Kasvis- ja vegaaniruokaa haluavien asiakkaiden määrän kasvu sekä tarve vähentää syntyvää ruokahävikkiä, on pantu merkille eteläsavolaisissa ruokapalveluyrityksissä. Yhä vahvistuvia ruokatrendejä ovat lähi- ja luomuruoan kasvava kysyntä, kasvisruoan käytön lisääntyminen ja lihan käytön vähentäminen (fleksaus), ruokatuotannon eettisyyden ja vastuullisuuden merkityksen korostuminen sekä ihmisten tarve määritellä itseään ruokavalintojen kautta.

Ruokapalveluihin nämä trendit heijastuvat erilaisten ruokavalioiden ja –rajoitteiden määrän lisääntymisenä ja asiakkaiden haluna saada ”juuri minulle sopivia” ruoka-annoksia. Asiakkaat ovat kiinnostuneita myös käytettävien raaka-aineiden alkuperästä ja tuotantotavasta sekä kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta, kuten energian säästö, asianmukainen lajittelu tai luontoarvojen huomiointi.

Toiminnan vaikutus vähähiilisyyteen

Ruoka tuottaa merkittävän osan ilmasto- ja ympäristövaikutuksista. Ruokapalvelut voivat vähentää ympäristövaikutuksia mm. vähentämällä veden ja energian kulutusta, tehostamalla työtapoja ja kouluttamalla henkilöstöä. Ruokahävikki tuottaa ison osan ympäristövaikutuksista. Ruokahävikkiä syntyy kaikissa ruokatuotannon vaiheissa: ostojen, varastoinnin, valmistuksen ja tarjoilun aikana. Ympäristöystävällisten raaka- aineiden valinta, hyvä ruokalistasuunnittelu, etukäteen suunnitellut ostot, toimivat ruoanvalmistuksen menetelmät ja prosessit ja valmistettavien ruokamäärien tarkka ennakointi ovat konkreettisia keinoja vähentää syntyvän ruokahävikin määrää. Vaikka pk-ruokapalveluyritykset hallitsevat ruokahävikin määrää ”maalaisjärjellä”, tarvitaan silti kokonaisvaltainen käsitys sen syntymisestä ja merkityksestä niin liiketoiminnalle kuin ympäristölle.
Ruokahävikin vähentämisen rinnalla on kasvisruokailun ja –vaihtoehtojen lisäämisellä myönteinen vaikutus ympäristöömme. Proteiinipohjaisia kasvistuotteita käytetään kahdesta syystä: lisäämään kasvisten määrää ja vähentämään lihan määrää ruokavaliossa. Lihaa korvaamaan on tarjolla myös maito- ja kananmunapohjaisia tuotteita.

Hanke tukee toiminnan kehittämistä

Hankkeen aikana on tarkoitus synnyttää ruokapalvelualan pk-yrittäjille uutta osaamista, joka edesauttaa vähähiilistä toimintaa ja vaikuttaa osallistuvien yritysten kykyyn vastata muuttuviin asiakastarpeisiin ja ajankohtaisiin ruokatrendeihin. Hankkeen toimenpiteet lisäävät osaamista, luovat pohjaa tulevalle kehittämistyölle ja tukevat ruokapalvelualan yritystoimintaa.

Hankkeen toimenpiteitä ovat ohjatut työpajat, neuvonta, koulutus ja haluttaessa, omakustanteinen opintomatka Euroopan alueelle. Konkreettisina tavoitteina ovat ruokahävikin määrän vähentämiseen vaikuttaminen, tunnistamalla ruokahävikin syntymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä tuottaa tietoa keinoista ja toimintamalleista, jolla pk-yritykset voivat vähentää ruokahävikkiä. Lisäksi halutaan vahvistaa yritysten ruokaliiketoiminnan kehittämisosaamista kehittämällä ja ideoimalla uusia (ruoka)tuotteita ja niihin liittyviä palveluja sekä vahvistaa kasvisten ja uusien kasvis- ja maitoproteiinipohjaisten raaka-aineiden käyttöosaamista. Hankkeen aikana halutaan lisätä tietoisuutta em. teemojen merkityksestä alueen yrityksille (kannattavuus, markkinointi, asiakasviestintä) ja osin myös kuluttajille.

Lisätietoja

Merja Ylönen
Projektipäällikkö
Puh. 040 709 4834
merja.ylonen@xamk.fi

Veget ja hiilet haltuun -hankkeen koulutukset syksyllä 2018 (lataa PDF)

Tiedätkö sinä missä vaiheessa ja mitä hävikkiä yrityksesi ruokatuotannon aikana syntyy

Veget ja hiilet haltuun -hanke etsii eteläsavolaisia pk -ruokapalveluyrityksiä mukaan hävikin selvitystyöhön.

