Xamkin lisähaku kevään yhteishaussa vapaaksi jääneille opiskelupaikoille on päättynyt 6.8. klo 15.00. 

 • Hakuaika 1. – 6.8.2019.
 • Haku päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15:00.
 • Hakemukseen tarvittavat liitteet on tallennettava hakulomakkeelle hakuajan päättymiseen mennessä.
 • Valintakokeet järjestetään viikoilla 32-33. Kutsu valintakokeeseen lähetetään hakijalle sähköpostilla keskiviikkona 7.8. tai torstaina 8.8.
 • Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille mahdollisimman pian valintakokeen jälkeen.
 • Opiskelupaikka on vastaanotettava kymmenen päivän kuluessa tulosten julkistamisesta.
 • Opinnot alkavat pääsääntöisesti 19.8. Koulutuskohtaiset alkamisajat näet uusien opiskelijoiden nettisivuiltamme.

Lisähaun koulutukset

LISÄHAUN HAKUOHJEET

Hakulomake

Täytä hakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi. Löydät lisähaussa olevat koulutukset Opintopolusta kirjoittamalla Etsi koulutuksia -kenttään ”Xamk lisähaku”.

Hakulomakkeelle voit kerrallaan laittaa korkeintaan kuusi hakutoivetta. Lomakkeella olevia hakukohteita ei voi priorisoida eli hakutoivejärjestyksellä ei ole merkitystä.

Hakemuksen täyttämiseen tarvitset henkilötunnuksesi sekä koulutodistuksesi pohjakoulutuksesi ilmoittamista varten. Täytä hakemus huolellisesti ja oikein, palvelu auttaa sinua hakulomakkeen täyttämisessä. Xamkin lisähaku päättyy tiistaina 6.8.2019 klo 15.00, jätä hakemus hyvissä ajoin ennen määräaikaa.

Jos olet ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2019 alkavasta koulutuksesta, et voi ottaa toista opiskelupaikkaa vastaan lisähaussa mukana olevasta koulutuksesta.

Hakemuksen muuttaminen ja täydentäminen

Hakutoiveita voit muuttaa vain hakuaikana. Voit tehdä tämän kirjautumalla ja tunnistautumalla Oma Opintopolku-palveluun (www.opintopolku.fi). Yksittäisten hakutoiveiden poistaminen tai lisääminen ei ole mahdollista enää hakuajan päättymisen jälkeen, mutta omiin osoitetietoihisi tms. voi tehdä muutoksia.

Liitteet

Hakemuksen liitteet tallennetaan hakulomakkeelle:

 • YAMK-koulutukseen hakevat: liitä hakulomakkeelle (kohtaan ”Opiskelijoiksi valituilta vaadittavat todistukset (AMK)”) kopio korkeakoulututkinnon jälkeen hankitusta alan työkokemuksesta (työtodistuksista). Tutkintotodistuksista ei tarvitse liittää kopiota, sillä tarkistamme korkeakoulututkinnon suoritusrekisteristä.
 • ulkomailla suoritetulla tutkinnolla: kopio alkuperäisestä todistuksesta ja sen suomen-/ruotsin/englanninkielisestä käännöksestä.
 • EB-, IB- tai Reifeprüfung/DIA Diplomat -tutkintotodistus
 • merenkulun insinöörin ja merikapteenin monimuotototeutukseen hakevat: liitä hakulomakkeelle vahtikonemestarin tai vahtiperämiehen tutkintotodistukset, pätevyyskirjat ja työtodistukset (Trafin palvelutodistus).

