Juvenian toiminta on alkanut vuonna 2008. Tänä päivänä meillä työskentelee liki 40 asiantuntijaa!

Toteutamme nuorisoalan paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Lisäksi tarjoamme mm. koulutus- ja asiantuntijapalveluita.

 

Yhteinen tavoitteemme on edistää osallistuvaa ja yhdenvertaista nuoruutta!

Tuemme yhdenvertaista ja osallistuvaa nuoruutta!

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia yhdistää toiminnassaan nuorisotutkimuksen sekä nuorisoalan kehittämisen. Toteutamme nuorisoalan paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus-ja kehittämishankkeita. Lisäksi tarjoamme koulutus- ja asiantuntijapalveluita.

Toimintamme keskittyy nuorten osallisuuden, kansalaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen. Toimintavuosiensa aikana Juvenia on toteuttanut yli 50 nuoriin liittyvää tutkimus-, kehittämis- ja koulutushanketta. Nuorille tämä on merkinnyt yhdenvertaisuuden lisääntymistä sekä kohdatuiksi tulemista ympäristöissä, jotka ovat heille merkityksellisiä.

Vahvistamme myös Itä- ja Kaakkois-Suomen kilpailukykyä työllistämällä alueelle useita tutkijoita ja asiantuntijoita. Alueellisesti ja kansallisesti vaikuttavan kehittämistoiminnan ohella Juvenia on pärjännyt hyvin kilpaillussa tutkimusrahoituksessa – perinteisesti yliopistoille mielletyllä kentällä.

Tutkimus- ja kehittämistoimintamme tuottaa sisältöä myös Xamkin opetukseen. Opiskelijoille tarjoamme esimerkiksi harjoittelupaikkoja sekä opinnäytetyöaiheita.

 

Kuva: Manu Eloaho / Darcmedia.

Toimintaamme ovat rahoittaneet esimerkiksi:

  • Suomen Akatemia
  • Koneen Säätiö
  • Useat ministeriöt (OKM, YM, MMM)
  • Rakennerahasto-ohjelmat (ESR, EAKR, Maaseuturahasto)
  • Kunnallisalan kehittämissäätiö
  • Erasmus+ (Youth ja Sport)
  • Central Baltic -ohjelma
  • Nordplus-, Daphne- ja Life Long Learning -ohjelmat.

 

Kuinka voimme auttaa?

Olethan meihin yhteydessä hankeyhteistyöhön, asiantuntijapalveluihin, harjoitteluun, opinnäytetyöhön yms. liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä

 

Tietoa meistä

Juvenian yhteystiedot

Täältä löydät Juvenian asiantuntijat!

Juvenian julkaisut

Täältä löydät meiltä ilmestyneet julkaisut!

Juvenian asiantuntijapalvelut

Täältä löydät meiltä aiemmin tilatut asiantuntijapalvelut!

Tutustu hankkeisiimme

Juvenian käynnissä olevat hankkeet

Tutustu tästä

Aiemmin toteutetut hankkeet

Tutustu tästä

Muuta ajankohtaista

Juvenia mukana (In)justice Internationalin kansainvälisessä konferenssissa

(In)justice International on kansainvälinen yhteiskunta- ja sosiaalitieteellisen tutkimuksen poikkitieteellinen verkosto, jossa pureudutaan sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden kysymyksiin maailmanlaajuisesti. Nostamme päivänvaloon erilaisia syrjintään, marginalisaatioon ja väkivaltaan liittyviä tekijöitä, jotka liittyvät esimerkiksi etnisiin suhteisiin, sukupuoleen, ikään ja nuoruuteen sekä vammaisuuteen.
 
Kutsumme yhteiskuntatieteilijöitä näitä teemoja koskevaan maailmankonferenssiin Taiwanissa 22.3.-25.3.2022. Kysymyksessä on verkoston ensimmäinen laajempi konferenssimuotoinen kokoontuminen, joka järjestetään paikan päällä virtuaaliyhteyksin (onsite & online). 
 
Konferenssin järjestää Pingtungin teknillinen yliopisto (National Pingtung University of Science and Technology). 
 
Kutsumme abstrakteja työryhmiin 10.12.2021 mennessä.
  
Vuoden 2023 konferenssi on suunniteltu järjestettäväksi Mikkelissä Xamkilla. Pysy kuulolla!

Alta pääset www-sivuillemme, jossa on lisätietoja verkostosta ja konferenssista!

Tutustu tästä

Itä-Suomen nuorisopuntari

Täältä löydät tietoa aiempien vuosien Itä-Suomen nuorisopuntari-kyselyistä!

Juvenia Akatemia

Täältä löydät tietoa Juveniasta Xamkin opiskelijoiden oppimisympäristönä!

Juvenia International Exchange Programme

Täältä löydät tietoa Juvenian kansainvälisestä vaihto-ohjelmasta!

Juvenia – Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Patteristonkatu 3
PL 181, 50101 Mikkeli

Jaana Poikolainen
tutkimusyksikön johtaja
jaana.poikolainen@xamk.fi
p. 044 7028832