OSKU 2025 -hankkeen (11/2020-12/2022) tavoitteena on vahvistaa Etelä-Savon teknologiateollisuuden vetovoimaisuutta ja yritysten henkilöstön osaamista.

Taustaa
Teknologia-ala on merkittävä kasvutoimiala Etelä-Savossa työllistäen yhteensä noin 2000 henkilöä. Yrityksissä on tunnistettu erilaisia haasteita henkilöstön rekrytoinnissa ja osaamisessa. Taustana tälle hankkeelle ovat digitalisaation kasvu, erilaiset osaamisen kehittämisen tarpeet ja tähän liittyvä jatkuva oppiminen. Hanke on valmisteltu yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n, alan yritysten, Xamkin ja Samiedun kanssa.

Osku 2025-hankkeen tavoitteet ja teemat
Projektin tavoitteena on varmistaa Etelä-Savon teknologiateollisuuden tulevaisuuden kasvu ja kilpailukyky
vahvistamalla yritysten henkilöstön tarvitsemaa osaamista tuottamalla yrityslähtöisiä koulutuksia
tukemalla yritysten välistä osaamisen ja tiedon vaihtoa

  • lisäämällä alueen keskeisten alan oppilaitosten kyvykkyyttä tuottaa osaamista sekä osaavaa henkilökuntaa alueen yrityksiin
  • auttamalla osaavan henkilöstön saatavuutta nostamalla alasta kiinnostuneiden alanvaihtajien, mukaan lukien naiset ja nuoret, osaamistasoa
  • edistämällä teknologiateollisuuden positiivista työnantajakuvaa
  • parantamalla alan koulutuksen vetovoimatekijöitä
  • tehostamalla digitaalisten alustojen käyttöönottoa osaamisen siirron ja oppimisen työkaluina yrityksissä ja yritysverkostoissa
  • kehittämällä uusien tuotantoteknologioiden ja toimintatapojen käyttöönottoa.

Keskeisimmät teemat: Tuotannon ja suunnittelun tehokkaat toimintamallit – Johtaminen – Valmistustekniikat​ ja uudet tuotantoteknologiat​ – Digitaalisuus – Teknologiateollisuuden imago ja vetovoima

Tulokset
Hanke järjesti koulutuksia, workshoppeja ja tapahtumia sekä tuotti koulutus- ja esitysmateriaaleja. Lisäksi käynnistettiin alueellista yritysten välistä yhteistyötä ja vahvistettiin alan vetovoimaa.

Asiantuntijatyöryhmät eri aloilta toivat kokemusta ja näkemystä hankkeen sisältöön sekä koulutustarpeisiin.  Myös yritysten nykytilannetta digitaalisuuteen liittyen kartoitettiin . Verkko- ja lähikoulutuksien lisäksi tuotettiin koulutusmateriaaleja eri alustoille ja eri tarkoituksiin, mm.  eOSKUn digikurssit ja alojen esittelymateriaalit (videot ja Prezit). Uusien toimintatapojen kehittämiseksi ja jalkauttamiseksi luotiin täydennettävä ThingLink-pohja yritysten käyttöön työntekijän perehdytyksen tueksi.  Alueellisen vetovoiman lisäämiseksi yhteistyössä yritysten kanssa laadittiin alueen vetovoimakonsepti. Lisäksi hanke oli mukana Samiedulla pidetyissä tapahtumissa Teknologiatiistai 23.11.2021 ja Teknologiatapahtuma 22.11.2022.

 

Lisätietoja

Kiti Venäläinen
projektipäällikkö
+358 40 663 0546
kiti.venalainen@xamk.fi

 

OSKU 2025_FLYERI.pdf

tietosuojaseloste PDF

Hankkeessa tuotettuja materiaaleja

VIDEOINTEJA

Työtä, luontoa ja elämää Etelä-Savossa

 Infra-alan työtehtäviä / VHT Kotilainen

Opettajaksi teknologia-alalle / Xamk

Insinöörin työnkuva / Makron

Industry service  / Makron

Komponentti- ja kojeistoasentajan työnkuva / Norelco

 

ENERGIA-ALAN ESITTELYMATERIAALI  

https://prezi.com/view/7bVlSGuLTEowdRrrpxf7/

 

 ThingLink-POHJA YRITYSTEN KÄYTTÖÖN / TYÖNTEKIJÄN OPAS

https://www.thinglink.com/scene/1665015507733970947

 

/ DIGIOPPIMISALUSTA 

eOSKU on Xamkin Open Learn -verkko-oppimisympäristöön tuottama digioppimisalusta.  Alustalta löydät erilaisia teknologia-alan oppimateriaaleja yksittäisistä oppisisällöistä laajempiin koulutuskokonaisuuksiin. Tuotamme myös lisää aineistoja hankkeen kuluessa. Opiskelu on maksutonta ja mahdollistaa omaan tahtiin etenemisen mihinkään sitoutumatta.

