Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 1-4 vuotta

 

Päiväopiskelu

 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa
 • lisätietoa: hakijapalvelut@xamk.fi, p. 044 702 8891

Opiskele tulevaisuuden alaa - ympäristöteknologiaa!

Kiinnostaako sinua elinympäristömme tila ja sen vaikutus hyvinvointiimme? Haluatko olla mukana tutkimassa ympäristöä ja kehittämässä ympäristöystävällisiä ratkaisuja yhteiskuntaan?

Ympäristöteknologia on nopeasti kehittyvä tekniikan ala, joka on voimakkaassa kasvussa mm. ilmastonmuutoksen, kiertotalousajattelun ja muiden globaalien ympäristöongelmien myötä. Xamkin koulutus vastaa tulevaisuuden ympäristöhaasteisiin ja opinnoissasi keskityt asumis- ja ympäristöterveyteen sekä ympäristön seurantaan ja näytteenottoon.

Ympäristöteknologian käytännönläheisessä insinöörikoulutuksessa perehdyt laajasti ympäristöteknologian eri osa-alueisiin.

Koulutuksessa opit tunnistamaan, ehkäisemään ja poistamaan elinympäristössä esiintyviä terveyshaittoja. Perehdyt sisäilman terveysvaikutuksiin, sisäilmaongelmien selvittämiseen ja muihin sisäilmaan liittyviin kysymyksiin. Lisäksi opit tuntemaan ympäristönseurannassa käytettäviä menetelmiä sekä ottamaan ja analysoimaan erilaisia ympäristönäytteitä.

Opit myös käyttämään mitattua dataa osana malleja ja arvioimaan ympäristö- ja terveysriskejä eri lähteiden tiedon perusteella. Opintoihin kuuluu myös harjoittelujaksoja, jotka valmistavat sinua työelämään ja auttavat verkostoitumaan.

Sinusta valmistuu ympäristöteknologian insinööri, joka voi toimia monipuolisissa asiantuntijatehtävissä muun muassa teollisuudessa, insinööri- ja konsultointitoimistoissa sekä kuntien ja valtion palveluksessa.

asumisterveys | ilmastonmuutos | kiertotalous | sisäilma | ympäristöongelmat | ympäristöterveys

Opintojen sisältö

Koulutus rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista.

Ydinosaamisen opinnot ovat kaikille yhteisiä ja niissä opit ammatin ja tutkinnon perusasiat. Ydinopinnoissa on kolme aluetta: asumisterveys, ympäristöterveys, ympäristön seuranta ja näytteenotto. Niistä voit valita itseäsi kiinnostavia opintoja ja rakentaa omaa urapolkuasi.

 • Asumis- ja rakennusterveyden edistämisessä opit tunnistamaan rakennus- ja asumisterveyteen vaikuttavia tekijöitä. Perehdyt sisäilmaan liittyviin kysymyksiin ja terveysvaikutuksiin, ongelmien selvittämiseen, ennaltaehkäisyyn ja muihin sisäilmaan liittyviin kysymyksiin.
 • Ympäristöterveyden päätavoitteena on turvata ihmisille terveellinen elinympäristö. Opinnoissasi perehdyt ihmisen terveyteen vaikuttaviin ympäristötekijöihin. Opit tunnistamaan, ehkäisemään ja poistamaan elinympäristössä esiintyviä terveyshaittoja.
 • Ympäristön seurannalla selvitetään ihmisen toiminnan aiheuttamia ympäristömuutoksia. Koulutuksen aikana opit tuntemaan ympäristön seurannassa käytettäviä menetelmiä sekä ottamaan ja analysoimaan erilaisia ympäristönäytteitä. Opit käyttämään mitattua dataa osana malleja ja arvioimaan ympäristö- ja terveysriskejä eri tietolähteiden perusteella.

Täydentävän osaamisen opinnoista voit valita itseäsi kiinnostavia opintoja ja näin rakentaa urapolkuasi. Voit valita sisäilmastoon, ympäristöterveyteen ja ympäristönseurantaan liittyviä syventäviä opintoja.

 • Sisäilmasto-moduulissa tehdään muun muassa sisäilmaprojekti sekä perehdytään rakennetekniikkaan ja rakennuksen fysikaalisiin olosuhteisiin.
 • Ympäristöterveydessä syvennytään terveydensuojeluun, elintarvikevalvontaan ja elintarviketekniikkaan.
 • Ympäristöseurannan opinnot keskittyvät paikkatietoon ja kaukokartoitukseen, ilmansuojeluun, jätehuoltoon sekä pilaantuneisiin maihin.

Lisäksi voit myös täydentää osaamistasi muilla ammattiopinnoilla, muiden koulutuksien tarjoamilla opinnoilla, harjoitteluilla ja opinnäytetyöllä.

Rakennusterveyteen liittyvä osaaminen on Xamkissa vahvaa ympäristöteknologian, rakennustekniikan ja talotekniikan koulutuksissa. Tutkintoosi voit valita opintojaksoja kaikista näistä koulutuksista.

Voit valita opintoja myös englanninkielisestä Environmental engineering -koulutuksesta. 

Rakennetaulukosta näet opintokokonaisuudet ja niiden laajuudet: Ymparistoteknologia_rakennetaulukko_2020

Työelämäkokemusta hankit itsellesi jo opintojesi aikana, sillä koulutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa. Pääset tekemään töitä yritysten kanssa erilaisissa projekteissa. Opit tuntemaan yrityksiä ja muita sidosryhmiä ja luot verkostoja, joita voit hyödyntää valmistumisesikin jälkeen.

