Xamk järjestää lisähaun kevään yhteishaussa vapaaksi jääneille opiskelupaikoille. 

 • Hakuaika 2. – 5.8.2021 (hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00).
 • Koulutuksesta riippuen vapaita paikkoja on 2-10, katso tieto Opintopolusta.
 • Opinnot alkavat syksyllä 2021.
 • Uusien opiskelijoiden ohjeet ja aikataulut löydät osoitteesta www.xamk.fi/uusi-opiskelija.

Lisähaun koulutukset

Päiväopinnot

Monimuoto-opinnot

YAMK -koulutukset

Lisähaun koulutukset Opintopolku-palvelussa

LISÄHAUN HAKUOHJEET

Hakulomake

Täytä hakulomake Opintopolku-palvelussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Löydät lisähaussa olevat koulutukset Opintopolusta kirjoittamalla Etsi koulutuksia -kenttään ”Xamk lisähaku”.

Hakulomakkeelle voit kerrallaan laittaa korkeintaan kuusi hakutoivetta. Lisähaussa sinulle voidaan tarjota useampaa opiskelupaikkaa, jos pisteesi valinnassa riittävät siihen. Voit kuitenkin ottaa vastaan vain yhden tarjotuista opiskelupaikoista. Hakutoiveiden järjestyksellä hakulomakkeella on merkitystä vain, jos haet valintakoeyhteistyössä oleviin Xamkin koulutuksiin (katso tällä sivulla kohta Valintakokeet / ennakkotehtävät).

Hakemuksen täyttämiseen tarvitset henkilötunnuksesi sekä koulutodistuksesi pohjakoulutuksesi ilmoittamista varten. Hakulomakkeelle tulee liittää kopio tutkintotodistuksesta (kuva tai skannattu todistus). Täytä hakemus huolellisesti ja oikein, palvelu auttaa sinua hakulomakkeen täyttämisessä. Xamkin lisähaku päättyy torstaina 5.8. 2021 klo 15.00, jätä hakemus hyvissä ajoin ennen määräaikaa.

Jos olet ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syyslukukaudella 2021 alkavasta koulutuksesta, et voi ottaa toista opiskelupaikkaa vastaan lisähaussa mukana olevasta koulutuksesta.

Hakemuksen muuttaminen ja täydentäminen

Hakutoiveita voit muuttaa vain hakuaikana. Voit tehdä tämän kirjautumalla ja tunnistautumalla Oma Opintopolku-palveluun (www.opintopolku.fi). Yksittäisten hakutoiveiden poistaminen tai lisääminen ei ole mahdollista enää hakuajan päättymisen jälkeen, mutta omiin osoitetietoihisi tms. voit tehdä muutoksia.

Liitteet

Hakemuksen liitteet

Hakulomakkeelle perjantaihin 6.8. klo 12:00 mennessä tallennettavat liitteet:

 • tutkintotodistus vuonna 2017 tai aiemmin suoritetusta ammatillisesta perustutkinnosta, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta, kouluasteen tutkinnosta tai opistoasteen tutkinnosta
 • tutkintotodistus ulkomailla suoritetusta tutkinnosta, joka antaa hakukelpoisuuden korkeakouluun kyseisessä maassa (esim. high school diploma / higher secondary school certificate)
 • tutkintotodistus ulkomailla suoritetusta korkeakoulututkinnosta
 • virallisen kielenkääntäjän käännös todistuksista, joiden kieli ei ole englanti, suomi tai ruotsi
 • tutkintotodistus suoritetusta kansainvälisestä ylioppilastutkinnosta: International Baccalaureate (IB), Reifeprüfung (RP/DIA) tai European Baccalaureate (EB).
 • tutkintotodistus ennen vuotta 1990 Suomessa suoritetusta ylioppilastutkinnosta
 • lukion päättötodistus (jos ei ole suorittanut ylioppilastutkintoa)
 • kulttuurialan harkinnanvaraisen hakijan liitteet: todistuskopiot opinnoistasi ja työkokemuksesta, joihin haluat vedota sekä halutessasi vapaamuotoinen perustelu syistä, miksi haet harkinnanvaraisena hakijana juuri kyseiseen koulutukseen.
 • englanninkieliset koulutukset: lukuvuosimaksusta vapauttava asiakirja ja henkilöllisyystodistus (katso lisätietoa lukuvuosimaksuista Xamkin nettisivuilta)

Sinun ei tarvitse toimittaa mitään todistuskopioita, jos olet suorittanut:

 • yo-tutkinnon tai kaksoistutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen
 • ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon vuonna 2018 tai sen jälkeen tai
 • korkeakoulututkinnon Suomessa.

Näiden tutkintojen tiedot tarkistetaan suoraan valtakunnallisesta tietokannasta.

YAMK-koulutukseen hakevat: liitä hakulomakkeelle (kohtaan ”YAMK-koulutukseen hakevan työtodistukset”) kopio korkeakoulututkinnon jälkeen hankitusta alan työkokemuksesta (työtodistuksista). 