Lue lisää

Veget ja hiilet haltuun -kickoff

Veget ja hiilet haltuun -kickoff järjestettiin Mikkelin kasarmin kampuksella 16.5.2018. Katso kickoff-päivän esitykset alla olevista linkeistä.

Veget ja hiilet -kickoff
Merja Jokiniemi: Kasvisruokaa kiitos!
Pirjo Töyli: Paikallisruoan arvoketjun edistäminen

Kestävä kehitys osana ruokapalvelualaa

Anu Arolaakson (Sakky) esitys kestävästä kehityksestä.

Tutustu tästä (PDF)

Kannattava ruokatuotanto, sesonkituotteiden hyödyntäminen, lähi- ja luomuruoka

Anu Arolaakson (Sakky) esitys kannattavasta ruokatuotannosta ja lähiruoasta.

Tutustu tästä (PDF)

Kannattava ruokatuotanto

Merja Ylösen esitys keinoista hävikin minimoimiseen.

Tutustu tästä (PDF)

Hävikin hallinta ammattikeittiöissä

Eeva Koljosen artikkeli AmmattikeittiöOsaaja-lehdessä 3/2018

Lue artikkeli (PDF)

Omavalvonnan merkitys hävikin syntyyn

Merja Ylösen artikkeli Elintarvike ja terveys -lehdessä 4/2018

Lue artikkeli (PDF)

Mifu-ruokareseptejä

Lihattomia Mifu-ruokareseptejä

Tutustu resepteihin

Vinkit hyvänolon ruokaan mm. lihan korvaaminen sekä lisäarvoa lounaspöytään

Tutustu esitykseen (PowerPoint)

Ajankohtaista

Veget ja hiilet

Veget ja hiilet haltuun kick off

Aurinko paistoi ja ilma helli toden teolla, kun Etelä-Savon alueen paikalliset ruokapalvelualan toimijat kokoontuivat Veget ja hiilet haltuun pk -ruokapalveluyrityksissä -hankkeen kick off- tapahtumaan. Hankkeen aloitustilaisuuden tarkoituksena oli tehdä hanketta tunnetuksi matkailu –ja horeca alalla työskenteleville toimijoille. Lisäksi tilaisuudessa oli mahdollisuus jakaa tietoa hankkeen aihealueisiin kuten vähähiilisyyteen ja ruokahävikkiin liittyen. Hankkeen taustalla punaisena lankana on...

Veget ja hiilet

Opintomatka vegaaniruoan lähteille

Veget ja hiilet haltuun pk-ruokapalveluyrityksissä hankkeen www.xamk.fi/vegetjahiilet innoittamana päätimme lähteä kollegani ja myös hankkeessa mukana asiantuntijana toimivan Eeva Koljosen kanssa opintomatkalle Helsinkiin. Opintomatkan tarkoituksena oli osallistua Vegemesuille ja sitä kautta tutustua vege-ruokamaailmaan tarkemmin, kuten tutustumalla tuotteisiin ja toimittajiin. Toki haimme myös mahdollisia yhteistyökumppaneita hankkeeseemme. Samalla hyödynsimme matkaa siten, että tutustuimme pääkaupunkiseudulla oleviin kasvisruokaravintoloihin ja kahviloihin....

Veget ja hiilet

Kohti vähähiilistä toimintaa pk-ruokapalveluyrityksissä

Kasvisruokapäivien eli flexaus-päivien pitäminen on nyt in. Vuosi sitten Anne Savin kirjoitti ylen verkkosivuilla, että kasvisruoka kelpaa entistä useammin myös sekasyöjille. Kirjoituksen mukaan kasvisruokaan liitetään entistä useammin eettisyys, ekologisuus ja terveellisyys. Suuntauksena, tämä kasvisruokailijoiden lisääntynyt määrä, on viimevuosien aikana huomattu myös ruokapalveluita tarjoavissa yrityksissä.   Hiilijalanjälki pienemmäksi Ilmaston kasvihuonepäästöt puhuttavat ja tästä syystä myös ruokapalvelualalla...

Faktat

Veget ja hiilet haltuun pk-ruokapalveluyrityksissä

01.01.2018 - 31.12.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Muut kumppanit: Hankkeen toiminta kohdistuu Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen maakuntiin. Hanke on kaikille alueen pk-ruokapalveluyrityksille avoin, joten kustannuksia yrityksille osallistumisesta ei tule.

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 142 960 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 42 888 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta

Jaa sivu