Asiasanat

TKI-hankkeet

OptiMix

OptiMix - Tehokkaampia ratkaisuja...

Paremman mittaamisen myötä mahdollistetaan jätevesien optimaalinen puhdistustulos ja energian säästö sekoitusprosessin optimoinnin kautta.

Viilun modifiointi

Löytää pysyvä ja kestävä modifiointimenetelmä, jolla voidaan pienentää viilun palo-ominaisuuksia.

Erotustekniikan tutkimuskeskus - ET

Hankkeessa tuotetaan orgaaniseen peltolannoitteeseen soveltuva raskasmetallivapaa tuhkakomponentti

Kuitu 3 - Biotalouden...

Hankkeen tuloksena Savonlinnan teknologiapuistoon rakennetaan tila, johon sijoittuu uusi biotalouden tutkimus- ja kehitysympäristö.

Metsätalousinsinööri (AMK) – opetuksen...

Parantaa metsätalousinsinööriopetuksen työelämävastaavuutta.

Resurssitehokkaat teolliset symbioosit

Yrityksiä tuetaan vähähiilisen liiketoiminnan kasvupotentiaalin tunnistamisessa ja edistetään vähähiilisten ratkaisujen syntymistä ja käyttöönottoa

Jaa sivu