Xamkissa järjestetään lisähaku syksyn yhteishaussa vapaaksi jääneille opiskelupaikoille.

Lisähaun hakuaika on 3. – 6.12.2018.

 

Löydä perille!

Tutustu kampuksiin jo ennen valintakokeita. Kampusten kartat löydät pdf-muodossa. Voit myös tutustua kampukseen virtuaalisesti.

LATAA TÄÄLTÄ KAMPUSTEN KARTAT

Lisähaussa olevat koulutukset

Kaakkois-Suomen amk:n lisähaussa olevat koulutukset päivitetään tänne 30.11. mennessä.

Xamkin lisähaun aikataulu

 • Hakuaika 3. – 6.12.2018. Haku päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 23.59.
 • Hakemukseen tarvittavat liitteet on tallennettava hakulomakkeelle hakuajan päättymiseen mennessä.
 • Valintakokeet järjestetään viikoilla 50. Kutsu valintakokeeseen lähetetään hakijalle sähköpostilla perjantaina 7.12.
 • Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille mahdollisimman pian valintakokeen jälkeen.
 • Opiskelupaikka on vastaanotettava kymmenen päivän kuluessa tulosten julkistamisesta.
 • Opinnot alkavat 2.1.2019. Koulutuskohtaiset alkamisajat näet uusien opiskelijoiden nettisivuiltamme.

Valintakokeet / ennakkotehtävät

Lisähaussa emme tee valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos haet lisähaussa Kaakkois-Suomen amk:n koulutuksiin, on sinun osallistuttava kyseisen koulutuksen valintakokeeseen Xamkissa.

Lisähaun hakija voi halutessaan käyttää kevään yhteishaussa saamaansa valintakoetulosta. Tästä on ilmoitettava Xamkin hakijapalveluihin (hakijapalvelut@xamk.fi) viimeistään 7.12. klo 15.

Lisähaussa Xamkiin hakeneille lähetetään perjantaina 7.12. valintakoekutsu sähköpostilla.

Esteettömyys opiskelijavalinnoissa: Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea erityisjärjestelyjä. Lue lisää sivun alaosasta.

 

VALINTAKOETIEDOT PÄIVITETÄÄN TÄHÄN 30.11. MENNESSÄ.

Valintakokeen erityisjärjestelyt

Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea erityisjärjestelyjä. Erityisjärjestelyjä haetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun omalla sähköisellä lomakkeella.

Hakemukseen liitetään kopiot (skannattu tai kuva) todistuksista, jotka osoittavat erityisjärjestelyjen tarpeen:

 • Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri, lausunto. Hakijan toivotaan liittävän hakemukseen myös ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, mikäli sellainen on. Huomiothan, että lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla enintään viisi vuotta vanhoja.
 • Muun sairauden tai vamman vuoksi lisäaikaa hakevat liittävät hakemukseen lääkärin antaman asiantuntijalausunnon, josta ilmenee sairauden tai vamman laatu, sen vaikutus toimintakykyyn valintakoetilanteessa ja erityisjärjestelyjen tarve. Lausunnot, jotka osoittavat pysyvän oppimisvaikeuden tai sairauden, saavat olla enintään viisi vuotta vanhoja. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti.

Lisähaussa hakemus ja sen liitteet on toimitettava viimeistään 7.12.2018 kello 15. Jos et toimita hakemusta määräaikaan mennessä, korkeakoululla ei ole velvollisuutta tarjota pyydettyjä eritysjärjestelyjä.

Päätös erityisjärjestelyistä on kertaluonteinen ja koskee vain asianomaista valintakoetta.

Suomen kielen koe

Ne hakijat, jotka hakevat suomenkielisiin AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin ja joiden sekä äidinkieli että koulusivistyskieli on muu kuin suomi, kutsutaan erilliseen suomen kielen kokeeseen. Kielikokeeseen kutsutun hakijan on saatava suomen kielen kokeesta hyväksyttävä tulos, jotta hän voi tulla valituksi opiskelemaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun. Sen lisäksi hakijan on saatava varsinaisesta valintakokeesta pisteitä niin paljon, että ne riittävät valituksi tulemiseen.

