Asiasanat

TKI-hankkeet

Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä

Robotiikan yleistyminen ja digitalisaatio mahdollistavat resurssitehokkaan jätelogistiikan suorittamisen sairaalaympäristössä.

Digiport - Hack the Port

DigiPort

DigiPort-hankkeessa tutkitaan satamien digitalisaatiota ja kehitetään avoimen datan hyödyntämistä satamissa.

Logistiikka ja merenkulku, Xamk

INTOPORT - Innovations to...

Hankkeen tuloksena syntyy satamaympäristöön lastinkäsittelyyn erikoitunut innovaatio-, testaus- ja koulutusympäristö

Tietojohtamisesta suorituskykyä logistiikkaan

TILOG-hankkeen tavoitteena on edistää tietojohtamisen käytäntöjä logistiikkatoimialalla Kymenlaaksossa.

Älykäs satama Kymenlaakson innovaatioveturina

Projektin avulla toteutetaan Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategiassa esitettyä logistiikan älykkään erikoistumisen kärkialaa

KymiRing-liikennekeskukseen sijoittuvan oppimis- ja...

Hankkeessa luodaan auto- ja biopolttoaineteollisuudelle kiinteä ympärivuotinen testausympäristö

Digitaidot varastotyössä

Hankkeella haetaan ratkaisua digitalisaation mukanaan tuomaan uusiutumishaasteeseen logistiikassa

Jaa sivu