Xamk järjestää lisähaun kevään yhteishauissa vapaaksi jääneille opiskelupaikoille. 

 • Lisähaun hakuaika on 31.7.-3.8.2023 (hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00)
 • Xamkin lisähaun koulutukset Opintopolussa (tiedot julkaistaan heinäkuun puoliväliin mennessä).
 • Opinnot alkavat elokuussa 2023
 • Uusien opiskelijoiden ohjeet ja aikataulut löydät osoitteesta www.xamk.fi/uusi-opiskelija

Lisähaun koulutukset

Tiedot julkaistaan myöhemmin.

Päiväopinnot

 

Monimuoto-opinnot

 

Yamk-opinnot

LISÄHAUN HAKUOHJEET

Hakulomake

Xamkin lisähaussa olevat koulutukset löytyvät Opintopolusta. Klikkaa haluamasi koulutuksen nimeä > klikkaa avautuvan sivun alaosassa koulutuksen nimeä vielä uudelleen. Koulutuksen hakukohteet -kohdasta etsi ”Lisähaku”, siitä löydät linkit hakulomakkeelle ja valintaperusteisiin.

Hakulomakkeelle voit kerrallaan laittaa korkeintaan kuusi hakutoivetta. Lisähaussa sinulle voidaan tarjota useampaa opiskelupaikkaa, jos pisteesi valinnassa riittävät siihen. Voit kuitenkin ottaa vastaan vain yhden tarjotuista opiskelupaikoista. Hakutoiveiden järjestyksellä hakulomakkeella on merkitystä vain, jos haet valintakoeyhteistyössä oleviin Xamkin koulutuksiin (katso tällä sivulla kohta Valintakokeet / ennakkotehtävät).

Hakemuksen täyttämiseen tarvitset henkilötunnuksesi sekä koulutodistuksesi pohjakoulutuksesi ilmoittamista varten. Täytä hakemus huolellisesti ja oikein, palvelu auttaa sinua hakulomakkeen täyttämisessä ja ilmoittaa lomakkeelle tarvittavista todistuskopioista. Xamkin lisähaku päättyy torstaina 3.8.2023 klo 15.00, jätä hakemus hyvissä ajoin ennen määräaikaa.

Jos olet jo ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syyslukukaudella 2023 alkavasta koulutuksesta, et voi ottaa toista opiskelupaikkaa vastaan lisähaussa mukana olevasta koulutuksesta.

Hakemuksen muuttaminen ja täydentäminen

Hakutoiveita voit muuttaa vain hakuaikana. Voit tehdä tämän kirjautumalla ja tunnistautumalla Oma Opintopolku-palveluun (www.opintopolku.fi). Yksittäisten hakutoiveiden poistaminen tai lisääminen ei ole mahdollista enää hakuajan päättymisen jälkeen, mutta omiin osoitetietoihisi tms. voit tehdä muutoksia.

Liitteet

Hakemuksen liitteet

Hakulomakkeelle pe 4.8. klo 12.00 mennessä tallennettavat liitteet:

 • tutkintotodistus vuonna 2017 tai aiemmin suoritetusta ammatillisesta perustutkinnosta, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta, kouluasteen tutkinnosta tai opistoasteen tutkinnosta
 • tutkintotodistus ulkomailla suoritetusta tutkinnosta, joka antaa hakukelpoisuuden korkeakouluun kyseisessä maassa (esim. high school diploma / higher secondary school certificate)
 • tutkintotodistus ulkomailla suoritetusta korkeakoulututkinnosta
 • virallisen kielenkääntäjän käännös todistuksista, joiden kieli ei ole englanti, suomi tai ruotsi
 • tutkintotodistus suoritetusta kansainvälisestä ylioppilastutkinnosta: International Baccalaureate (IB), Reifeprüfung (RP/DIA) tai European Baccalaureate (EB).
 • tutkintotodistus ennen vuotta 1990 Suomessa suoritetusta ylioppilastutkinnosta
 • lukion päättötodistus (jos ei ole suorittanut ylioppilastutkintoa)
 • kulttuurialan harkinnanvaraisen hakijan liitteet: todistuskopiot opinnoistasi ja työkokemuksesta, joihin haluat vedota sekä halutessasi vapaamuotoinen perustelu syistä, miksi haet harkinnanvaraisena hakijana juuri kyseiseen koulutukseen.
 • englanninkieliset koulutukset: lukuvuosimaksusta vapauttava asiakirja ja henkilöllisyystodistus (katso lisätietoa lukuvuosimaksuista Xamkin nettisivuilta)