Pääsyvaatimukset

Yleisen kelpoisuuden AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin saa, kun on suorittanut jonkin alla olevista tutkinnoista:

 • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot
 • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Monimuotototeutukset, joissa on poikkeava pohjakoulutusvaatimus:

 • insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), Mikkeli: pohjakoulutusvaatimuksena on soveltuva tekniikan alan opistoasteen insinöörin tutkinto tai muun alan amk-insinöörin tutkinto tai vastaava soveltuva korkeakoulututkinto.
 • insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, Mikkeli: pohjakoulutusvaatimuksena on sähköalan opistoasteen insinöörin tutkinto, sähköalan amk-insinöörin tutkinto, muu sähköalan korkeakoulututkinto tai muu vastaava korkeakoulututkinto.
 • insinööri (AMK), merenkulku: pohjakoulutusvaatimuksena on vahtikonemestarin tutkinto ja pätevyyskirja (harkinnanvaraisena hakeminen mahdollista)
 • merikapteeni (AMK): pohjakoulutusvaatimuksena on vahtiperämiehen tutkinto ja pätevyyskirja (harkinnanvaraisena hakeminen mahdollista)

YAMK -koulutukset:

 •  Master of Business Administration, International Business Management, Kouvola: soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä hyvä englannin kielen taito.
 • tradenomi (ylempi AMK), tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen, Mikkeli: pohjakoulutusvaatimuksena on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tai muu korkeakoulututkinto, mikäli siihen tai muihin opintoihin on sisältynyt vähintään 60 op liiketalouden opintoja tai henkilöllä on työkokemuksella osoitettu vastaava osaaminen.
 • tradenomi (ylempi AMK), logistiikka ja talous, Kouvola: pohjakoulutusvaatimuksena on liiketoiminnan logistiikan tradenomin amk-tutkinto tai tradenomin amk-tutkinto, jos hakijalla on vähintään 3 vuoden työkokemus logistiikan tehtävistä.
 • restonomi (ylempi AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, Mikkeli: pohjakoulutusvaatimuksena on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.
 • insinööri (ylempi AMK), ympäristöteknologia, Mikkeli: pohjakoulutusvaatimuksena on soveltuva insinöörin amk-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.
 • merenkulun ylempi AMK, merenkulun johtaminen, Kotka: pohjakoulutusvaatimuksena on merenkulun insinöörin amk-tutkinto tai merikapteenin amk-tutkinto.
 • sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, akuutti hoitotyö, Kotka: pohjakoulutusvaatimuksena on ensihoitajan (AMK), sairaanhoitajan (AMK) tai terveydenhoitajan (AMK) tutkinto.

 

Valintaperusteet

Löydät koulutuskohtaiset valintaperusteet Opintopolku.fi -palvelusta koulutuksen tiedoista Hakeminen-välilehdeltä.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos olet antanut itsestäsi virheellisiä tietoja. Jotta et menettäisi sinulle tarjottua opiskelupaikkaa, varmista opiskelupaikan vastaanottaminen määräaikaan mennessä.

Valintakokeet / ennakkotehtävät

 • Lisähaussa emme tee valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos haet lisähaussa Kaakkois-Suomen amk:n koulutuksiin, on sinun osallistuttava kyseisen koulutuksen valintakokeeseen Xamkissa. Koetulos on voimassa vain tässä lisähaussa.
 • Lisähaun hakija voi halutessaan käyttää kevään yhteishaussa saamaansa hyväksyttyä valintakoetulosta. Tästä on ilmoitettava Xamkin hakijapalveluihin (hakijapalvelut@xamk.fi tai admissions@xamk.fi) viimeistään 6.8. klo 15. Liitä yhteishaun tuloskirjeestä kopio sähköpostiviestiin.
 • Kutsu lisähaun valintakokeeseen lähetetään keskiviikkona 7.8. tai torstaina 8.8. sähköpostilla.
 • Esteettömyys opiskelijavalinnoissa: Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea erityisjärjestelyjä. Lue lisää sivun alaosasta.
 • Erillinen suomen kielen koe: Lue lisää sivun alaosasta.

