OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 9/2020

 

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanketta (OTT) toteuttaa kuusi ammattikorkeakoulua. Tässä blogikirjoituksessa tutustutaan Turun ammattikorkeakoulun hanketiimiin. Turun tiivis mutta tehokas viiden hengen tiimi koostuu moniosaajista. Stig ombord…laiva kohti tulevaisuuden työtä lähtee Turun ammattikorkeakoulun laiturista!

Projektipäällikkö Anne Rouhelon mielestä parasta OTT-hankkeessa on yhteistyö eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Ammattikorkeakoulujen opetustarjonnasta tulisi olla enemmän tulevaisuusorientoitunutta opetusta, varsinkin sellaista, joka keskittyisi tulevaisuuteen tähtäävän oman osaamisen kehittämiseen. Tähän tarpeeseen Turun ammattikorkeakoulun tiimissä kehitetään kahta opintokokonaisuutta, joista master-opiskelijoiden Tulevaisuuden toimintaympäristöt -opintojaksolla perehdytään tulevaisuusajatteluun oman uran ja alan näkökulmasta sekä ratkotaan monialaisissa tiimeissä yhteistyökumppaneiden toimeksiantoja. Perustutkinto-opiskelijoiden toteutuksesta on tavoitteena tehdä CampusOnlinen kautta kaikille AMK-opiskelijoille avoin opintojakso.

OTT-hankkeen laivassa kohti tulevaisuutta Anne, Liisa, Kaarina, Jani ja Enni Turun ammattikorkeakoulussa. Kuvitus: Tiia Mäkelä

Anne Rouhelo työskentelee terveys- ja hyvinvointialan YAMK-koulutuksessa lehtorina ja koulutusvastaavana sekä tämän hankkeen lisäksi AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön -hankkeessa. OTT-hankkeessa Annen tehtävänä on vastata master-opiskelijoiden opintojaksosta sekä hankkeen sisällöstä Turun AMK:n osalta. Muutos on jossain muodossa pysyvää, joten Annen tavoitteena projektissa on edistää tulevaisuusajattelua, monialaista työskentelyä ja resilienssiä, jota tarvitaan muutoksen tuomiin haasteisiin. OTT voisi luoda uusia ajatuksia, joita muun muassa monialaisen asiantuntijuuden jakaminen voi synnyttää.

Liisa Kosonen-Karesto toimii lehtorina terveyden ja hyvinvoinnin sairaanhoidon osaamisalalla. Liisa vastaa projektissa sairaanhoitajien AMK-koulutuksen pilottitoteutuksesta yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Liisa haluaisi hankkeen avulla lisätä tulevaisuustietoisuuden ja ennakointiosaamisen integroitumista kaikkeen oppimiseen. Kyky ennakoida tulevaa on yksi tärkeä menestystekijä työmarkkinoilla, joten opiskelijan tulee saada siihen valmiuksia koulutuksen eri tasoilla. Moniammatillinen ja -alainen yhteistyö toteutuu tämän projektin toteutuksessa monin eri tavoin. Sen toivoisi jatkossa entisestään vahvistuvan korkeakoulutuksen arjessa.

Kaarina Rajala on lehtorina terveyden ja hyvinvoinnin osaamisalan sosiaali- ja kasvatusalan koulutuksessa ja tämän hankkeen lisäksi mukana myös Sotetie-hankkeessa. Tulevaisuuteen orientoituminen ja monialainen sekä hallintorajat ylittävä yhteistyö ovat työntekijöiden yhä tärkeämpiä taitoja nyt ja tulevaisuuden työelämässä. On tärkeää jo opiskeluvaiheessa valmistautua ja oppia päivittämään osaamistaan tulevaisuusorientoituneesti. Tämän hankkeen osapilotissa pääsemmekin oikeasti toteuttamaan monialaisuutta ja monitoimijuutta tulevaisuusorientoituneesti eri osaamisalojen koulutusten opiskelijoiden kanssa.

Jani Pihlajamaa työskentelee ”tois pual jokkee” Taideakatemian tiloissa kulttuurialan parissa. Alun perin tuottajana opettajan pestiin tarttunut Jani on saanut seurata aitiopaikalta taiteen ja kulttuurin työnäkymien kehittymistä. Pätkätöistä on jo tullut arkipäivää muillakin kuin taidealoilla, ja nyt taidealojen ammattilaisilta odotetaan yhä enemmän työssään organisoitumista – yrittäjyyttä. Jani opettaa ja valmentaa kulttuurialan opiskelijoita yrittäjyyteen ja työelämään sekä esitystuotannoissa tarvittaviin tuotannollisiin taitoihin. Yksi taiteen tehtävä on tuottaa hyvää elämää. Millaisia kulttuurisisältöjä tulevaisuuden hyvässä elämässä vaaditaan? Ainakin sen tekeminen edellyttää kykyä työskennellä moniammatillisessa ja -kulttuurisessa ympäristössä. On tärkeää avata näkökenttää tulevaisuudessa tarvittaville sosiaalisille ja taidollisille osaamisille, joiden löytämistä tässä hankkeessa avataan opiskelijoille.

Enni Airasmaa vastaa projektin viestinnän lisäksi hallinnollisista kiemuroista ja toimii Annen aisaparina avustaen hankkeen eri tehtävissä sisäisestä arvioinnista tilaisuuksien järjestämiseen. Ennin vahvuutena on hankkeelle erityisesti Webropol-innokkuus. Hankkeen kautta oppii paljon ja saa uutta näkökulmaa omaan työhön.

Turun OTT-tiimi nostaa esiin, että mukavinta hankkeessa on tulevaisuusorientaatio, yhteinen tekeminen, jatkuva uuden oppiminen ja kehittäminen.

 

 

KIRJOITTAJAT

Enni Airasmaa, suunnittelija, Turun ammattikorkeakoulu

Jani Pihlajamaa, tuntiopettaja, Turun ammattikorkeakoulu

Liisa Kosonen-Karesto, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu

Kaarina Rajala, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu

Anne Rouhelo, projektipäällikkö, lehtori, koulutusvastaava, Turun ammattikorkeakoulu

 

Tämä on Ohjaus tulevaisuuden työhön -blogisarjan yhdeksäs kirjoitus. Blogisarjassa hankkeen toimijat kertovat tapahtumisesta ja tuloksista yhteistyöverkoston eri puolilta. Ääneen pääsevät projektihenkilöstö, opiskelijat, ohjausryhmän edustajat ja vierailevat asiantuntijat. Tutustu aiempiin blogikirjoituksiin:

Muotoilun työmailla 25.9.2020

OTT-hanke sparraa, korkeakoulun ohjausmalli uudistuu 11.9.2020

Pikamentorointi tulevaisuusorientoituneen uraohjauksen työvälineeksi 3.8.2020

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk 16.6.2020

Uraohjaus tukee opintoihin kiinnittymistä insinööriopintojen alkuvaiheessa 15.6.2020

Tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta etsimässä 5.6.2020

Ammattikorkeakoulut ohjaavat kohti tulevaisuuden työtä 24.4.2020

Muutoksen ja oppimisen aika 5.5.2020

Seuraa Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanketta myös

verkossa xamk.fi/ohjaustulevaisuudentuohon

Twitterissä twitter.com/OTyohon

Facebookissa facebook.com/ohjaus.tulevaisuudentyohon

 

Kuvituskuva ja hankkeen graafinen materiaali: Tiia Mäkelä