Asiasanat

TKI-hankkeet

IMPRESS

IMPRESS  - Integration of...

IMPRESS – tehokas prosessi biopohjaisten kemikaalien valmistukseen

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta

Energiantuotantolaitosten sivuainevirroista uutta liiketoimintaa.

Biotuotetekniikan uudet teknologiat ja...

Hanke vahvistaa biotalouden uusien teknologioiden alueellista ja kansallisesti verkottunutta kehittämistyötä ja kasvuekosysteemiä.

Kiertovirrat – Jalostetut jätevedet...

Jätevesien käsittelyn tehostamisella sivuainevirrat osaksi bio- ja kiertotaloutta.

Metsäalan osaajat 2020

Hanke edistää puuhuoltoyritysten tuottavuutta ja henkilöstön työhyvinvointia hyödyntäen yrittäjävetoisia yhteiskehittämisen kokeiluja

Uutta työtä ja osaamista...

Koulutuksen ja työelämän kehittämisellä kiertotalouden toimintaperiaatteet käyttöön.

NOxOpti - Energiantuotantoyksiköiden päästöjen...

Uusilla menetelmillä ympäristöystävällisemmät ja puhtaammat polttoprosessit keskisuurissa energiantuotantolaitoksissa.

Jaa sivu