Sinun ei tarvitse toimittaa mitään todistuskopioita, jos olet suorittanut:

 • yo-tutkinnon tai kaksoistutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen
 • ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon vuonna 2018 tai sen jälkeen tai
 • korkeakoulututkinnon Suomessa.

Näiden tutkintojen tiedot tarkistetaan suoraan valtakunnallisesta tietokannasta.

YAMK-koulutukset

Hakulomakkeelle pe 4.8. klo 12.00 mennessä tallennettavat liitteet:

 • Työtodistukset hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suorittamisen jälkeisestä työkokemuksesta (2 vuotta = 24 kk riittää).
 • Tutkintotodistus hakukelpoisuuden antavasta opistoasteen tutkinnosta, jos se antaa haettuun koulutukseen hakukelpoisuuden tai se vaaditaan työkokemusvaatimuksen täyttymisen varmistamiseen.
 • Tutkintotodistus ulkomailla suoritetusta, hakukelpoisuuden antavasta korkeakoulututkinnosta.
 • Virallisen kielenkääntäjän käännös todistuksista, joiden kieli ei ole englanti, suomi tai ruotsi.

Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Työkokemusta voi laskea 31.7.2023 saakka.

Hakulomake Opintopolussa

Klikkaa hakutuloksissa koulutuksen nimeä > valitse oikea koulutusvaihtoehto otsikon ”Tutustu tarjontaan” alta.

Linkki lisähaun hakulomakkeelle löytyy otsikon ”Koulutuksen hakukohteet > Lisähaku” alta.

Pääsyvaatimukset

Päivä ja monimuoto-opinnot

Yleinen amk-hakukelpoisuus

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB) tai valmistunut IB-lukiosta ja kirjoittanut IB-kokeissa 6 ainetta
 • European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnon
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot
 • näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin tai
 • alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon.

 

Valintaperusteet

Löydät koulutuskohtaiset valintaperusteet Opintopolusta kunkin koulutuksen tiedoista kohdasta Koulutuksen hakukohteet > Lisähaku > klikkaa ”Lue valintaperusteet”.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos olet antanut itsestäsi virheellisiä tietoja.

Jotta et menettäisi sinulle tarjottua opiskelupaikkaa, varmista opiskelupaikan vastaanottaminen määräaikaan mennessä.

Valintakokeet / ennakkotehtävät

Tiedot julkaistaan myöhemmin.

 

Päiväopinnot

 

Monimuoto-opinnot

 

Lisähaussa emme tee valintakoeyhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos haet lisähaussa Xamkin koulutuksiin, on sinun osallistuttava kyseisen koulutuksen valintakokeeseen Xamkissa. Koetulos on voimassa vain tässä lisähaussa.

Kutsu lisähaun valintakokeeseen lähetetään sähköpostilla perjantaina 4.8.

Esteettömyys opiskelijavalinnoissa: Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea erityisjärjestelyjä. Lue lisää sivun alaosasta.

Suomen kielen koe

Hakijat, jotka hakevat suomenkieliseen AMK-tutkintokoulutukseen ja joiden äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan erilliseen suomen kielen kokeeseen. Kokeen suoritusaika ilmoitetaan myöhemmin.
 • Kutsu kielikokeeseen lähetetään sähköpostilla perjantaina 4.8.
 • Perjantaina 4.8. hakijat saavat myös tarkemmat ohjeet kokeeseen osallistumiseen sekä kellonajan, jolloin hakijan koe alkaa.
 • Koe arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Valituksi tuleminen edellyttää hyväksyttyä tulosta suomen kielen kokeesta.

