Asiasanat

TKI-hankkeet

Tietojohtamisesta suorituskykyä logistiikkaan

TILOG-hankkeen tavoitteena on edistää tietojohtamisen käytäntöjä logistiikkatoimialalla Kymenlaaksossa.

Älykäs satama Kymenlaakson innovaatioveturina

Projektin avulla toteutetaan Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategiassa esitettyä logistiikan älykkään erikoistumisen kärkialaa

KymiRing-liikennekeskukseen sijoittuvan oppimis- ja...

Hankkeessa luodaan auto- ja biopolttoaineteollisuudelle kiinteä ympärivuotinen testausympäristö

Digitaidot varastotyössä

Hankkeella haetaan ratkaisua digitalisaation mukanaan tuomaan uusiutumishaasteeseen logistiikassa

Logistiikkaverstas

Logistiikka-alan kehittämisympäristö integroi yritysten kehittämistarpeet, oppilaitokset sekä eri kehittäjätahot ja luo uutta elinvoimaa Kymenlaaksoon

Kaasurenessanssi - uusiutuviin energialähteisiin...

Hankkeen avulla edistetään kaasumaisten uusiutuvien liikennepolttoaineiden tietoutta sekä pitkällä aikavälillä niiden käyttöä

Vähähiiliset satamatoiminnot

Tuloksena on energian seurantamalli, joka kuvaa sataman toimintoja merkittävien energiankulutuskohteiden näkökulmasta.

Jaa sivu