Xamk järjestää lisähaun kevään yhteishaussa vapaaksi jääneille opiskelupaikoille. 

 • Hakuaika 3. – 6.8.2020 (hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00).
 • Hakemukseen tarvittavat liitteet on tallennettava hakulomakkeelle 7.8. klo 12.00 mennessä.
 • Valintakokeet järjestetään 11.-20.8. ja kutsu valintakokeeseen lähetetään 10.8.
 • Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille mahdollisimman pian valintakokeen jälkeen.
 • Opiskelupaikka on vastaanotettava 7 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta.
 • Opinnot alkavat syksyllä 2020. Koulutuskohtaiset alkamisajat näet uusien opiskelijoiden nettisivuiltamme.

Lisähaun koulutukset

LISÄHAUN HAKUOHJEET

Hakulomake

Täytä hakulomake Opintopolku-palvelussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Löydät lisähaussa olevat koulutukset Opintopolusta kirjoittamalla Etsi koulutuksia -kenttään ”Xamk lisähaku”.

Hakulomakkeelle voit kerrallaan laittaa korkeintaan kuusi hakutoivetta. Lomakkeella olevia hakukohteita ei priorisoida eli hakutoivejärjestyksellä ei ole merkitystä.

Hakemuksen täyttämiseen tarvitset henkilötunnuksesi sekä koulutodistuksesi pohjakoulutuksesi ilmoittamista varten. Hakulomakkeelle tulee liittää kopio tutkintotodistuksesta (kuva tai skannattu todistus). Täytä hakemus huolellisesti ja oikein, palvelu auttaa sinua hakulomakkeen täyttämisessä. Xamkin lisähaku päättyy torstaina 6.8. 2020 klo 15.00, jätä hakemus hyvissä ajoin ennen määräaikaa.

Jos olet ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syyslukukaudella 2020 alkavasta koulutuksesta, et voi ottaa toista opiskelupaikkaa vastaan lisähaussa mukana olevasta koulutuksesta.

Hakemuksen muuttaminen ja täydentäminen

Hakutoiveita voit muuttaa vain hakuaikana. Voit tehdä tämän kirjautumalla ja tunnistautumalla Oma Opintopolku-palveluun (www.opintopolku.fi). Yksittäisten hakutoiveiden poistaminen tai lisääminen ei ole mahdollista enää hakuajan päättymisen jälkeen, mutta omiin osoitetietoihisi tms. voit tehdä muutoksia.

Liitteet

Hakemuksen liitteet

Hakulomakkeelle perjantaihin 7.8. klo 12:00 mennessä tallennettavat liitteet:

 • Tutkintotodistus vuonna 2017 tai aiemmin suoritetusta ammatillisesta perustutkinnosta, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta, kouluasteen tutkinnosta tai opistoasteen tutkinnosta.
 • Tutkintotodistus ulkomailla suoritetusta tutkinnosta, joka antaa hakukelpoisuuden korkeakouluun kyseisessä maassa (esim. high school diploma / higher secondary school certificate).
 • Virallisen kielenkääntäjän käännös todistuksista, joiden kieli ei ole englanti, suomi tai ruotsi.
 • Tutkintotodistus suoritetusta kansainvälisestä ylioppilastutkinnosta: International Baccalaureate (IB), Reifeprüfung (RP) tai European Baccalaureate (EB).
 • Ylioppilastutkintotodistus ennen vuotta 1990 Suomessa suoritetusta ylioppilastutkinnosta.
 • Lukion päättötodistus (jos ei ylioppilastutkintoa).
 • kulttuurialan harkinnanvaraisen hakijan liitteet: todistuskopiot opinnoistasi ja työkokemuksesta, joihin haluat vedota sekä halutessasi vapaamuotoinen perustelu syistä, miksi haet harkinnanvaraisena hakijana juuri kyseiseen koulutukseen.
 • vapautus lukuvuosimaksusta ja henkilöllisyystodistus (englanninkieliset koulutukset): lukuvuosimaksusta vapauttava asiakirja, jos et ole Suomen tai muun EU/ETA-maan kansalainen (katso lisätietoa Xamkin nettisivuilta) ja henkilöllisyystodistus (kaikki hakijat).

Sinun ei tarvitse toimittaa mitään todistuskopioita, jos olet suorittanut:

 • yo-tutkinnon tai kaksoistutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai
 • ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon vuonna 2018 tai sen jälkeen.

Näiden tutkintojen tiedot tarkistetaan suoraan valtakunnallisesta tietokannasta.

