Juvenian toiminta on alkanut vuonna 2008. Tänä päivänä meillä työskentelee liki 40 asiantuntijaa!

Toteutamme nuorisoalan paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Lisäksi tarjoamme mm. koulutus- ja asiantuntijapalveluita.

 

Yhteinen tavoitteemme on edistää osallistuvaa ja yhdenvertaista nuoruutta!

Tuemme yhdenvertaista ja osallistuvaa nuoruutta!

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia toiminnassa yhdistyy nuorisotutkimus sekä nuorisoalan kehittäminen. Toteutamme nuorisoalan paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus-ja kehittämishankkeita. Lisäksi tarjoamme koulutus- ja asiantuntijapalveluita.

Toimintamme keskittyy nuorten osallisuuden, kansalaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen. Edistämme nuorisoalalla muun muassa ympäristötietoisuutta, digitalisoitumista sekä kansainvälistymistä. Toimintavuosiensa aikana Juvenia on toteuttanut yli 50 nuoriin liittyvää tutkimus-, kehittämis- ja koulutushanketta. Nuorille tämä on merkinnyt yhdenvertaisuuden lisääntymistä sekä kohdatuiksi tulemista.

Vahvistamme myös Itä- ja Kaakkois-Suomen kilpailukykyä työllistämällä alueelle useita tutkijoita ja asiantuntijoita. Alueellisesti ja kansallisesti vaikuttavan kehittämistoiminnan ohella Juvenia on pärjännyt hyvin kilpaillussa tutkimusrahoituksessa – perinteisesti yliopistoille mielletyllä kentällä.

Tutkimus- ja kehittämistoimintamme tuottaa sisältöä myös Xamkin opetukseen. Opiskelijoille tarjoamme esimerkiksi harjoitteluja sekä opinnäytetyöaiheita.

 

Kuva: Manu Eloaho / Darcmedia.

Toimintaamme ovat rahoittaneet esimerkiksi:

  • Suomen Akatemia
  • Koneen Säätiö
  • Useat ministeriöt (OKM, YM, MMM)
  • Rakennerahasto-ohjelmat (ESR, EAKR, Maaseuturahasto)
  • Kunnallisalan kehittämissäätiö
  • Erasmus+ (Youth ja Sport)
  • Central Baltic -ohjelma
  • Nordplus-, Daphne- ja Life Long Learning -ohjelmat.

 

Kuinka voimme auttaa?

Olethan meihin yhteydessä hankeyhteistyöhön, asiantuntijapalveluihin, harjoitteluun, opinnäytetyöhön yms. liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä

 

Tietoa meistä

Juvenian yhteystiedot

Täältä löydät Juvenian asiantuntijat!

Juvenian julkaisut

Täältä löydät meiltä ilmestyneet julkaisut!

Juvenian asiantuntijapalvelut

Täältä löydät meiltä aiemmin tilatut asiantuntijapalvelut!

Tutustu hankkeisiimme

Juvenian käynnissä olevat hankkeet

Tutustu tästä

Aiemmin toteutetut hankkeet

Tutustu tästä

Juvenian tapahtumat

Muuta ajankohtaista

Itä-Suomen nuorisopuntari

Täältä löydät tietoa aiempien vuosien Itä-Suomen nuorisopuntari-kyselyistä!

Juvenia Akatemia

Täältä löydät tietoa Juveniasta Xamkin opiskelijoiden oppimisympäristönä!

Juvenia International Exchange Programme

Täältä löydät tietoa Juvenian kansainvälisestä vaihto-ohjelmasta!

Juvenia – Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Patteristonkatu 3
PL 181, 50101 Mikkeli

Jaana Poikolainen
tutkimusyksikön johtaja
jaana.poikolainen@xamk.fi
p. 044 7028832