Asiasanat

TKI-hankkeet

Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä

Robotiikan yleistyminen ja digitalisaatio mahdollistavat resurssitehokkaan jätelogistiikan suorittamisen sairaalaympäristössä.

Kotka – Kouvola yhteysvälin...

Hankkeessa tavoitellaan ihmisten tietoisuuden lisäämistä kestävästä liikkumisesta ja julkisten liikennevälineiden tarjoamista mahdollisuuksista

Raideliikenteen sujuvuuden parantaminen satama-alueella

Hanke edistää ensisijaisesti HaminaKotkan sataman raideliikenteen toimintaa ja tehokkuutta tulevaisuuden monitoimijaympäristössä.

Nostetta särkikaloista - Vajaasti...

Vajaasti hyödynnetyt kalalajit täysimittaiseen hyötykäyttöön

Digiport - Hack the Port

DigiPort

DigiPort-hankkeessa tutkitaan satamien digitalisaatiota ja kehitetään avoimen datan hyödyntämistä satamissa.

Logistiikka ja merenkulku, Xamk

INTOPORT - Innovations to...

Hankkeen tuloksena syntyy satamaympäristöön lastinkäsittelyyn erikoitunut innovaatio-, testaus- ja koulutusympäristö

Jaa sivu