Xamk järjestää lisähaun kevään yhteishauissa vapaaksi jääneille opiskelupaikoille. 

 • Lisähaun hakuaika on 31.7.-3.8.2023 (hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00)
 • Xamkin lisähaun koulutukset Opintopolussa
 • Opinnot alkavat elokuussa 2023
 • Uusien opiskelijoiden ohjeet ja aikataulut löydät osoitteesta www.xamk.fi/uusi-opiskelija

Lisähaun koulutukset

LISÄHAUN HAKUOHJEET

Hakulomake

Xamkin lisähaussa olevat koulutukset löytyvät Opintopolusta.

Klikkaa haluamasi koulutuksen nimeä > klikkaa avautuvan sivun alaosassa koulutuksen nimeä vielä uudelleen. Koulutuksen hakukohteet -kohdasta etsi ”Lisähaku”, siitä löydät linkit hakulomakkeelle ja valintaperusteisiin.

Hakulomakkeelle voit kerrallaan laittaa korkeintaan kuusi hakutoivetta. Lisähaussa sinulle voidaan tarjota useampaa opiskelupaikkaa, jos pisteesi valinnassa riittävät siihen. Voit kuitenkin ottaa vastaan vain yhden tarjotuista opiskelupaikoista. Hakutoiveiden järjestyksellä hakulomakkeella on merkitystä vain, jos haet valintakoeyhteistyössä oleviin Xamkin koulutuksiin (katso tällä sivulla kohta Valintakokeet / ennakkotehtävät).

Hakemuksen täyttämiseen tarvitset henkilötunnuksesi sekä koulutodistuksesi pohjakoulutuksesi ilmoittamista varten. Täytä hakemus huolellisesti. Palvelu auttaa sinua hakulomakkeen täyttämisessä ja ilmoittaa lomakkeelle tarvittavista todistuskopioista. Xamkin lisähaku päättyy torstaina 3.8.2023 klo 15.00. Jätä hakemus hyvissä ajoin ennen määräaikaa.

Liitteet: Edellytämme ehdottomasti hakemuksen pyytämien todistuskopioiden liittämistä hakemukselle pe 4.8.2023 klo 12 mennessä.

Jos olet jo ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syyslukukaudella 2023 alkavasta koulutuksesta, et voi ottaa toista opiskelupaikkaa vastaan lisähaussa mukana olevasta koulutuksesta.

Hakemuksen muuttaminen ja täydentäminen

Hakutoiveita voit muuttaa vain hakuaikana. Voit tehdä tämän kirjautumalla ja tunnistautumalla Oma Opintopolku -palveluun. Yksittäisten hakutoiveiden poistaminen tai lisääminen ei ole mahdollista enää hakuajan päättymisen jälkeen, mutta omiin osoitetietoihisi tms. voit tehdä muutoksia.

Hakulomake Opintopolussa

Klikkaa hakutuloksissa koulutuksen nimeä > valitse oikea koulutusvaihtoehto otsikon ”Tutustu tarjontaan” alta.

Linkki lisähaun hakulomakkeelle löytyy otsikon ”Koulutuksen hakukohteet > Lisähaku” alta.

Lisähaun valintaperusteet

Pääsyvaatimukset

Päivä- ja monimuoto-opinnot

Yleinen amk-hakukelpoisuus

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB) tai valmistunut IB-lukiosta ja kirjoittanut IB-kokeissa 6 ainetta
 • European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnon
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot
 • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin tai
 • alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon.

Tutkintosi tulee olla valmis 3.8.2023 mennessä niin, että tutkinnon tiedot näkyvät silloin KOSKI-palvelussa tai tallennat lopullisen tutkintotodistuksen hakulomakkeellesi.

YAMK-opinnot

Hakukelpoisuuden YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen antaa soveltuva korkeakoulututkinto tai opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja tämän jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Työkokemusta voi laskea 3.8.2023 saakka.

Löydät yamk-opintojen koulutuskohtaiset hakukelpoisuusvaatimukset Opintopolusta (klikkaa koulutuksen nimeä):

 

Valintakokeet / ennakkotehtävät

Päiväopinnot

Bachelor of Engineering, Environmental Engineering

Opiskelijat valitaan ennakkotehtävän perusteella (haastatteluvideo).

 

Insinööri (AMK), biotuotetekniikka, Savonlinna
Insinööri (AMK), kehittyvä elintarviketekniikka, Kouvola
Insinööri (AMK), merenkulku, laivatekniikka, Kotka
Insinööri (AMK), merenkulku, sähkövoimatekniikka, Kotka
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, Kotka
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, teollinen puurakentaminen, Savonlinna
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, Mikkeli
Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), päivätoteutus, Mikkeli

Opiskelijat valitaan valintakokeen perusteella. 

