Xamkissa järjestetään lisähaku syksyn yhteishaussa vapaaksi jääneille opiskelupaikoille.

 • Hakuaika 3. – 6.12.2018.
 • Haku päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 23.59.
 • Hakemukseen tarvittavat liitteet on tallennettava hakulomakkeelle hakuajan päättymiseen mennessä.
 • Valintakokeet järjestetään viikoilla 50. Kutsu valintakokeeseen lähetetään hakijalle sähköpostilla perjantaina 7.12.
 • Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille mahdollisimman pian valintakokeen jälkeen.
 • Opiskelupaikka on vastaanotettava kymmenen päivän kuluessa tulosten julkistamisesta.
 • Opinnot alkavat pääsääntöisesti 2.1.2019. Koulutuskohtaiset alkamisajat näet uusien opiskelijoiden nettisivuiltamme.

Löydä perille!

Tutustu kampuksiin jo ennen valintakokeita. Kampusten kartat löydät pdf-muodossa. Voit myös tutustua kampukseen virtuaalisesti.

LATAA TÄÄLTÄ KAMPUSTEN KARTAT

Lisähaun koulutukset

LISÄHAUN HAKUOHJEET

Hakulomake

Täytä hakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi. Pääset hakulomakkeelle klikkaamalla ylläolevasta listasta haluamasi koulutuksen linkkiä.

Hakulomakkeelle voit kerrallaan laittaa korkeintaan kuusi hakutoivetta. Lomakkeella olevia hakukohteita ei voi priorisoida eli hakutoivejärjestyksellä ei ole merkitystä.

Hakemuksen täyttämiseen tarvitset henkilötunnuksesi sekä koulutodistuksesi pohjakoulutuksesi ilmoittamista varten. Täytä hakemus huolellisesti ja oikein, palvelu auttaa sinua hakulomakkeen täyttämisessä. Xamkin lisähaku päättyy torstaina 6.12. klo 23.59, jätä hakemus hyvissä ajoin ennen määräaikaa.

Jos olet ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan tammikuussa 2019 alkavasta koulutuksesta, et voi ottaa toista opiskelupaikkaa vastaan lisähaussa mukana olevasta koulutuksesta.

Hakemuksen muuttaminen ja täydentäminen

Hakutoiveita voit muuttaa vain hakuaikana. Voit tehdä tämän kirjautumalla ja tunnistautumalla Oma Opintopolku-palveluun (www.opintopolku.fi) tai ottamalla yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Yksittäisten hakutoiveiden poistaminen tai lisääminen ei ole mahdollista enää hakuajan päättymisen jälkeen, mutta omiin osoitetietoihisi tms. voi tehdä muutoksia.

Ilmoita kaikki muutokset kirjallisesti (esim. sähköpostilla) hakijapalveluihin. Ilmoita viestissäsi oppijanumerosi, nimesi ja haluamasi muutokset tarkasti.

Liitteet

Hakemuksen liitteet tallennetaan hakulomakkeelle:

 • ulkomailla suoritetulla tutkinnolla: kopio alkuperäisestä todistuksesta ja sen suomen-/ruotsin/englanninkielisestä käännöksestä.
 • EB-, IB- tai Reifeprüfung Diplomat -tutkintotodistus

Pääsyvaatimukset

Lisähaussa oleviinkoulutuksiin voi hakea, kun täyttää yleisen hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin eli on suorittanut jonkin alla olevista tutkinnoista:

 • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 • Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot
 • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

 

Valintaperusteet

Löydät koulutuskohtaiset valintaperusteet Opintopolku.fi -palvelusta klikkaamalla sivun yläosan listasta haluamasi koulutuksen linkkiä -> välilehti Hakeminen.

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos olet antanut itsestäsi virheellisiä tietoja. Jotta et menettäisi sinulle tarjottua opiskelupaikkaa, varmista opiskelupaikan vastaanottaminen määräaikaan mennessä.

Valintakokeet

Lisähaussa emme tee valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos haet lisähaussa Kaakkois-Suomen amk:n koulutuksiin, on sinun osallistuttava kyseisen koulutuksen valintakokeeseen Xamkissa. Koetulos on voimassa vain tässä lisähaussa.

