Asiasanat

TKI-hankkeet

Kestävä ja paikallinen ruoka

Kestävä ja paikallinen ruoka...

Hankkeessa kehitetään ohjeistus yleisötapahtumien ruokapalvelujen hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja paikallisten tuotteiden käytön lisäämiseksi.

Kumppanuudella ruokasektorille vuorovaikutusta ja...

Hanke tuo Etelä-Savon ruoka-alan yritysten ulottuville yhteistyötoimin uutta tietoa ja osaamista tulevaisuusorientoituneesti.

Digivoimaa – digihyvinvoinnilla yhteiskunnallista...

Digihyvinvointi kuuluu kaikille! Digivoimaa-hanke vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten digitaalista hyvinvointia.

Digillä dialogia - ruokatuottajien...

Vuorovaikutuksella luottamusta

Yhessä! Yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön kehittäminen...

Yhessä! Edistämme yhteisöllistä oppilaitosnuorisotyötä sekä vahvistamme sujuvia siirtymiä koulutuksesta työelämään.

Paikkariippumattomuus tulevaisuuden nuorten palveluissa...

Kannattaako nuorten palveluiden saavutettavuudessa maaseudulla keskittyä paikkariippumattomiin palveluihin (digitaaliset) vai palvelujen sijaintiin?

Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus ENT-OSKE

Juvenia on mukana keväällä 2018 aloittaneessa etsivän nuorisotyön osaamiskeskuksessa Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kumppanina.

Jaa sivu