Asiasanat

TKI-hankkeet

Tulevaisuuden osaajat logistiikka-alalla

Hankkeella parannetaan logistiikka-alan tunnettavuutta, koulutuksen vetovoimaa sekä osaavan työvoiman saatavuutta Kymenlaaksossa.

GET READY – kestävän...

Hankkeessa kehitetään Suomen ja Venäjän satamien toimintaa ja liikennettä ympäristönsuojelullista näkökulmaa painottaen

Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä

Robotiikan yleistyminen ja digitalisaatio mahdollistavat resurssitehokkaan jätelogistiikan suorittamisen sairaalaympäristössä.

Raideliikenteen sujuvuuden parantaminen satama-alueella

Hanke edistää ensisijaisesti HaminaKotkan sataman raideliikenteen toimintaa ja tehokkuutta tulevaisuuden monitoimijaympäristössä.

Nostetta särkikaloista - Vajaasti...

Vajaasti hyödynnetyt kalalajit täysimittaiseen hyötykäyttöön

Digiport - Hack the Port

DigiPort

DigiPort-hankkeessa tutkitaan satamien digitalisaatiota ja kehitetään avoimen datan hyödyntämistä satamissa.

Jaa sivu