Merenkulun monimuotototeutuksiin hakevat:

 • tutkintotodistus-, pätevyyskirja- ja työtodistuskopiot

YAMK-koulutukseen hakevat: liitä hakulomakkeelle (kohtaan ”YAMK-koulutukseen hakevan työtodistukset”) kopio korkeakoulututkinnon jälkeen hankitusta alan työkokemuksesta (työtodistuksista). Suomessa suoritetuista korkeakoulututkinnoista ei tarvitse liittää tutkintotodistuksista, sillä tarkistamme korkeakoulututkinnon suoritusrekisteristä. 

Pääsyvaatimukset

Yleisen hakukelpoisuuden AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin saa, kun on suorittanut jonkin alla olevista tutkinnoista:

 • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot
 • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Merenkulun monimuotototeutukset

 • Merikapteeni (AMK), Kotka: vahtiperämiehen tutkinto ja pätevyyskirja
 • Insinööri (AMK), merenkulku, laivatekniikka, Kotka: vahtikonemestarin tutkinto ja pätevyyskirja

YAMK -koulutukset:

 • Master of Business Administration, International Business Management, Kouvola:
  • liiketalouden alan amk-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto tai Suomessa suoritettu liiketalouden alan opistoasteen tutkinto (ennen v. 2000 koulutusrakenteen muutosta aloitettu merkonomin tutkinto) ja  hyvä englannin kielen taito.
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, monialainen toimintakyvyn edistäminen, Savonlinna:
  • ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), geronomi (AMK), jalkaterapeutti (AMK), naprapaatti (AMK), sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), terveydenhoitaja (AMK) -tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava Suomessa suoritettu opistoasteen tutkinto (ennen v. 2000 koulutusrakenteen muutosta suoritettu esim. sairaanhoitajan tutkinto)

YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen vaaditaan lisäksi hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu, vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Valintaperusteet

Löydät koulutuskohtaiset valintaperusteet Opintopolku.fi -palvelusta koulutuksen tiedoista Hakeminen-välilehdeltä.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos olet antanut itsestäsi virheellisiä tietoja.

Jotta et menettäisi sinulle tarjottua opiskelupaikkaa, varmista opiskelupaikan vastaanottaminen määräaikaan mennessä.

Valintakokeet / ennakkotehtävät

 • Lisähaussa emme tee valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos haet lisähaussa Kaakkois-Suomen amk:n koulutuksiin, on sinun osallistuttava kyseisen koulutuksen valintakokeeseen Xamkissa. Koetulos on voimassa vain tässä lisähaussa.
 • Kutsu lisähaun valintakokeeseen lähetetään maanantaina 10.8. sähköpostilla.
 • Esteettömyys opiskelijavalinnoissa: Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea erityisjärjestelyjä. Lue lisää sivun alaosasta.

 

Artenomi (AMK), restaurointi

 • Valintakoe on tiistaina 11.8. sähköisesti etänä.
 • Valintakoe on kaksi vaiheinen:
  Vaihe 1. Hakija toimittaa itsestään minimissään 1 minuutin ja maksimissaan 2 minuutin videon (ohje videon tekoon valintakoekutsussa).
  Vaihe 2. Hakija saa klo 8.00 aamulla tiedon kolmesta valintakoetehtävästä, jotka hän luovuttaa samana päivänä klo 17.00 mennessä (ohje valintakoekutsussa).

Environmental Engineering 

 

Digital International Business 

 • Valintakokeeseen kutsutaan sähköpostilla kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakokeessa on kolme osiota, A) videotehtävä, palautus 12.8. mennessä B) online valintakoe 12.8. ja C) online ryhmähaastattelu 13. tai 14.8.
 • Kaikki kokeen osiot on suoritettava hyväksytysti. Lisäksi hyväksyttyyn valintakoetulokseen vaaditaan vähintään 13/50 pistettä sekä hyväksytty kielitaidon arviointi. Kaikki tehtävät ovat englanniksi. 
 • Valintakokeessa käytetään ennakkoaineistoa, joka on saatavilla täällä. 
 • Tarkemmat valintakoeohjeet englanninkielisellä lisähakusivulla. 

 

International Business Management 

 • Koulutukseen ei järjestetä valintakoetta. Opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja cv:n perusteella. Ohjeet lähetetään hakijoille 7.8. ja tehtävät tulee palauttaa sähköisesti 12.8.2020 23:59 mennessä osoitteessa https://asiointi.xamk.fi/lomakkeet/1155/lomake.html

 

Insinööri (AMK), biotuotetekniikka, päivätoteutus, Savonlinna
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, teollinen puurakentaminen, päivätoteutus, Savonlinna
Insinööri (AMK), merenkulku, laivatekniikka, päivätoteutus, Kotka
Insinööri (AMK), merenkulku, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus, Kotka

 • Opiskelijat valitaan Xamkin lisähaun tekniikan alan yhteisen valintakokeen perusteella.
 • Koe järjestetään Kotkan ja Savonlinnan kampuksella keskiviikkona 12.8.2020 klo 10.00. – 12.30. Hakija kutsutaan kokeeseen sille kampukselle, joka on hänen ylimpänä tekniikan alan hakukohteenaan. Tarkempi tieto valintakokeen paikasta on valintakoekutsussa, joka lähetetään sähköpostilla perjantaina 7.8. tai maanantaina 10.8.
 • Koe järjestetään perinteisenä paperikokeena, ja siinä arvioidaan perusmatematiikan, perusfysiikan ja loogisen päättelyn taitoja. Kokeessa saa olla mukana kynä, kumi ja viivoitin. Laskinta tai esim. taulukkokirjoja ei saa käyttää.

