Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kevään yhteishaussa vapaaksi jääneisiin opiskelupaikkoihin järjestetään lisähaku 2.–5.8.2021. Lisähaku tarjoaa opiskelupaikkaa vailla oleville mahdollisuuden aloittaa opinnot jo syksyllä. Opintoihin haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi.

Xamkin lisähaussa on mukana niin AMK-koulutuksia kuin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutuksiakin.

Päiväopinnot

Monimuoto-opinnot

YAMK -koulutukset

Lisähaun tarjontaan saattaa tulla vielä lisää koulutuksia vielä ennen haun alkua. Ajankohtainen tilanne löytyy verkkosivuillamme www.xamk.fi/lisahaku.

Lisähaun aikataulu on ripeä. Valintakokeet tai -haastattelut järjestetään viikolla 32 ja valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille mahdollisimman pian valintakokeen jälkeen. Opinnot alkavat pääsääntöisesti viikolla 34.

Korkeakoulujen lisähaut järjestetään kesä-elokuussa. Jokainen korkeakoulu päättää oman hakunsa pituuden ja ajankohdan. Haut alkavat ilmoitettuna aloituspäivänä kello 8 ja loppuvat ilmoitettuna päättymispäivänä kello 15.

Lisätietoja

www.xamk.fi/lisahaku

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi, 044 702 8891 ja 040 585 6610