Kielikokeen aika ja paikka ei ole vielä varmitunut. Kutsut kielikokeeseen lähetetään sähköpostilla. Koe arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Valituksi tuleminen edellyttää hyväksyttyä tulosta suomen kielen kokeesta.

LISÄHAUN HAKUOHJEET

Hakulomake

Täytä hakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi. Pääset hakulomakkeelle klikkaamalla ylläolevasta listasta haluamasi koulutuksen linkkiä.

Hakulomakkeelle voit kerrallaan laittaa korkeintaan kuusi hakutoivetta. Lomakkeella olevia hakukohteita ei voi priorisoida eli hakutoivejärjestyksellä ei ole merkitystä.

Hakemuksen täyttämiseen tarvitset henkilötunnuksesi sekä koulutodistuksesi pohjakoulutuksesi ilmoittamista varten. Täytä hakemus huolellisesti ja oikein, palvelu auttaa sinua hakulomakkeen täyttämisessä. Xamkin lisähaku päättyy torstaina 6.12. klo 23.59, jätä hakemus hyvissä ajoin ennen määräaikaa.

Jos olet ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan tammikuussa 2019 alkavasta koulutuksesta, et voi ottaa toista opiskelupaikkaa vastaan lisähaussa mukana olevasta koulutuksesta.

Hakemuksen muuttaminen ja täydentäminen

Hakutoiveita voit muuttaa vain hakuaikana. Voit tehdä tämän kirjautumalla ja tunnistautumalla Oma Opintopolku-palveluun (www.opintopolku.fi) tai ottamalla yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Yksittäisten hakutoiveiden poistaminen tai lisääminen ei ole mahdollista enää hakuajan päättymisen jälkeen, mutta omiin osoitetietoihisi tms. voi tehdä muutoksia.

Ilmoita kaikki muutokset kirjallisesti (esim. sähköpostilla) hakijapalveluihin. Ilmoita viestissäsi oppijanumerosi, nimesi ja haluamasi muutokset tarkasti.

Liitteet

Hakemuksen liitteet tallennetaan hakulomakkeelle:

 • ulkomailla suoritetulla tutkinnolla: kopio alkuperäisestä todistuksesta ja sen suomen-/ruotsin/englanninkielisestä käännöksestä.
 • EB-, IB- tai Reifeprüfung Diplomat -tutkintotodistus

Pääsyvaatimukset

Lisähaussa oleviin päivätoteutuksiin voi hakea, kun täyttää yleisen hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin eli on suorittanut jonkin alla olevista tutkinnoista:

 • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot
 • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

 

Valintaperusteet

Löydät koulutuskohtaiset valintaperusteet Opintopolku.fi -palvelusta klikkaamalla sivun yläosan listasta haluamasi koulutuksen linkkiä -> välilehti Hakeminen.

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos olet antanut itsestäsi virheellisiä tietoja. Jotta et menettäisi sinulle tarjottua opiskelupaikkaa, varmista opiskelupaikan vastaanottaminen määräaikaan mennessä.

Muutoksenhaku ja oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut saa ammattikorkeakoululain mukaan vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä päätöksen tehneen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia koskee Xamkissa tehtyä päätöstä, ota yhteyttä: hakijapalvelut@xamk.fi. Ellei asia tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat.

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteishakua koskeva oikaisuvaatimus tulee osoittaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle.

Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteella:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkintolautakunta,
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

tai

sähköpostitse osoitteeseen tutkintolautakunta@xamk.fi, viestin otsikoksi ”Oikaisuvaatimus tutkintolautakunnalle”.

Hakijapalvelut

Yhteystiedot

puh. 044 702 8891 (Kouvola) tai
040 585 6610 (Mikkeli)

hakijapalvelut@xamk.fi

Posti- ja käyntiosoitteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu / Hakijapalvelut
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola tai
Patteristonkatu 3X, 50100 Mikkeli

Aukioloajat: ma-pe klo 9-15

Jaa sivu