OSKU 2025-hankkeen tavoitteena on vahvistaa Etelä-Savon teknologiateollisuuden vetovoimaisuutta ja yritysten henkilöstön osaamista.

Taustaa
Teknologia-ala on merkittävä kasvutoimiala ja työllistäjä Etelä-Savossa, ala työllistää yhteensä noin 2000 henkilöä. Näissä yrityksissä on tunnistettu erilaisia haasteita henkilöstön saamisessa ja osaamisessa. Taustana tälle hankkeelle ovat digitalisaation kasvu, erilaiset osaamisen kehittämisen tarpeet ja tähän liittyvä jatkuva oppiminen ja TEKOS 2020-hankkeen aikana esille tulleet yritysten koulutustarpeet. Hanke on valmisteltu yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n, alan yritysten, Xamkin ja Samiedun kanssa. Lisäksi valmistelussa on hyödynnetty alan yritysverkostojen kanssa käytyjä tarvekeskusteluja, joissa on pyritty analysoimaan alan osaamistarpeita sekä lyhyellä että pidemmällä aikajänteellä.

Osku 2025-hankkeen tavoitteet
Henkilöstön osaamisen lisääminen ja tiedon jakaminen tuotannon, teknologioiden johdon sekä soveltamisen alalla.

Yrityslähtöistä koulutusta ja osaamistarjontaa kehittämällä varmistetaan Etelä-Savon teknologiateollisuuden tulevaisuuden kasvu ja kilpailukyky vahvistamalla yritysten henkilöstön tarvitsemaa osaamista.

Hankkeessa tuotetaan erilaisia koulutuksia sekä digitaalisia oppimissisältöjä vastaamaan yritysten kehitystarpeita. Näiden avulla edistetään alueen teknologiayritysten positiivista tuottavuuden ja liiketoiminnan kehittymistä sekä vahvistetaan alan vetovoimaisuutta.

Keskeisimmät teemat

  • Tuotannon ja suunnittelun tehokkaat toimintamallit
  • Johtaminen
  • Valmistustekniikat​ ja uudet tuotantoteknologiat​
  • Digitaalisuus
  • Teknologiateollisuuden imago ja vetovoima
Flyer PDF

Lisätietoja

Kiti Venäläinen
projektipäällikkö
+358 40 663 0546
kiti.venalainen@xamk.fi

Ari Mielo
projektiasiantuntija
+358 50 348 4957
ari.mielo@xamk.fi

Mari Rasku
projektiasiantuntija
+358 40 627 6036
mari.rasku@xamk.fi

tietosuojaseloste PDF

digitaaliset oppimissisällöt

Tervetuloa Osaava teknologiaklusteri – OSKU 2025 -hankkeen digiopintoihin!

eOSKU on Xamkin Open Learn -verkko-oppimisympäristöön tehty alusta. Alustalta löydät erilaisia teknologia-alan oppimateriaaleja yksittäisistä oppimissisällöistä laajempiin koulutuskokonaisuuksiin. Voit opiskella ilmaiseksi ja omaan tahtiin mihinkään sitoutumatta. Kerran kirjautuneena voit käydä tarkastelemassa uusia sisältöjä helposti myöhemminkin, aineistoja tuotetaan lisää hankkeen kuluessa.

Ilmoittautumistiedot täytettyäsi saat sähköpostitse rekisteröitymisohjeet Open Learn-alustalle, seuraavilla kirjautumiskerroilla riittää nimi ja salasana.

https://www.lyyti.in/eOSKU

  JULKAISTAAN   KOULUTTAJA   SISÄLTÖ   LAAJUUS
julkaistu Merja Mäkelä TEOLLISUUDEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT JA –VERKOT / osa 1, Järjestelmälaitteistot 1 op.
julkaistu Merja Mäkelä TEOLLISUUDEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT JA –VERKOT / osa 2, Automaatiojärjestelmien käyttöliittymät ja laitosoperointi 1 op.
julkaistu Merja Mäkelä TEOLLISUUDEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT JA –VERKOT / osa 3, Automaatioprojektit 1 op.
julkaistu Merja Mäkelä TEOLLISUUDEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT JA –VERKOT / osa 4, Kenttäväylät instrumentointiin ja sähkökäyttöjen liittämiseen 1 op.
julkaistu Merja Mäkelä TEOLLISUUDEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT JA –VERKOT / osa 5, Digitalisaation eteneminen automaatiossa 1 op.
syksy / 2021 Juha Korpijärvi ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA SÄHKÖLAITOSAUTOMAATIO
syksy / 2021 Osmo Ojamies TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSRATKAISUT

Koulutukset

 

   PVM   PÄIVÄ   KUUKAUSI   TAPAHTUMAN NIMI  PAIKKAKUNTA
TULEVAT KOULUTUKSET
18.8.2021 KE ELOKUU Tunkeumaneste- ja magneettijauhetarkastukset, DEKRA koulutuksen tiedot PDF / Linkki ilmoittautumissivulle Samiedu, Savonlinna
26.8.2021 TO ELOKUU Cobotin käyttöönotto: Voima-anturilla joustavuutta yhteistyörobotin toimintaan Linkki tapahtumasivulle   /   linkki ilmoittautumissivulle Verkossa, TEAMS
13.-17.9.2021 MA-PE SYYSKUU Avaruusjuotoskoulutus standardien ECSS-Q-ST-70-08 & -38 mukaan (Erittäin luotettava juottaminen käsin & pintaliitos- ja sekatekniikalla) Koulutuksen tiedot PDF Elektroniikan 3K-tehdas, Savonlinna
MENNEET KOULUTUKSET
31.5.2021 MA TOUKOKUU Osaamiskartoitus-workshop kevät 2021 (päivä 2/2) Workshop tiedot PDF Verkossa, TEAMS
25.5.2021 TI TOUKOKUU Robottihitsattavan tuotteen suunnittelu, osa 3/3: Hitsauskiinnittimet osana tehokasta tuotantoa Linkki tapahtumasivulle Verkossa, TEAMS
20.5.2021 TO TOUKOKUU Robottihitsattavan tuotteen suunnittelu, osa 2/3: Suunnittelun ja tuotannon välinen yhteistyö  Tapahtumasivulle Verkossa, TEAMS
18.5.2021 TI TOUKOKUU Robottihitsattavan tuotteen suunnittelu, osa 1/3: Robottihitsattavan tuotteen suunnitteluaspektit Tapahtumasivulle Verkossa, TEAMS
7.5.2021 PE TOUKOKUU Osaamiskartoitus-workshop kevät 2021 (päivä 1/2) Workshop tiedot PDF Verkossa, TEAMS
6.5.2021 TO TOUKOKUU Yhteistyörobotiikka tuotannon työkaluna eri toimialoilla koulutuksen tiedot PDF Verkossa, TEAMS
Robottihitsausta Samiedulla

Faktat

Osaava teknologiaklusteri 2025- OSKU 2025

01.11.2020 - 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (Samiedu)

Muut kumppanit: ANDRITZ Savonlinna Works Oy, Aquaflow Oy, Darekon Oy, Franke Finland Oy, Joros Oy, Järvi-Suomen Energia Oy, Ket-Met Oy, Makron Engineering Oy, Norelco Oy, Savox Communications Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, Uproval Oy, Veisto Oy, Wetend Technologies Oy ja Etelä-Savon ELY-keskus

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Elektroniikan 3K-tehdas

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 771 052 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 574 260 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto / Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 80 %, yritykset, Xamk ja Samiedu