Asiasanat

TKI-hankkeet

ETKOT – Energiatehokkuuden kehittäminen...

Vajaakäyttöisten kiinteistöjen energiankäytön ja aktiivisessa käytössä olevien kiinteistöjen ilmanvaihdon optimointi.

Puurakes

Puurakentaminen Etelä-Savossa - Puurakes

Tavoitteena on edistää puun hyödyntämistä suurten rakennusten materiaalina Etelä-Savossa.

Biohiilen ja -lentotuhkan mikronisointi...

Hankkeen tuloksena on tehty selvityksiä lentotuhkan ja biohiilen käytettävyyteen liittyen löytäen potentiaalisimmat tekniset käyttökohteet.

Qualitymeas

QualityMeas - Biotalouden prosessien...

Paremman mittaamisen ja säädön myötä tulee mahdollisuus prosessien optimointiin, jolloin saavutetaan laadun ja ympäristön suhteen paremmat tuotteet

BIOKASVU - Biotuotetekniikan kasvuekosysteemin...

Hankkeen tavoitteena on uusien korkean teknologian kuitujalosteiden kehittäminen ja teollisuusyhteistyö sekä kasvuekosysteemin tarjoaminen yrityksille

TEKOS

Teknologiateollisuuden tulevaisuuden osaajat Etelä-Savossa...

Etelä-Savon teknologiateollisuuden yhteisen osaamisen kehittämisen toimenpidekokonaisuus tähtää maakunnan osaamistason nostamiseen.

Jaa sivu