OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 8/2020

 

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke (OTT) näkyy ja kuuluu Hämeen ammattikorkeakoulussa HAMKissa. Tällä kertaa koulutustilaisuuden teemoiksi nousivat uramuotoilu ja yrittäjyys.

Olin mukana HAMKin muotoilun koulutusohjelman iltapäivässä torstaina 17.9.2020. Aiheena oli Uramuotoilu: Muotoilijan työmaat. Epidemiatilanteen takia tilaisuus järjestettiin Zoom-yhteydellä. Mukana oli yli 90 osallistujaa. Suurin osa osallistujista oli muotoilun opiskelijoita, joiden lisäksi osallistui muutamia opettajia. Tilaisuuden esiintyjiksi oli saatu kolme tämän koulutuksen alumnia, jotka kertoivat omasta urakehityksestään. Tilaisuus antoi paljon ajattelun aihetta niin ammatillisen opettajankoulutuksen kuin OTT-hankkeenkin eli tulevaisuuden työtehtäviin tapahtuvan uraohjauksen näkökulmista.

Muotoilijat yrittäjän uralla

Kaikki kolme Uramuotoilu-tilaisuuden esiintyjää ovat päätyneet hankkimaan elantonsa yrittäjinä. Joidenkin yrittäjyys alkoi jo opiskeluaikana, jollakin yrittäjyys tuli esiin muilla aloilla ja muissa työtehtävissä saatujen kokemusten jälkeen. Mielestäni keskeistä on se, että yrittäjyys ilmenee monilla eri tavoilla ja siihen johtaa erilaisia polkuja. Yhdistävä tekijä on osaaminen. Osaaminen ei ole vain kovaa substanssiosaamista vaan edellyttää erilaisia muitakin osaamisen lajeja, kuten verkostoitumista, vuorovaikutustaitoja ja toimeen tarttumista.

Hyvä huomio oli minusta myös se, että introverttikin voi olla yrittäjä. Yksi esiintyjistä kertoi olevansa ujo ja mieluusti pysyttelevänsä vuorovaikutustilanteissa taustalla. Se ei kuitenkaan estä häntä löytämästä itselle sopivia kanavia mahdollisten asiakkaiden kiinnostuksen ja ostohalun herättämiseen.

Muotoilun alalla oman osaamisen myymisen keskeinen artefakti on portfolio. Alumnien mukaan portfolion laatiminen vaatii osaamista. Keskeistä on kyky tehdä valintoja. Koko osaamista ei voi oksentaa kerralla lukijalle vaan pitää osata tuoda osaaminen esille tiiviissä muodossa mutta lukijan mielenkiinnon herättävällä tavalla.

Toimijuus ja resiliessi – havaintoja ja pohdintaa tilaisuudesta

Edellä totesin, että yrittäjyys edellyttää toimeen tarttumista. Tässä keskeiseksi nousee toimijuuden käsite. Olennaista on ottaa elämä omiin käsiin eli kokea minäpystyvyyttä ja kykyä vaikuttaa kehitykseen omien valintojen kautta. Resilienssin merkitys ei näissä keskusteluissa ehkä noussut suoraan esiin, mutta on pomminvarmaa, että yrittäjän ura ei etene lineaarisesti kohti menestystä. Eteen tulee ongelmia tai haasteita sekä tarpeita tehdä muutoksia suunnitelmiin. Silloin mitataan kykyä sopeutua muuttuviin toimintaympäristöihin. Näiden ja muidenkin havaintojen pohjalta meidän on Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeessa hyvä jatkaa pohdintaa siitä, miten muotoilijan ura muodostuu ja miten sitä voisi edelleen kehittää.

 

KIRJOITTAJA

Heikki Hannula, lehtori, Hämeen ammattikorkeakoulu

Tämä on Ohjaus tulevaisuuden työhön -blogisarjan kahdeksas kirjoitus. Blogisarjassa hankkeen toimijat kertovat tapahtumista ja tuloksista yhteistyöverkoston eri puolilta. Ääneen pääsevät projektihenkilöstö, opiskelijat, ohjausryhmän edustajat ja vierailevat asiantuntijat. Tutustu aiempiin blogikirjoituksiin:

OTT-hanke sparraa, korkeakoulun ohjausmalli uudistuu 11.9.2020

Pikamentorointi tulevaisuusorientoituneen uraohjauksen työvälineeksi 3.8.2020

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk 16.6.2020

Uraohjaus tukee opintoihin kiinnittymistä insinööriopintojen alkuvaiheessa 15.6.2020

Tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta etsimässä 5.6.2020

Ammattikorkeakoulut ohjaavat kohti tulevaisuuden työtä 24.4.2020

Muutoksen ja oppimisen aika 5.5.2020

Seuraa Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanketta myös

verkossa xamk.fi/ohjaustulevaisuudentuohon

Twitterissä twitter.com/OTyohon

Facebookissa facebook.com/ohjaus.tulevaisuudentyohon

 

Otsikon kuvituskuva: Pixabay.com