Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 1-4 vuotta
 • seuraava hakuaika: 20.3.-3.4.2019

 

Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 35
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika: 5.-19.9.2018

Tule opiskelemaan tulevaisuuden alaa!

Xamkin ympäristöteknologian koulutus profiloituu asumis- ja ympäristöterveyteen sekä ympäristön seurantaan ja näytteenottoon.

Ympäristöteknologia on nopeasti kehittyvä tekniikan ala, jonka merkitys on voimakkaassa kasvussa mm. ilmastonmuutoksen ja muiden globaalien ympäristöongelmien myötä. Xamkin koulutus vastaa alan tulevaisuuden ympäristöhaasteisiin ja sinusta valmistuu monipuolinen osaaja teollisuuden, insinööritoimistojen sekä kuntien ja valtion palvelukseen.

Koulutus tarjoaa sinulle käytännönläheistä opetusta ympäristöterveydestä ja ympäristöongelmien syistä, seurauksista ja ennaltaehkäisystä. Saat laajan näkemyksen ympäristöteknologian eri osa-alueista.

 

Asumis- ja rakennusterveyden edistämisessä opiskelet kuinka saada aikaan terveellisiä rakennuksia ja vähentää haitallisia terveysvaikutuksia. Perehdyt sisäilmaan liittyviin kysymyksiin ja terveysvaikutuksiin sekä sisäilmaongelmien selvittämiseen.

Ympäristön seurannan avulla pyritään selvittämään ihmisen toiminnan aiheuttamia ympäristömuutoksia. Koulutuksen aikana opit tuntemaan ympäristön seurannassa käytettäviä menetelmiä, ottamaan ja analysoimaan erilaisia ympäristönäytteitä. Opit käyttämään mitattua dataa osana malleja ja arvioimaan ympäristö- ja terveysriskejä useista lähteistä tulevan tiedon perusteella.

Ympäristöterveyden päätavoitteena on turvata ihmisille terveellinen elinympäristö. Opinnoissasi perehdyt ihmisen terveyteen vaikuttaviin ympäristötekijöihin. Opit tunnistamaan, ehkäisemään ja poistamaan elinympäristössä esiintyviä terveyshaittoja, jotta voidaan turvata ihmisille terve elinympäristö.

Rakenna oma urapolkusi

Koulutuksen profiileista (asumisterveys, ympäristöterveys, ympäristön seuranta ja näytteenotto) voit valita itseäsi kiinnostavia opintoja ja rakentaa omaa urapolkuasi. Voit valita opintoja myös englanninkielisestä Environmental engineering -koulutuksesta.

Insinööriopintojesi aikana perehdyt mm.:

 • elinympäristön tutkimukseen
 • ympäristön seurantaan ja näytteenottoon
 • asumis- ja ympäristöterveyteen
 • kiertotalouteen
 • elintarviketurvallisuuteen

Oppimispolut

Opintoviikkopohjainen oppimispolku on tarkoitettu sinulle, joka haluat opiskella päätoimisesti ja etenet samaan tahtiin oman ryhmäsi kanssa.

Opintoja nopeuttava opiskelupolku sopii sinulle, joka olet itseohjautuva, päämäärätietoinen ja itsenäiseen työskentelyyn kykenevä ja haluat päästä nopeammin työelämään.

Työssäkäyntiin integroitu oppimispolku sopii sinulle, jos työskentelet amk-tason asiantuntijatehtävissä koulutusalaasi vastaavassa työssä. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa näin, ei koko tutkintoa. Tämä polku vaatii alan työpaikan sekä yhteistyötä työnantajan kanssa.

Rakennusterveyteen liittyvä osaaminen on Xamkissa vahvaa ympäristöteknologian, rakennustekniikan ja talotekniikan koulutuksissa. Tutkintoosi voit valita opintojaksoja kaikista näistä koulutuksista

Ympäristönäytteenottajan sertifiointiin tähtäävää koulutusta

Suomen ympäristökeskuksen sertifiointiryhmä on antanut Xamkin ympäristöteknologian koulutukselle luvan järjestää ympäristönäytteenoton henkilösertifiointiin liittyvää koulutusta. Koulutuslupa on saatu neljälle eri pätevyysalueelle:

 • vesinäytteenotto ja mittaus
 • maaperä ja kiinteät jätteet
 • näytteenotto talous- ja uimavesistä
 • melun mittaaminen ja arvioiminen

Pätevyystodistuksen myöntämisen edellytyksenä on taito- ja tietovaatimusten täyttyminen. Voit suorittaa opiskeluaikana ympäristönäytteenottajan tietovaatimukset em. pätevyysalueilla. Pätevyyden saamiseksi tarvitaan koulutuksen lisäksi 2 vuoden työkokemus ympäristönäytteenottotehtävissä.

