Asiasanat

TKI-hankkeet

Kumppanuudella ruokasektorille vuorovaikutusta ja...

Hanke tuo Etelä-Savon ruoka-alan yritysten ulottuville yhteistyötoimin uutta tietoa ja osaamista tulevaisuusorientoituneesti.

Digillä dialogia - ruokatuottajien...

Vuorovaikutuksella luottamusta

Yhessä! Yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön kehittäminen...

Yhessä! Edistämme yhteisöllistä oppilaitosnuorisotyötä sekä vahvistamme sujuvia siirtymiä koulutuksesta työelämään.

Paikkariippumattomuus tulevaisuuden nuorten palveluissa...

Kannattaako nuorten palveluiden saavutettavuudessa maaseudulla keskittyä paikkariippumattomiin palveluihin (digitaaliset) vai palvelujen sijaintiin?

Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus ENT-OSKE

Juvenia on mukana keväällä 2018 aloittaneessa etsivän nuorisotyön osaamiskeskuksessa Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kumppanina.

Digiaktorit

Hanke kehittää Kymenlaaksolaisten 15-29-vuotiaiden nuorten digiosaamista koulutus- ja työllistymisvalmiuksia vahvistaen.

KOHTI TURVALLISEMPAA HÄLYTYSAJOA

Hankkeessa tuotetaan mm. työelämässä oleville ensihoitajille lisäkoulutukseksi tarkoitettu turvallisen hälytysajon kurssi

Jaa sivu