Asiasanat

TKI-hankkeet

Monimuotoiset ruokaan liittyvät palvelut...

Hyvää ravitsemusta tukevilla palveluilla toimintakykyä ja elämänlaatua ikäihmisten kotona asumiseen.

Kymenlaakson sisävesien elinkeinokalatalousselvitys

Oikein kohdennetulla kalastuksella voidaan vaikuttaa positiivisesti koko vesistön ekologiseen tilaan

Uudistuva ja kasvava Etelä-Savon...

URAKKA-hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä Etelä-Savon ruoka-alan uudistumiselle, elinvoimaisuudelle ja kasvulle.

Vetovoimainen kotihoito - Tehdään...

Hankkeessa kehitetään kotihoidon vetovoimaisuutta niin, että kotihoidon työntekijöiden työurat jatkuvat ja kiinnostus alalle hakeutumiseen lisääntyy.

Ohjaus tulevaisuuden työhön /...

Tekijöitä tarvitaan tulevaisuuden työelämän tarpeisiin! Mitä korkeakoulut voivat tehdä? Avaimena tulevaisuusorientoitunut uraohjaus.

Pois paitsiosta - Maahanamuuttajanuoret...

Pois paitsiosta -hanke tutkii maahanmuuttajataustaisten nuorten jalkapalloharrastuksessa kohtaamia esteitä, haasteita ja mahdollisuuksia.

Jaa sivu