Asiasanat

TKI-hankkeet

SOSRAKE-osaamisverkosto

Hankkeessa vahvistetaan aikuisten parissa tehtävän rakenteellisen sosiaalityön osaamista ja työkäytäntöjä.

Monimuotoiset ruokaan liittyvät palvelut...

Hyvää ravitsemusta tukevilla palveluilla toimintakykyä ja elämänlaatua ikäihmisten kotona asumiseen.

Kymenlaakson sisävesien elinkeinokalatalousselvitys

Oikein kohdennetulla kalastuksella voidaan vaikuttaa positiivisesti koko vesistön ekologiseen tilaan

Uudistuva ja kasvava Etelä-Savon...

URAKKA-hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä Etelä-Savon ruoka-alan uudistumiselle, elinvoimaisuudelle ja kasvulle.

Vetovoimainen kotihoito - Tehdään...

Hankkeessa kehitetään kotihoidon vetovoimaisuutta niin, että kotihoidon työntekijöiden työurat jatkuvat ja kiinnostus alalle hakeutumiseen lisääntyy.

MentalFireFit

Henkisen työsuojelun ymmärryksen ja osaamisen juurruttaminen pelastustoimeen johtoon, henkisen työsuojelun henkilöstölle ja työyhteisöille.

Jaa sivu