Pääsyvaatimukset

Yleinen amk-hakukelpoisuus

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB), Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB), Reifeprüfung-tutkinnon (RP) tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinnon (DIA)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot
 • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin tai
 • alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon.

YAMK -koulutukset:

 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, monialainen toimintakyvyn edistäminen, Savonlinna
 • Master of Social Services and Health Care / Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Rehabilitation, verkkototeutus
  • ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), geronomi (AMK), jalkaterapeutti (AMK), naprapaatti (AMK), liikunnanohjaaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), terveydenhoitaja (AMK) -tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava Suomessa suoritettu opistoasteen tutkinto (ennen v. 2000 koulutusrakenteen muutosta suoritettu esim. sairaanhoitajan tutkinto)
 • Merenkulkualan ylempi AMK, merenkulun johtaminen, Kotka
  • merikapteenin (AMK) tai merenkulkualan insinöörin (AMK) tai ammatillisen korkea-asteen merikapteenin tutkinto

YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen vaaditaan lisäksi hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu, vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Valintaperusteet

Löydät koulutuskohtaiset valintaperusteet Opintopolku.fi-palvelusta koulutuksen tiedoista Hakeminen-välilehdeltä.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos olet antanut itsestäsi virheellisiä tietoja.

Jotta et menettäisi sinulle tarjottua opiskelupaikkaa, varmista opiskelupaikan vastaanottaminen määräaikaan mennessä.

Valintakokeet / ennakkotehtävät

 • Lisähaussa emme tee valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos haet lisähaussa Xamkin koulutuksiin, on sinun osallistuttava kyseisen koulutuksen valintakokeeseen Xamkissa. Koetulos on voimassa vain tässä lisähaussa.
 • Kutsu lisähaun valintakokeeseen lähetetään sähköpostilla.
 • Esteettömyys opiskelijavalinnoissa: Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea erityisjärjestelyjä. Lue lisää sivun alaosasta.

Päivä- ja monimuoto-opinnot

ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Opiskelijat valitaan hakijan englanninkielisen haastatteluvideon perusteella. Linkki haastatteluvideoon sekä kopio henkilöllisyystodistuksesta palautetaan ke 11.8. klo 15 mennessä sähköisesti osoitteessa https://asiointi.xamk.fi/lomakkeet/1149/lomake.html 

WELLBEING MANAGEMENT

Opiskelijat valitaan hakijan CV:n ja haastatteluvideon perusteella. Sekä CV että haastatteluvideo tulee tehdä englannin kielellä.

GERONOMI (AMK), Kouvola ja Savonlinna

Valintakoe järjestetään Kouvolan kampuksella torstaina 12.8.2021 klo 09.00-16.00. Valintakoe sisältää motivaatiokirjeen ja ryhmäkeskustelun. Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla perjantaina 6.8.

Xamkin sosiaali- ja terveysalan koulutukset tekevät valintakoeyhteistyötä lisähaussa. Jos haet geronomi- ja jalkaterapeuttikoulutuksiin, sinut kutsutaan kokeeseen sille kampukselle, jonka koulutus on hakutoiveissasi ylempänä (Geronomit > Kouvola, Jalkaterapeutti > Savonlinna). Jos haet myös sairaanhoitajakoulutukseen, sinut kutsutaan vain sairaanhoitajakoulutuksen valintakokeeseen (koe on muuten samanlainen, mutta sisältää matemaattisen testin). Saat valintakokeesta pisteet myös hakemiesi geronomi- ja jalkaterapeuttikoulutusten valintaan.

JALKATERAPEUTTI (AMK), Savonlinna

Valintakoe järjestetään Savonlinnan kampuksella torstaina 12.8.2021 klo 09.00-16.00. Valintakoe sisältää motivaatiokirjeen ja ryhmäkeskustelun. Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla perjantaina 6.8.

Xamkin sosiaali- ja terveysalan koulutukset tekevät valintakoeyhteistyötä lisähaussa. Jos haet geronomi- ja jalkaterapeuttikoulutuksiin, sinut kutsutaan kokeeseen sille kampukselle, jonka koulutus on hakutoiveissasi ylempänä (Geronomit > Kouvola, Jalkaterapeutti > Savonlinna). Jos haet myös sairaanhoitajakoulutukseen, sinut kutsutaan vain sairaanhoitajakoulutuksen valintakokeeseen (koe on muuten samanlainen, mutta sisältää matemaattisen testin). Saat valintakokeesta pisteet myös hakemiesi geronomi- ja jalkaterapeuttikoulutusten valintaan.

