Xamk järjestää lisähaun syksyn yhteishaussa vapaaksi jääneille opiskelupaikoille. 

 • Hakuaika 6. – 9.12.2021 (hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00).
 • Koulutuksesta riippuen vapaita paikkoja on 2-10, katso tieto Opintopolusta.
 • Opinnot alkavat tammikuussa 2022.
 • Uusien opiskelijoiden ohjeet ja aikataulut löydät osoitteesta www.xamk.fi/uusi-opiskelija.

Lisähaun koulutukset

LISÄHAUN HAKUOHJEET

Hakulomake

Xamkin lisähaussa olevat koulutukset löytyvät Opintopolusta. Klikkaa haluamasi koulutuksen nimeä > klikkaa avautuvan sivun alaosassa koulutuksen nimeä vielä uudelleen. Koulutuksen hakukohteet -kohdasta etsi ”Lisähaku”, siitä löydät linkit hakulomakkeelle ja valintaperusteisiin.

Hakulomakkeelle voit kerrallaan laittaa korkeintaan kuusi hakutoivetta. Lisähaussa sinulle voidaan tarjota useampaa opiskelupaikkaa, jos pisteesi valinnassa riittävät siihen. Voit kuitenkin ottaa vastaan vain yhden tarjotuista opiskelupaikoista. Hakutoiveiden järjestyksellä hakulomakkeella on merkitystä vain, jos haet valintakoeyhteistyössä oleviin Xamkin koulutuksiin (katso tällä sivulla kohta Valintakokeet / ennakkotehtävät).

Hakemuksen täyttämiseen tarvitset henkilötunnuksesi sekä koulutodistuksesi pohjakoulutuksesi ilmoittamista varten. Hakulomakkeelle tulee liittää kopio tutkintotodistuksesta (kuva tai skannattu todistus). Täytä hakemus huolellisesti ja oikein, palvelu auttaa sinua hakulomakkeen täyttämisessä. Xamkin lisähaku päättyy torstaina 9.12. 2021 klo 15.00, jätä hakemus hyvissä ajoin ennen määräaikaa.

Jos olet jo ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan kevätlukukaudella 2022 alkavasta koulutuksesta, et voi ottaa toista opiskelupaikkaa vastaan lisähaussa mukana olevasta koulutuksesta.

Hakemuksen muuttaminen ja täydentäminen

Hakutoiveita voit muuttaa vain hakuaikana. Voit tehdä tämän kirjautumalla ja tunnistautumalla Oma Opintopolku-palveluun (www.opintopolku.fi). Yksittäisten hakutoiveiden poistaminen tai lisääminen ei ole mahdollista enää hakuajan päättymisen jälkeen, mutta omiin osoitetietoihisi tms. voit tehdä muutoksia.

Liitteet

Hakemuksen liitteet

Hakulomakkeelle hakuajan päättymiseen eli 9.12. klo 15.00 mennessä tallennettavat liitteet:

 • tutkintotodistus vuonna 2017 tai aiemmin suoritetusta ammatillisesta perustutkinnosta, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta, kouluasteen tutkinnosta tai opistoasteen tutkinnosta
 • tutkintotodistus ulkomailla suoritetusta tutkinnosta, joka antaa hakukelpoisuuden korkeakouluun kyseisessä maassa (esim. high school diploma / higher secondary school certificate)
 • tutkintotodistus ulkomailla suoritetusta korkeakoulututkinnosta
 • virallisen kielenkääntäjän käännös todistuksista, joiden kieli ei ole englanti, suomi tai ruotsi
 • tutkintotodistus suoritetusta kansainvälisestä ylioppilastutkinnosta: International Baccalaureate (IB), Reifeprüfung (RP/DIA) tai European Baccalaureate (EB).
 • tutkintotodistus ennen vuotta 1990 Suomessa suoritetusta ylioppilastutkinnosta
 • lukion päättötodistus (jos ei ole suorittanut ylioppilastutkintoa)
 • kulttuurialan harkinnanvaraisen hakijan liitteet: todistuskopiot opinnoistasi ja työkokemuksesta, joihin haluat vedota sekä halutessasi vapaamuotoinen perustelu syistä, miksi haet harkinnanvaraisena hakijana juuri kyseiseen koulutukseen.
 • englanninkieliset koulutukset: lukuvuosimaksusta vapauttava asiakirja ja henkilöllisyystodistus (katso lisätietoa lukuvuosimaksuista Xamkin nettisivuilta)

Sinun ei tarvitse toimittaa mitään todistuskopioita, jos olet suorittanut:

 • yo-tutkinnon tai kaksoistutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen
 • ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon vuonna 2018 tai sen jälkeen tai
 • korkeakoulututkinnon Suomessa.

Näiden tutkintojen tiedot tarkistetaan suoraan valtakunnallisesta tietokannasta.

Merenkulkualan koulutuksiin hakevat: liitä hakulomakkeelle kopiot merenkulkualan tutkintotodistuksesta, pätevyyskirjasta ja työtodistuksista (esim. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin meripalveluote) 

Pääsyvaatimukset

Yleinen amk-hakukelpoisuus

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB), Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB), Reifeprüfung-tutkinnon (RP) tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinnon (DIA)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot
 • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin tai
 • alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon.

Merenkulun koulutusten pääsyvaatimukset

 • Merikapteeni: vahtiperämiehen tutkinto ja pätevyyskirja
 • Merenkulun laivatekniikan insinööri: vahtikonemestarin tutkinto ja pätevyyskirja

 

Valintaperusteet

Löydät koulutuskohtaiset valintaperusteet Opintopolusta kunkin koulutuksen tiedoista kohdasta Koulutuksen hakukohteet > Lisähaku > klikkaa ”Lue valintaperusteet”.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos olet antanut itsestäsi virheellisiä tietoja.