 

Sairaanhoitajakoulutukset ja jalkaterapeuttikoulutus (Savonlinna)

Lisähaussa ei ole esivalintakoetta, kaikki hakukelpoiset hakijat voivat osallistua valintakokeeseen, joka järjestetään Savonlinnassa keskiviikkona 14.8. Koe alkaa klo 8.00 ja siihen on varattava koko päivä. Kutsu kokeeseen lähetetään sähköpostilla 7. tai 8.8., kutsussa on kokeen tarkka paikka.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 ja alin hyväksytty pistemäärä on 30. Kaikista valintakokeen osioista on saatava hyväksyttävä tulos.

Valintakokeeseen liittyvät lomakkeet, jotka saat myös valintakoekutsun liitteenä:

Tulosta taustatietolomake ja valmistava tehtävä täytä ne. Jos et voi tulostaa taustatieto- ja valmistava tehtävä-lomaketta, pyydä hakijapalveluita lähettämään ne sinulle postissa.

Ota kokeeseen mukaan

 • täytetty taustatietolomake
 • täytetty valmistava tehtävä
 • kirjoitusvälineet
 • henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai poliisiviranomaisen antama henkilökortti).

Asuntoja yhden yön yöpymiseen voi kysyä Savonlinnan Opiskelija-asunnoilta, sao@savut.fi.

 

Artenomi (AMK), restaurointi, päivätoteutus (Kouvola)

Valintakokeeseen ei ole ennakkotehtäviä. Kokeeseen kutsutaan sähköpostilla kaikki hakukelpoiset hakijat, tarkemmat tiedot valintakokeesta valintakoekutsussa. Valintakoe järjestetään Kouvolassa.

Valintakoepävä: keskiviikko 14.8.2019

Valintakokeeseen liittyvä taustatietolomake, jonka saat myös valintakoekutsun liitteenä.

Vakijan tulee saada vähintään puolet (50 p) valintakokeen enimmäispistemäärästä (100 p) voidakseen tulla valituksi opiskelemaan. Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti. Valintakoe sisältää erilaisia tehtäviä ja haastattelun. Valintakokeet pidetään kahtena päivänä ja kunakin päivänä on kaksi erillistä valintakoetehtävää. Koulutukset eivät ole valintakoeyhteistyössä keskenään eivätkä muiden koulutusten kanssa.

 

Insinöörikoulutukset päivätoteutuksena

Teollinen puurakentaminen (Savonlinna), sähkö- ja automaatiotekniikka (Mikkeli), talotekniikka (LVI) (Mikkeli), energiatekniikka (Kotka), logistiikka (Kotka) ja rakennustekniikka (Kotka)

Valintakoe järjestetään maanantaina 12.8.2019. Valintakoe on 2,5 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä.

Valintakokeen ennakkoaineisto julkaistaan 29.7. sivulla teliennakko.metropolia.fi. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä.

Voit tutustua aiempien vuosien valintakokeisiin täällä (huom. vuodesta 2016 lähtien valintakoe on muuttunut).

Valintakoe:

 • Koepäivä: maanantai 12.8.2019
 • Koeaika: saavu paikalle viimeistään klo 09.45, koeaika klo 10.00 – 12.30
 • Koepaikka
  • Savonlinnassa: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Savonlinnan kampus,  (Savonniemenkatu 6, Savonlinna), kampustietoa
  • Mikkelissä: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Mikkelin kampus, A-rakennus (Patteristonkatu 3 A, Mikkeli), kampustietoa
  • Kotka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kotkan kampus (Pääskysentie 1, Kotka), kampustietoa
 • Valintakokeesta saa poistua aikaisintaan klo 11.00. Tämän ajankohdan jälkeen ei myöskään myöhästyneitä hakijoita voida ottaa kokeeseen.
 • Ota mukaan
  • kynä, kumi, tarvittaessa teroitin, viivoitin, harppi ja kulma-astelevy (laskinta, kaavastoja tai taulukkokirjoja ei saa käyttää)
  • valokuvallinen virallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai poliisiviranomaisen antama henkilökortti).

