Uusi ESR-osarahoitteisen koulutushanke Osaava Teknologiaklusteri 2025- OSKU 2025 on käynnistetty. Päätoteuttajana on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Ammattiopisto Samiedu. Hanke on saanut rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

 

Taustaa
Teknologia-ala on merkittävä kasvutoimiala ja työllistäjä Etelä-Savossa, ala työllistää yhteensä noin 2000 henkilöä. Näissä yrityksissä on tunnistettu erilaisia haasteita henkilöstön saamisessa ja osaamisessa. Taustana tälle hankkeelle ovat mm. digitalisaation kasvu, erilaiset osaamisen kehittämisen tarpeet ja tähän liittyvä jatkuva oppiminen. Myös TEKOS 2020-hankkeen aikana esille tulleet yritysten koulutustarpeet on huomioitu hankesuunnitelmassa.

Hanke on valmisteltu yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n, alan yritysten, Xamkin ja Samiedun kanssa. Lisäksi valmistelussa on hyödynnetty alan yritysverkostojen kanssa käytyjä tarvekeskusteluja, joissa on pyritty analysoimaan alan osaamistarpeita sekä lyhyellä että pidemmällä aikajänteellä.

 

Osku 2025-hankkeen tavoitteet
Henkilöstön osaamistason lisääminen ja tiedon jakaminen tuotannon, teknologioiden johdon sekä soveltamisen alalla.

Yrityslähtöistä koulutusta ja osaamistarjontaa kehittämällä tuetaan Etelä-Savon alueen teknologiateollisuuden osaavan henkilöstön saantia. Hankkeessa tuotetaan erilaisia koulutuksia sekä digitaalisia oppimissisältöjä vastaamaan yritysten kehitystarpeita. Näiden avulla edistetään alueen teknologiayritysten positiivista tuottavuuden ja liiketoiminnan kehittymistä sekä pyritään vahvistamaan alan vetovoimaisuutta.

 

Keskeisimmät teemat

  • Valmistustekniikat
  • Uudet tuotantoteknologiat
  • Tuotannon ja suunnittelun tehokkaat toimintamallit
  • Johtaminen
  • Teknologiateollisuuden imago ja vetovoima

 

 

Lisätietoja

Kiti Venäläinen
projektipäällikkö
+358 40 663 0546
kiti.venalainen@xamk.fi

Ari Mielo
projektiasiantuntija
+358 50 348 4957
ari.mielo@xamk.fi

Mari Rasku
projektiasiantuntija
+358 40 627 6036
mari.rasku@xamk.fi

 

Faktat

Osaava teknologiaklusteri 2025- OSKU 2025

01.11.2020 - 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Ammattiopisto Samiedu

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Elektroniikan 3K-tehdas

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 771 052 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma, Etelä-Savon ELY-keskus