Asiasanat

TKI-hankkeet

Koodi - Kokeilukulttuurilla kohti...

Tavoitteena turvata ja lisätä tasa-arvoisia mahdollisuuksia mm. tutkimus- ja kehittämistehtävissä, jotka liittyvät digitaalisuuteen.

Repro - TKI-toiminnasta uusia...

Hankkeessa etsitään tutkimuksella uudenlaisia kaupallistettavia tuotteita ja palveluita TKI-hankkeista.

KILKAS - Kilpailukykyä ja...

Kehitetään ja otetaan käyttöön kansainvälinen opiskelijoiden työllistymistä ja suomalaisille työmarkkinoille integroitumista edistävä toimintamalli.

SHAKE - Innovaatiokokeilujen uusi...

Testataan ja tuotekehitetään ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuvia uuden yrittäjyyden ja innovaatioiden tukemisen kokeiluja.

Startup Summer Camp 2016

Startup Summer Camp (SSC) on 10 viikkoa kestävä yrityskiihdyttämö -ohjelma, joka toimii ponnahdusalustana yrittäjiksi haluaville.

YMPÄRISTÖARKISTO - Ympäristötiedon sähköisen...

Maanrakennuskohteissa käytettyjen jätemateriaalien tietojen arkistointi sähköiseen ympäristöarkistoon ehkäisee myöhempiä ympäristö- ja terveysriskejä.

Digiosaajaksi työelämään

Työelämä edellyttää työntekijöiltä tietotekniikkataitoja, ohjelmien käyttökokemusta ja taitojen soveltamista.

Digitaalisuudella ja prosessien hallinnalla...

Hankkeen tavoitteena on edistää tuottavuutta ja työhyvinvointia eteläsavolaisissa pk-yrityksissä.

Jaa sivu