Jotta et menettäisi sinulle tarjottua opiskelupaikkaa, varmista opiskelupaikan vastaanottaminen määräaikaan mennessä.

Valintakokeet / ennakkotehtävät

 • Lisähaussa emme tee valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos haet lisähaussa Xamkin koulutuksiin, on sinun osallistuttava kyseisen koulutuksen valintakokeeseen Xamkissa. Koetulos on voimassa vain tässä lisähaussa.
 • Kutsu lisähaun valintakokeeseen lähetetään sähköpostilla.
 • Esteettömyys opiskelijavalinnoissa: Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea erityisjärjestelyjä. Lue lisää sivun alaosasta.

 

Muotoilija (AMK), biotuotemuotoilu, päivätoteutus, Kouvola
 • Valintakoe on kaksivaiheinen; ennakkoon tehtävä video ja verkossa tehtävä etävalintakoe tiistaina 14.12.2021.
 • Valintakoekutsu ja ohje videon tekemiseen lähetetään sähköpostilla kaikille hakukelpoisille hakijoille 9. tai 10.12.
 • Valintakoe sisältää erilaisia tehtäviä.
Muotoilija (AMK), muoti ja puvustus, päivätoteutus, Kouvola
 • Valintakoe on kaksivaiheinen; ennakkoon tehtävä video ja verkossa tehtävä etävalintakoe maanantaina 13.12.2021.
 • Valintakoekutsu ja ohje videon tekemiseen lähetetään sähköpostilla kaikille hakukelpoisille hakijoille 9. tai 10.12.
 • Valintakoe sisältää erilaisia tehtäviä.

 

Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kotka
 • Valintakoe järjestetään tiistaina 14.12.2021
  • Savonlinnan kampuksella klo 10.00-16.00.
  • Kotkan kampuksella klo 8.30-18.00.
 • Lisähaussa olevat sairaanhoitajakoulutukset tekevät valintakoeyhteistyötä. Jos haet molempiin sairaanhoitajakoulutuksiin, niin
  • osallistut kokeeseen sillä kampuksella, jonka olet hakulomakkeella merkinnyt ylemmäksi hakutoiveeksi
  • saat valintakokeesta pisteet molempiin hakutoiveisiisi.
 • Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla torstaina 9.12 tai perjantaina 10.12.
 • Valintakoe sisältää kokeessa kirjoitettavan motivaatiokirjeen, ryhmäkeskustelun ja matematiikan testin. Kaikista valintakokeen osioista on saatava hyväksyttävä tulos. Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia.

 

SUOMEN KIELEN KOE

Muotoilija- ja sairaanhoitajakoulutuksiin hakevat, joiden sekä äidinkieli että koulusivistyskieli on muu kuin suomi, kutsutaan erilliseen suomen kielen kokeeseen. Koe järjestetään etäkokeena keskiviikkona 15.12.2021 klo 13.00 – 15.00. Kutsu kielikokeeseen ja ohjeet kokeen suorittamiseen lähetetään sähköpostilla.

Koe arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Valituksi tuleminen edellyttää hyväksyttyä tulosta suomen kielen kokeesta.

 

Valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea yksilöllisiä järjestelyjä. Yksilöllisiä järjestelyjä haetaan Xamkin omalla hakemuksella.

Hakemukseen liitetään kopiot (skannattu tai kuva) todistuksista, jotka osoittavat yksilöllisten järjestelyjen tarpeen:

 • Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri, lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriösi vuoksi tarvitset tukitoimia kokeen suorittamiseen. Hakijan toivotaan liittävän hakemukseen myös ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen.
 • Muun sairauden tai vamman vuoksi lisäaikaa hakevat liittävät hakemukseen lääkärin antaman asiantuntijalausunnon, josta ilmenee sairauden tai vamman laatu, sen vaikutus toimintakykyyn valintakoetilanteessa ja yksilöllisten järjestelyjen tarve. Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemus liitteineen on toimitettava syksyn 2021 lisähaussa viimeistään to 9.12. klo 15.00.

Jos et toimita hakemusta määräaikaan mennessä, korkeakoululla ei ole velvollisuutta tarjota pyydettyjä järjestelyjä. Jos valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, sinun tulee jättää hakemus viipymättä.

Päätös yksilöllisistä järjestelyistä on kertaluonteinen ja koskee vain asianomaista valintakoetta. Mikäli hakija on tyytymätön päätöksessä ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä ammattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa. Kun hakija saa lopullisen yhteishaun valintapäätöksen, hän voi siinä vaiheessa tehdä oikaisuvaatimuksen myönnetyistä järjestelyistä osana valinnan muutoksenhakua.

Oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut saa ammattikorkeakoululain mukaan vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä päätöksen tehneen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia koskee Xamkissa tehtyä päätöstä, ota yhteyttä: hakijapalvelut(at)xamk.fi. Ellei asia tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteishakua koskeva oikaisuvaatimus tulee osoittaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle.

Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteella:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkintolautakunta,
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

tai

sähköpostitse osoitteeseen tutkintolautakunta(at)xamk.fi, viestin otsikoksi ”Oikaisuvaatimus tutkintolautakunnalle”.

Hakijapalvelut

Yhteystiedot

puh. 044 702 8891 (Kouvola) tai
040 585 6610 (Mikkeli)

hakijapalvelut@xamk.fi

Posti- ja käyntiosoitteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu / Hakijapalvelut
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola tai
Patteristonkatu 3X, 50100 Mikkeli

Aukioloajat: ma-pe klo 9-15