 • Kaikki hakukelpoiset hakijat voivat osallistua valintakokeeseen, joka järjestetään kampuksilla maanantaina 7.8.2023 klo 10.00 – 12.30. Valintakoe on 2,5 tuntia kestävä kirjallinen koe (koetta ei tehdä tietokoneella), jossa mitataan perusmatematiikkaa, perusfysiikkaa ja loogisen päättelyn taitoja. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia.  
 • Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla pe 4.8. Valintakoetulos on voimassa vain tässä Xamkin lisähaussa. 
 • Jos haet Xamkin lisähaussa useampaan insinöörikoulutukseen, osallistut valintakokeeseen vain sillä kampuksella, jonka merkitsit hakulomakkeelle ylemmäksi hakutoiveeksi. Saat valintakokeesta pisteet kaikkiin hakutoiveisiisi. 

 

Yhteisöpedagogi (AMK), nuorisokasvatus ja nuorisotyö, Mikkeli

Opiskelijat valitaan valintakokeen perusteella.

 • Kaikki hakukelpoiset hakijat voivat osallistua valintakokeeseen, joka järjestetään Mikkelin kampuksella torstaina 10.8.2023 klo 11 – 15. Valintakoe sisältää kirjallisen kokeen ja haastattelun. Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia.
 • Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla pe 4.8.
 • Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

 

Monimuoto-opinnot

Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Savonlinna

Opiskelijat valitaan valintakokeen perusteella.

 • Valintakoe järjestetään Savonlinnan kampuksella keskiviikkona 9.8.2023 klo 9.30 – 15.
 • Valintakoe sisältää kokeessa kirjoitettavan motivaatiokirjeen, matematiikan testin ja ryhmäkeskustelun. Kaikista valintakokeen osioista on saatava hyväksyttävä tulos. Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia.
 • Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla perjantaina 4.8.
 • Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

 

YAMK-opinnot

Kestävän liiketoiminnan kehittäjä, tradenomi (ylempi AMK)

Opiskelijat valitaan kirjallisen ennakkotehtävän perusteella.

 

Master of Health Care and Social Services, Rehabilitation

Opiskelijat valitaan kirjallisen valintakokeen perusteella. Koe on englanninkielinen.

 • Valintakoe järjestetään verkossa 9.8.2023 klo 9-12 (Xamkin OpenLearn -oppimisympäristö). Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia.
 • Valintakoekutsut lähetetään lisähaun päätyttyä perjantaina 4.8.

 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, akuutti hoitotyö

Opiskelijat valitaan kirjallisen valintakokeen perusteella.

 • Valintakoe järjestetään verkossa 8.8.2023 klo 9-12 (Xamkin OpenLearn -oppimisympäristö). Koe sisältää aineistokokeen sekä osion, joka mittaa opiskelumotivaatiota ja työelämän kehittämisvalmiuksia. Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia.
 • Valintakoekutsut lähetetään lisähaun päätyttyä perjantaina 4.8.

 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, monialainen toimintakyvyn edistäminen

Opiskelijat valitaan kirjallisen valintakokeen perusteella.

 • Valintakoe järjestetään verkossa 9.8.2023 klo 13-16 (Xamkin OpenLearn -oppimisympäristö). Koe sisältää aineistokokeen sekä osion, joka mittaa opiskelumotivaatiota ja työelämän kehittämisvalmiuksia. Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia.
 • Valintakoekutsut lähetetään lisähaun päätyttyä perjantaina 4.8.

 

Sähkövoimatekniikka, insinööri (ylempi AMK)

Opiskelijat valitaan online-valintahaastattelun perusteella, mihin liittyy ennakkotehtävä.

 • Ennakkotehtävän ohje.
 • Ennakkotehtävän palautus Opintopolun hakulomakkeelle to 10.8. klo 15.00 mennessä.
 • Haastattelut toteutetaan verkossa (MS Teams) ma 14.8.2023.

 

Talotekniikka, insinööri (ylempi AMK)

Opiskelijat valitaan kirjallisen ennakkotehtävän perusteella.

Kutsu lisähaun valintakokeeseen lähetetään sähköpostilla perjantaina 4.8.

Lisähaussa emme tee valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos haet lisähaussa Xamkin koulutuksiin, on sinun osallistuttava kyseisen koulutuksen valintakokeeseen Xamkissa. Koetulos on voimassa vain tässä lisähaussa.

Esteettömyys opiskelijavalinnoissa: Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea yksilöllisiä järjestelyjä. Lue lisää sivun alaosasta.