SAIRAANHOITAJA (AMK), PÄIVÄOPINNOT, Mikkeli
SAIRAANHOITAJA (AMK), PÄIVÄ- JA MONIMUOTO-OPINNOT, Savonlinna

Valintakoe järjestetään Mikkelin ja Savonlinnan kampuksilla tiistaina 10.8.2021 klo 10.00-16.00 (jos hakijoita on paljon, toinen koepäivä on keskiviikkona 11.8.) Jos haet molemmille kampuksille, sinut kutsutaan kokeeseen sille kampukselle, joka on hakutoiveissasi ylempänä.

Valintakoe sisältää motivaatiokirjeen, ryhmäkeskustelun ja matematiikan testin. Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla perjantaina 6.8.

INSINÖÖRI (AMK), Kotka ja Savonlinna

Valintakoe järjestetään Kotkan ja Savonlinnan kampuksilla maanantaina 9.8.2021 klo 10.00.-12.30. Hakija kutsutaan kokeeseen sille kampukselle, joka on hänen ylimpänä tekniikan alan hakukohteenaan. Tarkempi tieto valintakokeen paikasta on valintakoekutsussa, joka lähetetään sähköpostilla perjantaina 6.8.

Koe järjestetään perinteisenä paperikokeena, ja siinä arvioidaan perusmatematiikan, perusfysiikan ja loogisen päättelyn taitoja.

RESTONOMI (AMK), Matkailu- ja palveluliiketoiminta

Valintakoe järjestetään Mikkelin kampuksella torstaina 12.8.2021 klo 10.00-12.00. Tarkempi tieto valintakokeen paikasta on valintakoekutsussa, joka lähetetään sähköpostilla perjantaina 6.8.

Valintakokeessa painotetaan äidinkielen, englannin ja ongelmanratkaisun taitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia. Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia.

 

YAMK-opinnot

REHABILITATION

Opiskelijat valitaan englanninkielisen ennakkotehtävän perusteella. Ennakkotehtävään sisältyy motivaatiovideo ja kirjallinen tehtävä (essee).

MONIALAINEN TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN

Opiskelijat valitaan ennakkotehtävän perusteella.

MERENKULUN JOHTAMINEN

Opiskelijat valitaan ennakkotehtän ja haastattelun perusteella.

 

SUOMEN KIELEN KOE

Sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan alan suomenkielisiin koulutuksiin hakevat, joiden sekä äidinkieli että koulusivistyskieli on muu kuin suomi, kutsutaan erilliseen suomen kielen kokeeseen. Kutsu lähetetään sähköpostilla.

Koe järjestetään etänä ma 16.8.2021 klo 10.00 – 12.00.

Koe arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Valituksi tuleminen edellyttää hyväksyttyä tulosta suomen kielen kokeesta.

 

Valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea yksilöllisiä järjestelyjä. Yksilöllisiä järjestelyjä haetaan Xamkin omalla hakemuksella.

Hakemukseen liitetään kopiot (skannattu tai kuva) todistuksista, jotka osoittavat yksilöllisten järjestelyjen tarpeen:

 • Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri, lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriösi vuoksi tarvitset tukitoimia kokeen suorittamiseen. Hakijan toivotaan liittävän hakemukseen myös ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen.
 • Muun sairauden tai vamman vuoksi lisäaikaa hakevat liittävät hakemukseen lääkärin antaman asiantuntijalausunnon, josta ilmenee sairauden tai vamman laatu, sen vaikutus toimintakykyyn valintakoetilanteessa ja yksilöllisten järjestelyjen tarve. Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemus liitteineen on toimitettava kesän 2021 lisähaussa viimeistään pe 6.8. klo 12.00.

Jos et toimita hakemusta määräaikaan mennessä, korkeakoululla ei ole velvollisuutta tarjota pyydettyjä järjestelyjä. Jos valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, sinun tulee jättää hakemus viipymättä.

Päätös yksilöllisistä järjestelyistä on kertaluonteinen ja koskee vain asianomaista valintakoetta. Mikäli hakija on tyytymätön päätöksessä ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä ammattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa. Kun hakija saa lopullisen yhteishaun valintapäätöksen, hän voi siinä vaiheessa tehdä oikaisuvaatimuksen myönnetyistä järjestelyistä osana valinnan muutoksenhakua.

Oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut saa ammattikorkeakoululain mukaan vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä päätöksen tehneen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia koskee Xamkissa tehtyä päätöstä, ota yhteyttä: hakijapalvelut(at)xamk.fi. Ellei asia tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteishakua koskeva oikaisuvaatimus tulee osoittaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle.

Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteella:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkintolautakunta,
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

tai

sähköpostitse osoitteeseen tutkintolautakunta(at)xamk.fi, viestin otsikoksi ”Oikaisuvaatimus tutkintolautakunnalle”.

Hakijapalvelut

Yhteystiedot

puh. 044 702 8891 (Kouvola) tai
040 585 6610 (Mikkeli)

hakijapalvelut@xamk.fi

Posti- ja käyntiosoitteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu / Hakijapalvelut
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola tai
Patteristonkatu 3X, 50100 Mikkeli

Aukioloajat: ma-pe klo 9-15