Xamk järjestää lisähaun syksyn tai kevään yhteishaussa vapaaksi jääneille opiskelupaikoille.

Huom! Tätä sivua päivitetään, kun seuraava mahdollinen lisähaku ja siellä olevat koulutukset on vahvistettu. 

 

Syksyn 2023 lisähaku

 

Lisähaun koulutukset

LISÄHAUN HAKUOHJEET

Hakulomake

Xamkin lisähaussa olevat koulutukset löytyvät Opintopolusta.

Hakulomakkeelle voit kerrallaan laittaa korkeintaan kuusi hakutoivetta. Lisähaussa sinulle voidaan tarjota useampaa opiskelupaikkaa, jos pisteesi valinnassa riittävät siihen. Voit kuitenkin ottaa vastaan vain yhden tarjotuista opiskelupaikoista. Hakutoiveiden järjestyksellä hakulomakkeella on merkitystä vain, jos haet valintakoeyhteistyössä oleviin Xamkin koulutuksiin (katso tällä sivulla kohta Valintakokeet / ennakkotehtävät).

Hakemuksen täyttämiseen tarvitset henkilötunnuksesi sekä koulutodistuksesi pohjakoulutuksesi ilmoittamista varten. Täytä hakemus huolellisesti. Palvelu auttaa sinua hakemuksen täyttämisessä ja ilmoittaa hakemukseen tarvittavista todistuskopioista. Xamkin lisähaku päättyy torstaina 7.12.2023 klo 15.00. Jätä hakemus hyvissä ajoin ennen määräaikaa.

Liitteet: Hakemukseen vaadittavat todistuskopiot tulee olla liitettyinä Opintopolun hakemukseen 8.12.2023 klo 12.00 mennessä.

Jos olet jo ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan kevätlukukaudella 2024 alkavasta koulutuksesta, et voi ottaa toista opiskelupaikkaa vastaan lisähaussa mukana olevasta koulutuksesta.

 

Hakemuksen muuttaminen ja täydentäminen

Hakutoiveita voit muuttaa vain hakuaikana kirjautumalla ja tunnistautumalla Oma Opintopolku -palveluun. Yksittäisten hakutoiveiden poistaminen tai lisääminen ei ole mahdollista enää hakuajan päättymisen jälkeen, mutta omiin osoitetietoihisi tms. voit tehdä muutoksia.

Hakulomake Opintopolussa

Linkki lisähaun hakulomakkeelle löytyy otsikon ”Koulutuksen hakukohteet > Lisähaku” alta.

Lisähaun valintaperusteet

Päivä- ja monimuoto-opinnot, joissa yleinen amk-hakukelpoisuus

Voit hakea näihin ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB) tai valmistunut IB-lukiosta ja kirjoittanut IB-kokeissa 6 ainetta
 • European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnon
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot
 • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin tai
 • alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon.

Tutkintosi tulee olla valmis 27.12.2023 mennessä niin, että tutkinnon tiedot näkyvät silloin KOSKI-palvelussa tai tallennat lopullisen tutkintotodistuksen hakulomakkeellesi.

YAMK-opinnot

Hakukelpoisuuden YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen antaa soveltuva korkeakoulututkinto tai opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja tämän jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Työkokemusta voi laskea 31.12.2023 saakka.

Löydät yamk-opintojen koulutuskohtaiset hakukelpoisuusvaatimukset Opintopolusta:

Merenkulun amk-tutkinnot

 • Vahtikonemestarista insinööri (AMK), merenkulku, laivatekniikka pohjakoulutusvaatimuksena on vahtikonemestarin koulutus ja pätevyyskirja tai konemestarin opintosuunnan tutkinto ja voimassa oleva vähintään vahtikonemestarin pätevyyskirja. Harkinnanvaraisessa valinnassa voidaan huomioida myös muu soveltuva merenkulun alan tutkinto.
 • Vahtiperämiehestä merikapteeni (AMK) pohjakoulutusvaatimuksena on vahtiperämiehen koulutus ja pätevyyskirja. Harkinnanvaraisessa valinnassa voidaan huomioida myös muu soveltuva merenkulun alan tutkinto.

