Asiasanat

TKI-hankkeet

Mäntytukin sahauksen ja sivuvirtojen...

Hankkeen tavoitteena on edistää uuden mäntytukkia jalostavan teollisuuden investointiedellytyksiä Savonlinnan alueella

SmartTree - Eliittitaimien tuotantoteknologian...

Taimituotantoa laboratoriosta kohti käytännön sovelluksia

PURE

PURE – Puhdas reaktori-...

Hankkeessa saatujen tulosten avulla voidaan varmistaa nopeiden reaktoritekniikkaan perustuvien prosessien toimivuus.

Kuidun uudet mahdollisuudet -...

Hankkeen avulla kehitetään puukuidun käsittelyä, prosessointia ja uusien biopohjaisten tuotteiden valmistusta rehuteollisuuteen.

Jaa sivu