Kampuksella on mahdollisuus maksulliseen ruokailuun.

Environmental Engineering (Mikkeli)

Valintakoe järjestetään Mikkelissä tiistaina 13.8.2019 klo 10-12 + haastattelu. Valintakoe sisältää kirjallinen kokeen ja haastattelun. Koe mittaa soveltuvuutta koulutusalalle sekä opiskeluvalmiuksia. Hakijan englannin kielen taito arvioidaan kokeessa. Hyväksyttyyn koetulokseen vaaditaan vähintään 10/40 pistettä sekä hyväksytty kielitaidon arviointi.

Voit tutustua aiempien vuosien tekniikan englanninkielisiin, valtakunnalisiin valintakokeisiin täällä.

Valintakoe:

 • Koepäivä: tiistai 13.8.2019
 • Koeaika: klo 10.00 – 12.00 + haastattelu (haastattelun aikataulu annetaan koepaikalla)
 • Koepaikka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Mikkelin kampus, A-rakennus (Patteristonkatu 3 A, Mikkeli), kampustietoa
 • Ota mukaan
  • kynä, kumi, tarvittaessa teroitin, viivoitin, harppi ja kulma-astelevy (laskinta, kaavastoja tai taulukkokirjoja ei saa käyttää)
  • valokuvallinen virallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai poliisiviranomaisen antama henkilökortti).

Kampuksella on mahdollisuus maksulliseen ruokailuun.

Insinööri (AMK), merenkulku, Kotka

Merenkulkualan insinöörin päivätoteutuksen valintakoe sisältää tekniikan alan valtakunnallisen valintakokeen ja englannin kielen kokeen. Valintakokeeseen kutsutaan sähköpostilla kaikki hakukelpoiset hakijat.

Valintakoe on maanantaina 12.8.2019.

Tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Valintakokeeseen on ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa sivulla teliennakko.metropolia.fi/ kaksi viikkoa ennen koetta (ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa). Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

 

Insinööri- ja merikapteenikoulutukset monimuotototeutuksena

sähkö- ja automaatiotekniikka (Mikkeli), talotekniikka (LVI) (Mikkeli)

Molempiin koulutuksiin järjestetään valintakokeen sijasta puhelinhaastattelu ma-ti 12.-13.8. Jos haastattelija ei tavoita hakijaa puhelimitse, hakijalle lähetetään tekstiviesti jossa pyydetään soittamaan haastattelijalle viimeistään perjantaina 16.8.

 

Insinööri (AMK), merenkulku ja merikapteeni (AMK), monimuotototeutukset

Monimuotototeutuksiin ei järjestetä valintakoetta. Opiskelijavalinta tehdään aiemman koulumenestyksen ja alakohtaisen työkokemuksen perusteella.

 

Restonomikoulutus, päivätoteutus (Mikkeli)

Valintakoe järjestetään Mikkelin kampuksella torstaina 15.8.2019 klo 10.00 alkaen. Kutsu valintakokeeseen lähetetään sähköpostilla perjantaina 7.12. Valintakokeessa on ennakkoaineistoon perustuva kirjallinen osio ja ryhmähaastattelu. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Ennakkoaineisto:

Valintakokeessa käytetään ennakkoaineistoa:  Syty kiertotaloudesta- Yhdessä kiinni kasvuun https://ek.fi/wp-content/uploads/Syty_kiertotaloudesta_aukeamittain_web.pdf. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alan koulutukseen, motivaatiota, äidinkielen, englannin ja ongelmanratkaisun taitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia.

