakentamisen koulutus on laaja-alainen puu- ja hybridirakentamisen koulutus, joka tähtää ympäristöystävälliseen rakentamiseen. Koulutuksessa opitaan esimerkiksi mikä on eri rakennusmateriaalien kyky sitoa hiiltä itseensä ja miten tuotetaan vähäpäästöisempiä ja energiatehokkaampia rakennuksia, jotka voivat toimia jopa hiilinieluina.

Koulutuksen opintojaksojen sisällöt on suunniteltu vaadittavan koulutuksen osalta siten että, ne luovat pohjan FISE-pätevyysvaatimusten saavuttamiseksi, kun työkokemusta on karttunut riittävästi.  Ulkopuolisen tahon toteaman FISE-pätevyyden tarkoituksena on parantaa rakentamisen laatua ja tuottaa pätevöityneitä tekijöitä.

Lue lisää kuinka moninaisia opintoja koulutuksessa voi suorittaa.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää opintojen sisällöstä

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Tervetuloa Kiusausten kampukselle Savonlinnaan

Sehän meillä kaikilla on mielessä. Rakkaus. Intohimo. Savonlinna.

Anna Savonlinnan hurmata sinut ja lähde mukaan ainutlaatuiselle kampuskierrokselle Sallan ja Olavi Linnan kanssa. Tule mukaan etsimään sitä yhtä ja oikeaa - opiskelupaikkaa.

Lue lisää ja katso video

Uramahdollisuudet

Rakennusinsinöörinä voit työskennellä rakennusalan asiantuntija-, johtamis- ja kehittämistehtävissä. Ymmärrät rakennetun ympäristön kokonaisuuden sekä hallitset sen rakentamiseen ja ylläpitämiseen liittyviä osa-alueita.

Rakennusinsinöörin tavallisimpia tehtäväalueita ovat rakenteiden ja rakennusten suunnittelu, tuotantolaitoksen tai työmaan tuotannonsuunnittelu, työnjohtotehtävät sekä korjausrakentamisen kuntotutkimus- ja suunnittelutehtävät. Suomalaista rakennusosaamista arvostetaan myös maailmalla.

Tyypillisiä tehtäviä ovat lisäksi rakennuttajaorganisaatioiden rakennuttamistehtävät sekä rakennusliikkeiden tai rakennustuoteteollisuuden myynti- ja markkinointitehtävät. Lisäksi alalla on erilaisia asiantuntija- ja viranomaistehtäviä. Opinnot antavat valmiuksia myös opetustehtäviin tai yrittäjyyteen.

Rakennusalan työtehtäviin liittyy useita vastuutehtäviä ja pätevyysvaatimuksia. Koulutus on suunniteltu vastaamaan alan suunnittelija- ja vastuuhenkilöiden keskeisiä koulutus- ja tutkintovaatimuksia.

Tehtävänimikkeitä voivat olla

 • asiantuntija, konsultti
 • hankintainsinööri tai -päällikkö
 • kuntotutkija
 • laskentainsinööri tai -päällikkö
 • myynti-insinööri, tuotepäällikkö
 • projekti-insinööri tai -päällikkö
 • rakennesuunnittelija
 • rakennustarkastaja
 • sisäilma-asiantuntija
 • suunnitteluinsinööri tai -päällikkö
 • tuotantoinsinööri tai -päällikkö
 • työmaainsinööri tai -päällikkö
 • työnjohtaja
 • yrittäjä, toimitusjohtaja

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Savonlinnan uusi teollisen puurakentamisen laboratorio on nyt virallisesti avattu

Laboratorio on osa Savonlinnan teknologiapuisto Nohevaa, jossa on nyt vahva ote puun koko arvoketjusta aina alkioroboteista puurakentamiseen asti.

Teollisen puurakentamisen koulutuksen insinööriopiskelijana voit hakea harjoittelupaikkaa ja toimia laboratoriossa tehtävissä hankkeissa tutkimusapulaisena. Samalla saat uusinta tietoa teollisesta puurakentamisesta, jota voit hyödyntää myös tulevissa työtehtävissäsi. Myös opinnäytetyötä tehdessäsi voit osallistua eri yritysten tutkimushankkeissa tuotekehitykseen ja mahdollisesti myös työllistyä tämän jälkeen yrityksiin.

Lue lisää uudesta teollisen puurakentamisen laboratoriosta.

Etelä-Savon Pro Metsä -palkinto Xamkin puurakentamisen osaamiselle

Lue lisää palkinnon myöntämisestä

Koulutus soveltuu hyvin alan vaihtajillekin!

Lue lisää opiskelijan tarinaa

Työllistyminen TKI-hankkeisiin opintojen aikana

Lue lisää opiskelijan tarinaa

LÖYDÄ OMA ALASI!

Jos mietit, onko puurakentaminen sinun juttusi, voit tutustua koulutukseen avoimen AMK:n opintojaksolla.

Opintojakson suoritettuasi:
- Saat käsityksen teollisen puurakentamisen koulutuksesta
- Osaat arvioida alan soveltuvuutta sinulle
- Ymmärrät mitä opiskelu ammattikorkeakoulussa vaatii

Tutustu teollisen puurakentamisen opintojaksoon

5 syytä valita Xamk

1. Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.

2. Joustavat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.

3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.

4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.

5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Tutustu Xamkiin

Savonlinnan kampus

Savonlinnassa jokaiselle opiskelijalle on varmasti asunto. Asunnot ovat lähellä kampusta tai Kuitulaboratoriota – osa jopa Saimaan rannalla.

Tutustu Savonlinnan kampukseen

Millaista on opiskella Xamkissa?

Xamkissa voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan. Tarjolla on erilaisia oppimisväyliä.

Lue lisää opiskelusta Xamkissa
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogista voit lukea opiskelijoiden tarinoita opinnoista, opiskeluelämästä ja siirtymisestä työelämään.

Lue opiskelijoiden tarinoita

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Tutustu myös muihin tekniikan koulutuksiin

| biotuotetekniikka | energiatekniikka | Environmental engineering | Information technology | kyberturvallisuus | logistiikka | merenkulku | metsätalous | peliohjelmointi | rakennustekniikka | sähkö- ja automaatiotekniikka | talotekniikka | ympäristöteknologia |

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Xamk Pulse avoin AMK

Jatko-opintomahdollisuuksia

Master School

YAMK-tutkinnot opiskellaan Master Schoolissa. Se on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa sinulle valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Lue lisää

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Lue lisää.

Mahdollisuus hakeutua tekniikan jatko-opintoihin Aalto-yliopiston maisterikoulutukseen.

Kysy lisää koulutuksesta

Lehtori Petteri Härkönen
petteri.harkonen@xamk.fi
p. 040 185 1632

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi