Asiasanat

TKI-hankkeet

Kiertovirrat – Jalostetut jätevedet...

Jätevesien käsittelyn tehostamisella sivuainevirrat osaksi bio- ja kiertotaloutta.

Uutta työtä ja osaamista...

Koulutuksen ja työelämän kehittämisellä kiertotalouden toimintaperiaatteet käyttöön.

NOxOpti - Energiantuotantoyksiköiden päästöjen...

Uusilla menetelmillä ympäristöystävällisemmät ja puhtaammat polttoprosessit keskisuurissa energiantuotantolaitoksissa.

Puupakkausten ja puutuoteteollisuuden sivuvirtojen...

Kierrättämällä uutta elämää puujätteelle.

Huky - Hulevesien käsittelyn...

Jatkuvatoimisella monitoroinnilla ja näytteenotolla lisätietoa biohiilen soveltuvuudesta hulevesien käsittelyyn.

Safecon - Safe, skilled...

Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet kohdistuvat rakennusalan johtotason henkilöstön sekä työjohtajien ja turvallisuusasiantuntijoiden lisäkoulutukseen

Jaa sivu