Valintakokeen maksimipistemäärä on 70. Valintakokeesta on saatava yhteensä vähintään 25 pistettä ja haastattelusta sekä kirjallisen kokeen kaikista osioista on saatava vähintään 1 piste. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakoe

Aika: torstai 15.8.2019

Koepaikka: Kaakkois-Suomen amk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, D-rakennuksen 1. krs, tila D117, Mikkeli (kampustietoa)

Valintakokeen aikataulu:

 • Ilmoittautuminen klo 9.30 – 9.55 D-rakennuksen 1. krs, tila D117
 • Kirjallinen koe klo 10.00 – 12.00
 • Ryhmähaastattelut (kesto noin 20 minuuttia) klo 12.30 alkaen, D-rakennus, 1.krs. tila D133

Ota mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai poliisiviranomaisen antama henkilökortti) ja kirjoitusvälineet (laskinta ei saa käyttää). Kampusalueella on mahdollisuus maksulliseen ruokailuun.

 

Tradenomikoulutukset päivätoteutuksena

Liiketoiminnan data-analytiikka ja visualisointi (Kouvola)

Valintakoe on keskiviikkona 14.8.2019 Kouvolassa. Kutsu valintakokeeseen lähetetään sähköpostilla.

Liiketoiminnan data-analytiikan ja visualisoinnin valintakokeessa on kaksi osaa: ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (20 p) ja loogista päättelyä sekä matemaattista osaamista mittaava osa (20 p).

Valintakoe perustuu ennakkoaineistoon: joka koostuu kolmesta julkaisusta:

Fiskarsin vuosikertomus 2013, sivut 1 – 71. Käytä ammattikorkeakoulun kotisivulla julkaistua koostettua versiota.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Kuluttajaoikeuden linjauksia: Verkkokauppa ja muu etämyynti

Jacqui Kew, Mike Herrington, Yana Litovsky, Helen Gale: Generation Entrepreneur? The state of global youth entrepreneurship. Youth Business International and Global Entrepreneurship Monitor. 2013. Sivut 1 – 59.

Hakijan ei edellytetä osaavan ulkoa kuvioissa tai taulukoissa esitettyjä yksittäisiä numeerisia lukuja. Kuvioiden ja taulukoiden sisältämiä tietoja täytyy kuitenkin osata käyttää tekstitiedon tukena kokonaisuuksien, osuuksien, suuruusluokkien ja trendien hahmottamiseen.

Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä (max 40 p).


Digital International Business (Kouvola)

Valintakoe järjestetään Kouvolassa keskiviikkona 14.8.2019 klo 10-13 + haastattelu. Valintakokeeseen kutsutaan sähköpostilla kaikki hakukelpoiset hakijat.

Valintakoe sisältää kirjallisen osion ja haastattelun. Valintakokeessa käytetään ennakkoaineistoa, joka on saatavilla täällä.  Aineisto ei saa olla mukana valintakokeessa. Hakijan englannin kielen taito arvioidaan kokeessa.

Kaikki kokeen osiot on suoritettava hyväksytysti. Lisäksi hyväksyttyyn valintakoetulokseen vaaditaan vähintään 10/40 pistettä sekä hyväksytty kielitaidon arviointi.

Valintakoe:

 • Koepäivä: keskiviikko 14.8.2019
 • Koeaika: klo 10.00 – 13.00 + haastattelu (haastattelun aikataulu annetaan koepaikalla)
 • Koepaikka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kouvolan kampus, (Paraatikenttä 7, Kouvola), kampustietoa
 • Ota mukaan
  • kynä, kumi, tarvittaessa teroitin ja viivoitin (laskinta, ennakkomateriaalia tai muita aineistoja tai laitteita ei saa käyttää)
  • valokuvallinen virallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai poliisiviranomaisen antama henkilökortti).

Kampuksella on mahdollisuus maksulliseen ruokailuun.

 

YAMK-Koulutukset

Master of Business Administration, International Business Management (Kouvola)

Valintakoe järjestetään Kouvolassa perjantaina 16.8.2019 klo 10-16. Valintakokeeseen kutsutaan sähköpostilla kaikki hakukelpoiset hakijat.

Valintakoe sisältää kirjallisen osion ja haastattelun. Hakijan englannin kielen taito arvioidaan kokeessa.