Metsätalousinsinööri (AMK), monimuotototeutus

 • Pohjakoulutusvaatimuksena liiketalouden ja hallinnon alan, tekniikan alan tai luonnonvara-alan korkeakoulututkinto.

Yhteisöpedagogi (AMK), nuorisokasvatus ja nuorisotyö, monimuotototeutus

 • Pohjakoulutusvaatimuksena yhteisöpedagogikoulutuksen monimuoto-opintoihin:
  • humanistisen ja kasvatusalan tai lähialan (sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan, kulttuurialan, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan, matkailu- ja ravitsemisalan) opistoasteen tutkinto tai
  • em. alojen toisen asteen ammatillinen perustutkinto tai
  • em. alojen korkeakoulututkinto tai vastaavat opinnot

   

Valintakokeet / ennakkotehtävät

Päiväopinnot

INSINÖÖRI (AMK), YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA

Valintakoe järjestetään Mikkelin kampuksella keskiviikkona 13.12.2023 klo 9.00 – 12.00. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostilla kaikille hakukelpoisille hakijoille perjantaina 8.12.

Valintakoe on 2,5 tuntia kestävä kirjallinen koe (koetta ei tehdä tietokoneella), jossa mitataan perusmatematiikkaa, perusfysiikkaa ja loogisen päättelyn taitoja. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia.   

 

Insinööri (AMK), merenkulku, LAIVATEKNIIKKA ja MERIKAPTEENI (AMK)

Opiskelijat valitaan koulumenestyksen ja työkokemuksen perusteella. Tarkat ohjeet löytyvät Opintopolun valintaperusteista (linkit yllä).

 

YHTEISÖPEDAGOGI (AMK), YMPÄRISTÖKASVATUS JA YHTEISÖJEN KEHITTÄJÄ, MIKKELI

Valintakoe järjestetään Mikkelin kampuksella maanantaina 11.12.2023 klo 11.00 – 15.00. Valintakoe sisältää kirjallisen kokeen ja haastattelun. Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla hakukelpoisille hakijoille perjantaina 8.12.2023.

 

Monimuoto-opinnot

SAIRAANHOITAJA (AMK), MIKKELI

Valintakoe järjestetään Mikkelin kampuksella tiistaina 12.12.2023 klo 9.30 – noin 16. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostilla perjantaina 8.12.

Valintakoe sisältää kokeessa kirjoitettavan motivaatiokirjeen, ryhmäkeskustelun ja matematiikan testin. Tarvitset kokeen tekemiseen oman kannettavan tietokoneen.  Kokeessa käytetään Open Learn -alustaa, jolle tulee rekisteröityä ennen valintakoetta (ohjeet valintakoekutsussa). Kaikista valintakokeen osioista on saatava hyväksyttävä tulos voidakseen tulla valituksi koulutukseen. Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia.

Huom: Jos haet lisähaussa sairaanhoitajakoulutukseen sekä Mikkeliin että Savonlinnaan, osallistut valintakokeeseen vain sillä kampuksella, jonka merkitsit hakulomakkeelle ylemmäksi hakutoiveeksi. Saat kokeesta pisteet molempiin näihin hakutoiveisiisi.

 

SAIRAANHOITAJA (AMK), SAVONLINNA

Valintakoe järjestetään Savonlinnan kampuksella tiistaina 12.12.2023 klo 9.30 – noin 16. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostilla perjantaina 8.12.

Valintakoe sisältää kokeessa kirjoitettavan motivaatiokirjeen, ryhmäkeskustelun ja matematiikan testin. Tarvitset kokeen tekemiseen oman kannettavan tietokoneen. Kokeessa käytetään Open Learn -alustaa, jolle tulee rekisteröityä ennen valintakoetta (ohjeet valintakoekutsussa). Kaikista valintakokeen osioista on saatava hyväksyttävä tulos voidakseen tulla valituksi koulutukseen. Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia.