Koulutuskohtaiset valintaperusteet löytyvät myös Opintopolusta kunkin koulutuksen tiedoista kohdasta Koulutuksen hakukohteet > Lisähaku > klikkaa ”Lue valintaperusteet”.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut tarvittavat tutkinto- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos olet antanut itsestäsi virheellisiä tietoja.

Suomen kielen koe

Hakijat, jotka hakevat suomenkieliseen AMK-tutkintokoulutukseen ja joiden äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan erilliseen suomen kielen kokeeseen. Koe järjestetään verkossa tiistaina 8.8.2023 klo 12.30.-17.00 välisenä aikana.
 • Kutsu kielikokeeseen lähetetään sähköpostilla maanantaina 7.8.
 • Maanantaina 7.8. iltapäivällä hakijat saavat myös tarkemmat ohjeet kokeeseen osallistumiseen sekä kellonajan, jolloin hakijan koe alkaa.
 • Koe arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Valituksi tuleminen edellyttää hyväksyttyä tulosta suomen kielen kokeesta.

Suomen kielen kokeesta saa vapautuksen, jos hakijalla on jokin seuraavista:

 • Perusopetuksen päättötodistuksen hyväksytty arvosana äidinkielenä (ei ”Suomi toisena kielenä”) opiskellusta suomen kielestä
 • Ammatillisen perustutkinnon hyväksytty arvosana äidinkielenä (ei ”Suomi toisena kielenä”) opiskellusta suomen kielestä
 • Lukion päättötodistuksen hyväksytty arvosana äidinkielenä (ei ”Suomi toisena kielenä”) opiskellusta suomen kielestä
 • Hyväksyttävästi suoritettu yo-äidinkieli
 • Vähintään yo-arvosana magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä –kokeessa
 • Yleisen kielitutkinnon (YKI) osakokeiden taitotasojen keskiarvo vähintään 3,5
 • Valtionhallinnon kielitutkinto suullisen taidon ja kirjallisen taidon osakokeiden suorittamisesta vähintään taitotasolla hyvä.

Valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea yksilöllisiä järjestelyjä. Yksilöllisiä järjestelyjä haetaan Xamkin omalla sähköisellä hakemuksella.

Hakemukseen liitetään kopiot (skannattu tai kuva) todistuksista, jotka osoittavat yksilöllisten järjestelyjen tarpeen:

 • Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri, lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriösi vuoksi tarvitset tukitoimia kokeen suorittamiseen. Hakijan toivotaan liittävän hakemukseen myös ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen.
 • Muun sairauden tai vamman vuoksi lisäaikaa hakevat liittävät hakemukseen lääkärin antaman asiantuntijalausunnon, josta ilmenee sairauden tai vamman laatu, sen vaikutus toimintakykyyn valintakoetilanteessa ja yksilöllisten järjestelyjen tarve. Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemus liitteineen on toimitettava kesän 2023 lisähaussa viimeistään pe 4.8. klo 12.00.

Jos et toimita hakemusta määräaikaan mennessä, korkeakoululla ei ole velvollisuutta tarjota pyydettyjä järjestelyjä. Jos valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, sinun tulee jättää hakemus viipymättä.

Päätös yksilöllisistä järjestelyistä on kertaluonteinen ja koskee vain asianomaista valintakoetta. Mikäli hakija on tyytymätön päätöksessä ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä ammattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa. Kun hakija saa lopullisen yhteishaun valintapäätöksen, hän voi siinä vaiheessa tehdä oikaisuvaatimuksen myönnetyistä järjestelyistä osana valinnan muutoksenhakua.

Oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut saa ammattikorkeakoululain mukaan vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä päätöksen tehneen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia koskee Xamkissa tehtyä päätöstä, ota yhteyttä: hakijapalvelut(at)xamk.fi. Ellei asia tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat.

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteishakua koskeva oikaisuvaatimus tulee osoittaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle. Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteella:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkintolautakunta,
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

tai sähköpostitse tutkintolautakunta(at)xamk.fi, viestin otsikoksi ”Oikaisuvaatimus tutkintolautakunnalle”.

Haluatko aloittaa opiskelun heti?

Jos opiskelu kiinnostaa, voit aloittaa milloin vain - Xamk Pulsen avoimessa AMK:ssa! Tarjonta on Suomen laajinta, joten valinnanvaraa on. Valtaosa opinnosta on verkossa ja osa täysin maksuttomia.

Tutustu avoimen AMK:n tarjontaan

Hakijapalvelut

Yhteystiedot

puh. 044 702 8891 (Kouvola) tai
040 585 6610 (Mikkeli)

hakijapalvelut@xamk.fi

Aukioloajat: ma-pe klo 9-15

Posti- ja käyntiosoitteet