Lisähaun hakija voi halutessaan käyttää syksyn yhteishaussa saamaansa hyväksyttyä valintakoetulosta. Tästä on ilmoitettava Xamkin hakijapalveluihin (hakijapalvelut@xamk.fi) viimeistään 7.12. klo 15.

Lisähaussa Xamkiin hakeneille lähetetään perjantaina 7.12. valintakoekutsu sähköpostilla.

Esteettömyys opiskelijavalinnoissa: Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea erityisjärjestelyjä. Lue lisää sivun alaosasta.

 

Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, Savonlinnan kampus

Lisähaussa ei ole esivalintakoetta eikä valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa.

Kaikki hakukelpoiset hakijat voivat osallistua valintakokeeseen, joka järjestetään Savonlinnassa tiistaina 11.12.2018. Koe alkaa klo 8.00 ja siihen on varattava koko päivä. Kutsu kokeeseen lähetetään sähköpostilla perjantaina 7.12, kutsussa on kokeen tarkka paikka.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 ja alin hyväksytty pistemäärä on 30. Kaikista valintakokeen osioista on saatava hyväksyttävä tulos.

Valintakoe tiistaina 11.12.2018:

Tulosta taustatietolomake ja valmistava tehtävä täytä ne. Jos et voi tulostaa taustatieto- ja valmistava tehtävä-lomaketta, pyydä hakijapalveluita lähettämään ne sinulle postissa.

Ota kokeeseen mukaan

 • täytetty taustatietolomake
 • täytetty valmistava tehtävä
 • kirjoitusvälineet
 • valokuvallinen virallinen henkilöllisyystodistus.

Asuntoja yhden yön yöpymiseen voi kysyä Savonlinnan Opiskelija-asunnoilta, sao@savut.fi.

 

Yhteisöpedagogikoulutus, päivätoteutus, Mikkelin kampus

Yhteisöpedagogikoulutuksen valintakokeen voi suorittaa vain Mikkelissä. Kutsu valintakokeeseen lähetetään sähköpostilla perjantaina 7.12.

Valintakoe muodostuu erilaisista yksilö- ja ryhmätehtävistä ja haastatteluista. Kokeen avulla selvitetään hakijoiden opiskeluvalmiuksia, soveltuvuutta alalle, motivaatiota, sosiaalista kyvykkyyttä ja luovuutta. Hakijan tulee saada valintakokeesta (max 100 p) vähintään 50 p ja kokeen jokaisen pakollisen osion tulee olla hyväksytty.

Valintakoe järjestetään Mikkelissä keskiviikkona 12.12.2018.

 • Ilmoittautuminen klo 8.00 – 8.30. Koe alkaa klo 8.45 ja päättyy viimeistään klo 13.00.
 • Paikka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Mikkelin kampus, X-rakennus (ilmoittautuminen 1. krs. tilassa X124)
 • Osoite: Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli (kartta löytyy sivulta www.xamk.fi/xamk/mikkelin-kampus )

Täytä netissä oleva esitietolomake osoitteessa asiointi.xamk.fi/lomakkeet/453/lomake.html. Täytä lomake viimeistään maanantaina 10.12.

Ota valintakokeeseen mukaan:

 • henkilöllisyystodistus ja kirjoitusvälineet
 • kopio tutkintotodistuksesta, jolla olet hakenut koulutukseen
 • kopiot alasuuntautuneisuutta osoittavista työ, harrastus- ja opintotodistuksista ja suositukset
 • kopio sotilaspassista tai siviilipalvelustodistuksesta.

Kampuksella on mahdollisuus maksulliseen ruokailuun.