 

eOSKU

Teknologia-alan e-oppimisalusta

eOSKU

Koulutukset

 

   PVM   TAPAHTUMAN NIMI
MENNEET KOULUTUKSET
14.12.2022 Suurten metallikappaleiden 3D-tulostus WAAM:lla Linkki tapahtumasivulle
24.11.2022 Analyysisuureiden mittausten mahdollisuudet –webinaari Linkki tapahtumasivulle
22.11.2022 Teknologiatapahtuma Samiedulla kaikille teknologiasta ja yritysesittelyistä kiinnostuneille teknologiayrityksille, opiskelijoille, alanvaihtajille ja koululaisille Linkki tapahtumasivulle
15.-17.11.2022 Silmämääräisen tarkastuksen II-kurssi (VT-2) Linkki tapahtumasivulle
12.-13.10.2022 Silmämääräisen tarkastuksen I-kurssi, hitsatut rakenteet VT-I Linkki tapahtumasivulle
4.10.2022 Kehittyneiden ohjaus- ja säätömenetelmien hyödyntäminen –webinaari Linkki tapahtumasivulle
3.10.2022 SFS 6000 pienjännitesähköasennukset uudistuu Linkki tapahtumasivulle
22.9.2022 IEC 62443 Teollisuuden tietoliikenneverkkojen ja automaatio- ja ohjausjärjestelmien tietoturvallisuus, osa 3/3: Tuotekehitys, järjestelmät ja komponentit  –webinaari Linkki tapahtumasivulle
21.9.2022 Teräsrakenteiden kuumasinkitys ja Duplex-käsittely Linkki tapahtumasivulle
20.9.2022 IEC 62443 Teollisuuden tietoliikenneverkkojen ja automaatio- ja ohjausjärjestelmien tietoturvallisuus, osa 2/3: Turvallisuusvaatimukset palveluntuottajille ja riskienhallinta  –webinaari Linkki tapahtumasivulle
14.9.2022 IEC 62443 Teollisuuden tietoliikenneverkkojen ja automaatio- ja ohjausjärjestelmien tietoturvallisuus, osa 1/3: Standardiperheen yleinen rakenne  –webinaari Linkki tapahtumasivulle
1.9.2022 Beckhoff Kiinteistötekniikan ohjausjärjestelmät Linkki tapahtumasivulle
29.8.2022 alkaen Etelä-Savon teknologiayritysten vetovoimakonsepti ja workshopit syksy 2022, Tapahtuman esite PDF / Ohjelmarunko PDF
25.8.2022 Beckhoff TwinCAT PLC / HMI -koulutus Linkki tapahtumasivulle
2.5.-24.6.2022 Tietoturvallisuus -verkkokoulutus (KIWA Inspecta), Linkki tapahtumasivulle
9.6.2022 Hitsauskiinnittimet tehokkaassa tuotannossa Linkki tapahtumasivulle
20.5.2022 Turvallisuusjohtaminen Linkki tapahtumasivulle
12.5.2022 Power BI Perusteet, online verkkokoulutus Linkki tapahtumasivulle
6.5.2022 Kuitumittaukset ja -hitsaukset (valokuidut), Linkki tapahtumasivulle
27.4.2022 Laserkeilauksen mahdollisuudet tehdasympäristössä, Linkki tapahtumasivulle
24.-25.3.2022 Betoniteräkset ja niiden hitsattavuus -koulutus, Linkki tapahtumasivulle
22.3.2022 Ihmisten johtamisen haasteet -seminaari / Mikkeli, Linkki tapahtumasivulle
16.3.2022 ISO GPS Toleranssijärjestelmä / Geometriset toleranssit -koulutus, päivä 2/2 Linkki tapahtumasivulle

 