Suomen kielen kokeesta saa vapautuksen, jos hakijalla on jokin seuraavista:

 • Perusopetuksen päättötodistuksen hyväksytty arvosana äidinkielenä (ei ”Suomi toisena kielenä”) opiskellusta suomen kielestä
 • Ammatillisen perustutkinnon hyväksytty arvosana äidinkielenä (ei ”Suomi toisena kielenä”) opiskellusta suomen kielestä
 • Lukion päättötodistuksen hyväksytty arvosana äidinkielenä (ei ”Suomi toisena kielenä”) opiskellusta suomen kielestä
 • Hyväksyttävästi suoritettu yo-äidinkieli
 • Vähintään yo-arvosana magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä –kokeessa
 • Yleinen kielitutkinto (YKI) taitotasolla 4
 • Valtionhallinnon kielitutkinto suullisen taidon ja kirjallisen taidon osakokeiden suorittamisesta vähintään taitotasolla hyvä.

Valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea yksilöllisiä järjestelyjä. Yksilöllisiä järjestelyjä haetaan Xamkin omalla sähköisellä hakemuksella.

Hakemukseen liitetään kopiot (skannattu tai kuva) todistuksista, jotka osoittavat yksilöllisten järjestelyjen tarpeen:

 • Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri, lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, että lukihäiriösi vuoksi tarvitset tukitoimia kokeen suorittamiseen. Hakijan toivotaan liittävän hakemukseen myös ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, mikäli sellainen on. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen.
 • Muun sairauden tai vamman vuoksi lisäaikaa hakevat liittävät hakemukseen lääkärin antaman asiantuntijalausunnon, josta ilmenee sairauden tai vamman laatu, sen vaikutus toimintakykyyn valintakoetilanteessa ja yksilöllisten järjestelyjen tarve. Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä.

Yksilöllisten järjestelyjen hakemus liitteineen on toimitettava kesän 2023 lisähaussa viimeistään pe 4.8. klo 12.00.

Jos et toimita hakemusta määräaikaan mennessä, korkeakoululla ei ole velvollisuutta tarjota pyydettyjä järjestelyjä. Jos valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, sinun tulee jättää hakemus viipymättä.

Päätös yksilöllisistä järjestelyistä on kertaluonteinen ja koskee vain asianomaista valintakoetta. Mikäli hakija on tyytymätön päätöksessä ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä ammattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa. Kun hakija saa lopullisen yhteishaun valintapäätöksen, hän voi siinä vaiheessa tehdä oikaisuvaatimuksen myönnetyistä järjestelyistä osana valinnan muutoksenhakua.

Oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut saa ammattikorkeakoululain mukaan vaatia oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta.

Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä päätöksen tehneen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia koskee Xamkissa tehtyä päätöstä, ota yhteyttä: hakijapalvelut(at)xamk.fi. Ellei asia tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteishakua koskeva oikaisuvaatimus tulee osoittaa ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle.

Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteella:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tutkintolautakunta,
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

tai

sähköpostitse osoitteeseen tutkintolautakunta(at)xamk.fi, viestin otsikoksi ”Oikaisuvaatimus tutkintolautakunnalle”.

Haluatko aloittaa opiskelun heti?

Jos opiskelu kiinnostaa, voit aloittaa milloin vain - Xamk Pulsen avoimessa AMK:ssa! Tarjonta on Suomen laajinta, joten valinnanvaraa on. Valtaosa opinnosta on verkossa ja osa täysin maksuttomia.

Tutustu avoimen AMK:n tarjontaan

Hakijapalvelut

Yhteystiedot

puh. 044 702 8891 (Kouvola) tai
040 585 6610 (Mikkeli)

hakijapalvelut@xamk.fi

Aukioloajat: ma-pe klo 9-15

Posti- ja käyntiosoitteet