Asiasanat

TKI-hankkeet

SmartHUB

Railgate Finland - Smart...

Smart Hub - älykästä ja vetovoimaista logistiikkaa Kymenlaaksossa

5G FINLOG - 5G...

Hanke perustaa satama- ja teollisuusympäristöön tulevaisuuden 5G testiverkkoalustan sekä Triple Helix -malliin perustuvan yhteistoimintaverkoston.

Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristö...

Hankkeessa rakennetaan käytännön öljyntorjuntaan tarkoitettu tutkimus- ja testausympäristö Kotkaan.

Luonnonkivien historia ja tulevaisuus...

Hanke ylläpitää rajat ylittävää yhteistyötä ja luo liiketoimintamallin luonnonkiven käyttöön Pietarin historiallisesti arvokkaisiin kohteisiin.

Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa

Hankkeessa saadaan tietoa droneteknologian hyödynnettävyydestä sekä edistetään dronepalveluja tuottavien ja ostavien yritysten palveluliiketoimintaa

SIMREC - Simulators for...

Suomen ja Venäjän öljyntorjuntavalmiuden ja viranomaisyhteistyön kehittäminen simulaatioharjoittelulla vaativissa olosuhteissa Suomenlahdella

AutoMate - Alusten sähkö-...

Hankkeessa selvitetään käyttökelpoisinta teknologiaa kohdealuksen ja oppilaitoksen väliseen tiedonsiirtoon

Jaa sivu