 

Restonomikoulutus, päivätoteutus, Mikkelin kampus

Lisähaussa emme tee valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Sinun on siis osallistuttava restonomikoulutuksen valintakokeeseen Mikkelissä. Lisähaun hakija voi halutessaan käyttää syksyn yhteishaussa saamaansa valintakoetulosta. Tästä on ilmoitettava Xamkin hakijapalveluihin (hakijapalvelut(at)xamk.fi) viimeistään 7.12. klo 15

Valintakoe järjestetään Mikkelin kampuksella tiistaina 11.12.2018 klo 10.00 alkaen. Kutsu valintakokeeseen lähetetään sähköpostilla perjantaina 7.12. Valintakokeessa on ennakkoaineistoon perustuva kirjallinen osio ja ryhmähaastattelu. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Ennakkoaineisto:

Konu, H., Tyrväinen, L., Pesonen, J., Seija Tuulentie, S., Pasanen, K. & Tuohino, A. 2017. Uutta liiketoimintaa kestävän luontomatkailun ja virkistyskäytön ympärille. Luvut 1-3, sivut 1-53. Kirjallisuuskatsaus. Valtioneuvoston kanslia. Viitattu 2.5.2018. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79836/45_VIRKEIN_.pdf

Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alan koulutukseen, motivaatiota, äidinkielen, englannin ja ongelmanratkaisun taitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia.

Valintakokeen maksimipistemäärä on 70. Valintakokeesta on saatava yhteensä vähintään 25 pistettä ja haastattelusta sekä kirjallisen kokeen kaikista osioista on saatava vähintään 1 piste. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakoe

Aika: tiistai 11.12.2018

Koepaikka: Kaakkois-Suomen amk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, C-rakennuksen 2. krs, tila C213, Mikkeli (kartta)

Valintakokeen aikataulu:

 • Vapaaehtoinen infotilaisuus klo 9.45 – 9.55
 • Kirjallinen koe klo 10.00 – 12.00
 • Ryhmähaastattelut (kesto noin 20 minuuttia) klo 12.30 alkaen

Ota mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus ja kirjoitusvälineet (laskinta ei saa käyttää). Kampusalueella on mahdollisuus maksulliseen ruokailuun.

 

Ympäristöteknologia, päivätoteutus, Mikkelin kampus

Opiskelijavalinta tehdään Xamkin oman ympäristöteknologian lisähaun valintakokeen perusteella. Lisähaussa emme tee valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Lisähaun hakija voi halutessaan käyttää syksyn yhteishaussa saamaansa valintakoetulosta, tästä on ilmoitettava Xamkin hakijapalveluihin (hakijapalvelut(a)xamk.fi) viimeistään 7.12. klo 15.

Valintakoe järjestetään keskiviikkona 12.12.2018. Kutsu valintakokeeseen lähetetään sähköpostilla perjantaina 7.12.

Valintakoe on 2-2,5 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Valintakokeeseen ei ole ennakkoaineistoa. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä.

Voit tutustua aiempien vuosien valintakokeisiin täällä (huom. vuodesta 2016 lähtien valintakoe on muuttunut).

Valintakoe:

Valintakoepäivä: keskiviikko 12.12.2018

Koeaika: saavu paikalle viimeistään klo 09.45, koe on klo 10.00 – 12.30

Koepaikka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Mikkelin kampus, A-rakennus (Patteristonkatu 3 A, Mikkeli, kartta).

Valintakokeesta saa poistua aikaisintaan klo 11.00. Tämän ajankohdan jälkeen ei myöskään myöhästyneitä hakijoita voida ottaa kokeeseen.

Ota mukaan

 • kynä, kumi, tarvittaessa teroitin, viivoitin, harppi ja kulma-astelevy (laskinta, kaavastoja tai taulukkokirjoja ei saa käyttää)
 • valokuvallinen virallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai poliisiviranomaisen antama henkilökortti).

Kampuksella on mahdollisuus maksulliseen ruokailuun.

 

Energiatekniikka, monimuotototeutus, Kotkan kampus

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen, joka järjestetään perjantaina 14.12.2018 klo 14.00 – 16.00. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse. Valintakokeen voi suorittaa ainoastaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Kotkan kampuksella. Osallistuessaan tähän valintakokeeseen, hakija saa koetuloksen ainoastaan kyseisen monimuotokoulutuksen opiskelijavalinnoissa.

Valintakoe sisältää matematiikan ja fysiikan kokeen.