Hyväksyttyyn valintakoetulokseen vaaditaan vähintään 20/100 pistettä sekä hyväksytty kielitaidon arviointi.

Valintakoe:

 • Koepäivä: perjantai 16.8.2019
 • Koeaika: klo 10.00 – 16.00
 • Koepaikka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kouvolan kampus, (Paraatikenttä 7, Kouvola), kampustietoa
 • Ota mukaan
  • kirjoitusvälineet
  • valokuvallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai poliisiviranomaisen antama henkilökortti).

Kampuksella on mahdollisuus maksulliseen ruokailuun.

 

Tradenomi (ylempi amk), logistiikka ja talous (Kouvola)

Valintakoehaastatteluun kutsutaan sähköpostilla kaikki hakukelpoiset, ennakkotehtävän määräajassa palauttaneet ja hyväksytysti suorittaneet hakijat. Ohjeet ennakkotehtävän tekemiseen. Ennakkotehtävä on palautettava 8.8. mennessä osoitteessa https://asiointi.xamk.fi/lomakkeet/717/lomake.html. Haastattelu järjestetään Kouvolassa torstaina 15.8.2019.

 

Tradenomi (ylempi AMK), tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen (Mikkeli)

Koulutukseen ei järjestetä valintakoetta. Sen sijaan hakijoiden on palautettava kirjallinen ennakkotehtävä ja haastatteluvideo 11.8. mennessä sähköisesti osoitteessa https://asiointi.xamk.fi/lomakkeet/944/lomake.html. Ohje ennakkotehtävän ja videon tekemiseen ja lähdemerkintäohje.

 

Restonomi (ylempi AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta (Mikkeli)

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen, joka järjestetään Mikkelissä perjantaina 16.8.2019. Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla.

Valintakoe sisältää kirjalliseen ennakkoaineistoon ja kokeessa jaettavaan materiaaliin pohjautuvan kirjallisen osion ja haastattelun. Ennakkoaineistona on F. Martela & K. Jarenko (2014). Sisäinen motivaatio. Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014.

 

Insinööri (ylempi AMK), ympäristöteknologia (Mikkeli)

Koulutukseen ei järjestetä valintakoetta. Sen sijaan hakijan on tehtävä haastatteluvideo, joka palauatetaan 11.8. mennessä sähköisesti osoitteessa https://asiointi.xamk.fi/lomakkeet/946/lomake.html. Ohje haastatteluvideon tekemiseen.

 

Insinööri (YAMK) tai merikapteeni (YAMK), merenkulun johtaminen, Kotka

Valintakoe toteutetaan haastatteluna, johon kutsutaan kaikki hakukelpoiset, ennakkotehtävän määräajassa palauttaneet ja hyväksytysti suorittaneet hakijat. Ohje ennakkotehtävän tekemiseen. Ennakkotehtävä on palautettava 6.8.2019 mennessä osoitteessa https://asiointi.xamk.fi/lomakkeet/280/lomake.html.

Haastattelu järjestetään Kotkassa torstaina 15.8.2019. Haastattelukutsu lähetetään sähköpostilla.

 

Sosiaali- ja terveysala (YAMK), akuutti hoitotyö, Kotka

Valintakokeeseen kutsutaan sähköpostilla kaikki hakukelpoiset, ennakkotehtävän määräajassa palauttaneet ja hyväksytysti suorittaneet hakijat. Ennakkotehtävä on tehtävä netissä täällä 6.8.2019 mennessä. 

Valintakoe järjestetään Kotkassa tiistaina 13.8.2019. Ennakkotehtävästä ja amk-tutkintoon sisältyneen opinnäytetyön arvosanasta saadut pisteet sisältyvät valintakokeen pisteisiin.

Tutustu kampuksiin

Olemme keränneet tietoa kampuksista valintakokeisiin saapuville.

