Asiasanat

TKI-hankkeet

Puun antibakteerisuutta ja puhdistettavuutta tutkimalla voidaan kehittää uusia käyttösovelluksia ja käyttää puutuotteita vaativissa kohteissa

Biotuotetekniikan uudet teknologiat ja...

Hanke vahvistaa biotalouden uusien teknologioiden alueellista ja kansallisesti verkottunutta kehittämistyötä ja kasvuekosysteemiä.

ETKOT – Energiatehokkuuden kehittäminen...

Vajaakäyttöisten kiinteistöjen energiankäytön ja aktiivisessa käytössä olevien kiinteistöjen ilmanvaihdon optimointi.

Puurakes

Puurakentaminen Etelä-Savossa - Puurakes

Tavoitteena on edistää puun hyödyntämistä suurten rakennusten materiaalina Etelä-Savossa.

Qualitymeas

QualityMeas - Biotalouden prosessien...

Paremman mittaamisen ja säädön myötä tulee mahdollisuus prosessien optimointiin, jolloin saavutetaan laadun ja ympäristön suhteen paremmat tuotteet

BIOKASVU - Biotuotetekniikan kasvuekosysteemin...

Hankkeen tavoitteena on uusien korkean teknologian kuitujalosteiden kehittäminen ja teollisuusyhteistyö sekä kasvuekosysteemin tarjoaminen yrityksille

Jaa sivu