Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 1-4 vuotta
 • seuraava hakuaika: 18.3.-1.4.2020

 

Päiväopiskelu

 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa
 • lisätietoa: hakijapalvelut@xamk.fi, p. 044 702 8891

Opiskele tulevaisuuden alaa - ympäristöteknologiaa!

Kiinnostaako sinua elinympäristön tila ja sen vaikutus hyvinvointiimme? Haluatko olla mukana kehittämässä ympäristöystävällisiä ratkaisuja yhteiskuntaan?

Ympäristöteknologia on nopeasti kehittyvä tekniikan ala. Sen merkitys kasvaa koko ajan ilmastonmuutoksen ja muiden globaalien ympäristöongelmien myötä.

Xamkin koulutus vastaa tulevaisuuden ympäristöhaasteisiin.  Valmistut monipuoliseksi ympäristöteknologian insinööriksi, joka voi toimia asiantuntijatehtävissä mm. teollisuudessa, insinööri- ja konsultointitoimistoissa sekä kuntien ja valtion palveluksessa.

Koulutuksessa keskitytään kolmeen osa-alueeseen:

 • ympäristöterveyteen
 • asumis- ja rakennusterveyteen
 • ympäristön seurantaan ja näytteenottoon.

Ympäristöterveyden päätavoitteena on turvata ihmisille terveellinen elinympäristö. Opinnoissasi perehdyt ihmisen terveyteen vaikuttaviin ympäristötekijöihin. Opit tunnistamaan, ehkäisemään ja poistamaan elinympäristössä esiintyviä terveyshaittoja.

Asumis- ja rakennusterveyden edistämisessä opit tunnistamaan rakennus- ja asumisterveyteen vaikuttavia tekijöitä. Perehdyt sisäilmaan liittyviin kysymyksiin ja terveysvaikutuksiin, ongelmien selvittämiseen, ennaltaehkäisyyn ja muihin sisäilmaan liittyviin kysymyksiin.

Ympäristön seurannalla selvitetään ihmisen toiminnan aiheuttamia ympäristömuutoksia. Koulutuksen aikana opit tuntemaan ympäristön seurannassa käytettäviä menetelmiä sekä ottamaan ja analysoimaan erilaisia ympäristönäytteitä. Opit käyttämään mitattua dataa osana malleja ja arvioimaan ympäristö- ja terveysriskejä eri tietolähteiden perusteella.

elintarviketurvallisuus | ilmastonmuutos | kiertotalous | sisäilma | ympäristöongelmat | ympäristöterveys

Opintojen sisältö

Koulutus rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Kaikille yhteisissä ydinosaamisen opinnoissa opit ammatin ja tutkinnon perusasiat. Täydentävissä opinnoissa voit valita sinua kiinnostavia opintoja omalta alaltasi tai muilta aloilta. Harjoittelua koulutuksessa on 30 opintopistettä (op) eli yhteensä 20 viikkoa. Opinnäytetyö on 15 op.

Koulutuksessa on kolme ydinosaamisaluetta: asumis- ja rakennusterveys, ympäristöterveys, ympäristön seuranta ja näytteenotto. Niistä voit valita itseäsi kiinnostavia opintoja ja rakentaa omaa urapolkuasi. Voit valita opintoja myös englanninkielisestä Environmental engineering -koulutuksesta.

Insinööriopintojesi aikana perehdyt mm.:

 • elinympäristön tutkimukseen
 • ympäristön seurantaan ja näytteenottoon
 • asumis- ja ympäristöterveyteen
 • kiertotalouteen sekä elintarviketurvallisuuteen

Rakennetaulukosta näet opintokokonaisuudet ja niiden laajuudet: Ymparistoteknologia_rakennetaulukko_2020

Työelämäkokemusta hankit itsellesi jo opintojesi aikana, sillä koulutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa. Pääset tekemään töitä yritysten kanssa erilaisissa projekteissa. Opit tuntemaan yrityksiä ja muita sidosryhmiä ja luot verkostoja, joita voit hyödyntää valmistumisesikin jälkeen.

Oppimispolut

Xamk tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia ja valinnanvaraa opintojen suunnittelussa. Voit valita erilaisia oppimisväyliä oman elämäntilanteesi mukaan ja opiskella ajasta ja paikasta riippumattomissa opiskeluympäristöissä.

Opintoviikkopohjainen oppimispolku on tarkoitettu sinulle, joka haluat opiskella päätoimisesti ja etenet samaan tahtiin oman ryhmäsi kanssa.

Opintoja nopeuttava opiskelupolku sopii sinulle, joka olet itseohjautuva, päämäärätietoinen ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevä ja haluat päästä nopeammin työelämään.

Työssäkäyntiin integroitu oppimispolku sopii sinulle, jos työskentelet amk-tason asiantuntijatehtävissä koulutusalaasi vastaavassa työssä. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa näin, ei koko tutkintoa. Tämä polku vaatii alan työpaikan sekä yhteistyötä työnantajan kanssa.