Lataa kartat tai tutustu kampuksiin virtuaalisesti.

Sivulta löydät myös vinkkejä valintakokeisiin valmistautumiseen.

Lue lisää

Valintakokeen erityisjärjestelyt

Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea erityisjärjestelyjä. Erityisjärjestelyjä haetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun omalla sähköisellä lomakkeella.

Hakemukseen liitetään kopiot (skannattu tai kuva) todistuksista, jotka osoittavat erityisjärjestelyjen tarpeen:

 • Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri, lausunto. Hakijan toivotaan liittävän hakemukseen myös ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, mikäli sellainen on. Huomiothan, että lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla enintään viisi vuotta vanhoja.
 • Muun sairauden tai vamman vuoksi lisäaikaa hakevat liittävät hakemukseen lääkärin antaman asiantuntijalausunnon, josta ilmenee sairauden tai vamman laatu, sen vaikutus toimintakykyyn valintakoetilanteessa ja erityisjärjestelyjen tarve. Lausunnot, jotka osoittavat pysyvän oppimisvaikeuden tai sairauden, saavat olla enintään viisi vuotta vanhoja. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti.

Lisähaussa hakemus ja sen liitteet on toimitettava viimeistään 6.8.2019 klo 15.00. Jos et toimita hakemusta määräaikaan mennessä, korkeakoululla ei ole velvollisuutta tarjota pyydettyjä eritysjärjestelyjä.

Päätös erityisjärjestelyistä on kertaluonteinen ja koskee vain asianomaista valintakoetta.

Suomen kielen koe

Ne hakijat, jotka hakevat suomenkielisiin AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin ja joiden sekä äidinkieli että koulusivistyskieli on muu kuin suomi, kutsutaan erilliseen suomen kielen kokeeseen. Kielikokeeseen kutsutun hakijan on saatava suomen kielen kokeesta hyväksyttävä tulos, jotta hän voi tulla valituksi opiskelemaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun. Sen lisäksi hakijan on saatava varsinaisesta valintakokeesta pisteitä niin paljon, että ne riittävät valituksi tulemiseen.

Kielikoe järjestetään Mikkelissä ja Kotkassa torstaina 8.8 2019 klo 12-14. Kutsut kielikokeeseen (mm. kokeen tarkka paikka) lähetetään sähköpostilla keskiviikkona 7.8. Koe arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Valituksi tuleminen edellyttää hyväksyttyä tulosta suomen kielen kokeesta.

Oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut saa ammattikorkeakoululain mukaan vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä päätöksen tehneen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia koskee Xamkissa tehtyä päätöstä, ota yhteyttä: hakijapalvelut(at)xamk.fi. Ellei asia tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat.

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteishakua koskeva oikaisuvaatimus tulee osoittaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle.

Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteella:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkintolautakunta,
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

tai

sähköpostitse osoitteeseen tutkintolautakunta(at)xamk.fi, viestin otsikoksi ”Oikaisuvaatimus tutkintolautakunnalle”.

MATKAOPPAASTA RESTONOMIKSI

Restonomi on rempseä, sosiaalinen ja ryhtyy tuumasta toimeen.

Lue lisää Jaden opinnoista

Joustavasti laineille

Harjoittelu oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan, ja siitä unelmakesätyöpaikka Kotkan yhteysalusliikenteeseen.

Lue lisää Mikon ja Donin opinnoista

Data-analytiikka ja visualisointi

Analyyttistä ajattelua, kirjoittamista ja visuaalisuutta

Lue lisää Emman opinnoista

Hakijapalvelut

Yhteystiedot

puh. 044 702 8891 (Kouvola) tai
040 585 6610 (Mikkeli)

hakijapalvelut@xamk.fi

Posti- ja käyntiosoitteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu / Hakijapalvelut
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola tai
Patteristonkatu 3X, 50100 Mikkeli

Aukioloajat: ma-pe klo 9-15

Jaa sivu