Huom: Jos haet lisähaussa sairaanhoitajakoulutukseen sekä Savonlinnaan että Mikkeliin, osallistut valintakokeeseen vain sillä kampuksella, jonka merkitsit hakulomakkeelle ylemmäksi hakutoiveeksi. Saat kokeesta pisteet molempiin näihin hakutoiveisiisi.

 

JALKATERAPEUTTI (AMK), SAVONLINNA

Valintakoe järjestetään Savonlinnan kampuksella keskiviikkona 13.12.2023 klo 9.30 – noin 16. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostilla perjantaina 8.12.

Valintakoe sisältää kokeessa kirjoitettavan motivaatiokirjeen ja ryhmäkeskustelun. Molemmista valintakokeen osioista on saatava hyväksyttävä tulos voidakseen tulla valituksi koulutukseen. Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia.

 

YHTEISÖPEDAGOGI (AMK), NUORISOKASVATUS JA NUORISOTYÖ, KOUVOLA

Valintakoehaastattelu järjestetään verkossa (MS Teams) maanantaina 11.12.2023 klo 8 – 18. Haastatteluaika varataan hakuaikana 4.-7.12.2023 tämän linkin kautta https://asiointi.xamk.fi/lomakkeet/445/lomakkeet.html. Haastatteluaikoja lisätään tarvittaessa. Valintakoeohje ja Teams-linkki lähetetään sähköpostilla haastatteluajan varanneille hakukelpoisille hakijoille perjantaina 8.12.2023.

 

METSÄTALOUSINSINÖÖRI (AMK), MONIMUOTOTOTEUTUS, MIKKELI

Opiskelijat valitaan videohaastattelun perusteella. Video on palautettava tiedostona hakulomakkeelle Opintopolussa viimeistään keskiviikkona 13.12.2023 klo 15:00 mennessä. Tästä löydät ohjeen videon tekemiseen.

 

YAMK-opinnot

INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT

Opiskelijat valitaan todistusvalinnan (hakukelpoisuuden antavan, Suomessa suoritetun amk-tutkinnon painotettu keskiarvo) perusteella. Tarkat ohjeet löytyvät Opintopolun valintaperusteista (linkki yllä).

 

PROSESSIAUTOMAATION PROJEKTITOIMINTA

Opiskelijat valitaan kirjallisen ennakkotehtävän, videoesittelyn ja valintakokeen perusteella.

 • Ennakkotehtävän ja videon palautusohje
 • Ennakkotehtävän ja videoesittelyn palautus Opintopolun hakulomakkeelle maanantaihin 11.12.2023 klo 15.00 mennessä.
 • Ennakkotehtävä ja videoesittely pisteytetään ja ne ovat edellytyksenä valintakokeeseen osallistumiselle. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse 12.12. mennessä kaikille ennakkotehtävän ja videoesittelyn palauttaneille hakukelpoisille hakijoille.
 • Valintakoe järjestetään Kotkan kampuksella torstaina 14.12.2023.

Lisähaussa emme tee valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Jos haet lisähaussa Xamkin koulutuksiin, on sinun osallistuttava kyseisen koulutuksen valintakokeeseen Xamkissa. Koetulos on voimassa vain tässä lisähaussa.

Esteettömyys opiskelijavalinnoissa: Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea yksilöllisiä järjestelyjä. Lue lisää sivun alaosasta.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut tarvittavat tutkinto- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos olet antanut itsestäsi virheellisiä tietoja.

Suomen kielen koe

Hakijat, jotka hakevat suomenkieliseen AMK-tutkintokoulutukseen ja joiden äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan erilliseen suomen kielen kokeeseen. Koe järjestetään verkossa torstaina 14.12.2023 klo 8-15 välisenä aikana.
 • Kutsu kielikokeeseen lähetetään sähköpostilla. Se sisältää ohjeet kokeeseen osallistumiseen sekä kellonajan, jolloin hakijan koe alkaa.
 • Koe arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Valituksi tuleminen edellyttää hyväksyttyä tulosta suomen kielen kokeesta.