Monimuoto-opintojen pohjakoulutusvaatimukset

Ympäristöteknologian monimuotokoulutus koostuu sekä lähipäivistä että itsenäisestä työskentelystä. Lähiopetuksen osuus on noin 20 %. Valtaosa opinnoista tehdään omalla ajalla erilaisten oppimista tukevien tehtävien kautta. Lähiopetusta on pääsääntöisesti 2 kertaa kuukaudessa (torstaista klo 12:00 alkaen – lauantaihin klo 17:00).

Lähiopetusta on 2,5 vuoden ajan, jonka jälkeen aloitetaan opinnäytetyön tekeminen. Pääosa materiaaleista ja tehtävistä jaetaan sähköisen oppimisympäristön kautta.

Pohjakoulutusvaatimuksena monimuoto-opintoihin on soveltuva tekniikan alan opistoasteen tutkinto tai ammatillinen tutkinto (harkinnanvarainen haku mahdollista).

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opinto-opas, monimuoto-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Ympäristöteknologian laboratorio 360°

Hyvät työllistymismahdollisuudet

Koulutuksen profiileina ovat asumisterveys, ympäristöterveys sekä ympäristön seuranta ja näytteenotto. Työllistymismahdollisuudet näillä ympäristöteknologian osa-alueilla ovat hyvät.

Insinöörikoulutuksesta valmistut ympäristöalan ammattilaiseksi teollisuuden, insinööritoimistojen tai kuntien ja valtion palvelukseen toimien erilaisissa ympäristö- ja ympäristöterveyssektorin ammateissa.

Alalla tehdään hallinnollista työtä, esimerkiksi viranomaisvalvontaa, tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa, suunnittelua ja konsultointia – myös ulkomailla, esimerkiksi kansainvälisissä kehitysapuprojekteissa.

Eväitä työllistymiseen jo opintojen aikana

Ympäristöteknologian insinööritutkintoon sisältyvistä opinnoista entistä suurempi osa suoritetaan ns. työelämälähtöisinä projektiopintoina, joissa voit joko ryhmä- tai yksilötyönä osallistua yhteistyöhankkeisiin eri yritysten kanssa. Näissä hankkeissa suoritettu opiskelu tulee työelämävalmiuksiasi, koska saat tehtä töitä aidoissa työympäristöissä.

Ympäristöteknologian koulutus toimii tiiviissä yhteistyössä alueen työelämäkumppaneiden kanssa.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • ympäristöinsinööri
 • ympäristötarkastaja
 • ympäristönsuojelusihteeri
 • terveystarkastaja
 • terveysinsinööri
 • tuotekehitysinsinööri
 • projekti-insinööri
 • laatupäällikkö
 • jäteneuvoja/jäteasiantuntija

Kestävän kehityksen asiantuntijoita tullaan tarvitsemaan!

Biotalous ja cleantech ovat nousevia aloja ja sieltä todennäköisesti työpaikkakin irtoaa. Kestävään kehitykseen liittyviä asiantuntijoita tulevaisuudessa tullaan hyvinkin paljon tarvitsemaan. Muuttuvassa maailmassa täytyy ottaa huomioon ympäristönäkökohdat ja miten voidaan tuottaa tuotteita ja palveluita ympäristöä vähemmän kuormittavasti ja sieltä alalta vähintäänkin löytyy töitä.

Esa-Matti Lampinen, ympäristöteknologian opiskelija

Lue lisää Esa-Matin opinnoista.

5 syytä valita Xamk

 1. Työelämän arvostama koulutus.
 2. Joustavat, ajasta ja paikasta riippumattomat oppimisympäristöt.
 3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.
 4. Toimivat tukipalvelut – meillä et jää ongelmien kanssa yksin.
 5. Vaihtomahdollisuudet ympäri maailmaa.

Parasta opiskelussa ovat ammattitaitoiset opettajat ja yksilöllinen huomioiminen. Se, että opettajat muistavat ja morjestavat käytävällä on ihan huippua. Meistä opiskelijoista välitetään ja meihin panostetaan ihan oikeasti.

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskella Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Tuula Kettunen
puh. 040 842 0502
tuula.kettunen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi

Jaa sivu