Asiasanat

TKI-hankkeet

Paikkariippumattomuus tulevaisuuden nuorten palveluissa...

Kannattaako nuorten palveluiden saavutettavuudessa maaseudulla keskittyä paikkariippumattomiin palveluihin (digitaaliset) vai palvelujen sijaintiin?

Digitarina 2.0 – Epälineaarinen...

Digitarina 2.0 toteuttaa uudenlaisen pelilliseen tarinankerrontaan perustuvan koulutuksen, joka opettaa tietotekniikkaa ja ohjelmointiajattelua.

Virtuaalinen rakentaminen ─ virtuaalitodellisuus,...

Virtuaalinen rakentaminen -hanke kehittää uudenlaisia digitaalisia prosesseja ja liiketoimintakonsepteja rakennusalalle.

DaaS - Open data...

Uudet teknologiat yhdistettynä avoimeen dataan mahdollistavat uusia tuotteita ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Digitalia yleiskuva

Digitalia - digitaaliset aineistot...

Digitalia - digitaaliset aineistot käyttöön -hanke parantaa digitaalisen tiedon saatavuutta ja käytettävyyttä.

JOKO - johtajuuden uudet...

Hankkeessa kehitetään ja tuotetaan yritysten tarpeita vastaava uuden ajan johtamiskoulutus.

Yrittäjäksi - nuorille tukea...

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tukea nuorta tai opiskelijaa yrittäjyyden polulle lähtemisessä sekä yrittäjyyden alkuvaiheen ponnisteluissa.

Jaa sivu