Rakennusterveyteen liittyvä osaaminen on Xamkissa vahvaa ympäristöteknologian, rakennustekniikan ja talotekniikan koulutuksissa. Tutkintoosi voit valita opintojaksoja kaikista näistä koulutuksista

Ympäristönäytteenottajan sertifiointiin tähtäävää koulutusta

Suomen ympäristökeskuksen sertifiointiryhmä on antanut Xamkin ympäristöteknologian koulutukselle luvan järjestää ympäristönäytteenoton henkilösertifiointiin liittyvää koulutusta. Koulutuslupa on saatu neljälle eri pätevyysalueelle:

 • vesinäytteenotto ja mittaus
 • maaperä ja kiinteät jätteet
 • näytteenotto talous- ja uimavesistä
 • melun mittaaminen ja arvioiminen

Ympäristönäytteenottajilta vaaditaan henkilösertifikaatti, jonka avulla hän voi osoittaa pätevyytensä näytteenotossa, ympäristömittauksissa ja havainnointitoiminnassa.

Pätevyystodistuksen myöntämisen edellytyksenä on taito- ja tietovaatimusten täyttyminen. Voit suorittaa opiskeluaikana ympäristönäytteenottajan tietovaatimukset vesinäytteenotto ja mittaus sekä maaperä ja kiinteät jätteet pätevyysalueilla. Pätevyyden saamiseksi tarvitaan koulutuksen lisäksi työkokemusta ympäristönäytteenottotehtävissä.

Lue lisää ympäristönäytteenottajan sertifioinnista: www.syke.fi/sertifiointi

Monimuoto-opintojen toteutus

Monimuoto-opiskelu koostuu sekä lähipäivistä että itsenäisestä työskentelystä. Lähiopetuksen osuus on noin 20 %. Valtaosa opinnoista tehdään omalla ajalla erilaisten oppimista tukevien tehtävien kautta. Lähiopetusta on pääsääntöisesti 2 kertaa kuukaudessa (torstaista klo 12:30 alkaen – lauantaihin klo 17:00).

Pohjakoulutusvaatimuksena monimuoto-opintoihin on soveltuva tekniikan alan opistoasteen tutkinto tai ammatillinen tutkinto (harkinnanvarainen haku mahdollista).

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita).

Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Mahdollisuus jatko-opintoihin Aalto-yliopistossa

Sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa.

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opinto-opas, monimuoto-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Ympäristöteknologian laboratorio 360°

Ympäristöteknologian insinööri työelämässä

Ympäristöinsinöörinä voit  työllistyä sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Voit työskennellä teollisuuden, insinööri- ja konsultointitoimistojen tai kuntien ja valtion palveluksessa erilaisissa ympäristöalan ja ympäristöterveyden asiantuntija- ja viranomaistehtävissä.

Tehtävät voivat olla ympäristötutkimuksiin ja –arviointeihin sekä haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisyyn tai esim. sisäilmaongelmien selvittämiseen liittyviä asiantuntijatehtäviä.

Julkisella puolella painottuvat erilaiset lupa- ja viranomaistehtävät. Lisäksi tehdään tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa, suunnittelua ja konsultointia – myös ulkomailla, esimerkiksi kansainvälisissä kehitysapuprojekteissa.

Koska ympäristöteknologia on alana poikkitieteellinen ja ympäristöasiat tulee huomioida kaikilla toimialoilla, on tehtäväkenttä sen vuoksi hyvin laaja.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • jäteneuvoja
 • laatupäällikkö
 • projekti-insinööri
 • suunnitteluinsinööri
 • terveysinsinööri
 • terveystarkastaja
 • tuotekehitysinsinööri
 • ympäristöasiantuntija
 • ympäristöinsinööri
 • ympäristönsuojelusihteeri
 • ympäristönsuojelutarkastaja

Laajat mahdollisuudet työllistyä

Lue lisää

Harjoittelupaikat löytyivät yllättävän helposti

Lue lisää

Kansainvälisty Xamkissa

Lue lisää

5 syytä valita Xamk

 1.  Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.
 2. Joustavat, ajasta ja paikasta riippumattomat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.
 3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.
 4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.
 5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Parasta opiskelussa ovat ammattitaitoiset opettajat ja yksilöllinen huomioiminen. Se, että opettajat muistavat ja morjestavat käytävällä on ihan huippua. Meistä opiskelijoista välitetään ja meihin panostetaan ihan oikeasti.

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskella Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Tutustu myös muihin tekniikan koulutuksiin

| biotuotetekniikka | energiatekniikka | Environmental engineering | Information technology | kyberturvallisuus | logistiikka | merenkulku | metsätalous | peliohjelmointi | rakennustekniikka | sähkö- ja automaatiotekniikka | talotekniikka | teollinen puurakentaminen |

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Jatko-opintomahdollisuuksia

Opiskele Master Schoolissa

YAMK-tutkinnot opiskellaan Master Schoolissa. Se on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa sinulle valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Lue lisää

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Lue lisää.

Mahdollisuus hakeutua tekniikan jatko-opintoihin Aalto-yliopiston maisterikoulutukseen.

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Tuula Kettunen
puh. 040 842 0502
tuula.kettunen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi

Jaa sivu