Matematiikan ja fysiikan koe:
Keskeinen sisältö:
Lausekkeiden sieventäminen, 1. ja 2. asteen yhtälöt, yhtälöpari, potenssiopin ja juuriopin alkeita, likiarvoilla laskeminen, verrannollisuus, prosenttilaskut, polynomit, funktion käsite ja kuvaaja. Geometrian peruskäsitteitä: terävän kulman trigonometriset funktiot, suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen, aloja ja tilavuuksia. Fysiikan perusteita: SI-järjestelmä, suureet ja yksiköt, yksikkömuunnokset, tasainen liike.
Esimerkkejä oppimateriaaliksi: Alestalo, Rantakaulio, Soinne: Tekninen matematiikka 1, Tammertekniikka. Tuomenlehto, Huuskonen, Makkonen, Surakka: Insinöörin matematiikka, Edita. Suvanto, Laajalehto: Fysiikka 1, Edita.

Kokeen maksimipistemäärä on 20 p ja alin hyväksytty pistemäärä on 5 p

Ota mukaan

 • tavanomaiset kirjoitus- ja piirustusvälineet (kynä, kumi, viivoitin, harppi, kulma-astelevy) sekä laskin
 • valokuvallinen virallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai poliisiviranomaisen antama henkilökortti).

Valintakokeen erityisjärjestelyt

Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea erityisjärjestelyjä. Erityisjärjestelyjä haetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun omalla sähköisellä lomakkeella.

Hakemukseen liitetään kopiot (skannattu tai kuva) todistuksista, jotka osoittavat erityisjärjestelyjen tarpeen:

 • Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri, lausunto. Hakijan toivotaan liittävän hakemukseen myös ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, mikäli sellainen on. Huomiothan, että lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla enintään viisi vuotta vanhoja.
 • Muun sairauden tai vamman vuoksi lisäaikaa hakevat liittävät hakemukseen lääkärin antaman asiantuntijalausunnon, josta ilmenee sairauden tai vamman laatu, sen vaikutus toimintakykyyn valintakoetilanteessa ja erityisjärjestelyjen tarve. Lausunnot, jotka osoittavat pysyvän oppimisvaikeuden tai sairauden, saavat olla enintään viisi vuotta vanhoja. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti.

Lisähaussa hakemus ja sen liitteet on toimitettava viimeistään 6.12.2018. Jos et toimita hakemusta määräaikaan mennessä, korkeakoululla ei ole velvollisuutta tarjota pyydettyjä eritysjärjestelyjä.

Päätös erityisjärjestelyistä on kertaluonteinen ja koskee vain asianomaista valintakoetta.

Suomen kielen koe

Ne hakijat, jotka hakevat suomenkielisiin AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin ja joiden sekä äidinkieli että koulusivistyskieli on muu kuin suomi, kutsutaan erilliseen suomen kielen kokeeseen. Kielikokeeseen kutsutun hakijan on saatava suomen kielen kokeesta hyväksyttävä tulos, jotta hän voi tulla valituksi opiskelemaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun. Sen lisäksi hakijan on saatava varsinaisesta valintakokeesta pisteitä niin paljon, että ne riittävät valituksi tulemiseen.

Kielikoe järjestetään Mikkelissä ja Kotkassa maanantaina 10.12. klo 10-12. Kutsut kielikokeeseen lähetetään sähköpostilla perjantaina 7.12. Koe arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Valituksi tuleminen edellyttää hyväksyttyä tulosta suomen kielen kokeesta.

Oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut saa ammattikorkeakoululain mukaan vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä päätöksen tehneen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia koskee Xamkissa tehtyä päätöstä, ota yhteyttä: hakijapalvelut(at)xamk.fi. Ellei asia tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat.

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteishakua koskeva oikaisuvaatimus tulee osoittaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle.

Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteella:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkintolautakunta,
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

tai

sähköpostitse osoitteeseen tutkintolautakunta(at)xamk.fi, viestin otsikoksi ”Oikaisuvaatimus tutkintolautakunnalle”.

Hakijapalvelut

Yhteystiedot

puh. 044 702 8891 (Kouvola) tai
040 585 6610 (Mikkeli)

hakijapalvelut@xamk.fi

Posti- ja käyntiosoitteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu / Hakijapalvelut
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola tai
Patteristonkatu 3X, 50100 Mikkeli

Aukioloajat: ma-pe klo 9-15

Jaa sivu