   PVM   TAPAHTUMAN NIMI
MENNEET KOULUTUKSET
15.3.2022 Prosessitiedon keruu ja analysointi – webinaari Linkki tapahtumasivulle
9.3.2022 ISO GPS Toleranssijärjestelmä / Geometriset toleranssit -koulutus, päivä 1/2 Linkki tapahtumasivulle
8.3.2022 Power BI Perusteet, online verkkokoulutus Linkki tapahtumasivulle
21.-24.2.2022 IPC/WHMA-A-620 CIS (Certified IPC Specialist / Sertifioitu IPC-asiantuntija) -koulutus Koulutuksen tiedot (PDF)
15.-18.2.2022 IPC-A-610 CIS (Certified IPC Specialist / Sertifioitu IPC-asiantuntija) -koulutus Koulutuksen tiedot (PDF)
10.-11.2.2022 SILMÄMÄÄRÄISEN TARKASTUKSEN I-KURSSI, HITSATUT RAKENTEET VT – I Linkki tapahtumasivulle
24.11.-17.12.2021 Tietoturvallisuus -verkkokoulutus (KIWA Inspecta) Linkki tapahtumasivulle
23.11.2021 TEKNOLOGIATIISTAI 23.11.2021 Samiedulla (avoimet ovet -tapahtuma   teknologiasta kiinnostuneille koululaisille, opiskelijoille ja yrityksille) Linkki tapahtumasivulle
16.11.2021 IHMISTEN JOHTAMISEN HAASTEET -seminaari / Savonlinna Linkki tapahtumasivulle
1.11.2021 Digitaalisten teknologioiden tuotteistamisen mahdollisuuksia. Tilaisuudessa esitellään digitaalisuuden kehitysesimerkkejä Etelä-Savon alueen yrityksistä Linkki tapahtumasivulle
7.10.2021  LEAN TOIMINNAN PERUSTEET 2/2: Lean 5S/6S perusteet, Lean 5S numeroharjoitus ja esimerkkejä eri toimialoilta Linkki tapahtumasivulle
5.10.2021 TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA – Webinaari Linkki tapahtumasivulle
28.9.2021 LEAN TOIMINNAN PERUSTEET 1/2: Ydinperiaatteet, johtaminen, ja johdanto Lean 5S valmennukseen Linkki tapahtumasivulle
13.-17.9.2021 Avaruusjuotoskoulutus standardien ECSS-Q-ST-70-08 & -38 mukaan (Erittäin luotettava juottaminen käsin & pintaliitos- ja sekatekniikalla) Koulutuksen tiedot PDF
26.8.2021 Cobotin käyttöönotto: Voima-anturilla joustavuutta yhteistyörobotin toimintaan Linkki tapahtumasivulle
18.8.2021 Tunkeumaneste- ja magneettijauhetarkastukset, DEKRA koulutuksen tiedot PDF
31.5.2021 Osaamiskartoitus-workshop kevät 2021 (päivä 2/2) Workshop tiedot PDF
25.5.2021 Robottihitsattavan tuotteen suunnittelu, osa 3/3: Hitsauskiinnittimet osana tehokasta tuotantoa Linkki tapahtumasivulle
20.5.2021 Robottihitsattavan tuotteen suunnittelu, osa 2/3: Suunnittelun ja tuotannon välinen yhteistyö Linkki tapahtumasivulle
18.5.2021 Robottihitsattavan tuotteen suunnittelu, osa 1/3: Robottihitsattavan tuotteen suunnitteluaspektit Linkki tapahtumasivulle
7.5.2021 Osaamiskartoitus-workshop kevät 2021 (päivä 1/2) Workshop tiedot PDF
6.5.2021 Yhteistyörobotiikka tuotannon työkaluna eri toimialoilla koulutuksen tiedot PDF

Digikartoitus 2021

Hankkeen yhteydessä tehtiin 

DIGITAALISTEN TEKNOLOGIOIDEN HYÖDYNTÄMINEN ETELÄ-SAVON TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN LIIKETOIMINNASSA  -kartoitus.

Kartoituksessa haastateltiin 15 teknologiateollisuuden yritystä Etelä-Savon alueelta huhti-toukokuussa 2021. Tavoitteena oli selvittää yritysten nykytilanne digitalisaatioon liittyen, mitä menetelmiä, tavoitteita, kiinnostuksen kohteita tai haasteita heillä on.

Kartoituksen tulosten perusteella hanke pyrkii tukemaan yrityksien digitaalisuuteen liittyviä osaamistarpeita esimerkiksi koulutusten avulla.
Tästä linkistä löydät kartoituksen tulokset: OSKU_2025_digikartoitus_yhteenveto 

Faktat

Osaava teknologiaklusteri 2025- OSKU 2025

01.11.2020 – 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (Samiedu)

Muut kumppanit: ANDRITZ Savonlinna Works Oy, Aquaflow Oy, BLC Telecom / Blue Lake Communications Oy, Control Express Finland Oy, Darekon Oy, Elvera Oy, Franke Finland Oy, JK-Terämet Oy, Joros Oy, Järvi-Suomen Energia Oy, Ket-Met Oy, Makron Engineering Oy, Norelco Oy, Savox Communications Oy, Sioma Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, Teknosavo Oy, Uproval Oy, Veisto Oy, Vesihuoltotekniikka Kotilainen Oy, Wetend Technologies Oy ja Etelä-Savon ELY-keskus

Tutkimuskeskus: Elektroniikan 3K-tehdas

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 771 052 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 598 149 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto / Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 80 %, yritykset, Xamk ja Samiedu