Ympäristönäytteenottajan sertifiointiin tähtäävää koulutusta

Suomen ympäristökeskuksen sertifiointiryhmä on antanut Xamkin ympäristöteknologian koulutukselle luvan järjestää ympäristönäytteenoton henkilösertifiointiin liittyvää koulutusta. Koulutuslupa on saatu neljälle eri pätevyysalueelle:

 • vesinäytteenotto ja mittaus
 • maaperä ja kiinteät jätteet
 • näytteenotto talous- ja uimavesistä
 • melun mittaaminen ja arvioiminen

Ympäristönäytteenottajilta vaaditaan henkilösertifikaatti, jonka avulla hän voi osoittaa pätevyytensä näytteenotossa, ympäristömittauksissa ja havainnointitoiminnassa.

Pätevyystodistuksen myöntämisen edellytyksenä on taito- ja tietovaatimusten täyttyminen. Voit suorittaa opiskeluaikana ympäristönäytteenottajan tietovaatimukset vesinäytteenotto ja mittaus sekä maaperä ja kiinteät jätteet pätevyysalueilla. Pätevyyden saamiseksi tarvitaan koulutuksen lisäksi työkokemusta ympäristönäytteenottotehtävissä.

Lue lisää ympäristönäytteenottajan sertifioinnista: www.syke.fi/sertifiointi

Monimuoto-opintojen toteutus

Ympäristöteknologian monimuoto-opinnot koostuvat lähipäivistä ja itsenäisestä työskentelystä. Lähiopetuksen osuus on noin 20 %. Valtaosa opinnoista tehdään omalla ajalla erilaisten oppimista tukevien tehtävien kautta. Lähiopetusta on pääsääntöisesti kahdesti kuukaudessa (torstaista klo 12.30 alkaen lauantaihin klo 16 saakka). Opintoihin sisältyy muun muassa projektitöitä ja käytännönläheisiä laboratoriotöitä.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää.

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opinto-opas, monimuoto-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Ympäristöteknologian laboratorio 360°

Ympäristöteknologian insinööri työelämässä

Ympäristöinsinöörinä voit työllistyä sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Voit työskennellä teollisuuden, insinööri- ja konsulttitoimistojen tai kuntien ja valtion palveluksessa erilaisissa ympäristöalan ja ympäristöterveyden asiantuntija- ja viranomaistehtävissä. Koska ympäristöteknologia on alana poikkitieteellinen ja ympäristöasiat tulee huomioida kaikilla toimialoilla, tehtäväkenttä on hyvin laaja ja työllistymisnäkymät ovat hyvät.

Julkisella puolella painottuvat erilaiset lupa- ja viranomaistehtävät. Lisäksi tehdään tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa, suunnittelua ja konsultointia – myös ulkomailla, esimerkiksi kansainvälisissä kehitysapuprojekteissa. Tehtävät voivat liittyä myös ympäristön ongelmien ratkaisemiseen, sisäilmaongelmien selvittämiseen, erilaisiin lupa- ja viranomistehtäviin sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Yhteistyötä työelämän kanssa jo opintojen aikana

Tutkimus- ja kehittämistoiminta on ympäristöteknologian koulutuksessa vahvasti osana opetusta.

Suuri osa ympäristöteknologian insinööritutkintoon sisältyvistä opinnoista suoritetaan työelämälähtöisinä projektiopintoina, joissa voit joko ryhmä- tai yksilötyönä osallistua yhteistyöhankkeisiin eri yritysten kanssa. Näissä hankkeissa suoritettu opiskelu tukee työelämävalmiuksiasi, koska saat tehdä töitä aidoissa oppimisympäristöissä oppimiasi asioita soveltaen.

Tehtävänimikkeitä voivat olla muun muassa

 • ympäristöinsinööri
 • terveysinsinööri
 • käyttöinsinööri
 • projekti-insinööri
 • suunnitteluinsinööri
 • tuotekehitysinsinööri
 • tutkimusinsinööri
 • laatupäällikkö
 • jäteasiantuntija
 • sisäilma-asiantuntija
 • sisäilmatutkija
 • suunnittelija
 • terveystarkastaja
 • ympäristönsuojelusihteeri
 • ympäristöntarkastaja
 • ympäristönsuojelutarkastaja.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Laajat mahdollisuudet työllistyä

Lue lisää

Harjoittelupaikat löytyivät yllättävän helposti

Lue lisää

Jos ympäristö ja sen terveys kiinnostaa

Lue lisää

5 syytä valita Xamk

 1.  Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.
 2. Joustavat, ajasta ja paikasta riippumattomat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.
 3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.
 4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.
 5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Parasta opiskelussa ovat ammattitaitoiset opettajat ja yksilöllinen huomioiminen. Se, että opettajat muistavat ja morjestavat käytävällä on ihan huippua. Meistä opiskelijoista välitetään ja meihin panostetaan ihan oikeasti.

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskella Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Tutustu myös muihin tekniikan koulutuksiin

| biotuotetekniikka | energiatekniikka | Environmental engineering | Information technology | kyberturvallisuus | logistiikka | merenkulku | metsätalous | peliohjelmointi | rakennustekniikka | sähkö- ja automaatiotekniikka | talotekniikka | teollinen puurakentaminen |

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Jatko-opintomahdollisuuksia

Opiskele Master Schoolissa

YAMK-tutkinnot opiskellaan Master Schoolissa. Se on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa sinulle valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Lue lisää

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Lue lisää.

Mahdollisuus hakeutua tekniikan jatko-opintoihin Aalto-yliopiston maisterikoulutukseen.

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Tuula Kettunen
puh. 040 842 0502
tuula.kettunen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi

Jaa sivu