Suomen kielen kokeesta saa vapautuksen, jos hakijalla on jokin seuraavista:

 • Perusopetuksen päättötodistuksen hyväksytty arvosana äidinkielenä (ei ”Suomi toisena kielenä”) opiskellusta suomen kielestä
 • Ammatillisen perustutkinnon hyväksytty arvosana äidinkielenä (ei ”Suomi toisena kielenä”) opiskellusta suomen kielestä
 • Lukion päättötodistuksen hyväksytty arvosana äidinkielenä (ei ”Suomi toisena kielenä”) opiskellusta suomen kielestä
 • Hyväksyttävästi suoritettu yo-äidinkieli
 • Vähintään yo-arvosana magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä –kokeessa
 • Yleisen kielitutkinnon (YKI) osakokeiden taitotasojen keskiarvo vähintään 3,5
 • Valtionhallinnon kielitutkinto suullisen taidon ja kirjallisen taidon osakokeiden suorittamisesta vähintään taitotasolla hyvä.

Valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea yksilöllisiä järjestelyjä. Yksilöllisiä järjestelyjä haetaan Xamkin omalla sähköisellä hakemuksella.

Hakemukseen liitetään kopiot (skannattu tai kuva) todistuksista, jotka osoittavat yksilöllisten järjestelyjen tarpeen:

 • Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri, lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriösi vuoksi tarvitset tukitoimia kokeen suorittamiseen. Hakijan toivotaan liittävän hakemukseen myös ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen.
 • Muun sairauden tai vamman vuoksi lisäaikaa hakevat liittävät hakemukseen lääkärin antaman asiantuntijalausunnon, josta ilmenee sairauden tai vamman laatu, sen vaikutus toimintakykyyn valintakoetilanteessa ja yksilöllisten järjestelyjen tarve. Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemus liitteineen on toimitettava viimeistään perjantaina 8.12.2023 klo 12.00.

Jos et toimita hakemusta määräaikaan mennessä, korkeakoululla ei ole velvollisuutta tarjota pyydettyjä järjestelyjä. Jos valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, sinun tulee jättää hakemus viipymättä.

Päätös yksilöllisistä järjestelyistä on kertaluonteinen ja koskee vain asianomaista valintakoetta. Mikäli hakija on tyytymätön päätöksessä ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä ammattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa. Kun hakija saa lopullisen yhteishaun valintapäätöksen, hän voi siinä vaiheessa tehdä oikaisuvaatimuksen myönnetyistä järjestelyistä osana valinnan muutoksenhakua.

Oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut saa ammattikorkeakoululain mukaan vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä päätöksen tehneen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia koskee Xamkissa tehtyä päätöstä, ota yhteyttä: hakijapalvelut(at)xamk.fi. Ellei asia tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat.

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteishakua koskeva oikaisuvaatimus tulee osoittaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle. Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteella:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkintolautakunta,
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

tai sähköpostitse tutkintolautakunta(at)xamk.fi, viestin otsikoksi ”Oikaisuvaatimus tutkintolautakunnalle”.

Haluatko aloittaa opiskelun heti?

Jos opiskelu kiinnostaa, voit aloittaa milloin vain - Xamk Pulsen avoimessa AMK:ssa! Tarjonta on Suomen laajinta, joten valinnanvaraa on. Valtaosa opinnosta on verkossa ja osa täysin maksuttomia.

Tutustu avoimen AMK:n tarjontaan

Hakijapalvelut

Yhteystiedot

puh. 044 702 8891 (Kouvola) tai
040 585 6610 (Mikkeli)

hakijapalvelut@xamk.fi

Aukioloajat: ma-pe klo 9-15

Posti- ja käyntiosoitteet