Asiasanat

TKI-hankkeet

Sekoittamo

Hankkeessa syntyy mm. malli opiskelijasta yrityksen jatkajaksi –prosessiin sekä malleja ympärivuorokautisen pajatoiminnan kehittämiseen.

Paikkariippumattomuus tulevaisuuden nuorten palveluissa...

Kannattaako nuorten palveluiden saavutettavuudessa maaseudulla keskittyä paikkariippumattomiin palveluihin (digitaaliset) vai palvelujen sijaintiin?

Digitarina 2.0 – Epälineaarinen...

Digitarina 2.0 toteuttaa uudenlaisen pelilliseen tarinankerrontaan perustuvan koulutuksen, joka opettaa tietotekniikkaa ja ohjelmointiajattelua.

Nostetta särkikaloista - Vajaasti...

Vajaasti hyödynnetyt kalalajit täysimittaiseen hyötykäyttöön

Elintarvikeviennin osaaja

Elintarvikeviennin Osaaja -hanke lisää elintarvikealan yritysten vientiosaamista.

Summa - pelillistetty vertaisauttaminen...

Hankkeessa luotiin pelillistetty vertaisauttamisen menetelmä nuorten työllistymisen tukemiseksi

Digiverstas

XAMK:n Digiverstas tuo yhteen yritykset ja opiskelijat!

Jaa sivu