 

Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, Mikkeli

 • Opiskelijat valitaan valintakokeen perusteella.
 • Valintakoe järjestetään Mikkelissä perjantaina 14.8. Tarkempi tieto valintakokeen ajasta ja paikasta on valintakoekutsussa, joka lähetetään sähköpostilla perjantaina 7.8. tai maanantaina 10.8.
 • Valintakokeessa testataan suomen- ja englannin kielen sekä matematiikan taitoja. Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia.

 

Sairaanhoitaja (AMK), Savonlinna

 • Opiskelijat valitaan valintakokeen perusteella.
 • Kaikki hakukelpoiset hakijat voivat osallistua valintakokeeseen, joka järjestetään Savonlinnassa hakuaikaa seuraavalla viikolla (koepäivä ei ole vielä varmistunut). Kokeeseen on varattava koko päivä. Kutsu kokeeseen lähetetään sähköpostilla maanantaina 10.8.
 • Valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. Kaikista valintakokeen osioista on saatava hyväksyttävä tulos.

 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, monialainen toimintakyvyn edistäminen, Savonlinna

 

Tradenomi (AMK), data-analytiikka, Kouvola

 • Koulutukseen ei järjestetä valintakoetta. Opiskelijat valitaan motivaatiokirjeen ja koulutodistusten perusteella. Ohjeet lähetetään hakukelpoisille hakijoille sähköpostilla 7.8.2020.

 

Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka, Kotka

 • Koe järjestetään Kotkan kampuksella keskiviikkona 12.8.2020 klo 13.30. – 15.00. Tarkempaa tieto valintakokeesta valintakoekutsussa, joka lähetetään sähköpostilla perjantaina 7.8.

Valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea yksilöllisiä järjestelyjä. Yksilöllisiä järjestelyjä haetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun omalla hakemuksella.

Hakemukseen liitetään kopiot (skannattu tai kuva) todistuksista, jotka osoittavat yksilöllisten järjestelyjen tarpeen:

 • Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri, lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriösi vuoksi tarvitset tukitoimia kokeen suorittamiseen. Hakijan toivotaan liittävän hakemukseen myös ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen.
 • Muun sairauden tai vamman vuoksi lisäaikaa hakevat liittävät hakemukseen lääkärin antaman asiantuntijalausunnon, josta ilmenee sairauden tai vamman laatu, sen vaikutus toimintakykyyn valintakoetilanteessa ja yksilöllisten järjestelyjen tarve. Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemus liitteineen on toimitettava vuoden 2020 lisähaussa viimeistään pe 7.8. klo 12.00.

Jos et toimita hakemusta määräaikaan mennessä, korkeakoululla ei ole velvollisuutta tarjota pyydettyjä järjestelyjä.
Jos valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää hakemus viipymättä.

Päätös yksilöllisistä järjestelyistä on kertaluonteinen ja koskee vain asianomaista valintakoetta. Mikäli hakija on tyytymätön päätöksessä ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä ammattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa. Kun hakija saa lopullisen yhteishaun valintapäätöksen, hän voi siinä vaiheessa tehdä oikaisuvaatimuksen myönnetyistä järjestelyistä osana valinnan muutoksenhakua.

Oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut saa ammattikorkeakoululain mukaan vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä päätöksen tehneen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia koskee Xamkissa tehtyä päätöstä, ota yhteyttä: hakijapalvelut(at)xamk.fi. Ellei asia tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat.

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteishakua koskeva oikaisuvaatimus tulee osoittaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle.

Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteella:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkintolautakunta,
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

tai

sähköpostitse osoitteeseen tutkintolautakunta(at)xamk.fi, viestin otsikoksi ”Oikaisuvaatimus tutkintolautakunnalle”.

Hakijapalvelut

Yhteystiedot

puh. 044 702 8891 (Kouvola) tai
040 585 6610 (Mikkeli)

hakijapalvelut@xamk.fi

Posti- ja käyntiosoitteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu / Hakijapalvelut
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola tai
Patteristonkatu 3X, 50100 Mikkeli

Aukioloajat: ma-pe klo 9-15